Tražilica


Izlazak 38. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izlazak 38,1Nato podiže žrtvenik za žetve paljenice od drveta akacije, pet lakata dug i pet lakata širok, četverouglast i tri lakta visok.
Izlazak 38,2Stavi mu na četiri ugla rogove. Rogovi su činili s njim jednu cjelina. Okova ga u mjed.
Izlazak 38,3Tada napravi sve za žrtvenik potrebno posuđe, lonce, lopatice, kotliće, viljuške i kliješta. Sve posuđe napravi od mjedi.
Izlazak 38,4Napravi za žrtvenik i rešetku mrežastu od mjedi ispod opbodnog stepena njegova odozdo sve do pola visine.
Izlazak 38,5Salije četiri koluta na četiri ugla rešetke mjedene za provlačenje motke.
Izlazak 38,6Nato napravi motke od drveta akacije i okova ih u mjed.
Izlazak 38,7Utaknu motke u kolute na stranama žrtvenika, da se je mogao nositi o njima. Napravi ga od dasaka tako, da je bio šupalj.
Izlazak 38,8Tada napravi umivaonicu mjedenu i podnožje njezino mjedeno od ogledala žena poslužiteljica, Što su služile na ulazu u Šator sastanka.
Izlazak 38,9Nato postavi dvorište. Na južnoj strani njegovoj bile su zavjese dvorišta od finoga lana uzvedenoga, sto lakata dugi.
Izlazak 38,10Uz to dvadeset stupova sa dvadeset stopica od mjedi. Kuke stupova uz karike njihove bile su od srebra.
Izlazak 38,11Na sjevernoj strani bile su zavjese sto lakata duge, uz to dvadeset stupova sa dvadeset stopica njihovih od mjedi. Kuke stupova i karike njihove bile su od srebra.
Izlazak 38,12Na zapadnoj strani bile su zavjese pedeset lakata duge, uz to deset stupova sa deset stopica njihovih. Kuke stupova i karike njihove bile su od srebra.
Izlazak 38,13Sprijeda na istočnoj strani bile su zavjese pedeset lakta duge.
Izlazak 38,14Zavjese od petnaest lakata bile su na jednoj strani, uz to tri stupa sa tri stopice njihove:
Izlazak 38,15Na drugoj strani, s obje strane ulaza u dvorište, bili su isto tako zavjesi od petnaest Jaka us to tri stupa sa tri stopice njihove.
Izlazak 38,16Sve zavjese dvorišta unaokolo bile su od finoga lana uzvedenoga.
Izlazak 38,17Stopice stupova bile su od mjedi, kuke stupova i karike njihove od srebra, navlaka njihovih glava također od srebra. Svi stupovi dvorišta imali su karike srebrne.
Izlazak 38,18Zavjesa ulaza u dvorište bila je umjetno vezivo od modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga, dvadeset lakata dug i pet lakata visok po širini, u skladu s zavjesama dvorišta.
Izlazak 38,19Četiri stupa njihova sa četiri stopice svoje bila su od mjedi, kuke njihove od srebra, navlaka njihovih glava i karike njihove isto tako od srebra.
Izlazak 38,20Sve kolje za Šator i dvorište unaokolo bilo je od mjedi.
Izlazak 38,21Ovo je račun za Prebivalište, naime za Šator sastanka. Poduzeše ga praviti na zapovijed Mojsijevu Leviti pod upravom Itamara, sina svećenika Arona.
Izlazak 38,22Bezaleel, sin Urijin, unuk Hurov, od plemena Judina, bio je napravio sve, što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 38,23I s njim Aholiab, sin Ahisamakov, od plemena Danova, umjetni zanatnik, umjetni tkalac i vezilac po modrom i crvenom skerletu, po grimizu i finom lanu.
Izlazak 38,24Svega zlata, darovanoga zlata, što ode na razne radove za Svetište, iznosilo je dvadeset i devet talenata i sedam stotina i trideset šekela, po težini Svetišta.
Izlazak 38,25Srebra, što uđe kod brojenja zajednice, iznosilo je što talenata i tisuću sedam stotina i sedamdeset deset šekela po težini Svetišta.
Izlazak 38,26Po jedan beka - polovica šekela po težini Svetišta - na glavu svih onih, što uđoše u brojenje, od dvadeset godina i više, šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset ljudi.
Izlazak 38,27Sto talenata srebra potrošilo se na lijevanje stopica za Svetište i stopica za zavjes; što talenata na sto stopica, na svaku stopicu jedan talenat.
Izlazak 38,28Od tisuću i sedam stotina i sedamdeset i pet šekela napravi on kuke za stupove, prevuče glave njihove i opremi ih karikama.
Izlazak 38,29Mjedi darovane bilo je se sedamdeset talenata i dvije tisuće i četiri stotine šekela.
Izlazak 38,30Od boga napravi on stopice za vrata u Šator sastanka i mjedeni žrtvenik, rešetku mjedenu njegovu i sve posuđe žrtvenika.
Izlazak 38,31Stopice u dvorištu unaokolo i stopice na ulazu u dvorište, sve kolje dvorišta unaokolo.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje