Tražilica


Jeremija 42. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 42,1Svi zapovjednici četa i Johanan, sin Kareahov, i Jaazanija, sin Hošajin, i sav narod, malo i veliko dođoše zajedno,
Jeremija 42,2l rekoše proroku Jeremiji: "Daj poslušaj molbu našu i pomoli se za nas Gospodu, Bogu svojemu, za sav ovaj ostatak, jer nas le ostalo samo malo od mnogih, kao što nas sam ovdje vidiš,
Jeremija 42,3Zato neka nam Gospod, Bog tvoj, pokaže put, kojim da udarimo, i kako da postupamo."
Jeremija 42,4Prorok Jeremija odgovori im: "Dobro, po želji vašoj pomolit ću se Gospodu, Bogu vašemu, i svu odluku, koju vam pošlje Gospod, reknut ću vam, a da vam ne zatajim ni riječi."
Jeremija 42,5Oni su uvjeravali Jeremiju: "Gospod neka je istinit i pouzdan svjedok proti nama, ako ne postupamo posve po odluci, što nam je preko tebe pošlje Gospod, Bog tvoj!
Jeremija 42,6Bilo što dobro ili zlo, poslušat ćemo glas Gospoda, Boga svojega, kojemu te šaljemo, da nam bude dobro. Mi ćemo cijelo poslušati glas Gospoda, Boga svojega."
Jeremija 42,7Poslije deset dana dođe riječ Gospodnja Jeremiji, govoreći.
Jeremija 42,8On sazva Johanana, sina Kareahova, i sve zapovjednike četa, što su bili s njima, i sav narod, veliko i malo,
Jeremija 42,9I reče im: "Ovako veli Gospod, log Izraelov, kojemu me poslaste, da iznesem pred njega molbu vašu:
Jeremija 42,10'Ako ostanete mirni u ovoj zemlji, sazidat ću vas, a ne razoriti, zasadit ću vas, a ne iščupati; jer mi je žao sa nesreće, koju san vam učinio.
Jeremija 42,11Ne bojte se kralja babilonskoga, kojega se strašite, ne bojte ga se", govori Gospod, 'jer sam ja s vama, da vam pomognem i da vas izbavim iz njegove ruke.
Jeremija 42,12Učinit ću vam da nađete milosrđe, da se on milostivo zauzme za vas i da vam dadne stanovati u zemlji vašoj'!
Jeremija 42,13Ako li kažete: 'Nećemo da ostanemo u toj zemlji' i ne poslušate glasa Gospoda, Boga svojega,
Jeremija 42,14Nego kažete: 'Ne, mi ćemo poći u Egipat, da više ne doživimo rata, da više ne čujemo glasa trube i ne moramo biti gladni kruha, i tamo ćemo se naseliti',
Jeremija 42,15Onda čujte riječ Gospodnju, ostaci Judini! Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: 'Ako se vi okrenete u Egipat i tamo otidete, da se naselite ondje,
Jeremija 42,16Ondje će vas u Egiptu stignuti mač, kojega se bojite! Glad, na koju se gadite, neće više od vas odstupiti u Egiptu, i ondje ćete pomrijeti!
Jeremija 42,17Svi, koji se okrenu u Egipat i otidu tamo, da se nasele ondje, izginut će od mača, gladi i kuge. Ni jedan ih neće uteći i umaći nesreći, što ću je pustiti na njih.'
Jeremija 42,18Jer ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: 'Kao što se gnjev moj i jarost moja izli na stanovnike jerusalemske, tako će se izliti jarost moja i na vas ako otidete u Egipat Bit ćete kletva i groza, podsmijeh i poruga, i nećete više vidjeti ovoga mjesta.'
Jeremija 42,19Gospod vam je govorio, ostaci Judini, ne idite u Egipat, znajte dobro, ja vas opominjem danas.
Jeremija 42,20Vi varate sami sebe. Poslaste me Gospodu, Bogu svojemu, i l rekoste: 'Pomoli se za nas Gospodu, Bogu našemu, i sve što rekne Gospod, Bog naš, to nam reci, i to ćemo činiti.
Jeremija 42,21Danas sam vam to priopćio, a vi ne slušate glasa Gospoda, Boga svojega, niti išta, što mi je naložio za vas.
Jeremija 42,22Sad znate točno: "Izginut ćete od mada, gladi i kuge na mjestu, kamo hoćete da otidete, da se naselite tamo."
Jeremija 42,1 Nato svi vojni zapovjednici, osobito Johanan, sin Kareahov, i Azarja, sin Hošajin, i sav narod, malo i veliko, pristupiše
Jeremija 42,2i rekoše proroku Jeremiji: "Pomno počuj molbu našu! Zagovaraj nas pred Jahvom, Bogom svojim, za sav ovaj ostatak, jer nas, kako i sam vidiš, ostade još samo malo od velikoga broja koliko nas je nekoć bilo.
Jeremija 42,3Neka nam Jahve, Bog tvoj, objavi kuda da krenemo i što valja da činimo.
Jeremija 42,4Prorok im Jeremija odgovori: "Pristajem. Pomolit ću se, kao što rekoste, Jahvi, Bogu vašemu, i javit ću vam sve što on odgovori, ni riječi vam neću zatajiti.
Jeremija 42,5Oni pak rekoše Jeremiji: "Neka Jahve bude istinit i vjerodostojan svjedok protiv nas ako ne postupimo sasvim po riječima koje će nam Jahve, Bog tvoj, po tebi objaviti.
Jeremija 42,6Bio povoljan ili nepovoljan glas Jahve, Boga našega, komu te šaljemo, mi ćemo ga slušati da nam dobro bude što poslušasmo glas Jahve, Boga svojega.
Jeremija 42,7Poslije deset dana dođe riječ Jahvina Jeremiji.
Jeremija 42,8Tada on pozva Johanana, sina Kareahova, sve vojne zapovjednike koji bijahu s njim i sav narod, malo i veliko,
Jeremija 42,9te im reče: "Ovako govori Jahve, Bog Izraelov, kojemu ste me poslali da izlijem preda nj molbu vašu:
Jeremija 42,10`Ako budete mirno živjeli u zemlji ovoj, podići ću vas i neću vas više razoriti; posadit ću vas, a ne iskorijeniti. Jer se kajem za zlo koje sam vam nanio.
Jeremija 42,11Ne bojte se kralja babilonskoga od koga strahujete. Ne bojte ga se - riječ je Jahvina - jer ja sam s vama da vas spasim i izbavim iz ruku njegovih.
Jeremija 42,12I ja ću vam pribaviti milost da vam se smiluje i pusti vas da u zemlji svojoj živite.`
Jeremija 42,13Ako pak kažete: `Nećemo ostati u ovoj zemlji`, ne pokoravajući se glasu Jahve, Boga svoga,
Jeremija 42,14ako kažete: `Ne, u Egipat idemo, rata više da ne vidimo, glasa bojnog roga više da ne čujemo, da ne moramo biti više gladni kruha; da, onamo idemo`,
Jeremija 42,15onda čujte riječ Jahvinu, vi koji ste Ostatak Judeje: Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: `Ako ste odlučili krenuti u Egipat da ondje živite,
Jeremija 42,16mač kojega se plašite u zemlji će vas egipatskoj dostići; glad od koje strahujete, u Egiptu će vam biti za petama: i ondje ćete umrijeti!
Jeremija 42,17I svi oni koji odluče da odu u Egipat i da se ondje nasele, poginut će od mača, gladi i kuge: nitko živ neće umaći nesreći koju ću na njih svaliti.`
Jeremija 42,18Jer ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: `Kao što se srdžba moja i bijes moj oboriše na Jeruzalemce, tako će se gnjev moj izliti i na vas ako pođete u Egipat: postat ćete prokletstvo, užas, kletva i poruga, a ovoga mjesta nikad više nećete ugledati.`
Jeremija 42,19Vama, koji ste Ostatak Judeje, Jahve poručuje da ne idete u Egipat. Dobro znajte da sam danas bio svjedok protiv vas.
Jeremija 42,20Jer sami sebe obmanjujete. Ta vi ste me poslali k Jahvi, Bogu svome rekavši: `Zagovaraj nas pred Jahvom, Bogom našim, i saopći nam sve što ti on objavi, i mi ćemo to učiniti.`
Jeremija 42,21A danas sam vam objavio, ali vi ne slušate više glasa Jahve, Boga svojega, koji me k vama posla.
Jeremija 42,22Znajte, dakle, dobro: od mača, gladi i kuge poginut ćete na mjestu kamo hoćete da odete da se ondje naselite.
Jeremija 42,1Tad svi zapovjednici postrojbi - naročito Johanan, sin Kareahov, i Azaria sin Hošajavljev - i sav puk, malo i veliko, priđoše
Jeremija 42,2proroku Jeremiji i rekoše mu: ” - Dopusti se dirnuti našim preklinjanjem! Posreduj kod GOSPODA svog Boga za ovaj mali ostatak koji smo; da, mi smo samo nekolicina preživjelih, nakon što smo bili tako brojni! Ti to dobro znaš.
Jeremija 42,3Nek nam GOSPOD Bog tvoj pokaže koji put uzeti, što činiti. “
Jeremija 42,4Prorok Jeremija reče njima: ” Jasno! ja ću posredovati kod GOSPODA vašeg Boga kako me vi molite, i ja ću vam priopćiti svaku riječ koju će vam GOSPOD odgovoriti, ništa ne zadržavši za sebe. “
Jeremija 42,5Tad oni kazaše Jeremiji: ” Nek GOSPOD bude jedan istinit svjedok protiv nas i pouzdan: mi ćemo postupiti točno prema riječi koju će GOSPOD, tvoj Bog uputiti tebi za nas.
Jeremija 42,6Godilo to nama ili nam bilo mrsko, mi ćemo poslušati glas GOSPODA našeg Boga ka kojem te izašiljemo; i sve će biti dobro, jer mi ćemo poslušati glas našeg Boga.“
Jeremija 42,7Po isteku deset dana, riječ GOSPODOVA uputi se Jeremiji.
Jeremija 42,8Ovaj dozva Johanana, sina Kareahova, kao i sve zapovjednik je postrojbi koje ga okruživaše i sav puk, malo i veliko,
Jeremija 42,9i on im reče: ” Ovako govori GOSPOD Bog Izraelov, kojemu ste me vi izaslali da ga pokušam dirnuti vašim preklinjanjima:
Jeremija 42,10Ako vi prihvatite ostati u ovoj zemlji, tad ću vas ja izgraditi, neću vas više uništavati; ja ću vas posaditi, a da vas više nikad ne iskorijenim: ja ću popraviti zlo koje sam vam nanio.
Jeremija 42,11Ne bojte se više kralja Babilonije kojeg se plašite! Nemajte više straha od njega - proročanstvo GOSPODOVO -, jer ja sam s vama za osloboditi vas, istrgnuti njegovoj vlasti.
Jeremija 42,12Ja vas uzimam u milost svoju: vas uzimajući u milost, on će vas ostaviti na vašoj zemlji.
Jeremija 42,13Ali, ako vi kažete: -Ne, mi nećemo ostati u ovoj zemlji! Odbijajući tako poslušati glas GOSPODOV, svojeg Boga -,
Jeremija 42,14i ako vi kažete : Ne! mi hoćemo naći se u Egiptu gdje više nećemo upoznati rata, gdje nećemo čuti bojni rog, gdje mi više nećemo trpjeti nedostatak kruha; ondje se mi hoćemo nastaniti!,
Jeremija 42,15eh dobro,tada, slušajte riječ GOSPODOVU, vi preživjeli iz Jude! Ovako govori GOSPOD, sve-mogući, Bog Izraelov: Ako se vi uistinu stavite na put za otići u Egipat, i ondje se skloniti,
Jeremija 42,16mač kojeg se bojite dosegnut će vas ondje, u Egiptu; glad koja vas brine, vi ćete ju imati za svojim petama sve do Egipta, i ondje ćete umrijeti.
Jeremija 42,17Ljudi koji se stave na put za otići skloniti se u Egipat umrijet će od mača; neće biti ni preživjelog ni izbjeglog od nesreće koju ću dovesti na njih.
Jeremija 42,18Da, ovako govori GOSPOD svemogući, Bog Izraelov: Kao što moja srdžba i moj gnjev su se sručili na stanovnike Jeruzalema,isto će se moja srdžba sručiti na vaš kad budete došli u Egipat: postat ćete jedna pustoš i preći ćete u popis kletvi, prokletstava i proklinjanja; više nećete vidjeti ovo mjesto.
Jeremija 42,19GOSPOD vam izjavljuje, vama preživjelim iz Jude: Ne odlazite u Egipat! Vi dobro znate da sam ja danas svjedokom protiv vas!
Jeremija 42,20Vi ste izložili pogibli svoj vlastiti život; vi ste me izaslali kod GOSPODA svojeg Boga moleći me: Zauzmi se za nas kod GOSPODA našeg Boga; oglasi nam vjerno ono što je GOSPOD naš Bog rekao, i mi ćemo to učiniti! -
Jeremija 42,21Ja sam vam to upravo oglasio, ali vi ne slušate glas GOSPODOV,svojeg Boga, vi ne slušate ništa od onog što mi je on za vas povjerio.
Jeremija 42,22Sad, vi možete biti sigurni da ćete umrijeti od mača, gladi i kuge, čak u mjestu gdje ćete se skloniti.“
Jeremija 42,1Potom dođoše sve vojvode i Joanan sin Karijin i Jezanija sin Osajin, i sav narod, malo i veliko,
Jeremija 42,2I rekoše Jeremiji proroku: pusti preda se našu molbu, i pomoli se za nas Gospodu Bogu svojemu, za sav ovaj ostatak, jer nas je ostalo malo od mnogih, kao što nas oči tvoje vide,
Jeremija 42,3Da bi nam pokazao Gospod Bog tvoj put kojim ćemo ići i šta ćemo raditi.
Jeremija 42,4A Jeremija prorok reče im: poslušaću; evo, pomoliću se Gospodu Bogu vašemu po vašim riječima, i što vam odgovori Gospod kazaću vam, neću vam zatajiti ni riječi.
Jeremija 42,5A oni rekoše Jeremiji: Gospod neka nam je svjedok istinit i vjeran da ćemo činiti sve što ti Gospod Bog tvoj zapovjedi za nas.
Jeremija 42,6Bilo dobro ili zlo, poslušaćemo riječ Gospoda Boga svojega ka kojemu te šaljemo, da bi nam dobro bilo kad poslušamo glas Gospoda Boga svojega.
Jeremija 42,7A poslije deset dana dođe riječ Gospodnja Jeremiji;
Jeremija 42,8Te sazva Joanana sina Karijina i sve vojvode što bijahu s njim, i sav narod, malo i veliko,
Jeremija 42,9I reče im: ovako veli Gospod Bog Izrailjev, ka kojemu me poslaste da iznesem preda nj molbu vašu:
Jeremija 42,10Ako ostanete u ovoj zemlji, sazidaću vas, i neću vas razoriti, i nasadiću vas i neću vas istrijebiti; jer mi je žao sa zla koje sam vam učinio.
Jeremija 42,11Ne bojte se cara Vavilonskoga, kojega se bojite; ne bojte ga se, govori Gospod, jer sam ja s vama da vas sačuvam i da vas izbavim iz njegove ruke.
Jeremija 42,12I učiniću vam milost da se smiluje na vas, i vrati vas u zemlju vašu.
Jeremija 42,13Ako li rečete: nećemo da ostanemo u toj zemlji, ne slušajući glasa Gospoda Boga svojega
Jeremija 42,14Govoreći: ne, nego idemo u zemlju Misirsku, da ne vidimo rata i glasa trubnoga ne čujemo i ne budemo gladni hljeba, i ondje ćemo se naseliti,
Jeremija 42,15Onda čujte riječ Gospodnju, koji ste ostali od Jude; ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: ako vi okrenete lice svoje da idete u Misir i otidete da se naselite ondje,
Jeremija 42,16Ondje će vas u zemlji Misirskoj stignuti mač kojega se bojite, i glad, radi koje se brinete, goniće vas ondje u Misiru i ondje ćete pomrijeti.
Jeremija 42,17I svi ljudi koji su okrenuli lice svoje da idu u Misir da se ondje nasele, izginuće od mača i od gladi i od pomora, i ni jedan ih neće ostati niti će koji uteći od zla koje ću pustiti na njih.
Jeremija 42,18Jer ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: kao što se gnjev moj i jarost moja izli na stanovnike Jerusalimske, tako će se izliti gnjev moj na vas, ako otidete u Misir, i bićete uklin i čudo i kletva i rug, i nećete više vidjeti ovoga mjesta.
Jeremija 42,19Gospod vam govori, ostanci Judini! ne idite u Misir. Znajte da vam ja svjedočim danas.
Jeremija 42,20Jer varaste duše svoje kad me poslaste ka Gospodu Bogu svojemu rekavši: pomoli se za nas Gospodu Bogu našemu, i kako reče Gospod Bog naš, javi nam i učinićemo.
Jeremija 42,21A kad vam javih danas, nećete da poslušate glasa Gospoda Boga svojega niti išta što mi zapovjedi za vas.
Jeremija 42,22Znajte dakle da ćete izginuti od mača i od gladi i od pomora na mjestu kuda ste radi otići da se stanite.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje