Tražilica


Job 25. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Job 25,1Tada odgovori Bildad iz Šuaha:
Job 25,2Može li strahotom vladati onaj, koji mirno čini red na visinama?
Job 25,3Četama njegovim ima li broja? I koga ne obasjava svjetlost njegova?
Job 25,4Kako može biti čovjek u pravu proti Bogu? I kako može biti čist rođeni od žene?
Job 25,5Eto, ni mjesec ne sja bez ljage, ni zvijezde nijesu čiste u očima njegovim,
Job 25,6A kamoli čovjek, sin čovjekov, koji je crv!
Job 25,1 Bildad iz Šuaha progovori tad i reče:
Job 25,2"Gospodstvo i strah u njegovoj su ruci i on stvara mir u svojim visinama.
Job 25,3Zar se njemu čete izbrojiti mogu i svjetlo njegovo nad kim ne izlazi?
Job 25,4Pa kako da čovjek prav bude pred Bogom i od žene rođen kako da čist bude?
Job 25,5Eto, i mjesec pred njime sjaj svoj gubi, njegovim očima zvijezde nisu čiste.
Job 25,6Što reći onda o čovjeku, tom crvu, o sinu čovjekovu, crviću jadnom?
Job 25,1Tad Bildad iz Šuaha uze riječ
Job 25,2Njegova vlast i užas, njemu koji stvara mir u svojim
Job 25,3Mogu mi se prebrojiti njegove legije? Nad kim se njegova svjetlost ne
Job 25,4I kako bi čovjek bio pravedan protiv Boga, kako igrao bi on *čistog, onaj koji je rođen od žene?
Job 25,5Ako čak i mjesec gubi svoju sjajnost, i ako ni zvijezde nisu čiste u
Job 25,6što reći za čovjeka, tog crva, sina Adamovog, tu larvu!
Jov 25,1A Vildad Sušanin odgovori i reče:
Jov 25,2Vlast je i strah u njega, čini mir na visinama svojim.
Jov 25,3Vojskama njegovijem ima li broja? i koga ne obasjava vidjelo njegovo?
Jov 25,4I kako će čovjek biti pravedan pred Bogom? i kako će čist biti rođeni od žene?
Jov 25,5Gle, ni mjesec ne bi sjao, ni zvijezde ne bi bile čiste pred njim,
Jov 25,6Akamoli čovjek, crv, i sin čovječji, moljac.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje