Tražilica


Jeremija 18. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 18,1Ovaj naputak dođe Jeremiji od Gospoda, govoreći:
Jeremija 18,2"Ustani, siđi U kuću lončarovu! Tamo ću ti objaviti proročanstvo svoje!"
Jeremija 18,3Siđoh u kuću lončarovu, On je bio upravo pri poslu na lončarskom kolu,
Jeremija 18,4Pokvario se sud, što ga je upravo pravio, kako to bude pod rukom lončarovom, pa je načinio drugi sud, kako je lončaru bio po volji.
Jeremija 18,5Tada mi dođe riječ Gospodnja:
Jeremija 18,6"Ne mogu li ja tako kao lončar postupati s vama, kućo Izraelova?", govori Gospod. "Jest, kao što je glina u ruci lončarovoj, tako ste vi u ruci mojoj, kućo Izraelova!
Jeremija 18,7Sad zaprijetim jednome narodu ili jednome kraljevstvu, da ću ga istrijebiti, uništiti, zatrti.
Jeremija 18,8Obrati li se taj narod od zloće svoje, zbog koje sam mu zaprijetio, meni će biti žao za nesreću, koju sam mu mislio nanijeti.
Jeremija 18,9Sad obećam jednome narodu ili jednome kraljevstvu, da ću ga sazidati i zasaditi.
Jeremija 18,10Učini li što je zlo u mojim očima ne slušajući glasa mojega, meni će biti žao za dobro, koje sam mu mislio iskazati.
Jeremija 18,11Zato sad objavi ljudima Judinim i stanovnicima jerusalemskim: Ovako veli Gospod: 'Evo, spremam proti vama nesreću. Smislio sam proti vama nesreću i skovao proti vama osnovu! Vratite se ipak, svaki sa svojega zla puta! Popravite putove svoje i djela svoja!'
Jeremija 18,12A oni će odgovoriti: 'Zaludu jao! Mi idemo za svojim vlastitim osnovama.' Svaki hoće da radi po tvrdokornosti svojega zla srca."
Jeremija 18,13Zato ovako veli Gospod: "Pitajte po narodima, je li tko čuo tako što? Grdilo veliko učinila je djevojka Izraelova.
Jeremija 18,14Odstupi li ikada od grebena kamenoga snijeg libanonski, presuše li studene, bučne vode po gorama?
Jeremija 18,15A narod je moj zaboravio mene, ništavilu prinose tamjan, posrću na svojim putovima, na prastarim stazama, tako da hode putovima vrletnim, neporavnanim.
Jeremija 18,16Učinit ću zemlju njihovu pustinjom, na vječnu porugu. Tkogod prođe preko nje, zgražat će se i mahat će glavom.
Jeremija 18,17Kao istočni vjetar tjerat će ih pred neprijateljem, leđa a ne lice pokazat ću im u dan nevolje njihove."
Jeremija 18,18Oni vele: "Hajde da skujemo osnove proti Jeremiji, jer još nije nestalo naputka od svećenika, ni savjeta od mudraca ni riječi od proroka. Hajde da ga pogodimo jezikom, i ne pazimo na sve riječi njegove!"
Jeremija 18,19Pripazi na me, Gospode, čuj govor mojih protivnika!
Jeremija 18,20Hoće li se zlo vratiti za dobro, kad mi kopaju jamu? Spomeni se, kako san stajao pred tobom moleći za njihovo dobro, da odvratim gnjev tvoj od njih!
Jeremija 18,21Zato predaj djecu njihovu gladi, izruči ih sili mača! Žene njihove neka budu bez djece i udove, i muževe njihove neka podavi kuga, mladiće njihove neka poubija mač boju!
Jeremija 18,22Neka se čuje vika iz kuća njihovih, kad dovedeš na njih krvničke čete iznenada, jer kopaju jamu, da me uhvate, zamke namještaju nogama mojim.
Jeremija 18,23A ti, Gospode, znaš svu osnovu njihovu proti meni, da me ubiju. Ne opraštaj krivnje njihove, ne briši ispred sebe grijeha njihova! Sruši ih, obračunaj s njima u vrijeme gnjeva svojega!
Jeremija 18,1 Ovo je riječ koju Jahve uputi Jeremiji:
Jeremija 18,2"Ustani i siđi u kuću lončarovu - ondje ću ti objaviti svoje riječi.
Jeremija 18,3Siđoh, dakle, u kuću lončarovu, upravo je radio na lončarskom kolu.
Jeremija 18,4I kako bi se koji sud što bi ga načinio od ilovače u ruci lončarovoj pokvario, on bi opet od nje pravio drugi - već kako se lončaru svidjelo da napravi.
Jeremija 18,5I dođe mi riječ Jahvina:
Jeremija 18,6"Ne mogu li i ja s vama činiti kao ovaj lončar, dome Izraelov? - riječ je Jahvina. Evo, kao ilovača u ruci lončarovoj, i vi ste u mojoj ruci, dome Izraelov.
Jeremija 18,7Objavim li jednom kojem narodu ili kojem kraljevstvu da ću ga iskorijeniti, uništiti i razoriti,
Jeremija 18,8i taj se narod, protiv kojeg sam govorio, obrati od opačina i zloća, tada ću se ja pokajati za zlo koje mu bijah namijenio.
Jeremija 18,9Objavim li kojem narodu, ili kojem kraljevstvu, da ću ga izgraditi i posaditi,
Jeremija 18,10a on stane činiti što je zlo u mojim očima, ne slušajući glasa mojega, pokajat ću se za dobro koje sam im obećao.
Jeremija 18,11Zato sada reci Judejcima i Jeruzalemcima: `Ovako govori Jahve: Evo, spremam vam zlo i snujem protiv vas osnove. Vratite se, dakle, svaki sa svoga zlog puta i popravite svoje putove i svoja djela.`
Jeremija 18,12Ali oni vele: `Uzalud! Mi ćemo radije provoditi svoje osnove i činiti svaki po okorjelosti zlog srca svojega.`
Jeremija 18,13Ovako govori Jahve: "Propitajte se po narodima: je li itko takvo što čuo? Toliku grozotu učini djevica Izraelova.
Jeremija 18,14Nestaje li s gorske vrleti snijeg libanonski? Mogu li presušiti vode daleke što studene teku?
Jeremija 18,15A narod moj mene zaboravi! Kad prinose ništavnosti, posrnuše na putovima svojim, na stazama drevnim, i hode stazama i putem neprohodnim.
Jeremija 18,16I tako su zemlju u pustoš obratili, na vječnu porugu, da se nad njom zgraža svaki prolaznik glavom mašući.
Jeremija 18,17Razvitlat ću ih pred neprijateljem, kao istočnjak; leđa, a ne lice, ja ću im pokazati u dan njine propasti.
Jeremija 18,18I rekoše: "Hajdemo da se urotimo protiv Jeremije, jer svećeniku ne može nestati Zakona, ni mudrome savjeta, ni proroku besjede. Hajde, udarimo ga njegovim jezikom i pazimo budno na svaku riječ njegovu.
Jeremija 18,19Poslušaj me, o Jahve, i čuj što govore moji protivnici.
Jeremija 18,20Ta zar se dobro uzvraća zlim? A oni mi jamu kopaju! Sjeti se kako stajah pred licem tvojim da u tebe milost tražim za njih, da odvratim od njih jarost tvoju.
Jeremija 18,21Zato im djecu izruči gladi, maču ih predaj! Neka im žene ostanu jalove i udovice, neka im kuga pobije muževe, a mladići neka od mača u boju poginu.
Jeremija 18,22Neka se prolomi vapaj iz kuća njihovih kad iznenada na njih dovedeš čete pljačkaša. Jer oni iskopaše jamu da me uhvate, nogama mojim u potaji zamke namjestiše.
Jeremija 18,23Ti, o Jahve, znadeš sav njihov naum ubilački protiv mene. Ne oprosti im bezakonja njihova, ne izbriši im grijeha pred sobom. Neka padnu pred licem tvojim, obračunaj s njima u dan gnjeva svoga!

Jeremija 18,1Riječ upućena Jeremiji od GOSPODA:
Jeremija 18,2” Siđi odmah kod lončara; ondje ću ti dati čuti riječi svoje.“
Jeremija 18,3Ja siđoh kod lončara; on je upravo radio na strugu .
Jeremija 18,4Kad bi, jednim nesretnim pokretom, lončar pokvario predmet koji je oblikovao u glini, on bi izrađivao ponovo drugi kao što čini dobar lončar.
Jeremija 18,5Tad mi bi upućena riječ GOSPODOVA:
Jeremija 18,6Ne mogu li ja postupiti s vama, ljudi Izraelovi, na način tog lončara proročanstvo GOSPODOVO? Vi ste u mojim rukama, ljudi Izraelovi, kao ilovača u rukama lončarevim.
Jeremija 18,7čas propišem iskorijeniti, oboriti i uništiti jedan narod ili jedno kraljevstvo.
Jeremija 18,8Ali, ako se taj narod obrati od zla koje je bilo izazvalo moju zapovijed, ja odustajem od zla koje sam mu mislio nanijeti.
Jeremija 18,9čas propišem podići i posaditi jedan narod ili jedno kraljevstvo.
Jeremija 18,10Ali ako, umjesto da slušaju moj glas, oni počnu činiti zlo koje ja ne odobravam, ja odustajem od dobra koje sam im bio odlučio učiniti.
Jeremija 18,11Sada ti idi reći ljudima Judinim i žiteljima Jeruzalema: Ovako govori GOSPOD: Za vas, ja upravo uobličavam nesreću; protiv vas, ja udešavam svoje naume. Obratite se svatko sa svojeg lošeg ponašanja, da, poboljšajte svoje ponašanje, svoj način postupanja!
Jeremija 18,12Ali, oni će reći: ”Ništa se tu nema činiti! Mi ćemo nastaviti činiti svoje naume i svatko će ustrajati u svojoj ogavnoj upornosti.“
Jeremija 18,13Eh dobro, ovako govori GOSPOD: Učinite jednu istragu među poganima: jeste li ikad čuli nešto slično? Djevica Izraelova počinila je uistinu jednu užasnu stavr.
Jeremija 18,14Napušta li se što dolazi od snjegova libanskih i izvire iz stijena u poljima? Može li se odbaciti vode koje dolaze iz daleka otječu sasvim svježe ?
Jeremija 18,15Moj narod, on, zaboravio je mene za spaljivati milodare onima koji su ni zašto, koji ih navode na posrtanje na njihovim putovima, na putovima drevnim, i on uzima staze, ceste neprokrčene.
Jeremija 18,16Isto tako će pretvoriti svoju zemlju u jedan opustjeli prostor koji uvijek razdire kricima užasa . Svi oni koji prolaze tuda iznenađeni su i klimaju glavom.
Jeremija 18,17Sličan vjetru s istoka, ja ih raspršujem na suprot neprijatelju; u dan njihovog poraza, ja im pokazujem svoj potiljak a ne lice svoje.
Jeremija 18,18Oni govore: ” Izvršimo svoje naume protiv Jeremije; uvijek će se naći u svećenika božanskih zapovijedi, savjeta kod mudraca, riječi kod *proroka. Hajdemo ga dakle uništiti klevetajući ga, ne obraćajmo nikakve pažnje riječima njegovim. “
Jeremija 18,19Posveti mi, GOSPODE, svu svoju pažnju; slušaj ono što govore moji tužitelji.
Jeremija 18,20Uzvraća li se zlom za dobro? Oni, oni me okružuju kobnim zamkama. Sjeti se kako sam se ja držao pred tobom za govoriti u njihovu korist i odvratiti tvoj gnjev od njih.
Jeremija 18,21Eh dobro! izruči gladi djecu njihovu, sruči ih na oštricu mača. Nek njihove žene pogube djecu i muževe svoje, nek ljudi budu pobijeni od Smrti, a mladi ljudi pobijeni mačem u boju.
Jeremija 18,22Nek se čuju krici nevolje kod njih kad im iznenada nevolja naiđe, jer su me opkolili zamkama za uhvatiti me, oni prikrivaju mreže pod mojim koracima.
Jeremija 18,23Ti, GOSPODE, ti dobro poznaješ njihove mračne zamisli spram mene. Ne oslobađaj ih od njihovog zločina, ne dopusti izbrisati pred sobom grijeh njihov. Nek budu poobarani u nazočnosti tvojoj; u vrijeme gnjeva svojeg, pokreni se protiv njih.
Jeremija 18,1Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda govoreći:
Jeremija 18,2Ustani, i siđi u kuću lončarevu, i ondje ću ti kazati riječi svoje.
Jeremija 18,3Tada siđoh u kuću lončarevu, i gle, on rađaše posao na svom kolu.
Jeremija 18,4I pokvari se u ruci lončaru sud koji građaše od kala, pa načini iznova od njega drugi sud, kako bijaše volja lončaru da načini.
Jeremija 18,5Tada dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Jeremija 18,6Ne mogu li činiti od vas kao ovaj lončar, dome Izrailjev? govori Gospod; gle, što je kao u ruci lončarevoj, to ste vi u mojoj ruci, dome Izrailjev.
Jeremija 18,7Kad bih rekao za narod i za carstvo da ga istrijebim i razorim i zatrem;
Jeremija 18,8Ako se obrati narod oda zla, za koje bih rekao, i meni će biti žao sa zla, koje mišljah da mu učinim.
Jeremija 18,9A kad bih rekao za narod i za carstva da ga sazidam i nasadim;
Jeremija 18,10Ako učini što je zlo preda mnom ne slušajući glasa mojega, i meni će biti žao dobra koje rekoh da mu učinim.
Jeremija 18,11Zato sada reci Judejcima i Jerusalimljanima govoreći: ovako veli Gospod: evo spremam na vas zlo, i mislim misli na vas; vratite se dakle svaki sa svojega puta zloga, i popravite putove svoje i djela svoja.
Jeremija 18,12A oni rekoše: nema ništa od toga, nego ćemo ići za svojim mislima i činićemo svaki po misli srca svojega zloga.
Jeremija 18,13Zato ovako govori Gospod: pitajte po narodima je li ko čuo tako što? grdilo veliko učini djevojka Izrailjeva.
Jeremija 18,14Ostavlja li snijeg Livanski sa stijene moja polja? ostavljaju li se vode studene, koje teku?
Jeremija 18,15A narod moj mene zaboravi, kadi taštini, i spotiču se na svojim putovima, na starijem stazama, da hode stazama puta neporavnjena,
Jeremija 18,16Da bih obratio zemlju njihovu u pustoš, na vječnu sramotu, da se čudi ko god prođe preko nje i maše glavom svojom.
Jeremija 18,17Kao ustokom razmetnuću ih pred neprijateljem; leđa a ne lice pokazaću im u nevolji njihovoj.
Jeremija 18,18A oni rekoše: hodite da smislimo što Jeremiji, jer neće nestati zakona svešteniku ni svjeta mudracu ni riječi proroku; hodite ubijmo ga jezikom i ne pazimo na riječi njegove.
Jeremija 18,19Pazi na me, Gospode, i čuj glas mojih protivnika.
Jeremija 18,20Eda li će se zlo vratiti za dobro, kad mi kopaju jamu? Opomeni se da sam stajao pred tobom govoreći za njihovo dobro, da bih odvratio gnjev tvoj od njih.
Jeremija 18,21Zato predaj sinove njihove gladi i učini da izginu od mača, i žene njihove da budu sirote i udove, i muževi njihovi da se pogube, mladiće njihove da pobije mač u boju.
Jeremija 18,22Neka se čuje vika iz kuća njihovijeh, kad dovedeš na njih vojsku iznenada; jer iskopaše jamu da me uhvate, i zamke namjestiše nogama mojim.
Jeremija 18,23A ti, Gospode, znaš sve što su naumili meni da me ubiju, nemoj im oprostiti bezakonja ni grijeha njihova izbrisati ispred sebe; nego neka popadaju pred tobom, u gnjevu svom radi suprot njima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje