Tražilica


Job 38. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Job 38,1Tada odgovori Gospod Jobu iz vihora i reče:
Job 38,2Tko je to, što zamračuje osnovu Božju govorima bezumnim?
Job 38,3Ustani, opaši bedra svoja kao junak! Ja ću te pitati; ti mi govori nauku!
Job 38,4Gdje si ti bio, kad ja sagradih zemlju? Govori, ako si razuman!
Job 38,5Tko joj je odredio mjere, ako znaš; tko je rastegao uže preko nje?
Job 38,6Na čemu su stupovi njezini uglavljeni? Tko joj je metnuo kamen ugaoni,
Job 38,7Dok su klicale zvijezde jutarnje, dok su uzvikivali anđeli?
Job 38,8Tko je zatvorio more vratima, kad bučeći prodrije iz krila materina?
Job 38,9Kad mu dadoh oblake za odjeću, tamne oblake za pelenice?
Job 38,10Kad mu udarih granice svoje i metnuh mu prijevornice i vrata
Job 38,11I rekoh: dovle dolaziš, ne dalje; ovdje se lomi prkos tvojim valovima!
Job 38,12Jesi li ikad, otkako živiš, zapovjedio jutru, pokazao zori mjesto njezino?
Job 38,13I jesi li uhvatio zemlji za skute, da se stresu s nje bezbožnici,
Job 38,14Da se načini kao vosak pod pečatom, da se oboji kao haljina?
Job 38,15Da bezbožnicima iščezne svjetlost njihova, i ruka, već podignuta, da se slomi?
Job 38,16Jesi li prodro ikad do na vrela mora, i jesi li hodio po dnu morskom?
Job 38,17Jesu li se pred tobom otvorila vrata svijeta mrtvih, i jesi li vidio vrata u noć smrti?
Job 38,18Jesi li pregledao daljine zemlje, kaži, ako znaš sve to!
Job 38,19Kako ide put k stanu svjetlosti, gdje ima svoje mjesto tama,
Job 38,20Da bi obadvoje poveo u područje njihovo i znao staze k domu njihovu?
Job 38,21Ti znaš, jer si se već onda rodio; velik je broj dana tvojih.
Job 38,22Jesi li ikada došao u riznice snježne; jesi li vidio spremišta tuče,
Job 38,23Koju sam pričuvao za vrijeme nevolje, za dan boja i rata?
Job 38,24Kako je tamo, gdje se dijeli svjetlost, i odakle se vjetar istočni širi po zemlji?
Job 38,25Tko je učinio jaz povodnju i put gromu?
Job 38,26Da pada dažd na zemlju, gdje nema ljudi, na pustinju, u kojoj ne stanuje nitko?
Job 38,27Da napoji pusta i nerodna mjesta i učini da izniknu korijeni zelenila?
Job 38,28Ima li oca dažd; tko je rodio kaplje rose?
Job 38,29Iz čijega krila izlazi led? Tko rađa slanu nebesku?
Job 38,30Kako se vode ukoče u kamen, i površina se morska smrzava?
Job 38,31Vežeš li veze vlašićima, možeš li razdriješiti okove štapovima?
Job 38,32Izvodiš li na vrijeme Danicu i upravljaš li medvjeda zajedno s njegovom djecom?
Job 38,33Znaš li zakone neba pa da određuješ, kako da vlada zemljom?
Job 38,34Možeš li dignuti glas svoj do oblaka, da te pokrije mnoštvo vode?
Job 38,35Puštaš li munje - one idu i govore ti: "Ovdje smo"?
Job 38,36Tko je metnuo mudrost u oblake, tko je dao razboritost oblaku pahuljnjaku?
Job 38,37Tko izbraja mudro oblake i tko pušta da miruju mjehovi nebeski,
Job 38,38Kad se prah zemaljski zgomila na hrpe i grude se slijepe?
Job 38,1 Nato Jahve odgovori Jobu iz oluje i reče:
Job 38,2"Tko je taj koji riječima bezumnim zamračuje božanski promisao?
Job 38,3Bokove svoje opaši k`o junak: ja ću te pitat`, a ti me pouči.
Job 38,4Gdje si bio kad zemlju utemeljih? Kazuj, ako ti je znanje sigurno.
Job 38,5Znaš li tko joj je mjere odredio i nad njom uže mjerničko napeo?
Job 38,6Na čemu joj počivaju temelji? Tko joj postavi kamen ugaoni
Job 38,7dok su klicale zvijezde jutarnje i Božji uzvikivali dvorjani?
Job 38,8Tko li zatvori more vratnicama kad je navrlo iz krila majčina;
Job 38,9kad ga oblakom k`o haljom odjenuh i k`o pelenam` ovih maglom gustom;
Job 38,10kad sam njegovu odredio među, vrata stavio sa prijevornicama?
Job 38,11Dotle, ne dalje, rekao sam njemu, tu nek` se lomi ponos tvog valovlja!
Job 38,12Zar si ikad zapovjedio jutru, zar si kazao zori mjesto njeno,
Job 38,13da poduhvati zemlju za rubove i da iz nje sve bezbožnike strese;
Job 38,14da je pretvori u glinu pečatnu i oboji je k`o kakvu haljinu.
Job 38,15Ona uzima svjetlost zlikovcima i pesnicu im lomi uzdignutu.
Job 38,16Zar si ti prodro do izvora morskih, po dnu bezdana zar si kad hodio?
Job 38,17Zar su ti vrata smrti pokazali; vidje li dveri kraja mrtvih sjena?
Job 38,18Zar si prostranstvo zemlje uočio? Govori, ako ti je znano sve to.
Job 38,19Koji putovi u dom svjetla vode, na kojem mjestu prebivaju tmine,
Job 38,20da ih odvedeš u njine krajeve, da im put k stanu njihovu pokažeš?
Job 38,21Ti znadeš to, ta davno ti se rodi, tvojih dana broj veoma je velik!
Job 38,22Zar si stigao do riznica snijega i zar si tuče spremišta vidio
Job 38,23što ih pričuvah za dane nevolje, za vrijeme boja krvava i rata?
Job 38,24Kojim li se putem dijeli munja kada iskre po svoj zemlji prosipa?
Job 38,25Tko li je jaz iskopao povodnju, tko prokrčio pute grmljavini
Job 38,26da bi daždjelo na kraj nenastanjen, na pustinju gdje žive duše nema,
Job 38,27da bi neplodnu napojio pustoš, da bi u stepi trava izniknula?
Job 38,28Ima li kiša svoga roditelja? Tko je taj koji kapi rose rađa?
Job 38,29Iz čijeg li mraz izlazi krila, tko slanu stvara što s nebesa pada?
Job 38,30Kako čvrsnu vode poput kamena i led se hvata površja bezdana?
Job 38,31Možeš li lancem vezati Vlašiće i razdriješiti spone Orionu,
Job 38,32u pravo vrijeme izvesti Danicu, vodit` Medvjeda s njegovim mladima?
Job 38,33Zar poznaješ ti zakone nebeske pa da njima moć na zemlji dodijeliš?
Job 38,34Zar doviknuti možeš oblacima pa da pljuskovi tebe poslušaju?
Job 38,35Zar na zapovijed tvoju munje lijeću i tebi zar se odazivlju: `Evo nas`?
Job 38,36Tko je mudrost darovao ibisu, tko li je pamet ulio u pijetla?
Job 38,37Tko to mudro prebrojava oblake i tko nebeske izlijeva mjehove
Job 38,38dok se zemlja u tijesto ne zgusne i dok se grude njezine ne slijepe?
Job 38,39Zar ćeš ti plijen uloviti lavici ili ćeš glad utažit` lavićima
Job 38,40na leglu svojem dok gladni čekaju i vrebaju na žrtvu iz zaklona?
Job 38,41Tko hranu gavranovima pribavlja kad Bogu ptići njegovi cijuču i naokolo oblijeću bez hrane?
Job 38,1GOSPOD odgovori tada Jobu
Job 38,2Tko je taj koji kleveta proviđenje
Job 38,3Opaši dakle tvoja križa kao jedan ja ću te ispitivati, a ti ćeš me obaviještavati.
Job 38,4Gdje ti bijaše kad ja utemeljivah zemlju? Reci mi, jer si tako pun znanja.
Job 38,5Tko joj utvrdi mjeru, da li bi to Ili tko zatezaše nad njom konop?
Job 38,6U što su se uronili njeni potpornji, i tko dakle postavi njeno ugaono kamenje
Job 38,7dok jutarnje zvijezde pjevajahu u zboru i svi Sinovi Božji uzvikivahu hura?
Job 38,8Netko zatvori dva krila nad Oceanom kad on izviraše iz krila materinskog,
Job 38,9kad mu ja davah oblake da se odjene, i povijah ga tamnim oblacima.
Job 38,10Ja sam skršio njegov polet svojom naredbom ja sam zaključao oba krila
Job 38,11i rekao: ` Ti ćeš stizati dovde, ne dalje; ovdje će se zaustavljati bezumnost tvojih valova!`
Job 38,12Jesi li ti, samo jednog od tvojih dana, zapovjedio jutru, i označio zori njenu zadaću,
Job 38,13da uhvati zemlju za njene rubove i protrese njome opake ?
Job 38,14Zemlja tad uze oblik kao glina pod kalupom, i sve izroni, opervaženo .
Job 38,15Ali, opaki tu gube svoju svjetlost i ruka koja se podizaše slomljena je.
Job 38,16Jesi li ti dospio sve do izvora morskih, jesi li ti prolazio na dnu *ponora?
Job 38,17Vrata smrti biše li ti pokazana? Vidje li ti vrata sjene smrti?
Job 38,18Imaš li ti pojma o prostranstvima zemaljskim? Opiši ju, ti koji ju u cijelosti poznaješ.
Job 38,19S koje strane stanuje svjetlost, a tmine, gdje dakle stanuju one
Job 38,20da ih ti primiš s njihovog praga i upoznaš pristup njihovom staništu?
Job 38,21Ti to dobro znaš pošto ti već bijaše rođen i što je broj tvojih dana tako velik!
Job 38,22Jesi li ti dopro sve do zaliha snijega, i zaliha leda, jesi li njih vidio,
Job 38,23što sam ja spremio za vrijeme nevolje, za dan bitke i boja?
Job 38,24S koje strane širi se svjetlost, koje široko osvaja zemlju?
Job 38,25Tko je izdubio tjesnace za olujine bujice, i prokrčio put obalku koji grmi,
Job 38,26za kišiti na zemljom bez ljudi, nad jednom pustinjom gdje nikog
Job 38,27za opiti bezvodnu pustoš, učiniti da nikne i klija zelenilo?
Job 38,28Kiša, ima li oca onađ Tko porodi kapi rose?
Job 38,29Iz trbuha tko izvodi led? Tko porodi inje iz nebesa?
Job 38,30Tad se vode prerušavaju u kamenje, a površina ponora se zamrzne.
Job 38,31Možeš li ti svezati sveze Vlašićima ili odriješiti konope Orionu,
Job 38,32dati da se pojave znakovi zoodijaka u svoje vrijeme, povesti Velikog Medvjeda s
Job 38,33Poznaješ li ti zakone nebesa, daješ li ti osmatrati njihovo načelo na zemlji?
Job 38,34Dostaje li tebi viknuti na oblake, da bi jedna vodena masa tebi dade poplavu?
Job 38,35Je li to kad im se umiljavaš da krenu munje govoreći ti: `Evo nas!`?
Job 38,36Tko je stavio mudrost u Ibisa, dao pijetlu mudrost ?
Job 38,37Tko je vješt u brojanju oblaka i naginje mješine iz nebesa
Job 38,38dok prašina kulja u mulj i da se grude gusnu?
Job 38,39Jesi li ti taj koji goni lavu jednu žrtvu i koji nasiti laviće
Job 38,40kad su oni šćućureni u svojim jazbinama, ili su u zasjedi u šipražju?
Job 38,41Tko dakle gavranima priprema njihov zamet kad mladunci njegovi zakriješte i zanose se od iznemoglosti?
Jov 38,1Tada odgovori Gospod Jovu iz vihora i reče:
Jov 38,2Ko je to što zamračuje savjet riječima nerazumno?
Jov 38,3Opaši se sada kao čovjek; ja ću te pitati, a ti mi kazuj.
Jov 38,4Gdje si ti bio kad ja osnivah zemlju? kaži, ako si razuman.
Jov 38,5Ko joj je odredio mjere? znaš li? ili ko je rastegao uže preko nje?
Jov 38,6Na čem su podnožja njezina uglavljena? ili ko joj je metnuo kamen ugaoni?
Jov 38,7Kad pjevahu zajedno zvijezde jutarnje i svi sinovi Božji klikovahu.
Jov 38,8Ili ko je zatvorio more vratima kad kao iz utrobe izide?
Jov 38,9Kad ga odjeh oblakom i povih tamom;
Jov 38,10Kad postavih za nj uredbu svoju i metnuh mu prijevornice i vrata;
Jov 38,11I rekoh: dovde ćeš dolaziti, a dalje nećeš, i tu će se ustavljati ponositi valovi tvoji.
Jov 38,12Jesi li svoga vijeka zapovjedio jutru, pokazao zori mjesto njezino,
Jov 38,13Da se uhvati zemlji za krajeve, i da se rastjeraju s nje bezbožnici,
Jov 38,14Da se ona promijeni kao blato pečatno, a oni da stoje kao haljina,
Jov 38,15Da se oduzme bezbožnicima svjetlost njihova i ruka podignuta da se slomi?
Jov 38,16Jesi li dolazio do dubina morskih? i po dnu propasti jesi li hodio?
Jov 38,17Jesu li ti se otvorila vrata smrtna, i vrata sjena smrtnoga jesi li vidio?
Jov 38,18Jesi li sagledao širinu zemaljsku? kaži, ako znaš sve to.
Jov 38,19Koji je put k stanu svjetlosti? i gdje je mjesto tami,
Jov 38,20Da bi je uzeo i odveo do međe njezine, i znao staze k domu njezinu?
Jov 38,21Znaš ti; jer si se onda rodio, i broj je dana tvojih velik.
Jov 38,22Jesi li ulazio u riznice šnježne? ili riznice gradne jesi li vidio,
Jov 38,23Koje čuvam za vrijeme nevolje, za dan boja i rata?
Jov 38,24Kojim se putem dijeli svjetlost i ustoka se razilazi po zemlji?
Jov 38,25Ko je razdijelio jazove povodnju i put svjetlici gromovnoj?
Jov 38,26Da bi išao dažd na zemlju gdje nema nikoga, i na pustinju gdje nema čovjeka,
Jov 38,27Da napoji pusta i nerodna mjesta, i učini da raste trava zelena.
Jov 38,28Ima li dažd oca? ili ko je rodio kaplje rosne?
Jov 38,29Iz čije je utrobe izašao led, i ko je rodio slanu nebesku,
Jov 38,30Da se vode skrivaju i postaju kao kamen i krajevi propasti srastaju?
Jov 38,31Možeš li svezati miline vlašićima? ili svezu štapima razdriješiti?
Jov 38,32Možeš li izvesti južne zvijezde na vrijeme? Ili kola sa zvijezdama njihovijem hoćeš li voditi?
Jov 38,33Znaš li red nebeski? možeš li ti uređivati vladu njegovu na zemlji?
Jov 38,34Možeš li dignuti glas svoj do oblaka da bi te mnoštvo vode pokrilo?
Jov 38,35Možeš li pustiti munje da idu, i da ti reku: evo nas?
Jov 38,36Ko je metnuo čovjeku u srce mudrost? ili ko je dao duši razum?
Jov 38,37Ko će izbrojiti oblake mudrošću, i mjehove nebeske ko će izliti,
Jov 38,38Da se raskvašen prah zgusne i grude se slijepe?

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje