Tražilica


Izlazak 36. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izlazak 36,1Tako neka izvedu djelo Bezaleel i Oholiab i svi umjetnosti vični ljudi, kojima je Gospod dao umjetničke mudrosti i uviđavnosti, tako da znadnu izvesti sve za Svetište potrebne radove točno onako, kako je zapovjedio Gospod.
Izlazak 36,2Nato pozva Mojsije Bezaleela i Aholiaba i sve u umjetnosti vične ljude, kojima je bio Gospod udijelio osjećaj za umjetnost, sve, koje je na to gonilo srce njihovo, da se prihvate djela i da ga izvedu.
Izlazak 36,3Oni primiše od Mojsija sve priloge, što su ih bili donijeli sinovi Izraelovi, da se izvedu radovi za postavljanje Svetišta. Ovi su mu i dalje donosili svako jutro dragovoljne priloge.
Izlazak 36,4Tada dođoše svi umjetnici, koji su bili zaposleni na radovima za Svetište, svaki od rada, kojim su bili zaposleni,
Izlazak 36,5I rekoše Mojsiju: "Narod donosi puno više nego što treba da se izvede rad, što ga je Gospod zapovjedio da se uradi."
Izlazak 36,6Zato Mojsije dade da se oglasi zapovijed u taboru: "Ni čovjek ni žena neka više ne donose priloga za Svetište." I narod prestade donositi darove.
Izlazak 36,7Jer je bilo svega dosta, da se izvede sve djelo, bilo je i preveć.
Izlazak 36,8Tako napraviše, koji su bili duha umjetnoga između onih, što su radili Šator od deset šatorskih zavjesa, od finoga lana uzvedenoga, od modrog i crvenog skerleta i grimiza, s kerubinima, umjetno vezenim, napravi ih on.
Izlazak 36,9Svaka šatorska zavjesa bila je dvadeset i osam lakata duga i četiri lakta široka. Ista mjera bila je za sve zavjese.
Izlazak 36,10I sastavi po pet zavjesa skupa.
Izlazak 36,11Onda napravi petlje od modrog skerleta na rubu zadnje zavjese jednog sastavljenog komada, isto tako na rubu zadnje zavjese drugog sastavljenog komada.
Izlazak 36,12Pedeset petalja pričvrsti na jednoj zavjesi i pedeset na rubu zavjese, što je pripadao drugom sastavljenom komadu, tako da su petlje stajale jedna prema drugoj.
Izlazak 36,13Uz to napravi pedeset zlatnih kuka i kukama sveza zavjese jedna s drugom, tako da je tvorilo Svetište jednu cjelinu.
Izlazak 36,14Onda napravi zavjese od kostrijeti za pokrov nad Šatorom; jedanaest zavjesa napravi za to.
Izlazak 36,15Svaka je zavjesa bila trideset lakata duga i četiri lakta široka. Ista je mjera bila za svih jedanaest zavjesa.
Izlazak 36,16Onda sastavi pet zavjesa zasebe u jedan komad i isto tako šest drugih zavjesa za sebe.
Izlazak 36,17Na rubu zadnje zavjese jednog sastavljenog komada napravi pedeset petalja i isto tako pedeset petalja na rubu zadnjega zavjesa drugog sastavljenog komada.
Izlazak 36,18Uz to napravi pedeset mjedenih kuka, da pokrov za Šator sastave u jednu cjelinu.
Izlazak 36,19Potom napravi pokrov za Šator, pokrivač od koža ovnujskih crveno obojenih i povrh njega pokrov od koža jazavčevih.
Izlazak 36,20Onda napravi od drveta akacije daske za Šator, što stoje uspravo.
Izlazak 36,21Svaka je daska bila deset lakata duga, a lakat i pol široka.
Izlazak 36,22Svaka je daska imala po dva klina, Što su jedan s drugim bila svezana. Tako napravi sve daske za Šator.
Izlazak 36,23I to napravi na daskama za Šator: Dvadeset dasaka za podnevnu stranu, južnu stranu,
Izlazak 36,24Onda stavi ispod dvadeset dasaka četrdeset srebrnih stopica, dvije stopice pod dasku za dva klina njezina.
Izlazak 36,25Isto tako napravi za drugu stranu Šatora, za sjevernu stranu, dvadeset dasaka,
Izlazak 36,26I četrdeset srebrnih stopica, dvije stopice pod svaku dasku.
Izlazak 36,27Za zadnju stranu Šatora, zapadnu stranu, napravi šest dasaka.
Izlazak 36,28Osim toga napravi još dvije daske za uglove Šatora na zadnjoj strani.
Izlazak 36,29One su bile odozdo dvokrake i isto tako odozgo dvokrake do prvoga koluta. Tako napravi obadvije u dva ugla.
Izlazak 36,30Bilo je tako osam dasaka sa svojim srebrnim stopicama, u svemu šesnaest stopica, dvije stopice pod svakom daskom.
Izlazak 36,31Onda napravi prijevornice od drveta akacije, pet za daske na jednoj strani Šatora.
Izlazak 36,32Pet prijevornica za daske na drugoj strani Šatora i pet prijevornica za daske na zadnjoj strani Šatora prema zapadu.
Izlazak 36,33Srednju prijevornicu napravi tako, da je išla sredinom dasaka od jednoga kraja do drugoga.
Izlazak 36,34Daske okova zlatom, kolute, kroz koje bi se utakle prijevornice, napravi od zlata. I prijevornice okova zlatom.
Izlazak 36,35Onda napravi zavjes od modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga; napravi ga s umjetno vezenim kerubinima.
Izlazak 36,36Potom napravi za njega četiri stupa od drveta akacije i okova ih zlatom. I kuke njihove bile su od zlata, i salije za njih četiri srebrne noge.
Izlazak 36,37Za ulaz u Šator napravi zavjes od modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga s umjetnim vezovima,
Izlazak 36,38I pet stupova njegovih i kuke njihove. Vrhove im i pojase okova zlatom; pet stopica bilo je od mjedi.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje