Tražilica


Jeremija 19. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Jeremija 19,1Ovako reče Gospod: "Idi, kupi sebi krčag zemljani! Uzmi sa sobom nekoliko starješina narodnih i svećeničkih!
Jeremija 19,2Otidi van u dolinu Ben-Hinom, što je pred vratima crepova, i proglasi ondje riječi što ću ti ih izreći!
Jeremija 19,3Reci: "Čujte riječ Gospodnju, kraljevi Judini, stanovnici jerusalemski! Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: 'Evo, donosim nesreću na ovo mjesto, da zazuju uši svakome, koji čuje o njoj,
Jeremija 19,4Jer su me ostavili, oskvrnili ovo mjesto, žrtvovali na njemu tuđim bogovima, za koje nijesu znali, ni oni ni oci njihovi ni kraljevi i Judini, i jer su napunili ovo mjesto krvi nedužnika,
Jeremija 19,5Podigli su uzvisine baalove, da izgaraju djecu svoju kao žrtve baalu, što nikada nijesam zapovjedio, nikada nijesam naložio, što mi nikada nije palo na um.
Jeremija 19,6Zato evo, doći će dani," veli Gospod, "kada se ovo mjesto neće više zvati Tofet i dolina Ben-Hinom, nego dolina davljenja.
Jeremija 19,7Tada ću na ovom mjestu uništiti mudrost Judinu i jerusalemsku, učinit ću da padnu od mača pred neprijateljima svojim, od ruke onih, koji im rade o glavi. Mrtva ću tjelesa njihova dati za hranu pticama nebeskim i životinjama poljskim.
Jeremija 19,8Učinit ću taj grad užasom i ruglom, svaki, koji prođe, zgražat će se i rugati zbog svih udaraca njegovih.
Jeremija 19,9Hranit ću ga mesom sinova njegovih i mesom kćeri njegovih, jedan će jesti meso drugoga u nevolji i tjeskobi, u koju će ih dovesti neprijatelji njihovi, koji im rade o glavi.'
Jeremija 19,10Razbij krčag pred očima ljudi, koji su išli s tobom,
Jeremija 19,11I reci im: Ovako veli Gospod nad vojskama: 'Eto, tako ću razmrskati taj narod i taj grad, kao što se razmrska sud lončarski, da se više ne može opraviti. Tofet će se upotrijebiti za groblje, jer više neće biti mjesta za ukop.
Jeremija 19,12Tako ću postupati s tim mjestom', veli Gospod, 'i sa stanovnicima njegovim: Učinit ću taj grad jednim Tofetom.
Jeremija 19,13Kuće jerusalemske i kuće kraljeva Judinih bit će nečiste kao mjesto Tofet, sve kuće, na kojih su krovovima kadili svoj vojsci nebeskoj i lijevali naljeve tuđim bogovima.'"
Jeremija 19,14ad se je Jeremija vratio iz Tofeta, kamo ga je bio poslao Gospod, da prorokuje, stupi l trijem kuće Gospodnje i reče svemu narodu:
Jeremija 19,15"Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: 'Evo ja ću pustiti na taj grad i na sve gradove njegove svu nesreću, kojom sam mu zaprijetio; jer su tvrdovrati i ne slušaju riječi mojih.'"
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje