Tražilica


Jeremija 19. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 19,1Ovako reče Gospod: "Idi, kupi sebi krčag zemljani! Uzmi sa sobom nekoliko starješina narodnih i svećeničkih!
Jeremija 19,2Otidi van u dolinu Ben-Hinom, što je pred vratima crepova, i proglasi ondje riječi što ću ti ih izreći!
Jeremija 19,3Reci: "Čujte riječ Gospodnju, kraljevi Judini, stanovnici jerusalemski! Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: 'Evo, donosim nesreću na ovo mjesto, da zazuju uši svakome, koji čuje o njoj,
Jeremija 19,4Jer su me ostavili, oskvrnili ovo mjesto, žrtvovali na njemu tuđim bogovima, za koje nijesu znali, ni oni ni oci njihovi ni kraljevi i Judini, i jer su napunili ovo mjesto krvi nedužnika,
Jeremija 19,5Podigli su uzvisine baalove, da izgaraju djecu svoju kao žrtve baalu, što nikada nijesam zapovjedio, nikada nijesam naložio, što mi nikada nije palo na um.
Jeremija 19,6Zato evo, doći će dani," veli Gospod, "kada se ovo mjesto neće više zvati Tofet i dolina Ben-Hinom, nego dolina davljenja.
Jeremija 19,7Tada ću na ovom mjestu uništiti mudrost Judinu i jerusalemsku, učinit ću da padnu od mača pred neprijateljima svojim, od ruke onih, koji im rade o glavi. Mrtva ću tjelesa njihova dati za hranu pticama nebeskim i životinjama poljskim.
Jeremija 19,8Učinit ću taj grad užasom i ruglom, svaki, koji prođe, zgražat će se i rugati zbog svih udaraca njegovih.
Jeremija 19,9Hranit ću ga mesom sinova njegovih i mesom kćeri njegovih, jedan će jesti meso drugoga u nevolji i tjeskobi, u koju će ih dovesti neprijatelji njihovi, koji im rade o glavi.'
Jeremija 19,10Razbij krčag pred očima ljudi, koji su išli s tobom,
Jeremija 19,11I reci im: Ovako veli Gospod nad vojskama: 'Eto, tako ću razmrskati taj narod i taj grad, kao što se razmrska sud lončarski, da se više ne može opraviti. Tofet će se upotrijebiti za groblje, jer više neće biti mjesta za ukop.
Jeremija 19,12Tako ću postupati s tim mjestom', veli Gospod, 'i sa stanovnicima njegovim: Učinit ću taj grad jednim Tofetom.
Jeremija 19,13Kuće jerusalemske i kuće kraljeva Judinih bit će nečiste kao mjesto Tofet, sve kuće, na kojih su krovovima kadili svoj vojsci nebeskoj i lijevali naljeve tuđim bogovima.'"
Jeremija 19,14ad se je Jeremija vratio iz Tofeta, kamo ga je bio poslao Gospod, da prorokuje, stupi l trijem kuće Gospodnje i reče svemu narodu:
Jeremija 19,15"Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: 'Evo ja ću pustiti na taj grad i na sve gradove njegove svu nesreću, kojom sam mu zaprijetio; jer su tvrdovrati i ne slušaju riječi mojih.'"
Jeremija 19,1 Ovako mi reče Jahve: "Idi i kupi vrč glineni. Povedi sa sobom nekoliko starješina narodnih i svećeničkih.
Jeremija 19,2Pođi u Dolinu Ben Hinom, na ulazu Vrata lončarskih. Ondje proglasi riječi koje ću ti kazati.
Jeremija 19,3Reci im: Čujte riječ Jahvinu, kraljevi judejski i stanovnici jeruzalemski. Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: `Evo dovodim nesreću na ovo mjesto te će svima koji to čuju u ušima zazujati.
Jeremija 19,4Zato što su me ostavili i otuđili ovo mjesto prinoseći kad tuđim bogovima kojih ne poznavahu oci njihovi ni kraljevi judejski; i zato što su mjesto ovo natopili krvlju nevinih;
Jeremija 19,5i zato što pogradiše uzvišice Baalove da mu spaljuju sinove kao žrtve, a to im ja nikada ne naredih niti zapovjedih, niti mi je takvo što na um palo.
Jeremija 19,6Stoga, evo, dolaze dani - riječ je Jahvina - kad se ovo mjesto neće više zvati Tofet ni Dolina Ben Hinom nego Dolina klanja.
Jeremija 19,7Izjalovit ću na ovom mjestu naum Judeje i Jeruzalema i učiniti da svi poginu od neprijateljskog mača, od ruku onih što im rade o glavi. A trupla ću njihova dati za hranu pticama nebeskim i zvijerima poljskim.
Jeremija 19,8A grad ću ovaj učiniti ruglom i užasom: svaki koji prođe mimo nj zgrozit će se i zviždati zbog svih nesreća njegovih.
Jeremija 19,9I dat ću im da jedu meso sinova i kćeri svojih. Da, svaki će jesti meso bližnjega svoga zbog preteške nevolje kojom će ih pritisnuti njihovi neprijatelji što im rade o glavi.`
Jeremija 19,10Razbij vrč pred očima svojih pratilaca
Jeremija 19,11i reci im: Ovako govori Jahve nad Vojskama: `Tako ću razbiti ovaj narod i ovaj grad, kao što se razbija sud lončarski, te se više ne da popraviti. U Tofetu će se ukapati, jer inače neće biti mjesta za ukapanje.
Jeremija 19,12Tako ću postupiti s ovim mjestom - riječ je Jahvina - i sa stanovnicima njegovim. I učinit ću grad ovaj sličnim Tofetu.
Jeremija 19,13I sve kuće jeruzalemske i kuće kraljeva judejskih bit će onečišćene kao mjesto Tofet: sve kuće kojima se na krovovima kad prinosi svoj vojsci nebeskoj i lijevaju ljevanice tuđim bogovima.`
Jeremija 19,14Kad se Jeremija vratio iz Tofeta, kamo ga Jahve bijaše poslao da prorokuje, stade u predvorju Doma Jahvina te uze govoriti svemu narodu:
Jeremija 19,15"Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: `Evo, dovest ću na ovaj grad i na sve njegove gradiće sve zlo kojim sam im prijetio, jer ukrutiše vratove svoje ne slušajući riječi mojih.`
Jeremija 19,1Ovako govori GOSPOD: Idi kupiti sebi jedan vrč i izaberi nekoliko *staraca između pogana i među svećenicima.
Jeremija 19,2Potom iziđi sa strane doline Ben-Hinnom, na ulaznim vratima Tessona za izvikivati riječi koje ću ti ja dati.
Jeremija 19,3Ti ćeš reći: Slušajte riječ GOSPODOVU, kraljevi Judini i stanovnici Jeruzalema. Ovako govori GOSPOD, svemogući, Bog Izraelov. Ja ću dovesti nevolju na ovo mjesto takvu da onaj tko ju upozna bit će preneražen.
Jeremija 19,4Zbog toga što su me napustili, što su otuđili ovo mjesto spaljujući na njemu milodare drugim bogovima koji se nisi bavili ni njima ni njihovim očevima, ni kraljevima Jude, koji pune ovo mjesto krvlju nedužne djece,
Jeremija 19,5što podižu mogile *Baalu da njihova djeca tu budu sopaljena vatrom u holokaust Baalu toga ja nisam propisao, ni o tome govorio, nikad to nisam ni mislio.
Jeremija 19,6Eh dobro, dolaze dani proročanstvo GOSPODOVO kad se više neće zvati ovo mjesto ”Tafet “ ni ”dolina BenHinnom“, već ”dolina Ubijanja“.
Jeremija 19,7Na ovom mjestu, ja ću unišititi politiku Judinu i Jeruzalemovu, pobit ću ih mačem pred neprijateljima njihovim, služeći se onima koji im rade o glavi, dat ću taj veliki pokolj u hranu pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim.
Jeremija 19,8Preobrazit ću ovaj grad u pusto mjesto koje odjekuje kricima strave; tko tuda prođe bit će zaprepašten: na pogled na takva pustošenja, on će kriknuti od užasa.
Jeremija 19,9Dat ću im jesti tijela njihovih sinova i njihovih kćeri; oni će se uzajamno žderati; i u strahu i zebnji kojima će ih pritisnuti neprijatelji njihovi, oni koji hoće živote njihove.
Jeremija 19,10Ti ćeš razlupati vrč pred očima ljudi koji će te pratiti
Jeremija 19,11i reći ćeš im: Ovako govori GOSPOD svemogući: Ja slamam ovaj narod i ovaj grad kao što se razbija djelo lončarevo koje ne može po tom više biti popravljeno. Zbog nedostatka mjesta za ukop, ukopavat će se čak i u Tafetu.
Jeremija 19,12To je ono što ću učiniti ovom mjestuproročanstvo GOSPODOVO i njegovim stanovnicima, čineći ovo mjesto sličnim Tafetu.
Jeremija 19,13Kuće *nečistih iz Jeruzalema i kraljeva Judinih postat će kao mjesto Tafet; da, sve kuće gdje, na terasi, spaljuju milodare svoj vojsci nebeskoj i liju libacije drugim bogovima
Jeremija 19,14Jeremija se vrati iz Tafeta gdje ga GOSPOD bijaše poslao *prorokovati i stade u *trijem Kuće GOSPODOVE. Tad on reče svem puku:
Jeremija 19,15Ovako govori GOSPOD, svemogući, Bog Izraelov: Ja ću dovesti na ovaj grad i sve one koji su mu ovisni sve nevolje koje sam prorekao protiv njega, jer oni su ukrutili šiju, ne hoteći mojih riječi slušati.
Jeremija 19,1Ovako reče Gospod: idi i kupi krčag zemljan u lončara s nekoliko starješina narodnijeh i starješina svešteničkih.
Jeremija 19,2I otidi u dolinu sina Enomova što je pred vratima istočnijem, i ondje proglasi riječi koje ću ti kazati.
Jeremija 19,3I reci: čujte riječ Gospodnju, carevi Judini i stanovnici Jerusalimski; ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: evo, ja ću pustiti zlo na to mjesto da će zujati uši svakome ko ga čuje.
Jeremija 19,4Jer me ostaviše i oskvrniše ovo mjesto kadeći na njemu drugim bogovima, kojih ne znaše ni oni ni oci njihovi, ni carevi Judini, i napuniše to mjesto krvi prave.
Jeremija 19,5I pogradiše visine Valu da sažižu sinove svoje ognjem na žrtve paljenice Valu, čega ne zapovjedih niti o tom govorih, niti mi na um dođe.
Jeremija 19,6Zato, evo, ide vrijeme, veli Gospod, kad se ovo mjesto neće više zvati Tofet, ni dolina sina Enomova, nego krvna dolina.
Jeremija 19,7Jer ću uništiti savjet Judin i Jerusalimski na ovom mjestu, i učiniću da padnu od mača pred neprijateljima svojim i od ruke onijeh koji traže dušu njihovu, i mrtva ću tjelesa njihova dati za hranu pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim.
Jeremija 19,8I obratiću taj grad u pustoš i rug: ko god prođe mimo nj, čudiće se i zviždaće za sve muke njegove.
Jeremija 19,9I učiniću da jedu meso od svojih sinova i meso od svojih kćeri, i svaki će jesti meso od druga svojega u nevolji i tjeskobi kojom će im dosađivati neprijatelji njihovi i koji traže dušu njihovu.
Jeremija 19,10Potom razbij krčag pred ljudima koji će ići s tobom.
Jeremija 19,11I reci im: ovako veli Gospod nad vojskama: tako ću razbiti taj narod i taj grad kao što se razbije sud lončarski, koji se ne može više opraviti, i u Tofetu će se pogrebavati, jer ne će biti mjesta za pogrebavanje.
Jeremija 19,12Tako ću učiniti tome mjestu, veli Gospod, i stanovnicima njegovijem i učiniću taj grad da bude kao Tofet;
Jeremija 19,13I kuće Jerusalimske i kuće careva Judinijeh biće nečiste kao mjesto Tofet, sve kuće, gdje na krovovima kadiše svoj vojsci nebeskoj i ljevaše naljeve drugim bogovima.
Jeremija 19,14Potom se vrati Jeremija iz Tofeta kuda ga bješe poslao Gospod da prorokuje, i stade u trijemu doma Gospodnjega, i reče svemu narodu:
Jeremija 19,15Ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: evo, ja ću pustiti na taj grad i na sve gradove njegove sve zlo koje izrekoh za nj, jer otvrdnuše vratom svojim da ne slušaju riječi mojih.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje