Tražilica


Luka 12. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Luka 12,1 Kad se uto skupilo mnoštvo, tisuće i tisuće, te su jedni druge gazili, poče Isus govoriti najprije svojim učenicima: "Čuvajte se kvasca farizejskoga, to jest licemjerja.
Luka 12,2Ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće saznati.
Luka 12,3Naprotiv, sve što u tami rekoste, na svjetlu će se čuti; i što ste po skrovištima u uho šaptali, propovijedat će se po krovovima.
Luka 12,4"A kažem vama, prijateljima svojim: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju više što učiniti.
Luka 12,5Pokazat ću vam koga vam se bojati: onoga se bojte koji pošto ubije, ima moć baciti u pakao. Da, velim vam, njega se bojte!
Luka 12,6Ne prodaje li se pet vrapčića za dva novčića? Pa ipak ni jednoga od njih Bog ne zaboravlja.
Luka 12,7A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se! Vredniji ste nego mnogo vrabaca!
Luka 12,8"A kažem vam: tko se god prizna mojim pred ljudima, i Sin Čovječji priznat će se njegovim pred anđelima Božjim.
Luka 12,9A tko mene zaniječe pred ljudima, bit će zanijekan pred anđelima Božjim.
Luka 12,10"I tko god rekne riječ na Sina Čovječjega, oprostit će mu se. Ali tko pohuli protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti.
Luka 12,11"Nadalje, kad vas budu dovodili pred sinagoge i poglavarstva i vlasti, ne budite zabrinuti kako ćete se ili čime braniti, što li reći!
Luka 12,12Ta Duh Sveti poučit će vas u taj čas što valja reći.
Luka 12,13Tada mu netko iz mnoštva reče: "Učitelju, reci mome bratu da podijeli sa mnom baštinu.
Luka 12,14Nato mu on reče: "Čovječe, tko me postavio sucem ili djeliocem nad vama?
Luka 12,15I dometnu im: "Klonite se i čuvajte svake pohlepe: koliko god netko obilovao, život mu nije u onom što posjeduje.
Luka 12,16Kaza im i prispodobu: "Nekomu bogatu čovjeku obilno urodi zemlja
Luka 12,17pa u sebi razmišljaše: `Što da učinim? Nemam gdje skupiti svoju ljetinu.`
Luka 12,18I reče: `Evo što ću učiniti! Srušit ću svoje žitnice i podignuti veće pa ću ondje zgrnuti sve žito i dobra svoja.
Luka 12,19Tada ću reći duši svojoj: dušo, evo imaš u zalihi mnogo dobara za godine mnoge. Počivaj, jedi, pij, uživaj!`
Luka 12,20Ali Bog mu reče: `Bezumniče! Već noćas duša će se tvoja zaiskati od tebe! A što si pripravio, čije će biti?`
Luka 12,21Tako biva s onim koji sebi zgrće blago, a ne bogati se u Bogu.
Luka 12,22Zatim reče svojim učenicima: "Zato vam kažem: ne budite zabrinuti za život: što ćete jesti; ni za tijelo: u što ćete se obući.
Luka 12,23Ta život je vredniji od jela i tijelo od odijela.
Luka 12,24Promotrite gavrane! Ne siju niti žanju, nemaju spremišta ni žitnice, pa ipak ih Bog hrani. Koliko li ste vi vredniji od ptica!
Luka 12,25A tko od vas zabrinutošću može svojemu stasu dodati lakat?
Luka 12,26Ako dakle ni ono najmanje ne možete, što ste onda za ostalo zabrinuti?
Luka 12,27Promotrite ljiljane, kako niti predu niti tkaju, a kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih.
Luka 12,28Pa ako travu koja je danas u polju, a sutra se u peć baca Bog tako odijeva, koliko li će više vas, malovjerni!
Luka 12,29"Zato i vi: ne tražite što ćete jesti, što piti. Ne uznemirujte se!
Luka 12,30Ta sve to traže pogani ovoga svijeta. Otac vaš zna da vam je sve to potrebno.
Luka 12,31Nego, tražite kraljevstvo njegovo, a to će vam se nadodati!
Luka 12,32"Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo.
Luka 12,33"Prodajte što god imate i dajte za milostinju! Načinite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rastače.
Luka 12,34Doista, gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti.
Luka 12,35"Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene,
Luka 12,36a vi slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svadbe da mu odmah otvore čim stigne i pokuca.
Luka 12,37Blago onim slugama koje gospodar, kada dođe, nađe budne! Zaista, kažem vam, pripasat će se, posaditi ih za stol pa će pristupiti i posluživati ih.
Luka 12,38Pa dođe li o drugoj ili o trećoj straži i nađe ih tako, blago njima!
Luka 12,39"A ovo znajte: kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće.
Luka 12,40I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.
Luka 12,41Nato će Petar: "Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?
Luka 12,42Reče Gospodin: "Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj što će ga gospodar postaviti nad svojom poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok?
Luka 12,43Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe, nađe da tako radi.
Luka 12,44Uistinu, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.
Luka 12,45"No rekne li taj sluga u srcu: `Okasnit će gospodar moj` pa stane tući sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se,
Luka 12,46doći će gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među nevjernicima.
Luka 12,47"I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca.
Luka 12,48A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati.
Luka 12,49"Oganj dođoh baciti na zemlju pa što hoću ako je već planuo!
Luka 12,50Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me dok se to ne izvrši!
Luka 12,51"Mislite li da sam došao mir dati na zemlji? Nipošto, kažem vam, nego razdjeljenje.
Luka 12,52Ta bit će odsada petorica u jednoj kući razdijeljena: razdijelit će se trojica protiv dvojice i dvojica protiv trojice -
Luka 12,53otac protiv sina i sin protiv oca, mati protiv kćeri i kći protiv matere, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve.
Luka 12,54Zatim je govorio mnoštvu: "Kad opazite da se oblak diže na zapadu, odmah kažete: `Kiša će!` I bude tako.
Luka 12,55Kad zapuše južnjak, kažete: `Bit će vrućine!` I bude.
Luka 12,56Licemjeri! Lice zemlje i neba umijete rasuditi, kako onda ovo vrijeme ne rasuđujete?
Luka 12,57"Zašto sami od sebe ne sudite što je pravo?
Luka 12,58Kad s protivnikom ideš glavaru, na putu sve uloži da ga se oslobodiš pa te ne odvuče k sucu. Sudac će te predati izvršitelju, a izvršitelj baciti u tamnicu.
Luka 12,59Kažem ti: nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjega novčića.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje