Tražilica


Izlazak 28. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 28,1Uzmi k sebi između sinova Izraelovih brata svojega Arona sa sinovima njegovim, da mi služi kao svećenik: Aron i sinovi Aronovi Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
Izlazak 28,2Napravi svete haljine bratu svojemu Aronu, njemu u čast i za ukras.
Izlazak 28,3Govori ti sa svima ljudima vještim, koje sam napunio duha umjetničkoga, neka naprave Aronu haljine, da se može posvetiti i da mi služi kao svećenik.
Izlazak 28,4Ovo su haljine, što ih imaju napraviti: Naprsnik, oplećak, plašt, košulja od tkanine, kapa i pojas. Neka dakle naprave svete haljine bratu tvojemu Aronu sa sinovima njegovim, da mi služi kao svećenik.
Izlazak 28,5I neka za to uzmu zlata, modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana.
Izlazak 28,6Oplećak neka naprave od zlata, modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga s umjetnim vezivom.
Izlazak 28,7Neka ima dva plećna komada, što se mogu sklopiti. Na obadva kraja njegova neka se vežu skupa.
Izlazak 28,8Tkanica, što je na njemu, da se s njom priveže, neka bude jednakog rada i od jednoga komada s njim, od zlata, modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga.
Izlazak 28,9Uzmi onda dva oniksa kamena i urezi u njih imena sinova Izraelovih:
Izlazak 28,10šest imena na jedan kamen i ostalih šest imena na drugi kamen, po redu, kojim su bili rođeni.
Izlazak 28,11Vještinom klesarskom i rezbarskom ureži u obadva kamena imena sinova Izraelovih. Okuj ih u zlatan pleter,
Izlazak 28,12I metni onda obadva kamena na plećne komade oplećka kao kamene spomene na sinove Izraelove. Aron neka nosi pred Gospodom imena njihova na svojim ramenima za spomen.
Izlazak 28,13Onda napravi kopče od zlata,
Izlazak 28,14I dva lančića od čistoga zlata. Opleti ih i napravi kao vrpce i pričvrsti te pletene lančiće za kopče.
Izlazak 28,15Onda napravi naprsnik Božjih presuda umjetničkim radom. Napravi ga kao oplećak od zlata, modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga.
Izlazak 28,16Neka bude četverouglast, predvostručen, pedalj dug i širok.
Izlazak 28,17Udari po njemu drago kamenje u četiri reda unaokolo. U prvom redu neka bude karneol, topaz i smaragd;
Izlazak 28,18U drugom redu rubin, safir i dijamant;
Izlazak 28,19U trećem redu hijacint, ahat i ametist;
Izlazak 28,20U četvrtom redu krizolit, oniks kamen i jaspis. Neka se umetnu u zlato okovani.
Izlazak 28,21Broj kamenova neka bude dvanaest, toliko je bilo imena sinova Izraelovih. Neka budu umjetnički urezani kao pečat, svaki proviđen imenom jednoga od dvanaest plemena.
Izlazak 28,22Pričvrsti onda na naprsnik kao vrpce pletene lančiće od čistoga zlata.
Izlazak 28,23Napravi zato na naprsniku dvije zlatne karike i pričvrsti obadvije karike na obadva kraja naprsniku.
Izlazak 28,24Onda pričvrsti obadva lančića zlatna na dvije karike na krajevima naprsniku.
Izlazak 28,25Druga obadva kraja od obadva lančića pričvrsti na obadvije kopče i ove metni na plećne komade oplećka sprijeda.
Izlazak 28,26Tada napravi dvije drage karike zlatne i pričvrsti ih na oba dva kraja naprsnika, na unutrašnji rub njegov, što je okrenut prema oplećku.
Izlazak 28,27Napravi još dvije zlatne karike i pričvrsti ih na obadva plećna komada oplećka, ozdo na prednjoj strani njegovoj, tamo, gdje se pripinje, povrh tkanice oplećka.
Izlazak 28,28Neka se onda priveže naprsnik karikama njegovim za karike oplećka vrpcom od skerleta modroga, tako da stoji naprsnik nad tkanicom oplećka i da se ne pomiče od oplećka.
Izlazak 28,29Neka tako nosi Aron imena sinova Izraelovih na naprsniku Božjih presuda na srcu svojem, kadgod ulazi u Svetište, na vječni spomen Gospoda.
Izlazak 28,30U naprsnik Božjih presuda metni Urim i Tumim, da počivaju na srcu Aronovu, kadgod stupi pred Gospoda. Tako neka Aron neprestano nosi pred Gospodom na svojemu srcu Božje presude za sinove Izraelove.
Izlazak 28,31Potom napravi plašt za oplećak sav od skerleta modroga.
Izlazak 28,32U sredini neka bude prorez za vrat, i okolo proreza neka bude rub otkan. Taj, prorez neka bude kao u oklopa, da se ne razdre.
Izlazak 28,33Odozdo na rubu njegovu napravi granatne jabuke od modrog i crvenog skerleta i grimiza okolo ruba, i među njima unaokolo zlatne zvončiće;
Izlazak 28,34Tako da se oko ruba plašta zlatni zvončići izmjenjuju sa granatnim jabukama.
Izlazak 28,35Aron neka ga nosi, da u njemu obavlja svetu službu, da se čuje zvonjenje, kadgod on ulazi u Svetište pred Gospoda i kadgod izlazi; inače bi morao umrijeti.
Izlazak 28,36Onda napravi pločicu od čistoga zlata i na njoj ureži, kako se urezuje pismo u pečat, ove riječi: 'Posvećeno Gospodu'.
Izlazak 28,37Pričvrsti je za vrpcu od modrog skerleta, da se može nositi na kapi; neka stoji sprijeda na kapi.
Izlazak 28,38I neka bude na čelu Aronovu, da Aron uzme na sebe zlodjela, što ih počine sinovi Izraelovi kod prinosa svih svojih svetih darova. Neka bude neprestano na čelu njegovu, da ih tako učini milima pred Gospodom.
Izlazak 28,39Napravi košulju od finoga lana i napravi kapu od finoga lana i napravi pojas umjetno vezen.
Izlazak 28,40Za sinove Aronove napravi košulje i napravi im pojasove i visoke kape u čast i za ukras.
Izlazak 28,41Pa tim zaodjeni brata svojega Arona i sinove njegove i pomaži ih, stavi ih u službu njihovu i posveti ih, da mi služe kao svećenici.
Izlazak 28,42Napravi im haljine lanene, da se pokrije golo tijelo, i neka dosežu od bedara do nogu.
Izlazak 28,43Aron i sinovi njegovi neka ih nose, kadgod ulaze u Šator sastanka ili pristupaju k žrtveniku da obave službu u Svetištu, da ne naprte krivnju na sebe te ne umru. Ova uredba ima za njega i potomke njegove vječnu valjanost."
Izlazak 28,1 "A onda dovedi k sebi između Izraelaca svoga brata Arona zajedno s njegovim sinovima: Nadabom, Abihuom, Eleazarom i Itamarom da mi služe kao svećenici.
Izlazak 28,2Napravi svome bratu Aronu sveto ruho na čast i ukras.
Izlazak 28,3Obrati se svim vještacima koje sam obdario mudrošću neka naprave haljine Aronu da bi se posvetio i vršio svećeničku službu u moju čast.
Izlazak 28,4Neka ovu odjeću naprave: naprsnik, oplećak, ogrtač, košulju resama obrubljenu, mitru i pas; neka naprave svetu odjeću za tvoga brata Arona i njegove sinove da mi služe kao svećenici.
Izlazak 28,5Stoga neka oni primaju zlato, ljubičasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan.
Izlazak 28,6"Oplećak neka naprave od zlata, od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i od prepredenog lana - vješto izrađen.
Izlazak 28,7Neka na njemu budu dvije poramenice, pričvršćene za njegove krajeve.
Izlazak 28,8Tkanica što bude na njemu neka je napravljena kao i on: od zlata, od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i od prepredenog lana, a neka s njim sačinjava jedan komad.
Izlazak 28,9Zatim uzmi dva draga kamena oniksa i u njih ureži imena Izraelovih sinova:
Izlazak 28,10šest njihovih imena na jednome dragom kamenu, a preostalih šest imena na drugome dragom kamenu, prema njihovu rođenju.
Izlazak 28,11Kao što rezbar dragulja urezuje pečate na prstene, tako ti ureži imena Izraelovih sinova. Oko njih navezi zlatan obrub,
Izlazak 28,12pa pričvrsti oba draga kamena za poramenice oplećka da budu spomen-dragulji na Izraelove sinove. Tako neka Aron nosi njihova imena o svoja dva ramena pred Jahvom da ih se sjeća.
Izlazak 28,13Načini zlatne okvire
Izlazak 28,14i dva lančića od čistoga zlata. Načini ih kao zasukane uzice i onda zasukane lančiće pričvrsti za okvire.
Izlazak 28,15"Naprsnik za presuđivanje izradi umjetnički; izvedi to kao i posao na oplećku: od zlata, od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i od prepredenog lana.
Izlazak 28,16Neka bude četvorinast i dvostruk; jedan pedalj neka mu je duljina, a pedalj širina.
Izlazak 28,17Na njemu poredaj četiri reda dragulja. U prvome redu neka bude: rubin, topaz i alem;
Izlazak 28,18u drugome redu: smaragd, safir i ametist;
Izlazak 28,19u trećem redu: hijacint, ahat i ledac;
Izlazak 28,20a u četvrtom redu: krizolit, oniks i jaspis. Neka budu ukovani u zlatne okvire.
Izlazak 28,21Tih dragulja neka bude dvanaest, koliko i imena Izraelovih sinova. Neka budu urezani kao i pečati na prstenju, svaki s imenom jednoga od dvanaest plemena.
Izlazak 28,22Napravi za naprsnik lančiće od čistoga zlata, zasukane kao uzice.
Izlazak 28,23Zatim napravi za naprsnik dva kolutića od zlata i pričvrsti ih na dva gornja ugla naprsnika.
Izlazak 28,24Onda priveži dvije zlatne uzice za ta dva kolutića koja budu pričvršćena za uglove naprsnika.
Izlazak 28,25Druga dva kraja uzica priveži za dva okvira. Sad ih tako pričvrsti za poramenice oplećka sprijeda.
Izlazak 28,26Napravi dva kolutića od zlata pa ih pričvrsti za dva donja ugla naprsnika, uz rub iznutra koji je okrenut prema oplećku.
Izlazak 28,27Napravi još dva kolutića od zlata i pričvrsti ih za donji, prednji kraj poramenice oplećka, uz njegov šav povrh tkanice oplećka.
Izlazak 28,28Neka se naprsnik sveže za svoje kolutiće s kolutićima oplećka vrpcom od modroga grimiza, tako da naprsnik stoji iznad tkanice i da se ne može odvajati od oplećka.
Izlazak 28,29Neka tako Aron, kada god ulazi u Svetište, na svome srcu nosi imena sinova Izraelovih na naprsniku za presuđivanje da ih uvijek doziva u sjećanje pred Jahvom.
Izlazak 28,30U naprsnik za presuđivanje neka se stave i `Urim` i `Tumim` da i oni budu na Aronovu srcu kad bude dolazio pred Jahvu. Tako neka Aron uvijek na svom srcu pred Jahvom nosi presudu sinova Izraelovih.
Izlazak 28,31"Ogrtač za oplećak sav napravi od ljubičastog prediva.
Izlazak 28,32Prorez za glavu na njemu neka bude na sredini. Rub naokolo proreza neka bude opšiven kao ovratnik na oklopu, tako da se ogrtač ne podere.
Izlazak 28,33Na njegovu rubu sve naokolo načini šipke od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva, a između njih zvonca od zlata naokolo;
Izlazak 28,34zlatno zvonce pa šipak, zlatno zvonce pa šipak naokolo ogrtača uz rub.
Izlazak 28,35Neka budu na Aronu dok vrši službu, da se čuje kad ulazi u Svetište pred Jahvu i kad izlazi; tako neće umrijeti.
Izlazak 28,36"Napravi potom jednu ploču od čistoga zlata i na njoj ureži, kao što se urezuje na pečatnom prstenu: `Jahvi posvećen`.
Izlazak 28,37Za mitru je priveži modrom vrpcom da stoji s pročelja mitre.
Izlazak 28,38Neka stoji na Aronovu čelu. Tako neka Aron na se preuzme nedostatke koji bi mogli okaljati sve svete prinose što ih Izraelci posvećuju. Neka uvijek stoji na njegovu čelu da za njih stječe blagonaklonost Jahvinu.
Izlazak 28,39Košulju s resama napravi od lana, od lana napravi i mitru, a pas vezom izvezi.
Izlazak 28,40I za Aronove sinove napravi haljine, pasove i turbane, njima na čast i ukras.
Izlazak 28,41U njih odjeni svoga brata Arona i njegove sinove; onda ih pomaži, ispuni im ruke vlašću i posveti ih da mi služe kao svećenici.
Izlazak 28,42Napravi za njih gaćice od lana da im pokriju golo tijelo. Neka sežu od bedara do stegna.
Izlazak 28,43Neka ih nosi Aron i njegovi sinovi kad ulaze u Šator sastanka ili kad se primiču žrtveniku za službu u Svetištu da ne navuku na se krivnju i umru. To neka bude vječna naredba za nj i za njegovo potomstvo poslije njega.
Izlazak 28,1` Uzmi sa sobom svojeg brata Aarona i njegove sinove s njim, između sinova Izraelovih, da obavljaju službu svećeničku - Aaron, Nadab i Abihu, Eleazar i Itamar, sin Aaronov.
Izlazak 28,2Načinit ćeš za svog brata Aarona svetu odjeću, u znak slave i veličanstva.
Izlazak 28,3A ti, ti ćeš reći svim mudracima da sam ja ispunio jednim duhom i mudrošću i ti ćeš njima reći da načine odjeću Aaronovu da on bude posvećen i da obavlja svećenstvo.
Izlazak 28,4Evo odjeće koju će načiniti: prsnik, efod, haljinu, izvezenu tuniku, turban, pojas. Oni će dakle napraviti posvećenu odjeću za tvog brata Aarona - i za njegove sinove - da oni vrše moje svećenstvo.
Izlazak 28,5Oni će koristiti zlato, ljubičasti purpur, crveni purpur, blještavi skerlet i lan.
Izlazak 28,6Načinit će efod od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještećeg skerleta i predenog lana - umjetnički izrađeno.
Izlazak 28,7Imat će za pričvrstiti ga dvije naramenice za učvrščivanje na dva svoja kraja.
Izlazak 28,8Ešarpa efoda, ona koja je iznad, bit će istovjetan rad: od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještećeg skerleta i predenog lana.
Izlazak 28,9Ti ćeš uzeti dva kamena od berila i gravirati na njima imena sinova Izraelovih:
Izlazak 28,10šest njihovih imena na prvom kamenu i šest imena koja ostaju na drugi kamen, prema redu njihovog rođenja.
Izlazak 28,11Gravirat ćeš dva kamena imenima sinova izraelovih na način klesarskog urezivanja kao graviru na jednom pečatu; ti ćeš ih optočiti i metnuti zlatom.
Izlazak 28,12Stavit ćeš ta dva kamena na naramenice efoda, te kamenove koji su podsjetnik u za ljubav sinova Izraelovih, a Aaron će nositi njihova imena pred GOSPODOM, na svojim dvjema naramenicama.
Izlazak 28,13Načinit ćeš zlatne okvire
Izlazak 28,14i dva lančića od čistog zlata; i stavit ćeš ta dva uvijena lančića na okvir.
Izlazak 28,15Potom načinit ćeš prsnik suđenja - umjetnički rad; načinit ćeš ga na način efoda, načinit ćeš ga od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještećeg skerleta i predenog lana.
Izlazak 28,16Kad se presavije bit će četvrtast, dužine jednog empana i širok jedan empan.
Izlazak 28,17Opremit ćeš ih jednim kompletom kamenja; bit će četiri reda kamenja: - jedan: sardoniks, topaz i smaragd. To će biti prvi red;
Izlazak 28,18- drugi red: tamnocrveni rubin, lazurit i jaspis
Izlazak 28,19treći red: agat, karneol i ametist;
Izlazak 28,20- i četvrti red: krizolit, beril i oniks. Oni će imati zlatni okvir za ukras.
Izlazak 28,21Kamenje odgovara imenima sinova Izraelovih, bit će ih dvanaest kao i njihovih imena; oni će biti gravirani kao pečat, svaki sa svojim imenom budući da ima dvanaest plemena.
Izlazak 28,22Na prsniku ti ćeš načiniti pletene i uvijene lančiće, od čistog zlata.
Izlazak 28,23Na prsniku načinit ćeš dva zlatna obruča na dva kraja prsnika.
Izlazak 28,24Učvrstit ćeš dvije rese od zlata u dva obruča na krajevima prsnika,
Izlazak 28,25dok ćeš dva kraja dviju resa pričvrstiti o dvije rese; njih ćeš pričvrstiti sprijeda efodu.
Izlazak 28,26Napravit ćeš dva zlatna prstena i stavit ćeš ih na dva kraja prsnika, sa strane okrenute prema efodu, unutra.
Izlazak 28,27Napravit ćeš dva zlatna prstena i pričvrstit ćeš ih na dvije naramenice efoda, o njihovu osnovu, ispred do njihove spojne točke, iznad tkanice efoda.
Izlazak 28,28Privezat će se prsnik svojim prstenovima uz prstenove efoda jednom vrpcom od ljubičastog purpura na takav način da prsnik bude na naramenici efoda i i da se ne pomiče na efodu.
Izlazak 28,29I kad on bude ulazio u svetište, Aaron nosit će na svom srcu, na prsniku suđenja, imena sinova Izraelovih, u vječni spomen pred GOSPODOM.
Izlazak 28,30Stavit ćeš u prsnik suđenja Urim i Tumim; oni će biti na srcu Aaronu kad on bude ulazio pred GOSPODA: Aaron nosit će dakle stalno sud sinova Izraelovih na svom srcu, u nazočnosti GOSPODOVOJ.
Izlazak 28,31Potom načinit ćeš haljinu efoda, svu od ljubičastog purpura.
Izlazak 28,32ona će imati u sredini jedan otvor za glavu, uokolo otvoru, bit će jedan obrub - tkalački rad; njen otvor bit će kao onaj u oklopa, nerazderiv.
Izlazak 28,33Na njenim skutima, načinit ćeš mogranje od ljubičastog purpura, crvenog purpura i blještećeg skerleta - na njenih skutovima sve uokolo - i između njih, zvonca od zlata svud uokolo:
Izlazak 28,34jedno zlatno zvonce, jedan mogranj, na skutovima haljine svud uokolo.
Izlazak 28,35Ona bit će na Aaronu kad bude služio obred: zvuk zvonaca čut će se kad bude ulazio pred GOSPODA u svetište i kad bude otud izlazio; tako on neće umrijeti.
Izlazak 28,36Potom napravit ćeš ti jedan cvjetić od čistog zlata, tu ćeš ti ugravirati kao što se gravira pečat: ` posvećen GOSPODU`,
Izlazak 28,37stavit ćeš ga na vrpcu od ljubičastog purpura i on će biti na turbanu. On mora biti na prednjem dijelu turbana.
Izlazak 28,38On će biti na čelu Aaronovom da bi on mogao nositi grijehove počinjena prema svetim *stvarima, sve one koje su ponuđene i posvećene od sinova Izraelovih: On će vječno biti na njegovom čelu da te žrtve mogu naći milost pred GOSPODOM.
Izlazak 28,39Potom ti ćeš izvesti tuniku od lana, načinit ćeš turban od lana; i načinit ćeš pojas - šivački rad.
Izlazak 28,40Za sinove Aaronove, načinit ćeš tunike; načinit ćeš im pojaseve, i potom načinit ćeš im tijare u znak slave i veličanstva.
Izlazak 28,41Ogrnut ćeš svog brata Aarona i njegove sinove s njim, *pomazat ćeš ih, podijelit ćeš im investituru , posvetit ćeš ih oni će obavljati moje svećenstvo.
Izlazak 28,42Načini im gaće od lana za pokriti njihovu golotinju; one će ići od križa do bedara.
Izlazak 28,43Aaron i njegovi sinovi uzimat će ih kad budu ulazili u *šator susretanja ili kad se približavaju *oltaru za služiti u svetištu, da si nebi natovarili jedan grijeh i umrli. Nepromjenjivi zakon za njih i potomstvo poslije njih.
2. Mojsijeva 28,1A ti uzmi k sebi Arona brata svojega sa sinovima njegovijem između sinova Izrailjevih da mi budu sveštenici, Aron i Nadav i Avijud i Eleazar i Itamar, sinovi Aronovi.
2. Mojsijeva 28,2I načini svete haljine Aronu bratu svojemu za čast i diku.
2. Mojsijeva 28,3I kaži svijem ljudima vještijem, koje sam napunio duha mudrosti, neka načine haljine Aronu, da se posveti da mi bude sveštenik.
2. Mojsijeva 28,4A ovo su haljine što će načiniti: naprsnik i oplećak i plašt, košulja vezena, kapa i pojas. Te haljine svete neka naprave Aronu bratu tvojemu i sinovima njegovijem, da mi budu sveštenici,
2. Mojsijeva 28,5I neka uzmu zlata i porfire i skerleta i crvca i tankoga platna;
2. Mojsijeva 28,6I neka načine oplećak od zlata i od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga, vezen.
2. Mojsijeva 28,7Dvije poramenice neka budu na njemu, koje će se sastavljati na dva kraja, da se drži zajedno.
2. Mojsijeva 28,8A pojas na njemu neka bude naprave iste kao i on, od zlata, od porfire, od skerleta, od crvca i od tankoga platna uzvedenoga.
2. Mojsijeva 28,9I uzmi dva kamena oniha, i na njima izreži imena sinova Izrailjevih,
2. Mojsijeva 28,10Šest imena njihovijeh na jednom kamenu, a šest imena ostalijeh na drugom kamenu po redu kako se koji rodio.
2. Mojsijeva 28,11Vještinom kamenarskom, kojom se režu pečati, izrezaćeš na ta dva kamena imena sinova Izrailjevijeh, i optoči ih zlatom unaokolo.
2. Mojsijeva 28,12I metni ta dva kamena na poramenice oplećku, da budu kameni za spomen sinovima Izrailjevijem, i Aron da nosi imena njihova pred Gospodom na oba ramena svoja za spomen.
2. Mojsijeva 28,13I načini kopče od zlata.
2. Mojsijeva 28,14I dva lanca od čistoga zlata načini jednaka pletena, i objesi lance pletene o kopče.
2. Mojsijeva 28,15I naprsnik sudski načini naprave vezene onake kao oplećak, od zlata, od porfire, od skerleta, od crvca i od tankoga platna uzvedenoga načini ga.
2. Mojsijeva 28,16Neka bude četvorouglast i dvostruk, u dužinu s pedi i u širinu s pedi.
2. Mojsijeva 28,17I udari po njemu drago kamenje, u četiri reda neka bude kamenje. U prvom redu: sardoniks, topaz i smaragd;
2. Mojsijeva 28,18A u drugom redu: karbunkul, safir i dijamanat;
2. Mojsijeva 28,19A u trećem redu; ligur i ahat i ametist;
2. Mojsijeva 28,20A u četvrtom redu: hrisolit, onih i jaspid; neka budu ukovani u zlato u svom redu.
2. Mojsijeva 28,21I tijeh kamena s imenima sinova Izrailjevijeh biće dvanaest po imenima njihovijem, da budu rezani kao pečat, svaki sa svojim imenom, za dvanaest plemena.
2. Mojsijeva 28,22I na naprsnik metni lance jednake, pletene, od čistoga zlata.
2. Mojsijeva 28,23I dvije grivne zlatne načini na naprsnik, i metni dvije grivne na dva kraja naprsniku.
2. Mojsijeva 28,24Pa provuci dva lanca zlatna kroz dvije grivne na krajevima naprsniku.
2. Mojsijeva 28,25A druga dva kraja od dva lanca zapni za dvije kopče, i metni na poramenice od oplećka sprijed.
2. Mojsijeva 28,26I načini druge dvije grivne zlatne, i metni ih na druga dva kraja naprsniku iznutra na strani koja je od oplećka.
2. Mojsijeva 28,27I načini još dvije zlatne grivne, i metni ih na poramenice od oplećka ozdo prema sastavcima njegovijem, više pojasa na oplećku.
2. Mojsijeva 28,28Tako neka vežu naprsnik grivne njegove za grivne na oplećku vrvcom od porfire, da stoji nad pojasom od oplećka, i da se ne odvaja naprsnik od oplećka.
2. Mojsijeva 28,29I neka nosi Aron imena sinova Izrailjevih na naprsniku sudskom na srcu svom kad ulazi u svetinju za spomen pred Gospodom vazda.
2. Mojsijeva 28,30I metni na naprsnik sudski Urim i Tumim, da bude na srcu Aronu kad ulazi pred Gospoda, i Aron će nositi sud sinova Izrailjevih na srcu svom pred Gospodom vazda.
2. Mojsijeva 28,31I načini plašt pod oplećak sav od porfire.
2. Mojsijeva 28,32I ozgo neka bude prorez u srijedi, i neka bude optočen prorez svuda unaokolo trakom tkanijem, kao prorez u oklopa, da se ne razdre.
2. Mojsijeva 28,33A po skutu mu načini šipke od porfire i od skerleta i od crvca svuda unaokolo, i među njima zlatna zvonca svuda unaokolo:
2. Mojsijeva 28,34Zvonce zlatno pa šipak, zvonce zlatno pa šipak po skutu od plašta svuda unaokolo.
2. Mojsijeva 28,35I to će biti na Aronu kad služi, da se čuje glas kad ulazi u svetinju pred Gospoda i kad izlazi, da ne pogine.
2. Mojsijeva 28,36I načini ploču od čistoga zlata, i na njoj izreži kao na pečatu: svetinja Gospodu.
2. Mojsijeva 28,37I veži je vrvcom od porfire za kapu, sprijed na kapi da stoji.
2. Mojsijeva 28,38I biće na čelu Aronovu, da nosi Aron grijehe svetijeh prinosa koje prinesu sinovi Izrailjevi u svijem darovima svojih svetijeh prinosa; biće na čelu njegovu vazda, da bi bili mili Gospodu.
2. Mojsijeva 28,39I načini košulju od tankoga platna izmetanoga, i načini kapu od tankoga platna, a pojas načini vezen.
2. Mojsijeva 28,40I sinovima Aronovijem načini košulje, i načini im pojase, i kapice im načini za čast i diku.
2. Mojsijeva 28,41Pa to obuci Aronu bratu svojemu i sinovima njegovijem, i pomaži ih i napuni im ruke i posveti ih da mi budu sveštenici.
2. Mojsijeva 28,42I načini im gaće lanene, da se pokrije golo tijelo; od bedara do dno stegna da budu.
2. Mojsijeva 28,43I to neka je na Aronu i na sinovima njegovijem kad ulaze u šator od sastanka ili kad pristupaju k oltaru da služe u svetinji, da ne bi noseći grijehe poginuli. Ovo će biti uredba vječna njemu i sjemenu njegovu nakon njega.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje