Tražilica


Jeremija 42. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Jeremija 42,1Svi zapovjednici četa i Johanan, sin Kareahov, i Jaazanija, sin Hošajin, i sav narod, malo i veliko dođoše zajedno,
Jeremija 42,2l rekoše proroku Jeremiji: "Daj poslušaj molbu našu i pomoli se za nas Gospodu, Bogu svojemu, za sav ovaj ostatak, jer nas le ostalo samo malo od mnogih, kao što nas sam ovdje vidiš,
Jeremija 42,3Zato neka nam Gospod, Bog tvoj, pokaže put, kojim da udarimo, i kako da postupamo."
Jeremija 42,4Prorok Jeremija odgovori im: "Dobro, po želji vašoj pomolit ću se Gospodu, Bogu vašemu, i svu odluku, koju vam pošlje Gospod, reknut ću vam, a da vam ne zatajim ni riječi."
Jeremija 42,5Oni su uvjeravali Jeremiju: "Gospod neka je istinit i pouzdan svjedok proti nama, ako ne postupamo posve po odluci, što nam je preko tebe pošlje Gospod, Bog tvoj!
Jeremija 42,6Bilo što dobro ili zlo, poslušat ćemo glas Gospoda, Boga svojega, kojemu te šaljemo, da nam bude dobro. Mi ćemo cijelo poslušati glas Gospoda, Boga svojega."
Jeremija 42,7Poslije deset dana dođe riječ Gospodnja Jeremiji, govoreći.
Jeremija 42,8On sazva Johanana, sina Kareahova, i sve zapovjednike četa, što su bili s njima, i sav narod, veliko i malo,
Jeremija 42,9I reče im: "Ovako veli Gospod, log Izraelov, kojemu me poslaste, da iznesem pred njega molbu vašu:
Jeremija 42,10'Ako ostanete mirni u ovoj zemlji, sazidat ću vas, a ne razoriti, zasadit ću vas, a ne iščupati; jer mi je žao sa nesreće, koju san vam učinio.
Jeremija 42,11Ne bojte se kralja babilonskoga, kojega se strašite, ne bojte ga se", govori Gospod, 'jer sam ja s vama, da vam pomognem i da vas izbavim iz njegove ruke.
Jeremija 42,12Učinit ću vam da nađete milosrđe, da se on milostivo zauzme za vas i da vam dadne stanovati u zemlji vašoj'!
Jeremija 42,13Ako li kažete: 'Nećemo da ostanemo u toj zemlji' i ne poslušate glasa Gospoda, Boga svojega,
Jeremija 42,14Nego kažete: 'Ne, mi ćemo poći u Egipat, da više ne doživimo rata, da više ne čujemo glasa trube i ne moramo biti gladni kruha, i tamo ćemo se naseliti',
Jeremija 42,15Onda čujte riječ Gospodnju, ostaci Judini! Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: 'Ako se vi okrenete u Egipat i tamo otidete, da se naselite ondje,
Jeremija 42,16Ondje će vas u Egiptu stignuti mač, kojega se bojite! Glad, na koju se gadite, neće više od vas odstupiti u Egiptu, i ondje ćete pomrijeti!
Jeremija 42,17Svi, koji se okrenu u Egipat i otidu tamo, da se nasele ondje, izginut će od mača, gladi i kuge. Ni jedan ih neće uteći i umaći nesreći, što ću je pustiti na njih.'
Jeremija 42,18Jer ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: 'Kao što se gnjev moj i jarost moja izli na stanovnike jerusalemske, tako će se izliti jarost moja i na vas ako otidete u Egipat Bit ćete kletva i groza, podsmijeh i poruga, i nećete više vidjeti ovoga mjesta.'
Jeremija 42,19Gospod vam je govorio, ostaci Judini, ne idite u Egipat, znajte dobro, ja vas opominjem danas.
Jeremija 42,20Vi varate sami sebe. Poslaste me Gospodu, Bogu svojemu, i l rekoste: 'Pomoli se za nas Gospodu, Bogu našemu, i sve što rekne Gospod, Bog naš, to nam reci, i to ćemo činiti.
Jeremija 42,21Danas sam vam to priopćio, a vi ne slušate glasa Gospoda, Boga svojega, niti išta, što mi je naložio za vas.
Jeremija 42,22Sad znate točno: "Izginut ćete od mada, gladi i kuge na mjestu, kamo hoćete da otidete, da se naselite tamo."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje