Tražilica


Job 22. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Job 22,1Tada odgovori Elifaz iz Temana
Job 22,2Ima li Bog koju korist od čovjeka? Ne, sam je sebi koristan čovjek pobožan.
Job 22,3Je li Svemoćnomu korisno, ako si pravedan, je li mu dobit, ako je život tvoj bez prijekora?
Job 22,4Kazni li te radi tvojega straha Božjega? Ide li zato na sud s tobom?
Job 22,5Nije li zloća tvoja neizmjerna, i nijesu li zlodjela tvoja beskrajna?
Job 22,6Jer si uzimao zalog od braće svoje m za što, i svlačio si haljine s golih,
Job 22,7Umornome nijesi pružio vode, gladnome si uskratio kruha,
Job 22,8"Čovjeku sile pripada zemlja: tko ima ugleda, taj samo prebiva u njoj.
Job 22,9Udovice si otpuštao bez pomoći, i sirotama si prelamao ruke.
Job 22,10Zato su zamke oko tebe, spopadne te tjeskoba i groza iznenada.
Job 22,11Ne vidiš li tamu i povodanj, što te pokriva?
Job 22,12Nije li Bog visoko gore u nebu? Pogledaj samo, kako je visoko tjeme zvijezda!
Job 22,13A ti si mislio: Što bi opazio Bog; može li suditi kroz oblake?
Job 22,14Oblaci ga zastiru: ne može vidjeti ništa, hoda po svodu nebeskom."
Job 22,15Hoćeš li ići putem staroga vremena, kojim su nekoć koračali ljudi zlikovci?
Job 22,16Oni su iskorijenjeni prije vremena; rijeka je poplavila zemlju njihovu.
Job 22,17Govorili su Bogu: "Idi od nas! Što bi nam mogao učiniti Svemoćni!"
Job 22,18On im je ipak napunio kuće dobara. Daleko je od mene mišljenje bezbožnika.
Job 22,19Ali su pravednici vidjeli to puni radosti, i nedužni im se rugao:
Job 22,20Zaista su protivnici naši uništeni! Oganj je proždro ostatak njihov!
Job 22,21Sprijatelji se s njim, i mir je s tobom; tako će ti sreća doći!
Job 22,22Primi iz usta njegovih pouku i stavi savjet njegov u srce svoje!
Job 22,23Ako se opet vratiš k Svemoćnomu, potaknut ćeš se na dobro; odstrani zlo iz šatora svojega!
Job 22,24Stavi zlato u prah i ofir na hridinu potoka!
Job 22,25Tada će Svemoćni biti zlato tvoje, i naputak njegov srebro tvoje.
Job 22,26Tada ćeš u Svemoćnom naći radost i podignut ćeš k Bogu lice svoje.
Job 22,27Molit ćeš mu se, i on će te uslišiti; što si zavjetovao, ispunit ćeš mu.
Job 22,28to preduzmeš, uspjet će ti; na putovima tvojim svijetlit će ti svjetlost.
Job 22,29Kad se pođe nizbrdo, viknut ćeš: Gore! Poniznome pruža Bog pomoć.
Job 22,30Spasava i onoga, koji nije bez krivnje; bit ćeš spašen, ako su ti ruke čiste.
Job 22,1 Elifaz Temanac progovori tad i reče:
Job 22,2"Zar Bogu koristan može biti čovjek? Ta tko je mudar, sebi samom koristi.
Job 22,3Zar je Svesilnom milost što si pravedan i zar mu je dobit što si neporočan?
Job 22,4Ili te zbog tvoje pobožnosti kara i zato se hoće s tobom parničiti?
Job 22,5Nije l` to zbog zloće tvoje prevelike i zbog bezakonja kojim broja nema?
Job 22,6Od braće si brao nizašto zaloge i s golih si ljudi svlačio haljine;
Job 22,7ti nisi žednoga vodom napojio, uskraćivao si kruh izgladnjelima;
Job 22,8otimao si od siromaha zemlju da bi na njoj svog nastanio ljubimca;
Job 22,9puštao si praznih ruku udovice i siročadi si satirao ruku.
Job 22,10Eto zašto tebe mreže sad sapinju, zašto te strahovi muče iznenadni.
Job 22,11Svjetlost ti mrak posta i ništa ne vidiš, vode su duboke tebe potopile.
Job 22,12Zar Bog nije u visini nebeskoj i zar zvijezdama tjeme on ne vidi?
Job 22,13Ali ti kažeš: `Što Bog može znati? Kroz oblak tmasti zar što razabire?
Job 22,14Oblaci pogled njegov zaklanjaju, i rubom kruga on hoda nebeskog.`
Job 22,15Ta kaniš li se drevnog držat` puta kojim su išli ljudi nepravedni?
Job 22,16Prije vremena nestadoše oni, bujica im je temelje raznijela.
Job 22,17Zborahu Bogu: `Nas se ti ostavi! Što nam Svesilni učiniti može?`
Job 22,18A on im je dom punio dobrima makar do njega ne držahu ništa.
Job 22,19Videć` im propast, klikću pravednici, neporočni se njima izruguju:
Job 22,20`Gle, propadoše protivnici naši, što od njih osta, vatra im proždrije!
Job 22,21S Bogom ti se sprijatelji i pomiri, i vraćena će ti opet biti sreća.
Job 22,22Ded prihvati Zakon iz njegovih usta, u srce svoje riječ njegovu usadi.
Job 22,23Ako se raskajan vratiš Svesilnome i nepravdu iz svog šatora odstraniš,
Job 22,24tad ćeš odbaciti zlato u prašinu i ofirsko blago u šljunak potočni.
Job 22,25Svesilni će postat` tvoje suho zlato, on će biti tvoje gomile srebrene.
Job 22,26Da, Svesilni bit će tvoje radovanje, i lice ćeš k Bogu dizati slobodno.
Job 22,27Molit ćeš mu se, i uslišat će tebe, ispunit ćeš što si mu zavjetovao.
Job 22,28Što god poduzeo, sve će ti uspjeti, i putove će ti obasjavat` svjetlost.
Job 22,29Jer, on ponizuje ponos oholima, dok u pomoć smjernim očima pritječe.
Job 22,30Iz nevolje on izbavlja nevinoga; i tebe će spasit` tvoje čiste ruke.
Job 22,1Tad Elifaz iz Temana uze
Job 22,2Je li to Božje da jedan junak može dok mudrac nije koristan no samom
Job 22,3Moćni zanima li se za tvoju što dobijaš učvrstiš li svoje
Job 22,4Je li to iz straha za tebe da će ti izložiti svoju obranu, da će ići s tobom pred pravdu?
Job 22,5Uistinu tvoja je opakost velika, nema kraja tvojim zločinima.
Job 22,6Ti bez razloga uzimaše polog svojoj ti im guliše njihovu odjeću sve do golotinje njihove.
Job 22,7Ti ne davaše vode čovjeku izgladnjelom ti si uskraćivao kruh.
Job 22,8Snažan čovjek posjedovaše zemlju, a miljenik se tu smjestio.
Job 22,9Ti si otpuštao udovice praznih ruku, a ruke siročadi bijahu zdrobljene.
Job 22,10To je zašto tebe okružuju zamke, zašto te uznemiri jedan iznenadni
Job 22,11Ili je to tama, ti ne vidiš više, i jedna te masa vode potapa.
Job 22,12Nije li Bog više *nebesa? Vidi zvjezdanu voltu, kako je visoko.
Job 22,13Ti si zaključio: ` Što može znati Bog? Može li suditi kroz mračne oblake?
Job 22,14Njemu su oblaci jedna zavjesa i on kroz nju ne vidi, on ne prolazi no obodnicom nebesa.`
Job 22,15Hoćeš li ti slijediti put od nekada, onaj koji gaziše ljudi nastrani?
Job 22,16Oni biše odneseni s vremenom; njihovi temelji, to je jedna rijeka koja otječe.
Job 22,17Oni govoriše Bogu: ` Okreni se od nas!` Jer, što bi njima mogao učiniti
Job 22,18To bijaše, ipak on koji bijaše njihove kuće ispunio srećom. Daleko od mene, spletke
Job 22,19Pravedni će vidjeti i radovati se, pošteni čovjek sprdat će se s njima:
Job 22,20` Evo uništenih naših protivnika, vatra je progutala njihovu korist!`
Job 22,21Pomiri se dakle s njim i sklopi mir. Tako će sreća biti vraćena tebi.
Job 22,22Prihvati dakle poduku iz njegovih usta i učvrsti njegove zakone u svijesti svojoj.
Job 22,23Ako se ti vratiš k Moćnome, bit ćeš oporavljen, ako udaljiš licemjerje od svojeg šatora.
Job 22,24Baci zatim u prašinu šipke i u šljunak potoka zlato iz Ofira .
Job 22,25To je Moćni koji će ti držati mjesto šipki i komada od srebra.
Job 22,26Jer, tad od Moćnoga ti ćeš načiniti svoje slasti i ti ćeš prema Bogu podići lice svoje.
Job 22,27Kad ga ti budeš preklinjao, on će te uslišati, i nećeš imati više što drugo do samo ispuniti zavjete svoje.
Job 22,28Ako ti doneseš jednu odluku, ona će ti uspjeti i na tvojem putu sijat će svjetlo.
Job 22,29Ako su izvjesni oboreni, ti ćeš im moći reći: ` Ustani! ` Jer, on spašava čovjeka pred očima poniženih.
Job 22,30On će čak osloboditi onoga koji nije nedužan; da, taj će biti oslobođen *čistoćom tvojih ruku.
Jov 22,1A Elifas Temanac odgovori i reče:
Jov 22,2Može li Bogu biti čovjek koristan? Sam je sebi koristan čovjek mudar.
Jov 22,3Je li Svemogućemu radost, ako si pravedan? ili mu je dobit, ako hodiš bez mane?
Jov 22,4Hoće li te karati i ići na sud s tobom zato što te se boji?
Jov 22,5Nije li zloća tvoja velika? i nepravdama tvojim ima li kraja?
Jov 22,6Jer si uzimao zalog od braće svoje ni za što, i svlačio si haljine s golijeh.
Jov 22,7Umornoga nijesi napojio vode, i gladnome nijesi dao hljeba.
Jov 22,8Zemlja je bila čovjeka silnoga, i ugledni je sjedio u njoj.
Jov 22,9Udovice si otpuštao prazne, i mišice sirotama potirao si.
Jov 22,10Zato su oko tebe zamke, i straši te strah iznenada.
Jov 22,11I mrak je oko tebe da ne vidiš, i povodanj pokriva te.
Jov 22,12Nije li Bog na visini nebeskoj? pogledaj gore zvijezde, kako su visoko.
Jov 22,13Ali ti kažeš: šta zna Bog? eda li će kroz tamu suditi?
Jov 22,14Oblaci ga zaklanjaju, te ne vidi; hoda po krugu nebeskom.
Jov 22,15Jesi li zapazio stari put kojim su išli nepravednici,
Jov 22,16Koji se iskorijeniše prije vremena i voda se razli po temelju njihovu?
Jov 22,17Govorahu Bogu: idi od nas. Šta bi im učinio Svemogući?
Jov 22,18A on im je napunio kuće dobra. Ali namjera bezbožnička daleko je od mene.
Jov 22,19Vidjeće pravednici i radovaće se, i bezazleni potsmijevaće im se.
Jov 22,20Da, još nije uništeno dobro naše, a ostatak je njihov proždro oganj.
Jov 22,21Složi se s njim i pomiri se; tako će ti biti dobro.
Jov 22,22Primi iz usta njegovijeh zakon, i složi riječi njegove u srcu svom.
Jov 22,23Ako se vratiš k Svemogućemu, opet ćeš se nazidati, ako udaljiš od šatora svojih bezakonje,
Jov 22,24Tada ćeš metati po prahu zlato i Ofirsko zlato po kamenju iz potoka.
Jov 22,25I Svemogući biće ti zlato i srebro i sila tvoja.
Jov 22,26Jer ćeš se tada radovati o Gospodu, i podignućeš k Bogu lice svoje.
Jov 22,27Molićeš mu se, i uslišiće te, i zavjete svoje izvršićeš.
Jov 22,28Što god naumiš, izlaziće ti; i na putovima tvojim svijetliće vidjelo.
Jov 22,29Kad drugi budu poniženi, reći ćeš: da se podignu; i Bog će izbaviti onoga ko je oborenijeh očiju.
Jov 22,30Izbaviće i onoga koji nije bez krivice; izbaviće ga čistotom ruku tvojih.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje