Tražilica


Izlazak 28. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izlazak 28,1Uzmi k sebi između sinova Izraelovih brata svojega Arona sa sinovima njegovim, da mi služi kao svećenik: Aron i sinovi Aronovi Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
Izlazak 28,2Napravi svete haljine bratu svojemu Aronu, njemu u čast i za ukras.
Izlazak 28,3Govori ti sa svima ljudima vještim, koje sam napunio duha umjetničkoga, neka naprave Aronu haljine, da se može posvetiti i da mi služi kao svećenik.
Izlazak 28,4Ovo su haljine, što ih imaju napraviti: Naprsnik, oplećak, plašt, košulja od tkanine, kapa i pojas. Neka dakle naprave svete haljine bratu tvojemu Aronu sa sinovima njegovim, da mi služi kao svećenik.
Izlazak 28,5I neka za to uzmu zlata, modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana.
Izlazak 28,6Oplećak neka naprave od zlata, modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga s umjetnim vezivom.
Izlazak 28,7Neka ima dva plećna komada, što se mogu sklopiti. Na obadva kraja njegova neka se vežu skupa.
Izlazak 28,8Tkanica, što je na njemu, da se s njom priveže, neka bude jednakog rada i od jednoga komada s njim, od zlata, modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga.
Izlazak 28,9Uzmi onda dva oniksa kamena i urezi u njih imena sinova Izraelovih:
Izlazak 28,10šest imena na jedan kamen i ostalih šest imena na drugi kamen, po redu, kojim su bili rođeni.
Izlazak 28,11Vještinom klesarskom i rezbarskom ureži u obadva kamena imena sinova Izraelovih. Okuj ih u zlatan pleter,
Izlazak 28,12I metni onda obadva kamena na plećne komade oplećka kao kamene spomene na sinove Izraelove. Aron neka nosi pred Gospodom imena njihova na svojim ramenima za spomen.
Izlazak 28,13Onda napravi kopče od zlata,
Izlazak 28,14I dva lančića od čistoga zlata. Opleti ih i napravi kao vrpce i pričvrsti te pletene lančiće za kopče.
Izlazak 28,15Onda napravi naprsnik Božjih presuda umjetničkim radom. Napravi ga kao oplećak od zlata, modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga.
Izlazak 28,16Neka bude četverouglast, predvostručen, pedalj dug i širok.
Izlazak 28,17Udari po njemu drago kamenje u četiri reda unaokolo. U prvom redu neka bude karneol, topaz i smaragd;
Izlazak 28,18U drugom redu rubin, safir i dijamant;
Izlazak 28,19U trećem redu hijacint, ahat i ametist;
Izlazak 28,20U četvrtom redu krizolit, oniks kamen i jaspis. Neka se umetnu u zlato okovani.
Izlazak 28,21Broj kamenova neka bude dvanaest, toliko je bilo imena sinova Izraelovih. Neka budu umjetnički urezani kao pečat, svaki proviđen imenom jednoga od dvanaest plemena.
Izlazak 28,22Pričvrsti onda na naprsnik kao vrpce pletene lančiće od čistoga zlata.
Izlazak 28,23Napravi zato na naprsniku dvije zlatne karike i pričvrsti obadvije karike na obadva kraja naprsniku.
Izlazak 28,24Onda pričvrsti obadva lančića zlatna na dvije karike na krajevima naprsniku.
Izlazak 28,25Druga obadva kraja od obadva lančića pričvrsti na obadvije kopče i ove metni na plećne komade oplećka sprijeda.
Izlazak 28,26Tada napravi dvije drage karike zlatne i pričvrsti ih na oba dva kraja naprsnika, na unutrašnji rub njegov, što je okrenut prema oplećku.
Izlazak 28,27Napravi još dvije zlatne karike i pričvrsti ih na obadva plećna komada oplećka, ozdo na prednjoj strani njegovoj, tamo, gdje se pripinje, povrh tkanice oplećka.
Izlazak 28,28Neka se onda priveže naprsnik karikama njegovim za karike oplećka vrpcom od skerleta modroga, tako da stoji naprsnik nad tkanicom oplećka i da se ne pomiče od oplećka.
Izlazak 28,29Neka tako nosi Aron imena sinova Izraelovih na naprsniku Božjih presuda na srcu svojem, kadgod ulazi u Svetište, na vječni spomen Gospoda.
Izlazak 28,30U naprsnik Božjih presuda metni Urim i Tumim, da počivaju na srcu Aronovu, kadgod stupi pred Gospoda. Tako neka Aron neprestano nosi pred Gospodom na svojemu srcu Božje presude za sinove Izraelove.
Izlazak 28,31Potom napravi plašt za oplećak sav od skerleta modroga.
Izlazak 28,32U sredini neka bude prorez za vrat, i okolo proreza neka bude rub otkan. Taj, prorez neka bude kao u oklopa, da se ne razdre.
Izlazak 28,33Odozdo na rubu njegovu napravi granatne jabuke od modrog i crvenog skerleta i grimiza okolo ruba, i među njima unaokolo zlatne zvončiće;
Izlazak 28,34Tako da se oko ruba plašta zlatni zvončići izmjenjuju sa granatnim jabukama.
Izlazak 28,35Aron neka ga nosi, da u njemu obavlja svetu službu, da se čuje zvonjenje, kadgod on ulazi u Svetište pred Gospoda i kadgod izlazi; inače bi morao umrijeti.
Izlazak 28,36Onda napravi pločicu od čistoga zlata i na njoj ureži, kako se urezuje pismo u pečat, ove riječi: 'Posvećeno Gospodu'.
Izlazak 28,37Pričvrsti je za vrpcu od modrog skerleta, da se može nositi na kapi; neka stoji sprijeda na kapi.
Izlazak 28,38I neka bude na čelu Aronovu, da Aron uzme na sebe zlodjela, što ih počine sinovi Izraelovi kod prinosa svih svojih svetih darova. Neka bude neprestano na čelu njegovu, da ih tako učini milima pred Gospodom.
Izlazak 28,39Napravi košulju od finoga lana i napravi kapu od finoga lana i napravi pojas umjetno vezen.
Izlazak 28,40Za sinove Aronove napravi košulje i napravi im pojasove i visoke kape u čast i za ukras.
Izlazak 28,41Pa tim zaodjeni brata svojega Arona i sinove njegove i pomaži ih, stavi ih u službu njihovu i posveti ih, da mi služe kao svećenici.
Izlazak 28,42Napravi im haljine lanene, da se pokrije golo tijelo, i neka dosežu od bedara do nogu.
Izlazak 28,43Aron i sinovi njegovi neka ih nose, kadgod ulaze u Šator sastanka ili pristupaju k žrtveniku da obave službu u Svetištu, da ne naprte krivnju na sebe te ne umru. Ova uredba ima za njega i potomke njegove vječnu valjanost."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje