Tražilica


Izlazak 38. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 38,1Nato podiže žrtvenik za žetve paljenice od drveta akacije, pet lakata dug i pet lakata širok, četverouglast i tri lakta visok.
Izlazak 38,2Stavi mu na četiri ugla rogove. Rogovi su činili s njim jednu cjelina. Okova ga u mjed.
Izlazak 38,3Tada napravi sve za žrtvenik potrebno posuđe, lonce, lopatice, kotliće, viljuške i kliješta. Sve posuđe napravi od mjedi.
Izlazak 38,4Napravi za žrtvenik i rešetku mrežastu od mjedi ispod opbodnog stepena njegova odozdo sve do pola visine.
Izlazak 38,5Salije četiri koluta na četiri ugla rešetke mjedene za provlačenje motke.
Izlazak 38,6Nato napravi motke od drveta akacije i okova ih u mjed.
Izlazak 38,7Utaknu motke u kolute na stranama žrtvenika, da se je mogao nositi o njima. Napravi ga od dasaka tako, da je bio šupalj.
Izlazak 38,8Tada napravi umivaonicu mjedenu i podnožje njezino mjedeno od ogledala žena poslužiteljica, Što su služile na ulazu u Šator sastanka.
Izlazak 38,9Nato postavi dvorište. Na južnoj strani njegovoj bile su zavjese dvorišta od finoga lana uzvedenoga, sto lakata dugi.
Izlazak 38,10Uz to dvadeset stupova sa dvadeset stopica od mjedi. Kuke stupova uz karike njihove bile su od srebra.
Izlazak 38,11Na sjevernoj strani bile su zavjese sto lakata duge, uz to dvadeset stupova sa dvadeset stopica njihovih od mjedi. Kuke stupova i karike njihove bile su od srebra.
Izlazak 38,12Na zapadnoj strani bile su zavjese pedeset lakata duge, uz to deset stupova sa deset stopica njihovih. Kuke stupova i karike njihove bile su od srebra.
Izlazak 38,13Sprijeda na istočnoj strani bile su zavjese pedeset lakta duge.
Izlazak 38,14Zavjese od petnaest lakata bile su na jednoj strani, uz to tri stupa sa tri stopice njihove:
Izlazak 38,15Na drugoj strani, s obje strane ulaza u dvorište, bili su isto tako zavjesi od petnaest Jaka us to tri stupa sa tri stopice njihove.
Izlazak 38,16Sve zavjese dvorišta unaokolo bile su od finoga lana uzvedenoga.
Izlazak 38,17Stopice stupova bile su od mjedi, kuke stupova i karike njihove od srebra, navlaka njihovih glava također od srebra. Svi stupovi dvorišta imali su karike srebrne.
Izlazak 38,18Zavjesa ulaza u dvorište bila je umjetno vezivo od modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga, dvadeset lakata dug i pet lakata visok po širini, u skladu s zavjesama dvorišta.
Izlazak 38,19Četiri stupa njihova sa četiri stopice svoje bila su od mjedi, kuke njihove od srebra, navlaka njihovih glava i karike njihove isto tako od srebra.
Izlazak 38,20Sve kolje za Šator i dvorište unaokolo bilo je od mjedi.
Izlazak 38,21Ovo je račun za Prebivalište, naime za Šator sastanka. Poduzeše ga praviti na zapovijed Mojsijevu Leviti pod upravom Itamara, sina svećenika Arona.
Izlazak 38,22Bezaleel, sin Urijin, unuk Hurov, od plemena Judina, bio je napravio sve, što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 38,23I s njim Aholiab, sin Ahisamakov, od plemena Danova, umjetni zanatnik, umjetni tkalac i vezilac po modrom i crvenom skerletu, po grimizu i finom lanu.
Izlazak 38,24Svega zlata, darovanoga zlata, što ode na razne radove za Svetište, iznosilo je dvadeset i devet talenata i sedam stotina i trideset šekela, po težini Svetišta.
Izlazak 38,25Srebra, što uđe kod brojenja zajednice, iznosilo je što talenata i tisuću sedam stotina i sedamdeset deset šekela po težini Svetišta.
Izlazak 38,26Po jedan beka - polovica šekela po težini Svetišta - na glavu svih onih, što uđoše u brojenje, od dvadeset godina i više, šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset ljudi.
Izlazak 38,27Sto talenata srebra potrošilo se na lijevanje stopica za Svetište i stopica za zavjes; što talenata na sto stopica, na svaku stopicu jedan talenat.
Izlazak 38,28Od tisuću i sedam stotina i sedamdeset i pet šekela napravi on kuke za stupove, prevuče glave njihove i opremi ih karikama.
Izlazak 38,29Mjedi darovane bilo je se sedamdeset talenata i dvije tisuće i četiri stotine šekela.
Izlazak 38,30Od boga napravi on stopice za vrata u Šator sastanka i mjedeni žrtvenik, rešetku mjedenu njegovu i sve posuđe žrtvenika.
Izlazak 38,31Stopice u dvorištu unaokolo i stopice na ulazu u dvorište, sve kolje dvorišta unaokolo.
Izlazak 38,1 Od bagremova drva napravi žrtvenik za žrtve paljenice, pet lakata dug, pet lakata širok - u četvorinu - a tri lakta visok.
Izlazak 38,2Na njegova četiri ugla načini mu četiri roga. Rogovi su bili u jednom komadu s njim. Onda ga obloži tučem.
Izlazak 38,3A načini i sav pribor za žrtvenik: lonce, strugače, kotliće, viljuške i kadionike; sav mu je ovaj pribor načinio od tuča.
Izlazak 38,4Za žrtvenik zatim načini rešetku u obliku mrežice od tuča ispod izbočine; zahvaćala mu je do sredine.
Izlazak 38,5Salije četiri koluta na četiri ugla tučane rešetke da služe kao kvake za motke.
Izlazak 38,6Motke načini od bagremova drva pa ih obloži tučem.
Izlazak 38,7Onda provuče motke kroz kolutove na objema stranama žrtvenika da se na njima nosi. Napravio ga je šuplja - od dasaka.
Izlazak 38,8A zatim, od zrcala žena koje su posluživale na vratima Šatora sastanka, načini tučani umivaonik i tučani stalak za nj.
Izlazak 38,9Onda načini dvorište. Na južnoj strani dvorišta bijahu zavjese od prepredenog lana, stotinu lakata duge.
Izlazak 38,10Njihovih dvadeset stupova sa dvadeset podnožja bilo je od tuča, dok su kuke na stupovima i njihove šipke bile od srebra.
Izlazak 38,11Od stotinu lakata bile su zavjese i sa sjeverne strane. Njihovih dvadeset stupova sa dvadeset podnožja bilo je od tuča, dok su kuke na stupovima i njihove šipke bile od srebra.
Izlazak 38,12Sa zapadne strane bijahu zavjese od pedeset lakata, sa deset stupova i deset njihovih podnožja. Kuke su na stupovima i njihove šipke bile od srebra.
Izlazak 38,13Sprijeda, s istoka, zavjese od pedeset lakata.
Izlazak 38,14S jedne strane vrata zavjese su bile petnaest lakata, sa tri stupca i njihova tri podnožja.
Izlazak 38,15Tako i s druge strane - dakle, na obje strane dvorišnih vrata - bile su zavjese od petnaest lakata, sa tri stupca i njihova tri podnožja.
Izlazak 38,16Sve su zavjese oko dvorišta bile od prepredenog lana.
Izlazak 38,17Podnožja za stupove bila su od tuča, a kuke na stupovima i njihove šipke od srebra. Vrhovi stupova bili su srebrom obloženi. Sve šipke na dvorišnim stupovima bijahu od srebra.
Izlazak 38,18Zavjesa na dvorišnim vratima - izvezena - bila je od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. Dvadeset je lakata bila duga; visoka, po širini, pet lakata kao i dvorišne zavjese.
Izlazak 38,19Bila su četiri njihova stupa sa četiri podnožja od tuča. Kuke na stupovima bile su od srebra. Vrhovi stupova bili su srebrom obloženi, a njihove šipke bile su srebrne.
Izlazak 38,20Svi kočići unutar Prebivališta bili su od tuča.
Izlazak 38,21To je popis stvari za Prebivalište - Prebivalište Svjedočanstva, koji je sastavljen na zapovijed Mojsijevu trudom levita pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.
Izlazak 38,22Besalel, Urijev sin, iz koljena Hurova od plemena Judina napravio je sve što je Jahve Mojsiju naredio.
Izlazak 38,23S njim je bio Oholiab, sin Ahisamakov, iz plemena Danova, rezbar, krojač i vezilac za ljubičasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan.
Izlazak 38,24Sve zlato što je utrošeno u radove oko Svetišta - zlato posvećeno prinosom - iznosilo je: dvadeset i devet talenata i sedam stotina trideset šekela u hramskim šekelima.
Izlazak 38,25A srebro, sabrano prigodom upisivanja zajednice -
Izlazak 38,26to jest beku po glavi, odnosno pola šekela prema hramskom šekelu, od svakoga koji je bio upisan, od dvadeset godina pa naprijed - iznosilo je: stotinu talenata i tisuću sedam stotina sedamdeset i pet šekela u hramskim šekelima. Bilo je upisanih: šest stotina tri tisuće i petsto pedeset.
Izlazak 38,27Stotinu talenata srebra otišlo je za salijevanje podnožja Svetištu i zavjesi: sto podnožja od sto talenata - talenat za podnožje.
Izlazak 38,28A od tisuću sedam stotina sedamdeset i pet šekela načinio je kuke za stupove, obložio njihove vrhove i napravio šipke za njih.
Izlazak 38,29Tuč od žrtve prikaznice iznosio je sedamdeset talenata i dvije tisuće četiri stotine šekela.
Izlazak 38,30Od njega je načinio: podnožja za ulaz u Šator sastanka, žrtvenik od tuča s njegovom tučanom rešetkom i sav pribor za žrtvenik;
Izlazak 38,31dalje, podnožja oko dvorišta, podnožja za dvorišni ulaz; sve kočiće za Prebivalište i sve kočiće oko dvorišta.

Izlazak 38,1Potom on načini *oltar za holokaust od drveta akacije: pet lakata za njegovu duljinu - on bijaše kvadratan - i tri lakta za njegovu visinu.
Izlazak 38,2On načini s njegova četiri ugla rogove koji čine tijelo s njim. On ga obloži broncom.
Izlazak 38,3On načini sav pribor za oltar: zdjelice, lopatice, kotliće, kuke i kadionice, sav pribor koji ona načini bi od bronce.
Izlazak 38,4On načini za oltar jednu rešetku na od jedne mreže u bronci, pod obrubom oltara, od vrha do dna.
Izlazak 38,5On izli četiri prstena na četiri kraja rešetke od bronce, za smjestiti poluge.
Izlazak 38,6On načini poluge od drveta akacije i obloži ih broncom.
Izlazak 38,7On uturi poluge u obruče sa strane oltara, da posluže za nositi ga. On ga načini šupljim, u daskama.
Izlazak 38,8Potom on načini posudu u bronci i njegovu podlogu od bronce, s ogledalima Žena okupljenih na ulazu *šatora susretanja.
Izlazak 38,9Potom on načini *trijem . Sa strane Negeva, južno, zavjese trijema bijahu od prepredenog lana i imale su stotinu lakata.
Izlazak 38,10Njihovih dvadeset stubova i njihovih dvadeset soklova bijahu od bronce, kuke stubova i njihove karniš, od srebra.
Izlazak 38,11Sa sjeverne strane, stotinu lakata, sa svojih dvadeset stupova dvadeset stubova i njihovih dvadeset soklova od bronce, kukama stubova i njihovim karnišama, od srebra.
Izlazak 38,12S morske strane: zastori od 50 lakata, njihovih deset stubova i njihovih deset soklova, njihove kuke i njihove karniše, od srebra.
Izlazak 38,13I s istočne strane, prema levantu: 50 lakata;
Izlazak 38,14petnaest lakata zastora na jednom krilu s nj ihova tri stuba i njihova tri sokla
Izlazak 38,15i, na drugom krilu, s jedne i s druge strane vrata trijema, petnaest lakata zastora s njihova tri stuba i njihova tri sokla.
Izlazak 38,16Svi zastori tog prostor bijahu od prepredenog lana.
Izlazak 38,17Soklovi stubova bijahu od bronce; kuke stubova i njihove karniše, od srebra; njihovi kapiteli bijahu od srebra.
Izlazak 38,18Zastor vrata trijema bijaše rad šivača: od ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještečeg skerleta i prepredenog lana; on imaše dužinu od dvadeset lakata i visinu od pet lakata - bijaše to njegova širina - dosežući tako razinu zastora trijema.
Izlazak 38,19Njegova četiri stuba i njihova četiri sokla bijahu od bronce, njihove kuke bijahu od srebra, njihovi kapiteli i njihove karniše bijahu obloženi srebrom.
Izlazak 38,20Svi šiljci za *boravište i pojasi bijahu od bronce.
Izlazak 38,21Evo spiska troškova *boravišta - boravište *isprave; načinio se račun na zapovjed Mojsijevu; bila je to služba *levitska ispunjena posredovanjem Itamara, sina svećenika Aarona.
Izlazak 38,22Besalel, sin Urijev, sin Hurovljev iz plemena Juda bijahu izvršili sve ono što GOSPOD bijaše naložio Mojsija.
Izlazak 38,23S njim se bijaše nalazio Oholiab sin Ahisamakov, iz plemena Dan: rezbar i umjetnik, šivač na ljubičastom purpuru, crvenom purpuru, blještećem skerletu i lanu.
Izlazak 38,24Ukupno korištenog zlata za radove, sve radove *svetišta - i to bijaše zlato koje je potjecalo od milodara - :
Izlazak 38,29talenata i 730 sikala, u siklima svetišta.
Izlazak 38,25Srebro popisanih ljudi zajednice: sto talenata i 1 775 sikala, u siklima svetišta,
Izlazak 38,26u stvari jedan beka po glavi ili jedan polusikl, u siklima iz svetišta, za svakog čovjeka koji je prešao pri popisu dvadeset ili više godina, za njih 603. 550.
Izlazak 38,27Stotinu talenata srebra biše utrošeni za izliti soklove svetišta i soklove zavjesa: stotinu soklova sa stotinu talenata, jedan talent po soklu.
Izlazak 38,28S 1.775 sikala, bijahu načinjene kuke stubova, bijahu obloženi njihovi kapiteli i povezani karnišama.
Izlazak 38,29Bronca pritekla iz milodara: 70 talenata i 2.400 sikala.
Izlazak 38,30Od nje bijahu načinjeni soklovi ulaza u *šator susretanja, *oltar od bronce i njegova rešetka od bronce, sav pribor oltara,
Izlazak 38,31soklovi pojasa trijema, soklovi vrata trijema, svi šiljci boravišta i svi šiljci pojasa trijema.
2. Mojsijeva 38,1I načini od drveta sitima oltar za žrtve paljenice u dužinu od pet lakata, i u širinu od pet lakata, četvorouglast visok tri lakta.
2. Mojsijeva 38,2I načini mu na četiri ugla njegova rogove; iz njega izlažahu rogovi, i okova ga u mjed.
2. Mojsijeva 38,3I načini sve posuđe za oltar, lonce i lopatice i kotliće i viljuške i kliješta; sve mu posuđe načini od mjedi.
2. Mojsijeva 38,4I načini oltaru rešetku kao mrežu od mjedi ispod oltara unaokolo oda dna do sredine.
2. Mojsijeva 38,5I sali četiri biočuga za četiri ugla rešetke mjedene, da se kroz njih provuku poluge.
2. Mojsijeva 38,6A poluge načini od drveta sitima, i okova ih u mjed.
2. Mojsijeva 38,7I provuče poluge kroz biočuge s obje strane oltara, da se može nositi, od dasaka načini ga šuplja.
2. Mojsijeva 38,8I načini umivaonicu mjedenu i podnožje joj mjedeno od ogledala koja donošahu gomilama žene dolazeći na vrata šatoru od sastanka.
2. Mojsijeva 38,9I načini trijem na južnoj strani, i zavjese trijemu od tankoga platna uzvedenoga od sto lakata,
2. Mojsijeva 38,10I dvadeset stupova za njih i dvadeset stopica pod njih od mjedi, a kuke na stupove i prijevornice od srebra.
2. Mojsijeva 38,11Tako i na sjevernoj strani zavjese od sto lakata, dvadeset stupova za njih i dvadeset stopica pod njih od mjedi; a kuke na stupove i prijevornice njihove od srebra;
2. Mojsijeva 38,12A na zapadnoj strani zavjese od pedeset lakata, deset stupova za njih i deset stopica njihovijeh od mjedi, kuke na stupove i pojasove njihove od srebra;
2. Mojsijeva 38,13A na prednjoj strani prema istoku zavjese od pedeset lakata;
2. Mojsijeva 38,14S jedne strane zavjese od petnaest lakata, tri stupa za njih i tri stopice pod njih;
2. Mojsijeva 38,15A s druge strane, do vrata od trijema i otuda i odovuda, zavjese od petnaest lakata, tri stupa za njih i tri stopice pod njih.
2. Mojsijeva 38,16Svi zavjesi na trijemu unaokolo bjehu od tankoga platna uzvedenoga;
2. Mojsijeva 38,17A stopice pod stupovima od mjedi, kuke na stupovima i pojasovi na njima od srebra; i vrhovi im bijahu srebrni; svi stupovi u trijemu bijahu opasani srebrom.
2. Mojsijeva 38,18A zavjes na vratima od trijema bijaše od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga, vezen, u dužinu od dvadeset lakata a u visinu po širini pet lakata, kao i drugi zavjesi u trijemu.
2. Mojsijeva 38,19I četiri stupa za nj, i četiri stopice pod njih od mjedi, čepovi na njima od srebra i vrhovi im i pojasovi od srebra.
2. Mojsijeva 38,20A sve kolje šatoru i trijemu unaokolo bijaše od mjedi.
2. Mojsijeva 38,21Te su stvari prebrojene za šator, šator od svjedočanstva, koje je prebrojio po zapovijesti Mojsijevoj Itamar sin Arona sveštenika za službu Levitsku.
2. Mojsijeva 38,22A Veseleilo sin Urije sina Orova od plemena Judina načini sve to što zapovjedi Gospod Mojsiju,
2. Mojsijeva 38,23I s njim Elijav sin Ahisamahov od plemena Danova, drvodjelja i vješt tkati i vesti po porfiri, po skerletu, po crvcu i po tankom platnu.
2. Mojsijeva 38,24A svega zlata što otide na ovo djelo, na sve djelo za svetinju, koje zlato bješe priloženo, svega ga bješe dvadeset i devet talanata, sedam stotina i trideset sikala, po svetom siklu;
2. Mojsijeva 38,25A srebra što dođe od zbora, sto talanata, i tusuća sedam stotina i sedamdeset i pet sikala, po svetom siklu;
2. Mojsijeva 38,26Po sikla od glave, po siklu svetom, od svakoga koji uđe u broj, od dvadeset godina i više, od šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.
2. Mojsijeva 38,27Od sto talanata srebra sališe se stopice za svetinju i stopice za zavjes; sto stopica od sto talanata, talanat na stopicu.
2. Mojsijeva 38,28A od tisuću i sedam stotina i sedamdeset i pet sikala načini kuke na stupove, i okova im vrhove i opasa ih.
2. Mojsijeva 38,29A mjedi priložene bijaše sedamdeset talanata, i dvije tisuće i četiri stotine sikala.
2. Mojsijeva 38,30I od toga načini stopice na vratima šatora od sastanka, i mjedeni oltar i rešetku mjedenu za nj, i sve sprave za oltar,
2. Mojsijeva 38,31I stopice u trijemu unaokolo, i stopice na vratima od trijema, i sve kolje za šator i sve kolje za trijem unaokolo.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje