Tražilica


Job 38. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Job 38,1Tada odgovori Gospod Jobu iz vihora i reče:
Job 38,2Tko je to, što zamračuje osnovu Božju govorima bezumnim?
Job 38,3Ustani, opaši bedra svoja kao junak! Ja ću te pitati; ti mi govori nauku!
Job 38,4Gdje si ti bio, kad ja sagradih zemlju? Govori, ako si razuman!
Job 38,5Tko joj je odredio mjere, ako znaš; tko je rastegao uže preko nje?
Job 38,6Na čemu su stupovi njezini uglavljeni? Tko joj je metnuo kamen ugaoni,
Job 38,7Dok su klicale zvijezde jutarnje, dok su uzvikivali anđeli?
Job 38,8Tko je zatvorio more vratima, kad bučeći prodrije iz krila materina?
Job 38,9Kad mu dadoh oblake za odjeću, tamne oblake za pelenice?
Job 38,10Kad mu udarih granice svoje i metnuh mu prijevornice i vrata
Job 38,11I rekoh: dovle dolaziš, ne dalje; ovdje se lomi prkos tvojim valovima!
Job 38,12Jesi li ikad, otkako živiš, zapovjedio jutru, pokazao zori mjesto njezino?
Job 38,13I jesi li uhvatio zemlji za skute, da se stresu s nje bezbožnici,
Job 38,14Da se načini kao vosak pod pečatom, da se oboji kao haljina?
Job 38,15Da bezbožnicima iščezne svjetlost njihova, i ruka, već podignuta, da se slomi?
Job 38,16Jesi li prodro ikad do na vrela mora, i jesi li hodio po dnu morskom?
Job 38,17Jesu li se pred tobom otvorila vrata svijeta mrtvih, i jesi li vidio vrata u noć smrti?
Job 38,18Jesi li pregledao daljine zemlje, kaži, ako znaš sve to!
Job 38,19Kako ide put k stanu svjetlosti, gdje ima svoje mjesto tama,
Job 38,20Da bi obadvoje poveo u područje njihovo i znao staze k domu njihovu?
Job 38,21Ti znaš, jer si se već onda rodio; velik je broj dana tvojih.
Job 38,22Jesi li ikada došao u riznice snježne; jesi li vidio spremišta tuče,
Job 38,23Koju sam pričuvao za vrijeme nevolje, za dan boja i rata?
Job 38,24Kako je tamo, gdje se dijeli svjetlost, i odakle se vjetar istočni širi po zemlji?
Job 38,25Tko je učinio jaz povodnju i put gromu?
Job 38,26Da pada dažd na zemlju, gdje nema ljudi, na pustinju, u kojoj ne stanuje nitko?
Job 38,27Da napoji pusta i nerodna mjesta i učini da izniknu korijeni zelenila?
Job 38,28Ima li oca dažd; tko je rodio kaplje rose?
Job 38,29Iz čijega krila izlazi led? Tko rađa slanu nebesku?
Job 38,30Kako se vode ukoče u kamen, i površina se morska smrzava?
Job 38,31Vežeš li veze vlašićima, možeš li razdriješiti okove štapovima?
Job 38,32Izvodiš li na vrijeme Danicu i upravljaš li medvjeda zajedno s njegovom djecom?
Job 38,33Znaš li zakone neba pa da određuješ, kako da vlada zemljom?
Job 38,34Možeš li dignuti glas svoj do oblaka, da te pokrije mnoštvo vode?
Job 38,35Puštaš li munje - one idu i govore ti: "Ovdje smo"?
Job 38,36Tko je metnuo mudrost u oblake, tko je dao razboritost oblaku pahuljnjaku?
Job 38,37Tko izbraja mudro oblake i tko pušta da miruju mjehovi nebeski,
Job 38,38Kad se prah zemaljski zgomila na hrpe i grude se slijepe?
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje