Tražilica


Luka 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Luka 1,1Već su mnogi preduzeli da napišu izvještaj o događajima, što su se zbili među nama,
Luka 1,2Onako, kako nam ih predadoše prvotni očevici i sluge riječi.
Luka 1,3Tako i ja namislih da pomno ispitam sve događaje od prvih početaka njihovih i da ih po redu napišem tebi, plemeniti Teofile,
Luka 1,4Da se mogneš osvjedočiti o pouzdanosti nauka, u kojima si bio poučen.
Luka 1,5U dane Heroda, kralja Judeje, živio je neki svećenik po imenu Zaharija, iz svećeničkog reda Abije. Žena je njegova vukla lozu iz roda Aronova i zvala se Elizabeta.
Luka 1,6Bili su oboje pravedni pred Bogom i živjeli su besprijekorno u svim zapovijedima i uredbama Gospodnjim.
Luka 1,7A bili su bez djece; jer je Elizabeta bila nerotkinja, i oboje su bili već poodmakli u godinama.
Luka 1,8Kad je jedanput njegov svećenički red bio na redu i on vršio pred Bogom svetu službu,
Luka 1,9Zapadne njega kockom po običaju svećeničkom, da ide u hram Gospodnji i prinese kad.
Luka 1,10A sav je narod u vrijeme kađenja stajao vani i molio se.
Luka 1,11Tada mu se ukaza anđeo Gospodnji s desne strane žrtvenika kadionoga.
Luka 1,12Kad ga vidje Zaharija, uplaši se i strah ga spopadne.
Luka 1,13A anđeo mu reče: "Ne boj se, Zaharija! Molitva je tvoja uslišena: "Elizabeta, žena tvoja, rodit će ti sina; nadjeni mu ime Ivan!
Luka 1,14Imat ćeš radost i veselje, i mnogi će se obradovati njegovu rođenju.
Luka 1,15Jer će biti velik pred Gospodinom Vina i jaka pića neće piti, i već u utrobi majčinoj napunit će se Duha Svetoga.
Luka 1,16Mnoge od djece Izraelove obratit će Gospodinu, Bogu njihovu.
Luka 1,17On će doći pred njim u duhu i sili Ilijinoj, da opet obrati srca otaca k djeci, nepokorne da privede k mišljenju pravednika i tako učini Gospodinu narod spreman."
Luka 1,18Zaharija odgovori anđelu: "Po čemu da ja to spoznam? Jer sam ja star, i žena je moja poodmakla u godinama."
Luka 1,19Anđeo mu reče: "Ja sam Gabriel, koji stojim pred Bogom, i poslan sam da govorim s tobom i da ti donesem ovu radosnu vijest.
Luka 1,20A jer nijesi vjerovao mojim riječima, što će se ispuniti u svoje vrijeme, ti ćeš onijemiti i nećeš moći govoriti do onoga dana, dok se to ne zbude."
Luka 1,21Narod je čekao na Zahariju, i čudio se, što se je tako dugo zabavio u hramu.
Luka 1,22Kad je izašao, nije im mogao riječi progovoriti. Tada upoznaše, da je morao imati u hramu kakvo prikazanje. On im je namigivao, i ostade nijem.
Luka 1,23Čim se dovršiše dani njegove službe, vrati se kući.
Luka 1,24Poslije ovih dana zače njegova žena Elizabeta. Krila se je pet mjeseci i govorila:
Luka 1,25"Tako mi učini Gospodin: "On u ove dane milostivo skide s mene sramotu moju pred ljudima."
Luka 1,26U šestom mjesecu poslan bi anđeo Gabriel u grad galilejski, koji se zove Nazaret,
Luka 1,27K djevici zaručenoj mužu, kojemu je bilo ime Josip, iz kuće Davidove. Ime je djevici bilo Marija.
Luka 1,28Anđeo uniđe k njoj i reče: "Zdravo, milosti puna! Gospodin je s tobom. Blagoslovljena si ti među ženama."
Luka 1,29Na ove riječi uplaši se ona i pomisli, što ima da znači ovaj pozdrav.
Luka 1,30Anđeo joj reče: "Ne boj se. Marija; jer si našla milost u Boga!
Luka 1,31Ti ćeš začeti i roditi sina. Nadjeni mu ime Isus.
Luka 1,32On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Gospodin Bog dat će mu prijestolje njegova oca Davida.
Luka 1,33On će vladati nad kućom Jakovljevom u vijeke, i kraljevstvu njegovu neće biti kraja.
Luka 1,34Marija reče anđelu: "Kako će se to dogoditi, kad ja ne poznajem muža?"
Luka 1,35Anđeo joj odgovori: "Duh Sveti doći će na tebe, i sila Svevišnjega osjenit će te. Zato će se i Sveto, što će se roditi od tebe, zvati Sin Božji.
Luka 1,36I Elizabeta, rođakinja tvoja, u starosti svojoj zače sina, i ona, koju zovu nerotkinjom, broji već šesti mjesec.
Luka 1,37Jer u Boga nije nemoguća nijedna stvar."
Luka 1,38Tada reče Marija: "Evo, ja sam službenica Gospodnja; neka mi bude po riječi tvojoj!" I anđeo otide od nje.
Luka 1,39U one dane ustade Marija i otide brzo u planinu u grad u Judi.
Luka 1,40Uniđe u kuću Zahariju i pozdravi Elizabetu.
Luka 1,41Čim je Elizabeta čula pozdrav Marijin, zaigra dijete u utrobi njezinoj, i Elizabeta se napuni Duha Svetoga.
Luka 1,42Ona povika iza glasa: "Blagoslovljena si ti među ženama, i blagoslovljen je plod utrobe tvoje!
Luka 1,43Odakle meni ta milost, da majka Gospodina mojega dolazi k meni?
Luka 1,44Jer evo, čim pozdrav tvoj dođe u uši moje, zaigra dijete od radosti u utrobi mojoj.
Luka 1,45Blagoslovljena je koja je vjerovala, da će se ispuniti, što joj je rekao Gospodin."
Luka 1,46Tada reče Marija: "Veliča duša moja Gospodina.
Luka 1,47I duh se moj raduje u Bogu, Spasitelju mojemu.
Luka 1,48Pogledao je on u milosti na neznatnu službenicu svoju. Gle, od sada će me zvati Blagoslovljenom svi naraštaji.
Luka 1,49Velike je stvari učinio na meni Moćni. Ime je njegovo sveto,
Luka 1,50Milosrđe njegovo traje kroz sve naraštaje onima, koji ga se boje.
Luka 1,51Moćno upravlja ruka njegova. Uništi srca puna oholosti.
Luka 1,52Silnike sruši s prijestolja, neznatne podiže gore.
Luka 1,53Gladne napuni dobara, bogate otpusti prazne.
Luka 1,54Zauzeo se je za Izraela, slugu svojega, sjećajući se milosrđa svojega
Luka 1,55S Abrahamom i potomcima njegovim dovijeka kao što je obećao ocima našim."
Luka 1,56Marija ostade kod nje jedno mjesec dana. Tada se vrati kući.
Luka 1,57Elizabeti se navršiše njezini dani, i rodi sina.
Luka 1,58Njezini susjedi i rođaci čuli su, da joj je Gospodin iskazao veliku milost, i radovali su se s njom.
Luka 1,59U osmi dan dođoše da obrežu dijete i htjedoše ga nazvati imenom njegova oca Zaharije.
Luka 1,60Ali majka njegova odgovori: "Ne, Ivan neka se zove!"
Luka 1,61Rekoše joj: "Ali nitko u rodbini tvojoj nema toga imena."
Luka 1,62I namigivali su ocu njegovu, kako bi on htio da ga nazovu.
Luka 1,63On zatraži pisaću tablicu i napisa na njoj riječi: "Ivan je njegovo ime." Svi se tomu začudiše.
Luka 1,64U isti čas otvoriše mu se usta i jezik se njegov razriješi. Mogao je govoriti i slavio je Boga.
Luka 1,65Tada dođe strah na sve, koji su stanovali u blizini, i po svoj planini judejskoj govorilo se o svim ovim događajima.
Luka 1,66Svi, koji su čuli to, razmišljali su o tom u srcu i govorili: "Što će biti iz ovoga djeteta?" Jer je ruka Gospodnja bila s njim.
Luka 1,67Zaharija, otac njegov, napuni se Duha Svetoga i reče proročke riječi:
Luka 1,68"Blagoslovljen neka je Gospodin, Bog Izraelov! On pohodi narod svoj, pripravi mu otkup.
Luka 1,69Bog spasenja podiže za nas u kući svojega sluge Davida: "
Luka 1,70Spasenje od neprijatelja naših i iz ruke svih mrzitelja naših,
Luka 1,71Kao što je od davnine obećao na usta svetih proroka;
Luka 1,72Tako htjede smilovati se ocima našim i spomenuti se svetoga zavjeta svojega
Luka 1,73Zakletve, kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu: "da će nam dati,
Luka 1,74Da se izbavimo iz ruke neprijatelja, da mu služimo bez straha
Luka 1,75U svetosti i pravednosti sve dane života svojega
Luka 1,76Dijete moje, ti ćeš se zvati prorok Svevišnjega. Ići ćeš naprijed pred Gospodinom, da mu pripraviš putove,
Luka 1,77Da doneseš vijest spasenja narodu njegovu u oproštenju grijeha njegovih
Luka 1,78Po dubokom milosrđu Boga našega. Pohodio nas je istok s visine,
Luka 1,79Da obasja one, koji sjede u noći i u sjeni smrtnoj, da uputi korake naše na put mira."
Luka 1,80Dječak je rastao i jačao u duhu. Živio je u pustinji do onoga dana, kad se je pokazao pred Izraelom.
Luka 1,1 Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama -
Luka 1,2kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi -
Luka 1,3pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati
Luka 1,4da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen.
Luka 1,5U dane Heroda, kralja judejskoga, bijaše neki svećenik imenom Zaharija iz razreda Abijina. Žena mu bijaše od kćeri Aronovih, a ime joj Elizabeta.
Luka 1,6Oboje bijahu pravedni pred Bogom: živjeli su besprijekorno po svim zapovijedima i odredbama Gospodnjim.
Luka 1,7No nisu imali djeteta jer Elizabeta bijaše nerotkinja, a oboje već poodmakle dobi.
Luka 1,8Dok je Zaharija jednom po redu svoga razreda obavljao svećeničku službu pred Bogom,
Luka 1,9ždrijebom ga zapade po bogoslužnom običaju da uđe u Svetište Gospodnje i prinese kad.
Luka 1,10Za vrijeme kađenice sve je ono mnoštvo naroda vani molilo.
Luka 1,11A njemu se ukaza anđeo Gospodnji. Stajao je s desne strane kadionoga žrtvenika.
Luka 1,12Ugledavši ga, Zaharija se prepade i strah ga spopade.
Luka 1,13No anđeo mu reče: "Ne boj se, Zaharija! Uslišana ti je molitva: žena će ti Elizabeta roditi sina. Nadjenut ćeš mu ime Ivan.
Luka 1,14Bit će ti radost i veselje i rođenje će njegovo mnoge obradovati.
Luka 1,15Bit će doista velik pred Gospodinom. Ni vina ni drugoga opojnog pića neće piti. Duha Svetoga bit će pun već od majčine utrobe.
Luka 1,16Mnoge će sinove Izraelove obratiti Gospodinu, Bogu njihovu.
Luka 1,17Ići će pred njim u duhu i sili Ilijinoj da obrati srce otaca k sinovima i nepokorne k razumnosti pravednih te spremi Gospodinu narod pripravan.
Luka 1,18Nato Zaharija reče anđelu: "Po čemu ću ja to razaznati. Ta star sam i žena mi poodmakle dobi.
Luka 1,19Anđeo mu odgovori: "Ja sam Gabriel koji stojim pred Bogom. Poslan sam da govorim s tobom i da ti donesem ovu radosnu poruku.
Luka 1,20I evo, budući da nisi povjerovao mojim riječima, koje će se ispuniti u svoje vrijeme, zanijemjet ćeš i nećeš moći govoriti do dana dok se to ne zbude.
Luka 1,21Narod je iščekivao Zahariju i čudio se što se toliko zadržao u Svetištu.
Luka 1,22Kad je napokon izašao, nije im mogao ništa reći pa zaključiše da je u Svetištu imao viđenje. Nastojao im se doduše izraziti znakovima, ali osta nijem.
Luka 1,23Kad se navršiše dani njegove službe, otiđe kući.
Luka 1,24Nakon tih dana zatrudnje Elizabeta, njegova žena. Krila se pet mjeseci govoreći:
Luka 1,25"Evo, to mi je učinio Gospodin u dane kad mu se svidje skinuti s mene sramotu među ljudima.
Luka 1,26U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret
Luka 1,27k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija.
Luka 1,28Anđeo uđe k njoj i reče: "Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!
Luka 1,29Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav.
Luka 1,30No anđeo joj reče: "Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga.
Luka 1,31Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus.
Luka 1,32On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova,
Luka 1,33i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.
Luka 1,34Nato će Marija anđelu: "Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?
Luka 1,35Anđeo joj odgovori: "Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji.
Luka 1,36A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec.
Luka 1,37Ta Bogu ništa nije nemoguće!
Luka 1,38Nato Marija reče: "Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!" I anđeo otiđe od nje.
Luka 1,39Tih dana usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin.
Luka 1,40Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu.
Luka 1,41Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga
Luka 1,42i povika iz svega glasa: "Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje!
Luka 1,43Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega?
Luka 1,44Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi.
Luka 1,45Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!
Luka 1,46Tada Marija reče: "Veliča duša moja Gospodina,
Luka 1,47klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju,
Luka 1,48što pogleda na neznatnost službenice svoje: odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Luka 1,49Jer velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo!
Luka 1,50Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje.
Luka 1,51Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene.
Luka 1,52Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne.
Luka 1,53Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne.
Luka 1,54Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim:
Luka 1,55spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.
Luka 1,56Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati kući.
Luka 1,57Elizabeti se međutim navršilo vrijeme da rodi. I porodi sina.
Luka 1,58Kad su njezini susjedi i rođaci čuli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome.
Luka 1,59Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca - Zaharija,
Luka 1,60no mati se njegova usprotivi: "Nipošto, nego zvat će se Ivan!
Luka 1,61Rekoše joj na to: "Ta nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao.
Luka 1,62Tada znakovima upitaju oca kojim ga imenom želi prozvati.
Luka 1,63On zaiska pločicu i napisa "Ivan mu je ime!" Svi se začude,
Luka 1,64a njemu se umah otvoriše usta i jezik te progovori blagoslivljajući Boga.
Luka 1,65Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se Gorju judejskom razglašavali svi ti događaji.
Luka 1,66I koji su god čuli, razmišljahu o tome pitajući se: "Što li će biti od ovoga djeteta?" Uistinu, ruka Gospodnja bijaše s njime.
Luka 1,67A Zaharija, otac njegov, napuni se Duha Svetoga i stade prorokovati: što pohodi i otkupi narod svoj!
Luka 1,69Podiže nam snagu spasenja u domu Davida, sluge svojega,
Luka 1,70kao što obeća na usta svetih proroka svojih odvijeka:
Luka 1,71spasiti nas od neprijatelja naših i od ruke sviju koji nas mrze;
Luka 1,72iskazati dobrotu ocima našim i sjetiti se svetog Saveza svojega,
Luka 1,73zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu: da će nam dati
Luka 1,74te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, služimo bez straha
Luka 1,75u svetosti i pravednosti pred njim u sve dane svoje.
Luka 1,76A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati jer ćeš ići pred Gospodinom da mu pripraviš putove,
Luka 1,77da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu po otpuštenju grijeha njihovih,
Luka 1,78darom premilosrdnog srca Boga našega po kojem će nas pohoditi Mlado sunce s visine
Luka 1,79da obasja one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj, da upravi noge naše na put mira.
Luka 1,80Dječak je međutim rastao i duhom jačao. Boravio je u pustinji sve do dana svoga javnog nastupa pred Izraelom.
Luka 1,1Pošto su mnogi poduzeli sastaviti jedno izvješće o događajima ostvarenim među nama,
Luka 1,2prema onome što su nam prenijeli oni koji bijahu od početka očevidnim svjedocima i koji su postali sluge riječi,
Luka 1,3učinilo mi se dobrim, meni također, nakon što sam se brižljivo obavijestio o svemu od početaka, napisati za tebe jedno sređeno izvješće, veoma štovani Teofile,
Luka 1,4da ti možeš ustanoviti pouzdanost poučavanja koja primaš.
Luka 1,5Bijaše u vrijeme Heroda, kralja Judeje, jedan *svećenik imenom Zaharije, iz razreda Abijavljeva; njegova žena pripadaše potomstvu Aaronovu i zvaše se Elizabeta.
Luka 1,6Oboje bijahu pravedni pred Bogom i slijeđaše sve zapovijedi i pravila Gospodova na jedan besprijekoran način.
Luka 1,7Ali, oni ne imaše djeteta, jer Elizabeta bijaše nerotkinja, a oboje bijahu poodmakle dobi.
Luka 1,8Dođe za Zaharija vrijeme služiti pred Bogom prema redu u razredu;
Luka 1,9slijedeći običaj *svećenstva, on bi određen ždrijebom za ponuditi tamjan u unutrašnjosti *svetišta Gospodovog.
Luka 1,10Sva množina naroda bijaše u molitvi napolju u vrijeme nuđenja tamjana.
Luka 1,11Tada mu se ukaza *anđeo Gospodov, stojeći s desna *oltara za tamjan.
Luka 1,12Vidjevši ga, Zaharije bi zbunjen i strah ga spopadne.
Luka 1,13Ali, anđeo njemu reče: `Ne boj se, Zaharije, jer molba ti je uslišana. Tvoja žena Elizabeta rodit će ti jednog sina i ti ćeš mu nadjenuti ime Ivan.
Luka 1,14Bit ćeš radostan i veseo i mnogi će se radovati njegovom veselju.
Luka 1,15Jer, on će biti velik pred Gospodom; on neće piti ni vina ni prevrelih pića i bit će on ispunjen Duhom Svetim od utrobe svoje majke.
Luka 1,16On će mnogo sinova Izraelovih predvesti njihovom Bogu;
Luka 1,17i ići će on ispred pod pogledom Božjim; s duhom i silom Ilijinom, za vratiti *srce otaca prema njihovoj djeci i navesti pobunjenike misliti kao pravednici, da se odgoji za Gospoda jedan narod pripremljen. `
Luka 1,18Zaharije reče anđelu: ` Kako ću ja to znati? Jer ja sam jedan starac, a i moja je žena poodmakle dobi. `
Luka 1,19Anđeo mu odgovori: Ja sam Gabrijel koji bude pred Bogom. Ja sam bio poslan da ti govorim i najavim ovu dobru vijest.
Luka 1,20Eh dobro, ti ćeš zanijemjeti i nećeš više moć govoriti sve do dana kada će se to ostvariti, jer nisi povjerovao mojim riječima koje će se ispuniti u svoje vrijeme. `
Luka 1,21Narod očekivaše Zaharija i čuđaše se koliko se zadržao u svetištu.
Luka 1,22Kad iziđe, on im ne mogaše govoriti i oni razumješe da bijaše jedno viđenje u svetištu; on davaše znakove i ostade nijem.
Luka 1,23Kad dođe kraj njegove službe, on se vrati kući.
Luka 1,24Nakon toga njegova žena Elizabeta ostade trudna; tijekom pet mjeseci ona se skrivaše; govoraše sebi:
Luka 1,25Evo što je za mene učinio Gospod u vrijeme kad je bacio oči na mene za učiniti kraj onome što je činilo sramotu moju pred ljudima. `
Luka 1,26Šestog mjeseca, *anđeo Gabrijel bi poslan od Boga u jedan grad u Galileji imenom Nazaret,
Luka 1,27jednoj mladoj djevojci danoj na udaju jednom čovjeku imenom Josip, iz obitelji Davidove; ta mlada djevojka zvala se Marija.
Luka 1,28Anđeo uđe k njoj i reče: ` Budi radosna, ti koja imaš milost Božju, Gospod je s tobom. `
Luka 1,29Na te riječi, ona bi veoma uzbuđena, i pitaše se što bi mogao značiti taj pozdrav.
Luka 1,30Anđeo joj reče: ` Ne boj se, Marijo, jer ti si našla milost kod Boga.
Luka 1,31Evo ti ćeš biti trudna, rodit ćeš jednog sina i dat ćeš mu ime Isus.
Luka 1,32On će biti velik i zvat će se sin Sve-Višnjeg. Gospodin Bog njemu će dati prijestolje Davida, oca njegovog;
Luka 1,33on će zauvijek vladati nad obitelji Jakovljevom, i vladavina njegova neće imati kraja. `
Luka 1,34Marija reče anđelu: ` Kako će se to dogoditi pošto sam ja djevica? `
Luka 1,35Anđeo joj odgovori: ` Duh Sveti doći će na tebe i sila Sve-Višnjeg prekrit će te sjenom svojom; to je ono zbog ćega će onaj koji će biti rođen bit će *svet i bit će nazvan Sin Božji.
Luka 1,36A evo i Elizabeta, tvoja rodica, ona je također noseća s jednim sinom u svojoj starosti i ona je u svom šestom mjesecu, ona koja se zvaše nerodna,
Luka 1,37jer ništa nije nemoguće Bogu. `
Luka 1,38Marija tada reče: ` Ja sam sluškinja Gospodinova. Nek se sve zbude za mene kako si ti to rekao! ` A anđeo ju napusti.
Luka 1,39U ono vrijeme, Marija u hitnji pođe u gornji kraj, u jedan grad u Judi.
Luka 1,40Ona uđe u kuću Zaharijinu i pozdravi Elizabetu.
Luka 1,41A, dok Elizabeta slušaše pozdrav Marijin, dijete poskoči i njenoj utrobi i Elizabeta bi ispunjena Duhom Svetim.
Luka 1,42Ona ispusti jedan snažan krik i reče: ` Blagoslovljenija ti si nego sve žene, blagoslovljen također je plod utrobe tvoje!
Luka 1,43Kako mi je to dano da dođe k meni majka Gospodina mog?
Luka 1,44jer za vrijeme tvojeg pozdravljanja zazvonilo je u mojim ušima, evo je dijete poskočilo od radosti u utrobi mojoj.
Luka 1,45Sretna ona koja je vjerovala: ono što joj je bilo rečeno od strane Gospodinove ispunit će se ! `
Luka 1,46Tad Marija reče: ` Moja duša slavi Gospodina
Luka 1,47a duh moj je ispunjen veseljem zbog Boga, Spasitelja Mog,
Luka 1,48jer je usmjerio svoj pogled na poniznu svoju sluškinju. Da, od sada, sva pokoljenja sretnom mene će proglašavati,
Luka 1,49jer Sve-Mogući je za mene velike učinio stvari: *sveto je *Ime njegovo.
Luka 1,50Njegova se dobrota pruža iz naraš- taja u naraštaj na one koji njega se boje.
Luka 1,51On je posredovao svom snagom svoje ruke: raspršio ljude osionih misli;
Luka 1,52zbacio moćnike s njihovih prijes- tolja i uzdigao ponizne;
Luka 1,53ogladnjele, njih je ispunio dobrima a bogate, njih je otpustio praznih ruku.
Luka 1,54Došao je on u pomoć Izraelu sluzi svom uspomen svoje dobrote,
Luka 1,55kao što bijaše rekao očevima našim, za ljubav Abrahamu i potomstvu *njegovu zauvijek. `
Luka 1,56Marija proboravi s Elizabetom otprilike tri mjeseca, po tom se vrati kući.
Luka 1,57Elizabeti dođe vrijeme kad trebaše rađati i ona donese na svijet jednog sina.
Luka 1,58Njeni susjedi i njeni roditelji sazndoše da Gospodin nju bijaše ispunio svojom dobrotom i oni se radovaše s njom.
Luka 1,59A, osmog dana, oni dođoše radi *obrezanja djeteta i htjedoše ga nazvati kao oca njegovog, Zaharije.
Luka 1,60Tad njegova majka uze riječ: ` Ne, reče ona, on će se zvati Ivan. `
Luka 1,61Oni joj rekoše: ` Nema nikog u tvojoj rodbini da nosi to ime. `
Luka 1,62I oni davaše znakove ocu za doznati kako on htijaše nazvati ga.
Luka 1,63On zaiska jednu pločicu u napisa ove riječi: ` Njegovo je ime Ivan `; i svi bijahu iznenađeni.
Luka 1,64U tren, njegova usta i njegov jezik bijahu oslobođeni i on govoraše blagosiljajući Boga.
Luka 1,65Tad strah zahvati sve koji stanovaše uokolo; i u gornjem kraju cijele Judeje govoraše se o tim događajima.
Luka 1,66Svi oni koji ih doznaše zapamtiše ih u*srcu; oni sebi govoraše: ` Što će dakle biti to dijete? ` I uistinu ruka Gospodonova bijaše s njim.
Luka 1,67Zaharije, njegov otac, bi ispunjen Duhom Svetim i prorokova ovim riječima:
Luka 1,68`Blagoslovljen budi Gospod, Bog Izraelov, jer je pohodio narod svoj, izvršio oslobođenje njegovo;
Luka 1,69i poribavio nam jednu snagu spase nja u obitelji Davida, sluge svog.
Luka 1,70To je što on bijaše najavio ustima nekadašnjih *svetih proroka;
Luka 1,71jedno spasenje koje nas oslobađa od neprijatelja naših i ruku svih onih koji nas mrze.
Luka 1,72On je iskazao svoju dobrotu prema očevima našim i sjetio se svogsvetog *saveza,
Luka 1,73prisega koju je načinio Abrahamu, našem ocu: dodijelio nam je
Luka 1,74nakon što nas je oteo iz ruku neprijateljima, da mu služimo bez straha obred naš
Luka 1,75u pobožnosti i pravednosti pod pogledom njegovim, tijekom svih dana naših.
Luka 1,76A ti, dijete maleno, ti ćeš biti nazvan *prorok Sve-Višnjeg, jer ti ćeš hoditi naprijed pod pogledom Gospodovim, za pripraviti putove njegove,
Luka 1,77za dati njegovom narodu saznanje spasa po oprostu grijehova.
Luka 1,78To je učinak njegove ogromne dobrote našeg Boga: zahvaljuj ući njoj pohodila nas je s istoka zvijezda došla s visine.
Luka 1,79Ona se prikazala onima koji se nalaze u tminama i sjeni smrti, da bi vodila naše korake na putu mira. `
Luka 1,80Što se tiče djeteta, ono je raslo i duh se njegov snažio; i bi ono u pustinjama sve do dana svojeg očitovanja u Izraelu.
Luka 1,1Budući da mnogi počeše opisivati događaje koji se ispuniše među nama,
Luka 1,2Kao što nam predaše koji isprva sami vidješe i sluge riječi biše:
Luka 1,3Namislih i ja, ispitavši sve od početka, po redu pisati tebi, čestiti Teofile,
Luka 1,4Da poznaš temelj onijeh riječi kojima si se naučio.
Luka 1,5U vrijeme Iroda cara Judejskoga bijaše neki sveštenik od reda Avijna, po imenu Zarija, i žena njegova od plemena Aronova, po imenu Jelisaveta.
Luka 1,6A bijahu oboje pravedni pred Bogom, i življahu u svemu po zapovijestima i uredbama Gospodnjijem bez mane.
Luka 1,7I ne imadijahu djece; jer Jelisaveta bješe nerotkinja, i bijahu oboje već stari.
Luka 1,8I dogodi se, kad on služaše po svome redu pred Bogom,
Luka 1,9Da po običaju sveštenstva dođe na njega da iziđe u crkvu Gospodnju da kadi.
Luka 1,10I sve mnoštvo naroda bijaše napolju i moljaše se Bogu u vrijeme kađenja.
Luka 1,11A njemu se pokaza anđeo Gospodnji koji stajaše s desne strane oltara kadionoga.
Luka 1,12I kad ga vidje Zarija uplaši se i strah napade na nj.
Luka 1,13A anđeo reče mu: ne boj se, Zarija; jer je uslišena tvoja molitva: i žena tvoja Jelisaveta rodiće ti sina i nadjeni mu ime Jovan.
Luka 1,14I biće tebi radost i veselje, i mnogi će se obradovati njegovu rođenju.
Luka 1,15Jer će biti veliki pred Bogom, i neće piti vina ni sikera; i napuniće se Duha svetoga još u utrobi matere svoje;
Luka 1,16I mnoge će sinove Izrailjeve obratiti ka Gospodu Bogu njihovome;
Luka 1,17I on će naprijed doći pred njim u duhu i sili Ilijnoj da obrati srca otaca k djeci i nevjernike k mudrosti pravednika, i da pripravi Gospodu narod gotov.
Luka 1,18I reče Zarija anđelu: po čemu ću ja to poznati? jer sam star i žena je moja vremenita.
Luka 1,19I odgovarajući anđeo reče mu: Ja sam Gavrilo što stojim pred Bogom, i poslan sam da govorim s tobom i da ti javim ovu radost.
Luka 1,20I evo, onijemićeš i nećeš moći govoriti do onoga dana dok se to ne zbude; jer nijesi vjerovao mojim riječima koje će se zbiti u svoje vrijeme.
Luka 1,21I narod čekaše Zariju, i čuđahu se što se zabavi u crkvi.
Luka 1,22A izišavši ne mogaše da im govori; i razumješe da mu se nešto utvorilo u crkvi; i on namigivaše im; i osta nijem.
Luka 1,23I kad se navršiše dani njegove službe otide kući svojoj.
Luka 1,24A poslije ovijeh dana zatrudnje Jelisaveta žena njegova,i krijaše se pet mjeseci govoreći:
Luka 1,25Tako mi učini Gospod u dane ove u koje pogleda na me da me izbavi od ukora među ljudima.
Luka 1,26A u šesti mjesec posla Bog anđela Gavrila u grad Galilejski po imenu Nazaret
Luka 1,27K djevojci isprošenoj za muža, po imenu Josifa iz doma Davidova; i djevojci bješe ime Marija.
Luka 1,28I ušavši k njoj anđeo reče: raduj se, blagodatna! Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama.
Luka 1,29A ona vidjevši ga poplaši se od riječi njegove i pomisli: kakav bi ovo bio pozdrav?
Luka 1,30I reče joj anđeo: ne boj se, Marija ! Jer si našla milost u Boga.
Luka 1,31I evo zatrudnjećeš, i rodićeš sina, i nadjeni mu ime Isus.
Luka 1,32On će biti veliki, i nazvaće se sin najvišega, i daće mu Gospod Bog prijesto Davidov oca njegova;
Luka 1,33I carovaće u domu Jakovljevu vavijek, i carstvu njegovom neće biti kraja.
Luka 1,34A Marija reče anđelu: kako će to biti kad ja ne znam za muža?
Luka 1,35I odgovarajući anđeo reče joj: duh sveti doći će na tebe, i sila najvišega osjeniće te; zato i ono što će se roditi biće sveto, i nazvaće se sin Božij.
Luka 1,36I evo Jelisaveta tvoja tetka, i ona zatrudnje sinom u starosti svojoj, i ovo je šesti mjesec njojzi, koju zovu nerotkinjom.
Luka 1,37Jer u Boga sve je moguće što reče.
Luka 1,38A Marija reče: evo sluškinje Gospodnje; neka mi bude po riječi tvojoj. I anđeo otide od nje.
Luka 1,39A Marija ustavši onijeh dana otide brzo u gornju zemlju u grad Judin.
Luka 1,40I uđe u kuću Zarijinu, i pozdravi se s Jelisavetom.
Luka 1,41I kad Jelisaveta ču čestitanje Marijino, zaigra dijete u utrobi njezinoj, i Jelisaveta se napuni Duha svetoga,
Luka 1,42I povika zdravo i reče: blagoslovena si ti među ženama, i blagosloven je plod utrobe tvoje.
Luka 1,43I otkud meni ovo da dođe mati Gospoda mojega k meni?
Luka 1,44Jer gle, kad dođe glas čestitanja tvojega u uši moje, zaigra dijete radosno u utrobi mojoj.
Luka 1,45I blago onoj koja vjerova; jer će se izvršiti što joj kaza Gospod.
Luka 1,46I reče Marija: veliča duša moja Gospoda;
Luka 1,47I obradova se duh moj Bogu spasu mojemu,
Luka 1,48Što pogleda na poniženje sluškinje svoje; jer gle, otsad će me zvati blaženom svi naraštaji;
Luka 1,49Što mi učini veličinu silni, i sveto ime njegovo;
Luka 1,50I milost je njegova od koljena na koljeno onima koji ga se boje.
Luka 1,51Pokaza silu rukom svojom; razasu ponosite u mislima srca njihova.
Luka 1,52Zbaci silne s prijestola, i podiže ponižene.
Luka 1,53Gladne napuni blaga, i bogate otpusti prazne.
Luka 1,54Primi Izrailja slugu svojega da se opomene milosti;
Luka 1,55Kao što govori ocima našijem, Avraamu i sjemenu njegovu dovijeka.
Luka 1,56Marija pak sjedi s njom oko tri mjeseca, i vrati se kući svojoj.
Luka 1,57A Jelisaveti dođe vrijeme da rodi, i rodi sina.
Luka 1,58I čuše njezini susjedi i rodbina da je Gospod pokazao veliku milost svoju na njoj, i radovahu se s njom.
Luka 1,59I u osmi dan dođoše da obrežu dijete, i šćadijahu da mu nadjenu ime oca njegova, Zarija.
Luka 1,60I odgovarajući mati njegova reče ne, nego da bude Jovan.
Luka 1,61I rekoše joj: nikoga nema u rodbini tvojoj da mu je takvo ime.
Luka 1,62I namigivahu ocu njegovu kako bi on htio da mu nadjenu ime.
Luka 1,63I zaiskavši daščicu, napisa govoreći: Jovan mu je ime. I začudiše se svi.
Luka 1,64I odmah mu se otvoriše usta i jezik njegov, i govoraše hvaleći Boga.
Luka 1,65I uđe strah u sve susjede njihove; i po svoj gornjoj Judeji razglasi se sav ovaj događaj.
Luka 1,66I svi koji čuše metnuše u srce svoje govoreći: šta će biti iz ovoga djeteta? I ruka Gospodnja bješe s njim.
Luka 1,67I Zarija otac njegov napuni se Duha svetoga, i prorokova govoreći:
Luka 1,68Blagosloven Gospod Bog Jakovljev što pohodi i izbavi narod svoj,
Luka 1,69I podiže nam rog spasenija u domu Davida sluge svojega,
Luka 1,70Kao što govori ustima svetijeh proroka svojijeh od vijeka
Luka 1,71Da će nas izbaviti od našijeh neprijatelja i iz ruku sviju koji mrze na nas;
Luka 1,72Učiniti milost ocima našijem, i opomenuti se svetoga zavjeta svojega,
Luka 1,73Kletve kojom se kleo Avraamu ocu našemu da će nam dati
Luka 1,74Da se izbavimo iz ruku neprijatelja svojijeh, i da mu služimo bez straha,
Luka 1,75I u svetosti i u pravdi pred njim dok smo god živi.
Luka 1,76I ti, dijete, nazvaćeš se prorok najvišega; jer ćeš ići naprijed pred licem Gospodnjijem da mu pripraviš put;
Luka 1,77Da daš razum spasenija narodu njegovu za oproštenje grijeha njihovijeh,
Luka 1,78Po dubokoj milosti Boga našega, po kojoj nas je pohodio istok s visine;
Luka 1,79Da obasjaš one koji sjede u tami i u sjenu smrtnome; da uputiš noge naše na put mira.
Luka 1,80A dijete rastijaše i jačaše duhom, i bijaše u pustinji dotle dok se ne pokaza Izrailju.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje