Tražilica


Izlazak 36. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 36,1Tako neka izvedu djelo Bezaleel i Oholiab i svi umjetnosti vični ljudi, kojima je Gospod dao umjetničke mudrosti i uviđavnosti, tako da znadnu izvesti sve za Svetište potrebne radove točno onako, kako je zapovjedio Gospod.
Izlazak 36,2Nato pozva Mojsije Bezaleela i Aholiaba i sve u umjetnosti vične ljude, kojima je bio Gospod udijelio osjećaj za umjetnost, sve, koje je na to gonilo srce njihovo, da se prihvate djela i da ga izvedu.
Izlazak 36,3Oni primiše od Mojsija sve priloge, što su ih bili donijeli sinovi Izraelovi, da se izvedu radovi za postavljanje Svetišta. Ovi su mu i dalje donosili svako jutro dragovoljne priloge.
Izlazak 36,4Tada dođoše svi umjetnici, koji su bili zaposleni na radovima za Svetište, svaki od rada, kojim su bili zaposleni,
Izlazak 36,5I rekoše Mojsiju: "Narod donosi puno više nego što treba da se izvede rad, što ga je Gospod zapovjedio da se uradi."
Izlazak 36,6Zato Mojsije dade da se oglasi zapovijed u taboru: "Ni čovjek ni žena neka više ne donose priloga za Svetište." I narod prestade donositi darove.
Izlazak 36,7Jer je bilo svega dosta, da se izvede sve djelo, bilo je i preveć.
Izlazak 36,8Tako napraviše, koji su bili duha umjetnoga između onih, što su radili Šator od deset šatorskih zavjesa, od finoga lana uzvedenoga, od modrog i crvenog skerleta i grimiza, s kerubinima, umjetno vezenim, napravi ih on.
Izlazak 36,9Svaka šatorska zavjesa bila je dvadeset i osam lakata duga i četiri lakta široka. Ista mjera bila je za sve zavjese.
Izlazak 36,10I sastavi po pet zavjesa skupa.
Izlazak 36,11Onda napravi petlje od modrog skerleta na rubu zadnje zavjese jednog sastavljenog komada, isto tako na rubu zadnje zavjese drugog sastavljenog komada.
Izlazak 36,12Pedeset petalja pričvrsti na jednoj zavjesi i pedeset na rubu zavjese, što je pripadao drugom sastavljenom komadu, tako da su petlje stajale jedna prema drugoj.
Izlazak 36,13Uz to napravi pedeset zlatnih kuka i kukama sveza zavjese jedna s drugom, tako da je tvorilo Svetište jednu cjelinu.
Izlazak 36,14Onda napravi zavjese od kostrijeti za pokrov nad Šatorom; jedanaest zavjesa napravi za to.
Izlazak 36,15Svaka je zavjesa bila trideset lakata duga i četiri lakta široka. Ista je mjera bila za svih jedanaest zavjesa.
Izlazak 36,16Onda sastavi pet zavjesa zasebe u jedan komad i isto tako šest drugih zavjesa za sebe.
Izlazak 36,17Na rubu zadnje zavjese jednog sastavljenog komada napravi pedeset petalja i isto tako pedeset petalja na rubu zadnjega zavjesa drugog sastavljenog komada.
Izlazak 36,18Uz to napravi pedeset mjedenih kuka, da pokrov za Šator sastave u jednu cjelinu.
Izlazak 36,19Potom napravi pokrov za Šator, pokrivač od koža ovnujskih crveno obojenih i povrh njega pokrov od koža jazavčevih.
Izlazak 36,20Onda napravi od drveta akacije daske za Šator, što stoje uspravo.
Izlazak 36,21Svaka je daska bila deset lakata duga, a lakat i pol široka.
Izlazak 36,22Svaka je daska imala po dva klina, Što su jedan s drugim bila svezana. Tako napravi sve daske za Šator.
Izlazak 36,23I to napravi na daskama za Šator: Dvadeset dasaka za podnevnu stranu, južnu stranu,
Izlazak 36,24Onda stavi ispod dvadeset dasaka četrdeset srebrnih stopica, dvije stopice pod dasku za dva klina njezina.
Izlazak 36,25Isto tako napravi za drugu stranu Šatora, za sjevernu stranu, dvadeset dasaka,
Izlazak 36,26I četrdeset srebrnih stopica, dvije stopice pod svaku dasku.
Izlazak 36,27Za zadnju stranu Šatora, zapadnu stranu, napravi šest dasaka.
Izlazak 36,28Osim toga napravi još dvije daske za uglove Šatora na zadnjoj strani.
Izlazak 36,29One su bile odozdo dvokrake i isto tako odozgo dvokrake do prvoga koluta. Tako napravi obadvije u dva ugla.
Izlazak 36,30Bilo je tako osam dasaka sa svojim srebrnim stopicama, u svemu šesnaest stopica, dvije stopice pod svakom daskom.
Izlazak 36,31Onda napravi prijevornice od drveta akacije, pet za daske na jednoj strani Šatora.
Izlazak 36,32Pet prijevornica za daske na drugoj strani Šatora i pet prijevornica za daske na zadnjoj strani Šatora prema zapadu.
Izlazak 36,33Srednju prijevornicu napravi tako, da je išla sredinom dasaka od jednoga kraja do drugoga.
Izlazak 36,34Daske okova zlatom, kolute, kroz koje bi se utakle prijevornice, napravi od zlata. I prijevornice okova zlatom.
Izlazak 36,35Onda napravi zavjes od modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga; napravi ga s umjetno vezenim kerubinima.
Izlazak 36,36Potom napravi za njega četiri stupa od drveta akacije i okova ih zlatom. I kuke njihove bile su od zlata, i salije za njih četiri srebrne noge.
Izlazak 36,37Za ulaz u Šator napravi zavjes od modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga s umjetnim vezovima,
Izlazak 36,38I pet stupova njegovih i kuke njihove. Vrhove im i pojase okova zlatom; pet stopica bilo je od mjedi.
Izlazak 36,1 Stoga neka Besalel, Oholiab i svi vještaci koje je Jahve obdario vještinom i sposobnošću da vješto izvedu sve poslove oko podizanja Svetišta obave sve kako je Jahve naredio.
Izlazak 36,2Mojsije onda pozva Besalela, Oholiaba i sve one što ih je Jahve obdario vještinom; sve koje je srce poticalo da se prihvate posla i izvedu ga.
Izlazak 36,3Oni preuzmu od Mojsija sve prinose koje Izraelci bijahu donijeli da se izvedu poslovi oko podizanja Svetišta. Ali kako su oni i dalje donosili prinose jutro za jutrom,
Izlazak 36,4svi majstori koji su gradili Svetište dođu - svaki s posla na kojem je radio -
Izlazak 36,5i reknu Mojsiju: "Svijet donosi mnogo više nego što je potrebno za izvođenje posla koji nam je Jahve naredio da izvedemo.
Izlazak 36,6Zato Mojsije izda naredbu koju po taboru proglase: "Neka više nijedan čovjek ni žena ne donosi nikakva priloga za Svetište!" Tako ustave narod te nije donosio novih darova.
Izlazak 36,7Što imahu bijaše dosta da se izvede sve djelo; i još je pretjecalo.
Izlazak 36,8I tako najvještiji ljudi među radnicima naprave Prebivalište. Načine ga od deset zavjesa od prepredenog lana i ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva. Na njima bijahu izvezeni likovi kerubina.
Izlazak 36,9Dužina je svake zavjese iznosila dvadeset osam lakata, a širina svake zavjese četiri lakta. Sve su zavjese bile iste mjere.
Izlazak 36,10Pet zavjesa sastave jednu s drugom, a pet drugih zavjesa sastave opet jednu s drugom.
Izlazak 36,11Na rubu posljednje od zavjesa sastavljenih u jedno načine petlje od modre vune; jednako ih načine i na rubu posljednje zavjese drugoga dijela;
Izlazak 36,12načine pedeset petlji na jednome komadu, a pedeset na rubu zavjese drugoga komada. Petlje su stajale jedna spram druge.
Izlazak 36,13Onda naprave pedeset zlatnih kopča pa sastave zavjese kopčama jednu s drugom. Tako je Prebivalište bilo kao jedna cjelina.
Izlazak 36,14Zatim za Šator povrh Prebivališta načine zavjese od kostrijeti; načine ih jedanaest.
Izlazak 36,15Dužina svake zavjese bila je trideset lakata, a širina četiri lakta. Tih jedanaest zavjesa bilo je iste mjere.
Izlazak 36,16Sastave pet zavjesa za se, a šest drugih opet za se.
Izlazak 36,17Naprave pedeset petlji na rubu zavjese jednoga komada, a pedeset načine na rubu drugoga komada.
Izlazak 36,18Načine i pedeset kopča od tuča da sastave Šator zajedno, tako da bude jedna cjelina.
Izlazak 36,19Zatim naprave pokrov za Šator od učinjenih ovnujskih koža, a povrh njega drugi, od finih koža.
Izlazak 36,20Trenice nauzgor za Prebivalište izrade od bagremova drva.
Izlazak 36,21Duljina je svake trenice bila deset lakata, a širina lakat i pol.
Izlazak 36,22Svaka je trenica imala dva klina da je drže uspravno. To su napravili na svakoj trenici za Šator.
Izlazak 36,23Trenice za Prebivalište napravili su ovako: dvadeset trenica za južnu stranu;
Izlazak 36,24napravili su četrdeset podnožja od srebra pod dvadeset trenica - dva podnožja pod prvu trenicu za njezina dva klina i dva podnožja pod svaku slijedeću trenicu za njezina dva klina.
Izlazak 36,25Za drugu, sjevernu, stranu Prebivališta naprave dvadeset trenica
Izlazak 36,26i za njih četrdeset podnožja od srebra - dva podnožja pod prvu trenicu, a po dva podnožja pod svaku slijedeću trenicu.
Izlazak 36,27Prebivalištu straga, prema zapadu, napraviše šest trenica.
Izlazak 36,28Naprave i dvije trenice za uglove Prebivališta straga.
Izlazak 36,29Pri dnu su bile rastavljene, ali su se pri vrhu, kod prvoga koluta, sastajale. Tako su ih obje postavili za dva ugla.
Izlazak 36,30Bilo je osam trenica s njihovim podnožjima od srebra: šesnaest podnožja, pod svakom trenicom dva.
Izlazak 36,31Načine priječnice od bagremova drva: pet njih za trenice s jedne strane Prebivališta,
Izlazak 36,32a pet opet priječnica za trenice s druge strane Prebivališta te pet priječnica za trenice Prebivalištu straga, prema zapadu.
Izlazak 36,33Onda načine središnju priječnicu što je prolazila sredinom trenica s kraja na kraj.
Izlazak 36,34Trenice oblože zlatom, a njihove kolutove, kroz koje su priječnice bile provučene, načine od zlata. I priječnice oblože zlatom.
Izlazak 36,35Naprave zavjesu od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana; načine je s izvezenim kerubinima.
Izlazak 36,36Za nju naprave četiri stupa od bagremova drva i oblože ih zlatom. Kuke su im bile od zlata, a saliju im i četiri podnožja od srebra.
Izlazak 36,37Na ulazu u Šator naprave zavjesu od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana, umjetnički protkanu, i za nju pet stupčića s njihovim kukama. Vrhove stupčića i njihove šipke oblože zlatom, dok im pet podnožja naprave od tuča.
Izlazak 36,1Besalel, Oholiav i svaki mudrac u koga GOSPOD stavi mudrost i znanja za znati izvršiti sve radove službe *svetišta, oni će izvršiti sve što je GOSPOD bio zapovjedio. `
Izlazak 36,2Mojsije uputi poziv Besalelu, Oholiavu i svakom čovjeku kojem GOSPOD bijaše ispunio srce mudrošću, sve dragovoljne za poduhvatiti se poslova i izvršiti ih -.
Izlazak 36,3Oni uzeše od Mojsija sav doprinos koji sinovi Izraelovi bijahu donijeli za radove na službi u svetištu i njihovog izvršenja. Ali, kako mu donosiše još velikodušno jutro za jutrom,
Izlazak 36,4svi mudri koji izvršavaše razne radove svetišta napustiše jedan po jedan posao koji su obavljali
Izlazak 36,5i oni rekoše Mojsiju: ` Narod donosi previše da bi to poslužilo radovima koje je GOSPOD naložio za izvršenje! `
Izlazak 36,6Mojsije dade jednu zapovjed koja se pronese taborom: ` Da ljudi i žene ne rade više na doprinosima za svetište! ` Puk prestade donositi;
Izlazak 36,7njegov rad bijaše dostatan za izvršiti radove, čak bi i preostataka.
Izlazak 36,8Najbolji radnici1 urediše boravište s deset tapiserija od prepredenog lana, ljubičastog purpura, crvenog purpura i blještavog skerleta i načiniše se *kerubini umjetnički izrađeni.
Izlazak 36,9Duljina jedne tapiserije: 28 lakata. Širina jedne tapiserije: četiri lakta. Iste razmjere za sve tapiserije.
Izlazak 36,10On sastavi pet tapiserija jedu s drugom i pet drugih, on ih sastavi jednu s drugom.
Izlazak 36,11Načini vrpce od ljubičastog purpura na obodu prve tapiserije, na rubu garniture i, isto učini na rubu zadnje tapiserije druge garniture.
Izlazak 36,12On stavi 50 vrpci na prvu tapiseriju i 50 vrpci na kraj tapiserije druge garniture, vrpce su odgovarale jedne drugima.
Izlazak 36,13On načini 50 spona od zlata, sastavi tapiserije jedne s drugima pomoću spona i tako boravište bi u jednom komadu.
Izlazak 36,14Potom on načini tapiserije od kozje kostrijeti za formirati jedan šator iznad boravošta. Načini ih jedanaest.
Izlazak 36,15Duljina jedne tapiserije: 30 lakata. Potom četiri lakta za širinu jedne tapiserije. Iste dimenzije za svih jedanaest tapiserija.
Izlazak 36,16On sastavi 5 tapiserija na jednu stranu, potom šest tapiserija na drugu.
Izlazak 36,17On načini 50 vrpci na rubu posljednje tapiserije u garnituri i 50 vrpci na rubu iste tapiserije druge garniture.
Izlazak 36,18On načini 50 spona od bronce za spojiti šator u jedan komad.
Izlazak 36,19I on načini za šator jedan pokrivač od ovnove kože crveno obojene i jedan pokrivač od dupinove kože odozgo.
Izlazak 36,20Potom, on načini okvire za boravište, od drveta akacije, stavljenih uspravno.
Izlazak 36,21Deset lakata duljine po okviru i jedan i pol lakat širine za svaki okvir;
Izlazak 36,22dva šiljka za svaki okvir, supostavljenih jedan uz drugih. Tako načini on okvire za boravište.
Izlazak 36,23Tih okvira za boravište, on načini dvadeset u smjeru Negeva, na jug;
Izlazak 36,24i on načini 40 soklova od srebra pod dvadeset okvira - dva sokla pod jedan okvir za njegova dva šiljka, potom dva sokla pod onaj drugi okvir za njegova dva šiljka.
Izlazak 36,25Za drugu stranu boravišta, u smjeru sjevera, dvadeset okvira
Izlazak 36,26s njihovih 40 soklova od srebra - dva sokla pod jedan okvir i dva sokla pod onaj drugi okvir.
Izlazak 36,27I za unutrašnjost boravišta, prema moru, on također načini šest okvira;
Izlazak 36,28on također načini dva okvira kao potpornje boravišta u unutrašnjosti;
Izlazak 36,29oni bijahu razmaknuti u osnovi, ali se završavahu u vrhu u prvom obruču: tako učini on za njih dva, za oba podpornja.
Izlazak 36,30Bi dakle osam okvira s njihovim soklovima od srebra: šesnaest soklova, dva po dva pod svakim okvirom.
Izlazak 36,31Potom on načini prečke od drveta akacije: pet za okvire prve strane boravišta,
Izlazak 36,32pet za okvira druge strane boravišta, pet za okvire sa strane boravišta koja je u unutrašnjosti prema moru.
Izlazak 36,33On namjesti srednju gredu da bi prošla na pola visine okvira, s jednog na drugi kraj.
Izlazak 36,34On obloži okvire zlatom, od zlata načini njihove obruče za smjestiti prečke i obloži ih zlatom.
Izlazak 36,35Potom načini jedan veo od ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta i prepredenog lana; on tu načini kerubine umjetnički izrađene.
Izlazak 36,36Načini za njega četiri stuba od akacije, koje obloži zlatom, i njihove kuke od zlata. On za njih sali četiri sokla od srebra.
Izlazak 36,37Potom načini zastor za ulaz u šator, od ljubičastog purpura, blještećeg skerleta i prepredenog lana - rad šivača -
Izlazak 36,38sa svojih pet stubova, njihovim kukama, njihovim kapitelima i trokutima koje pozlati i njihovih pet soklova od bronce.
2. Mojsijeva 36,1I stade raditi Veseleilo i Elijav i svi ljudi vješti, kojima bješe Gospod dao mudrost i razum da umiju raditi svaki posao za službu u svetinji, i sve što je zapovjedio Gospod.
2. Mojsijeva 36,2I pozva Mojsije Veseleila i Elijava i sve ljude vješte, kojima Gospod dade mudrost u srce, koje god podiže srce njihovo da dođu da rade taj posao.
2. Mojsijeva 36,3I uzeše od Mojsija sve priloge, koje donesoše sinovi Izrailjevi da se uradi djelo za službu u svetinji. Ali još donošahu k njemu dragovoljne priloge svako jutro.
2. Mojsijeva 36,4Tada dođoše svi vješti ljudi, koji rađahu djelo za svetinju, svaki od svojega posla, koji rađahu,
2. Mojsijeva 36,5I rekoše Mojsiju govoreći: više donosi narod nego što treba da se uradi djelo, koje je Gospod zapovjedio da se uradi.
2. Mojsijeva 36,6I zapovjedi Mojsije da se oglasi po okolu govoreći: ni čovjek ni žena da ne donosi više priloga za svetinju. I zabrani se narodu da ne donosi.
2. Mojsijeva 36,7Jer bijaše svega dosta da se uradi sve djelo, i još pretjecaše.
2. Mojsijeva 36,8I ljudi vješti između onijeh, koji radiše ovo djelo, načiniše šator od deset zavjesa od tankoga platna uzvedenoga i od porfire i od skerleta i od crvca, s heruvimima, vješto vezenim načiniše.
2. Mojsijeva 36,9U dužinu bješe jedan zavjes od dvadeset i osam lakata a u širinu od četiri lakta; svi zavjesi bjehu jedne mjere.
2. Mojsijeva 36,10I sastaviše pet zavjesa jedan s drugim, i pet drugih zavjesa sastaviše jedan s drugim.
2. Mojsijeva 36,11I načiniše petlje od porfire po kraju prvoga zavjesa na onoj strani gdje će se sastaviti s drugim; i tako načiniše na svakom zavjesu po kraju gdje će se sastaviti s drugim.
2. Mojsijeva 36,12Pedeset petalja načiniše na prvom zavjesu, i pedeset petalja načiniše na kraju svakoga zavjesa gdje se sastavlja s drugim; petlje bjehu jedna prema drugoj.
2. Mojsijeva 36,13I načiniše pedeset zlatnijeh kuka, i sastaviše kukama zavjese jedan s drugim; tako se šator sastavi.
2. Mojsijeva 36,14I načiniše zavjese od kostrijeti za naslon nad šatorom; jedanaest takih zavjesa načiniše.
2. Mojsijeva 36,15U dužinu bješe jedan zavjes od trideset lakata a u širinu od četiri lakta; jedne mjere bješe svijeh jedanaest zavjesa.
2. Mojsijeva 36,16I sastaviše pet zavjesa zajedno, a drugih šest zavjesa zajedno.
2. Mojsijeva 36,17I načiniše pedeset petalja po kraju jednoga zavjesa gdje se sastavlja sa drugim, i pedeset petalja načiniše po kraju drugoga zavjesa da se sastavi.
2. Mojsijeva 36,18I načiniše pedeset kuka od mjedi da se sastavi naslon.
2. Mojsijeva 36,19I načiniše pokrivač na naslon od koža ovnujskih crvenih obojenih, i pokrivač od koža jazavčjih ozgo.
2. Mojsijeva 36,20I načiniše daske šatoru od drveta sitima, koje će stajati pravo.
2. Mojsijeva 36,21Daska bješe duga deset lakata a podrug lakta široka svaka daska.
2. Mojsijeva 36,22Po dva čepa bjehu na dasci, jedan prema drugom; tako načiniše na svijem daskama za šator.
2. Mojsijeva 36,23A ovijeh dasaka za šator načiniše dvadeset dasaka za južnu stranu;
2. Mojsijeva 36,24I četrdeset stopica srebrnijeh načiniše pod dvadeset dasaka, dvije stopice pod jednu dasku za dva čepa njezina, a dvije stopice pod drugu dasku za dva čepa njezina.
2. Mojsijeva 36,25Tako i na drugoj strani šatora, prema sjeveru, načiniše dvadeset dasaka,
2. Mojsijeva 36,26I četrdeset stopica srebrnijeh pod njih, dvije stopice pod jednu dasku a dvije stopice pod drugu dasku.
2. Mojsijeva 36,27A na zapadnoj strani šatora načiniše šest dasaka;
2. Mojsijeva 36,28I još dvije daske načiniše na uglove šatoru s obje strane;
2. Mojsijeva 36,29One bijahu sastavljene ozdo, i bijahu sastavljene ozgo biočugom; tako načiniše s obje strane na dva ugla.
2. Mojsijeva 36,30I tako bijaše osam dasaka i šesnaest stopica njihovijeh srebrnijeh, po dvije stopice pod svaku dasku.
2. Mojsijeva 36,31I načiniše prijevornice od drveta sitima: pet za daske na jednoj strani šatora,
2. Mojsijeva 36,32I pet prijevornica za daske na drugoj strani šatora, i pet prijevornica za daske na zapadnoj strani šatora do oba ugla.
2. Mojsijeva 36,33I načiniše prijevornicu srednju da ide preko srijede dasaka od jednoga kraja do drugoga.
2. Mojsijeva 36,34A daske okovaše zlatom, i biočuge na njih načiniše od zlata, da u njima stoje prijevornice, i okovaše zlatom prijevornice.
2. Mojsijeva 36,35I načiniše zavjes od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga, s heruvimima vješto vezenim načiniše ga.
2. Mojsijeva 36,36I načiniše za nj četiri stupa od drveta sitima, i okovaše ih zlatom, a kuke na njima bjehu od zlata, i sališe im četiri stopice od srebra.
2. Mojsijeva 36,37I načiniše zavjes na vrata naslonu od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga vezen,
2. Mojsijeva 36,38I pet stupova za nj s kukama njihovijem, i vrhove im i pojase okovaše zlatom, i pet stopica pod njih od mjedi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje