Tražilica


Luka 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Luka 12,1Uto se je bilo skupilo toliko mnoštvo naroda, da su jedan drugome stupali na noge. Tada reče najprije učenicima svojim: "Čuvajte se kvasca farizejskoga, to jest licemjerja!
Luka 12,2Jer ništa nije skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi doznalo.
Luka 12,3Zato će se sve, što ste rekli u tmini, objaviti na svjetlosti; što ste šaptali na uho u sobama, oglasit će se s krovova.
Luka 12,4Kažem vam, prijatelji moji: Ne bojte se onih, koji ubijaju tijelo, a dalje ne mogu ništa učiniti.
Luka 12,5Pokazat ću vam, koga da se bojite: Bojte se onoga, koji nakon smrti ima moć baciti u pakao. Da, kažem vam: Njega se bojte!
Luka 12,6Ne kupuje li se pet vrabaca za deset novčića? A ipak ni jedan od njih nije zaboravljen kod Boga.
Luka 12,7Tako je i kosa na vašoj glavi sva izbrojena. Ne bojte se dakle, vi ste vredniji od mnogo vrabaca.
Luka 12,8Kažem vam: Tko prizna mene pred ljudima, njega će i Sin čovječji priznati pred anđelima Božjim..
Luka 12,9A tko se odreče mene, njega će se odreći pred anđelima Božjim.
Luka 12,10Tko rekne riječ protiv Sina čovječjega, oprostit će mu se; a tko pohuli na Duha Svetoga, neće mu se oprostiti.
Luka 12,11Ako vas povuku pred sinagoge i pred poglavarstva i vladaoce, ne brinite se, kako i čim ćete se braniti ili što ćete reći,
Luka 12,12Jer u onaj čas Duh Sveti stavit će vam u usta prave riječi."
Luka 12,13Jedan iz naroda reče mu: "Učitelju, reci bratu mojemu, da podijeli s menom baštinu!"
Luka 12,14On mu reče: "Čovječe, tko je mene postavio sucem i djeliteljem baštine nad vama"
Luka 12,15Onda nastavi: "Pazite i čuvajte se od svake lakomosti! Ako tko i obiluje, njegov život nije ipak osiguran njegovim imanjem."
Luka 12,16Tada im pridometnu još jednu prispodobu: "Jedan bogat čovjek imao je njivu, koja mu je nosila bogat prihod.
Luka 12,17Tada je mislio u sebi: Što da činim? Nemam u što skupiti svoju ljetinu.
Luka 12,18Ovako ću činiti, reče:, Srušit ću žitnice svoje i sagradit ću veće. U njih ću skupiti sav prihod svoj i sva dobra svoja.
Luka 12,19Onda ću reći duši svojoj: "Dušo moja, imaš veliko imanje na mnogo godina. Otpočini, jedi, pij i uživaj!
Luka 12,20Ali Bog mu reče: "Luđače, još ove noći potražit će dušu tvoju od tebe! Kojemu će tada pripasti, što si nakupio.
Luka 12,21Tako biva onome, koji sebi zgrće blago, mjesto da bude bogat u Boga."
Luka 12,22Tada reče učenicima svojim: "Zato vam kažem: "Ne brinite se tjeskobno za život, što ćete jesti, ni za tijelo, u što ćete se obući.
Luka 12,23Jer je život vredniji od jela, i tijelo od odijela.
Luka 12,24Pogledajte gavrane! Ne siju, ne žanju, nemaju spremnica ni žitnica: "Bog ih hrani, a koliko ste vi vredniji od ptica!
Luka 12,25Tko od vas brigama svojim može produljiti život svoj i za jedan samo pedalj?
Luka 12,26Ako dakle ne možete ni najmanje, zašto ste tako tjeskobno zabrinuti za ostalo?
Luka 12,27Pogledajte ljiljane! Kako rastu! Ne rade, ne predu, a ipak vam kažem: Ni Salomon u svemu svojemu sjaju nije bio tako odjeven kao jedan jedini od njih.
Luka 12,28I kad Bog travu, koja danas stoji na polju, a sutra se u peć baca, tako odijeva, koliko će više vas, malovjerni!
Luka 12,29I zato ne pitajte, što ćete jesti i što ćete piti, i ne uznemirujte se!
Luka 12,30Za sve se to brinu neznabošci. I Otac vaš zna, da vam to treba.
Luka 12,31Nego tražite kraljevstvo njegovo, i to će vam se dodati.
Luka 12,32Ne boj se, malo stado; jer je bila volja Oca vašega, da vam dadne kraljevstvo.
Luka 12,33Prodajite, što imate, i dajite od toga milostinju! Pribavite sebi torbe, što ne stariju, neprolazno blago u nebu, kojemu se tat ne približuje, niti ga moljac ne razjeda!
Luka 12,34Jer gdje je vaše blago, ondje je i srce vaše.
Luka 12,35Neka budu vaša bedra pripasana i svjetiljke pripaljene u rukama vašim:
Luka 12,36Tako ćete biti kao ljudi, koji čekaju gospodara svojega, dok se vrati sa svadbe, da mu odmah otvore, kad dođe i pokuca.
Luka 12,37Blagoslovljene su one sluge, koje gospodar nađe budne, kad dođe! Zaista, kažem vam: "On će se pripasati i posadit će ih i obilazit će, da ih posluži.
Luka 12,38I ako dođe u drugu ili u treću noćnu stražu, i nađe ih tako: "onda blagoslovljene su te sluge!
Luka 12,39A ovo znajte: "Kad bi znao domaćin, u koji će čas doći tat, ostao bi budan i ne bi dao provaliti u kuću svoju.
Luka 12,40Tako i vi budite spremni; jer u koji čas ne mislite, doći će Sin čovječji."
Luka 12,41Tada upita Petar: "Gospodine, namjenjuješ li ovu prispodobu samo na nas ili na sve?"
Luka 12,42Gospodin odgovori: "Tko je dakle taj vjerni i mudri upravitelj, kojega postavlja gospodar nad svojom družinom, da im u pravo vrijeme daje hranu?
Luka 12,43Blagoslovljen je onaj sluga, kojega gospodar, kad se vrati kući, nade da radi tako!
Luka 12,44Zaista, kažem vam: "On će ga postaviti nad svim svojim dobrima.
Luka 12,45Ako li onaj sluga misli u sebi: "Neće moj gospodar još zadugo doći; ako zlostavlja sluge i sluškinje, jede i pije i opija se,
Luka 12,46Doći će gospodar toga sluge u dan, kad se ne nada, u čas, koji ne zna. Tada će ga sasjeći u komade i odredit će mu mjesto njegovo kod nevjernika.
Luka 12,47A onaj sluga, koji zna volju gospodara svojega, ali ne radi i ne upravlja po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca.
Luka 12,48A koji ga ne zna i radi što zaslužuje kaznu, dobit će malo udaraca. Kojemu je mnogo dano, od njega će se mnogo tražiti; kojemu je mnogo povjereno, od njega će se još više iskati.
Luka 12,49Došao sam da bacim oganj na zemlju, i kako bih htio, da je već planuo!
Luka 12,50Ali ja prije imam da uzmem na sebe krštenje, i kako me to muči, dok se ne svrši!
Luka 12,51Mislite li, da sam došao donijeti mir na zemlju? Ne, kažem vam, nego razdor.
Luka 12,52Od sada će pet u jednoj kući biti razdijeljeni: tri na dva i dva na tri:
Luka 12,53Ustat će otac na sina, i sin na oca, majka na kćer, i kći na majku, svekrva na snahu, i snaha na svekrvu."
Luka 12,54Onda je progovorio mnoštvu naroda: "Kad vidite oblak gdje se diže na zapadu, odmah kažete: Bit će dažd, i bude tako.
Luka 12,55Opazite li, da puše jug, kažete: Bit će vrućina, i bude.
Luka 12,56Licemjeri! Znakove na nebu i zemlji znate tumačiti. Kako to, da ne razumijete sadašnjega vremena?
Luka 12,57Zašto sami od sebe ne spoznajete, što je pravo?
Luka 12,58Kad ideš sa svojim protivnikom k poglavarstvu, još na putu gledaj da ga se oslobodiš! Inače mogao bi te odvući pred suca, a sudac be predati sudbenom podvorniku, i sudbeni podvornik u tamnicu te baciti.
Luka 12,59Kažem ti: Nećeš iz nje izaći, dok ne platiš posljednjega novčića."
Luka 12,1 Kad se uto skupilo mnoštvo, tisuće i tisuće, te su jedni druge gazili, poče Isus govoriti najprije svojim učenicima: "Čuvajte se kvasca farizejskoga, to jest licemjerja.
Luka 12,2Ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće saznati.
Luka 12,3Naprotiv, sve što u tami rekoste, na svjetlu će se čuti; i što ste po skrovištima u uho šaptali, propovijedat će se po krovovima.
Luka 12,4"A kažem vama, prijateljima svojim: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju više što učiniti.
Luka 12,5Pokazat ću vam koga vam se bojati: onoga se bojte koji pošto ubije, ima moć baciti u pakao. Da, velim vam, njega se bojte!
Luka 12,6Ne prodaje li se pet vrapčića za dva novčića? Pa ipak ni jednoga od njih Bog ne zaboravlja.
Luka 12,7A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se! Vredniji ste nego mnogo vrabaca!
Luka 12,8"A kažem vam: tko se god prizna mojim pred ljudima, i Sin Čovječji priznat će se njegovim pred anđelima Božjim.
Luka 12,9A tko mene zaniječe pred ljudima, bit će zanijekan pred anđelima Božjim.
Luka 12,10"I tko god rekne riječ na Sina Čovječjega, oprostit će mu se. Ali tko pohuli protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti.
Luka 12,11"Nadalje, kad vas budu dovodili pred sinagoge i poglavarstva i vlasti, ne budite zabrinuti kako ćete se ili čime braniti, što li reći!
Luka 12,12Ta Duh Sveti poučit će vas u taj čas što valja reći.
Luka 12,13Tada mu netko iz mnoštva reče: "Učitelju, reci mome bratu da podijeli sa mnom baštinu.
Luka 12,14Nato mu on reče: "Čovječe, tko me postavio sucem ili djeliocem nad vama?
Luka 12,15I dometnu im: "Klonite se i čuvajte svake pohlepe: koliko god netko obilovao, život mu nije u onom što posjeduje.
Luka 12,16Kaza im i prispodobu: "Nekomu bogatu čovjeku obilno urodi zemlja
Luka 12,17pa u sebi razmišljaše: `Što da učinim? Nemam gdje skupiti svoju ljetinu.`
Luka 12,18I reče: `Evo što ću učiniti! Srušit ću svoje žitnice i podignuti veće pa ću ondje zgrnuti sve žito i dobra svoja.
Luka 12,19Tada ću reći duši svojoj: dušo, evo imaš u zalihi mnogo dobara za godine mnoge. Počivaj, jedi, pij, uživaj!`
Luka 12,20Ali Bog mu reče: `Bezumniče! Već noćas duša će se tvoja zaiskati od tebe! A što si pripravio, čije će biti?`
Luka 12,21Tako biva s onim koji sebi zgrće blago, a ne bogati se u Bogu.
Luka 12,22Zatim reče svojim učenicima: "Zato vam kažem: ne budite zabrinuti za život: što ćete jesti; ni za tijelo: u što ćete se obući.
Luka 12,23Ta život je vredniji od jela i tijelo od odijela.
Luka 12,24Promotrite gavrane! Ne siju niti žanju, nemaju spremišta ni žitnice, pa ipak ih Bog hrani. Koliko li ste vi vredniji od ptica!
Luka 12,25A tko od vas zabrinutošću može svojemu stasu dodati lakat?
Luka 12,26Ako dakle ni ono najmanje ne možete, što ste onda za ostalo zabrinuti?
Luka 12,27Promotrite ljiljane, kako niti predu niti tkaju, a kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih.
Luka 12,28Pa ako travu koja je danas u polju, a sutra se u peć baca Bog tako odijeva, koliko li će više vas, malovjerni!
Luka 12,29"Zato i vi: ne tražite što ćete jesti, što piti. Ne uznemirujte se!
Luka 12,30Ta sve to traže pogani ovoga svijeta. Otac vaš zna da vam je sve to potrebno.
Luka 12,31Nego, tražite kraljevstvo njegovo, a to će vam se nadodati!
Luka 12,32"Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo.
Luka 12,33"Prodajte što god imate i dajte za milostinju! Načinite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rastače.
Luka 12,34Doista, gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti.
Luka 12,35"Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene,
Luka 12,36a vi slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svadbe da mu odmah otvore čim stigne i pokuca.
Luka 12,37Blago onim slugama koje gospodar, kada dođe, nađe budne! Zaista, kažem vam, pripasat će se, posaditi ih za stol pa će pristupiti i posluživati ih.
Luka 12,38Pa dođe li o drugoj ili o trećoj straži i nađe ih tako, blago njima!
Luka 12,39"A ovo znajte: kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće.
Luka 12,40I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.
Luka 12,41Nato će Petar: "Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?
Luka 12,42Reče Gospodin: "Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj što će ga gospodar postaviti nad svojom poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok?
Luka 12,43Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe, nađe da tako radi.
Luka 12,44Uistinu, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.
Luka 12,45"No rekne li taj sluga u srcu: `Okasnit će gospodar moj` pa stane tući sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se,
Luka 12,46doći će gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među nevjernicima.
Luka 12,47"I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca.
Luka 12,48A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati.
Luka 12,49"Oganj dođoh baciti na zemlju pa što hoću ako je već planuo!
Luka 12,50Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me dok se to ne izvrši!
Luka 12,51"Mislite li da sam došao mir dati na zemlji? Nipošto, kažem vam, nego razdjeljenje.
Luka 12,52Ta bit će odsada petorica u jednoj kući razdijeljena: razdijelit će se trojica protiv dvojice i dvojica protiv trojice -
Luka 12,53otac protiv sina i sin protiv oca, mati protiv kćeri i kći protiv matere, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve.
Luka 12,54Zatim je govorio mnoštvu: "Kad opazite da se oblak diže na zapadu, odmah kažete: `Kiša će!` I bude tako.
Luka 12,55Kad zapuše južnjak, kažete: `Bit će vrućine!` I bude.
Luka 12,56Licemjeri! Lice zemlje i neba umijete rasuditi, kako onda ovo vrijeme ne rasuđujete?
Luka 12,57"Zašto sami od sebe ne sudite što je pravo?
Luka 12,58Kad s protivnikom ideš glavaru, na putu sve uloži da ga se oslobodiš pa te ne odvuče k sucu. Sudac će te predati izvršitelju, a izvršitelj baciti u tamnicu.
Luka 12,59Kažem ti: nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjega novčića.
Luka 12,1Na to, kako se mnoštvo bijaše skupilo u tisućama, toliko da se gazilo, on poče govoriti svojim učenicima: ` Prije svega, čuvajte se *kvasa *farizeja, lažnosti.
Luka 12,2Ništa nije zastrto što neće biti otkriveno, ništa nije tajno što neće biti poznato.
Luka 12,3Jer sve ovo što ste rekli u sjeni bit će saslušano na svjetlu; a ono što ste rekli na uho u podrumu bit će objavljeno na terasama .
Luka 12,4Ja vam ovo kažem, prijatelji moji: Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a koji, nakon toga, ne mogu učiniti ništa više.
Luka 12,5Ja ću vam pokazati koga se trebate bojati: bojte se onoga koji, nakon što je ubio, ima moć baciti u *gehenu. Da, ja vam to kažem, to je Onaj kojeg se treba bojati.
Luka 12,6Ne prodaje li se pet vrapčića za dva novčića? Ipak, ni jedan od njih nije zaboravljen od Boga.
Luka 12,7Što više, čak su i vaše vlasi izbrojene. Budite bez straha, vi vrijedite više nego svi vrapci.
Luka 12,8Ja vam to kažem: tko se pred ljudima izjasni za mene, *Sin čovjekov izjasnit će se također za njega pred *anđelima Božjim.
Luka 12,9Ali, onaj koji me bude zanijekao pred ljudima bit će zanijekan pred anđelima Božjim.
Luka 12,10Tko god kaže jednu riječ protiv Sina čovjekovog, tome će biti oprošteno, ali tko bude *hulio protiv Duha Svetog, tome neće biti oprošteno.
Luka 12,11Kad vas budu vodili pred *sinagoge, poglavare i vlast, ne brinite što ne znate kako se braniti i što reći.
Luka 12,12Jer Sveti Duh će vas poučiti istog časa onom što treba reći. `
Luka 12,13Iz sredine mnoštva, netko reče Isusu: ` Učitelju, reci mom bratu da podijeli sa mnom našu baštinu. `
Luka 12,14Isus mu reče:` Tko je mene postavio za biti vašim sudcem ili vršiti vašu razdiobu? `
Luka 12,15I reče im on: ` Pažnja! Čuvajte se svake pohlepe; to što je jedan čovjek bogat ne jamči mu njegov život njegovim dobrima. `
Luka 12,16I on im reče jednu *prispodobu: ` Bijaše jedan bogat čovjek kojemu zemlja bijaše dosta donijela.
Luka 12,17I on se pitaše: Što ću učiniti? jer ne znam gdje sakupiti svoju žetvu.
Luka 12,18Potom si on reče: Evo što ću ja učiniti, ja ću razrušiti svoje žitnice, potom sagradit ću veće i sakupit ću svu svoju žetvu i sva dobra svoja.
Luka 12,19I reći ću sam sebi: Evo te s mnogo dobara na zalihi za dugo godina; odmori se, jedi, pij, časti se.
Luka 12,20Ali, Bog mu reče: Bezumniče, ove iste noć iskat će ti se život tvoj, i to što si pripremio, tko će dakle to imati?
Luka 12,21Evo što se događa onome koji skuplja blago za sebe samog umjesto da se obogati kod Boga . ` ( Mt 6.2533)
Luka 12,22Isus reče svojim učenicima: ` Evo zašto vam ja kažem: Ne brinite se za svoj život time što ćete jesti, ni za svoje tijelo time što ćete odjenuti.
Luka 12,23Jer život je više no hrana, a tijelo više no odjeća.
Luka 12,24Promatrajte gavrane: niti siju niti žanju, nemaju ni smočnice ni žitnice; a Bog ih hrani. Koliko vi vrijedite više nego ptice!
Luka 12,25I tko između vas može svojom zabrinutošću ma koliko malo to bilo produžiti svoje postojanje?
Luka 12,26Ako ste vi dakle bez moć čak i za tako malo, zašto se brinete za sve ostalo?
Luka 12,27Promatrajte ljiljane: oni ne predu niti tkaju a, ja vam kaže to: ni sam Solomon, u svoj svojoj slavi, nije nikad bio odjeven kao jedan od njih.
Luka 12,28Ako Bog tako odijeva travu u poljima koja danas jeste, a sutra će biti bačena u vatru, koliko više učinit će on za vas, malovjerni ljudi.
Luka 12,29A vi, ne tražite što ćete jesti niti što ćete piti, i ne uznemiravajte se.
Luka 12,30Sve to, *pogani ovog svijeta traže bez prestanka, već vi, vaš Otac zna što vi trebate.
Luka 12,31Tražite radije *kraljevstvo njegovo, a ono će vam biti pridodano.
Luka 12,32Ne bojte se, stado maleno, jer vaš Otac našao je dobrim dati vam Kraljevstvo. ( Mt 6.1921)
Luka 12,33Prodajte ono što imate i dajte ga u milostinju. Načinite sebi neistrošive kese, jedno nepropadivo blago u *nebesima, gdje lopov ne prilazi, niti moljac uništava.
Luka 12,34Jer, gdje je vaše blago, ondje također bit će i vaše *srce. ( Mt 23.4351)
Luka 12,35Ostajte u radnoj odjeći držite svoje svjetiljke zapaljene.
Luka 12,36I budite kao ljudi koji očekuju svojeg gospodara na povratku sa svadbe, da mu otvore čim stigne i zalupa.
Luka 12,37Sretne one sluge koje gospodar po svom dolasku bude našao bdjeti. Uistinu, ja vam to kažem on će uzeti radnu odjeću, njih staviti za stol i stat će ih služiti.
Luka 12,38I ako to bude o drugom bdijenju kad on dođe, ili o trećem, i naiđe na taj prijam, sretni li su oni!
Luka 12,39Vi znate ovo: da gazda kuće znade sat kad će doći lopov, on ne bi dopustio probušiti zid svoje kuće .
Luka 12,40Vi također, držite se spremnima, jer u sat koji vi ne poznajete *Sin čovjekov će doći. `
Luka 12,41Petar tada reče: ` Gospodine, da li ti tu prispodobu govoriš samo za nas ili za cijeli svijet? `
Luka 12,42Gospodin reče njemu: Tko je dakle odani nadstojnik, mudar, kojeg će gospodar postaviti da ukućanima dijeli u rečeno vrijeme obroke žita?
Luka 12,43Sretnog li sluge, kojeg njegov gospodar bude dolazeći našao obavljati posao svoj!
Luka 12,44Uistinu, ja vam to kažem postavit će ga on nad svim dobrima svojim.
Luka 12,45Ali, kaže li sluga u svom *srcu: Moj Gospodar kasni u dolasku i stane t ući momke i cure iz posluge, jesti, piti i opijati se,
Luka 12,46gazda tog sluge doći će u dan koji ovaj ne očekuje i u sat koji ne poznaje on: otjerat će ga i dati mu da podijeli sudbinu nevjernih.
Luka 12,47Taj sluga koji poznavaše volju svog gospodara i koji ipak nije pripremio ni učinio ništa toj prema volji primit će dosta udaraca;
Luka 12,48onaj koji ga ne poznaje i koji je učinio čime zaslužiti udarce primit će malo. Kome je bilo dano mnogo, potraživat će se mnogo; onome kome je bilo povjereno mnogo; iskat će se više.
Luka 12,49Ja sam došao donijeti jednu vatru na zemlju, a kako bih ja želio da već jest zapaljena!
Luka 12,50To je jedno krštenje koje ja imam primiti, a kako me to tišti sve dok ne bude ostvareno! (Mt 10.3436)
Luka 12,51Mislite li vi da je to mir što sam ja došao staviti na zemlju? Ne, ja vam to kažem, već je to prije razdioba.
Luka 12,52Jer od sada, ako ima pet osoba u jednoj kući, one će biti podijeljene: tri protiv dvije i dvije protiv tri.
Luka 12,53Podijelit će se otac protiv sina i sin protiv oca, majka protiv kćeri i kćer protiv majke, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve. ` ( Mt 16.23)
Luka 12,54I on još reče mnoštvu: "Kad vidite oblak dizati se na zapadu vi odmah kažete: Kiša dolazi i to je ono što se dogodi."
Luka 12,55A kad vi vidite puhati vjetar s juga vi kažete: Bit će žestoka vrućina, i to se događa.
Luka 12,56Kad vi znate prepoznati izgled zemlje i neba, a sadašnje vrijeme, kako njega ne znate prepoznati? ( Mt 5.2526)
Luka 12,57Zašto također ne sudite sami po sebi što je pravedno? Tako, kad ideš ti sa svojim protivnikom pred upravu,
Luka 12,58potrudi se osloboditi se njega putem, da te ne odvuče pred sudca, i da te sudac ne preda straži i da te straža ne baci u zatvor.
Luka 12,59Ja ti kažem: Nećeš izići dok ne budeš platio sve do posljednjeg novčića.
Luka 12,1Kad se na njih skupiše hiljade naroda da stadoše gaziti jedan drugoga, onda poče najprije govoriti učenicima svojijem: čuvajte se kvasca farisejskoga, koji je licemjerje.
Luka 12,2Jer ništa nije sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati;
Luka 12,3Jer što u mraku rekoste, čuće se na vidjelu; i što na uho šaptaste u klijetima, propovijedaće se na krovovima.
Luka 12,4Ali vam kažem, prijateljima svojijem: ne bojte se od onijeh koji ubijaju tijelo i potom ne mogu ništa više učiniti.
Luka 12,5Nego ću vam kazati koga da se bojite: bojte se onoga koji ima vlast pošto ubije baciti u pakao; da, kažem vam, onoga se bojte.
Luka 12,6Ne prodaje li se pet vrabaca za dva dinara? i nijedan od njih nije zaboravljen pred Bogom.
Luka 12,7A u vas je i kosa na glavi izbrojena. Ne bojte se dakle; vi ste bolji od mnogo vrabaca.
Luka 12,8Nego vam kažem: koji god prizna mene pred ljudima priznaće i sin čovječij njega pred anđelima Božijim;
Luka 12,9A koji se odreče mene pred ljudima njega će se odreći pred anđelima Božijim.
Luka 12,10I svaki koji reče riječ na sina čovječijega oprostiće mu se, a koji huli na svetoga Duha neće mu se oprostiti.
Luka 12,11A kad vas dovedu u zbornice i na sudove i pred poglavare, ne brinite se kako ćete ili šta odgovoriti, ili šta ćete kazati;
Luka 12,12Jer će vas sveti Duh naučiti u onaj čas šta treba reći.
Luka 12,13Reče mu pak neki iz naroda: učitelju! reci bratu mojemu da podijeli sa mnom dostojanje.
Luka 12,14A on mu reče: čovječe! ko je mene postavio sudijom ili kmetom nad vama?
Luka 12,15A njima reče: gledajte i čuvajte se od lakomstva; jer niko ne živi onijem što je suviše bogat.
Luka 12,16Kaza im pak priču govoreći: u jednoga bogatog čovjeka rodi njiva.
Luka 12,17I mišljaše u sebi govoreći: šta ću činiti? nemam u što sabrati svoje ljetine.
Luka 12,18I reče: evo ovo ću činiti: pokvariću žitnice svoje i načiniću veće; i ondje ću sabrati sva svoja žita i dobro svoje;
Luka 12,19I kazaću duši svojoj: dušo! imaš mnogo imanje na mnogo godina; počivaj, jedi, pij, veseli se.
Luka 12,20A Bog njemu reče: bezumniče! ovu noć uzeće dušu tvoju od tebe; a što si pripravio čije će biti?
Luka 12,21Tako biva onome koji sebi teče blago a ne bogati se u Boga.
Luka 12,22A učenicima svojijem reče: zato vam kažem: ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti; ni tijelom u što ćete se obući:
Luka 12,23Duša je pretežnija od jela i tijelo od odijela.
Luka 12,24Pogledajte gavrane kako ne siju, ni žanju, koji nemaju podruma ni žitnica, i Bog ih hrani: a koliko ste vi pretežniji od ptica?
Luka 12,25A ko od vas brinući se može primaknuti rastu svojemu lakat jedan?
Luka 12,26A kad ni najmanje što ne možete, zašto se brinete za ostalo?
Luka 12,27Pogledajte ljiljane kako rastu: ne trude se, niti predu; ali ja vam kažem da ni Solomun u svoj slavi svojoj ne obuče se kao jedan od njih.
Luka 12,28A kad travu po polju, koja danas jest a sjutra se u peć baca, Bog tako odijeva, akamoli vas, malovjerni!
Luka 12,29I vi ne ištite šta ćete jesti ili šta ćete piti, i ne brinite se;
Luka 12,30Jer ovo sve ištu i neznabošci ovoga svijeta; a otac vaš zna da vama treba ovo.
Luka 12,31Nego ištite carstva Božijega, i ovo će vam se sve dodati.
Luka 12,32Ne boj se malo stado! jer bi volja vašega oca da vam da carstvo.
Luka 12,33Prodajite što imate i dajite milostinju; načinite sebi torbe koje neće ovetšati, haznu koja se nikad neće isprazniti, na nebesima, gdje se lupež ne prikučuje niti moljac jede.
Luka 12,34Jer gdje je vaše blago ondje će biti i srce vaše.
Luka 12,35Neka budu vaša bedra zapregnuta i svijeće zapaljene;
Luka 12,36I vi kao ljudi koji čekaju gospodara svojega kad se vrati sa svadbe da mu odmah otvore kako dođe i kucne.
Luka 12,37Blago onijem slugama koje nađe gospodar kad dođe a oni straže. Zaista vam kažem da će se zapregnuti, i posadiće ih, i pristupiće te će im služiti.
Luka 12,38I ako dođe u drugu stražu, i u treću stražu dođe, i nađe ih tako, blago onijem slugama.
Luka 12,39Ali ovo znajte: kad bi znao domaćin u koji će čas doći lupež, čuvao bi i ne bi dao potkopati kuće svoje.
Luka 12,40I vi dakle budite gotovi: jer u koji čas ne mislite doći će sin čovječij.
Luka 12,41A Petar mu reče: Gospode! govoriš li nama ovu priču ili svima?
Luka 12,42A Gospod reče: ko je dakle taj vjerni i mudri pristav kojega postavi gospodar nad čeljadi svojom da im daje hranu na obrok?
Luka 12,43Blago tome sluzi kojega došavši gospodar njegov nađe da izvršuje tako.
Luka 12,44Zaista vam kažem: nad svijem svojijem imanjem postaviće ga.
Luka 12,45Ako li reče sluga u srcu svojemu: neće moj gospodar još zadugo doći; i stane biti sluge i sluškinje, i jesti i piti, i opijati se;
Luka 12,46Doći će gospodar toga sluge u dan kad se ne nada, i u čas kad ne misli, i rasjeći će ga, i dijel njegov metnuće s nevjernima.
Luka 12,47A onaj sluga koji zna volju gospodara svojega, i nije se pripravio, niti učinio po volji njegovoj, biće vrlo bijen;
Luka 12,48A koji ne zna pa zasluži boj, biće malo bijen. Kome je god mnogo dano mnogo će se iskati od njega; a kome predaše najviše najviše će iskati od njega.
Luka 12,49Ja sam došao da bacim oganj na zemlju; i kako bi mi se htjelo da se već zapalio!
Luka 12,50Ali se meni valja krstiti krštenjem, i kako mi je teško dok se ne svrši!
Luka 12,51Mislite li da sam ja došao da dam mir na zemlju? Ne, kažem vam, nego razdor.
Luka 12,52Jer će otsele pet u jednoj kući biti razdijeljeni, ustaće tri na dva, i dva na tri.
Luka 12,53Ustaće otac na sina i sin na oca; mati na kćer i kći na mater; svekrva na snahu svoju i snaha na svekrvu svoju.
Luka 12,54A narodu govoraše: kad vidite oblak gdje se diže od zapada odmah kažete: biće dažd; i biva tako.
Luka 12,55I kad vidite jug gdje duva kažete: biće vrućina; i biva.
Luka 12,56Licemjeri! lice neba i zemlje umijete poznavati, a vremena ovoga kako ne poznajete?
Luka 12,57Zašto pak i sami od sebe ne sudite pravedno?
Luka 12,58Jer kad ideš sa svojijem suparnikom knezu, gledaj ne bi li se na putu s njim poravnao da te ne pritegne sudiji, i sudija da te ne preda sluzi, i sluga da te ne baci u tamnicu.
Luka 12,59Kažem ti: nećeš odande izići dok ne daš i pošljednjega dinara.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje