Tražilica


Luka 17. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Luka 17,1I reče učenicima svojim: "Ono što navodi ljude na grijeh ne može izostati. Ali teško onome, po kome to dolazi!
Luka 17,2Bolje bi mu bilo, da mu se mlinski kamen objesi o vratu, da ga bace u more, nego da navede na grijeh jednoga od ovih malih.
Luka 17,3Pazite jedan na drugoga! Ako se brat tvoj ogriješi, pouči ga, bude li mu žao, oprosti mu!
Luka 17,4I ako se sedam puta na dan ogriješi o tebe i sedam puta opet dođe k tebi i rekne: 'Žao mi je', oprosti mu!"
Luka 17,5Apostoli zamoliše Gospodina: "Umnoži vjeru našu!"
Luka 17,6Gospodin reče: "Ako imate vjeru kao zrno gorušično i kažete ovome dudu: 'Izađi s korijenom van i presadi se u more!' poslušat će vas.
Luka 17,7Tko od vas svojemu slugi, što ore ili čuva stoku, kad se vrati iz polja, kaže: 'Dođi odmah i sjedi za stol?'
Luka 17,8Nego neće li mu reći: "Pripravi mi večeru, pripaši se i posluži mi, dok jedem i pijem? onda možeš ti jesti i piti?
Luka 17,9Hoće li on zahvaliti slugi na tom, što je izvršio zapovijedi njegove? Ne mislim.
Luka 17,10Tako i vi, kad učinite sve, što vam je naloženo, kažite: 'Sluge smo neznatne, učinismo samo dužnost svoju.'"
Luka 17,11Na putu u Jerusalem prolazio je između Samarije i Galileje.
Luka 17,12Kad htjede ući u jedno selo, dođe mu u susret deset gubavaca, koji su stajali izdaleka
Luka 17,13I počeše vikati: "Isuse, učitelju, smiluj nam se!"
Luka 17,14Kad ih vidje, reče im: "Idite i pokažite se svećenicima!" Dok su išli, očistiše se.
Luka 17,15A samo jedan od njih dođe natrag, kad vidje, da je iscijeljen, hvalio je Boga iza glasa.
Luka 17,16Bacio se pred njega ničice na svoje lice i zahvalio mu. I to je bio Samarijanac.
Luka 17,17Tada reče Isus: "Ne očistiše li se desetorica, a gdje su devetorica?
Luka 17,18Zar se ni jedan ne nađe, da se vrati i slavu dadne Bogu, nego ovaj tuđin?"
Luka 17,19I reče mu: "Ustani i idi, vjera te je tvoja ozdravila."
Luka 17,20Farizeji ga upitaše: "Kad se doći kraljevstvo Božje?" On im odgovori: "Kraljevstvo Božje neće doći sa sjajem vanjskim.
Luka 17,21Neće se govoriti: 'Ovdje je ili ondje.' Kraljevstvo je Božje među vama."
Luka 17,22Dalje reče učenicima svojim: "Doći će dani, kad ćete željeti da vidite samo jedan od dana Sina čovječjega, ali ga nećete vidjeti.
Luka 17,23I reći će vam: "Ovdje je on, ondje je on! Ne idite tamo i ne trčite za njima!
Luka 17,24Jer kao što svjetlica munje sijevne od jednoga kraja neba do drugoga, tako će biti i sa Sinom čovječjim u njegov dan.
Luka 17,25Ali najprije još mora on mnogo pretrpjeti i odbačen biti od roda ovoga.
Luka 17,26Kako je bilo u dane Noine, tako će biti i u dane Sina čovječjega:
Luka 17,27Jelo se i pilo, ženilo se i udavalo sve do dana, kad Noa uđe u kovčeg. Tada dođe potop i uništi sve.
Luka 17,28Isto tako bilo je u dane Lotove, Jelo se i pilo, kupovalo se i prodavalo, sadilo se i gradilo.
Luka 17,29A u dan, kad izađe Lot iz Sodome, udari oganj i sumpor iz neba i uništi sve.
Luka 17,30Upravo će tako biti u onaj dan, kad se objavi Sin čovječji.
Luka 17,31Tko je u onaj dan na krovu i stvari svoje ima još u kući, neka ne silazi da ih uzme! Tko je u polju, neka se također ne vrača natrag!
Luka 17,32Sjetite se žene Lotove!
Luka 17,33Koji gleda da uzdrži živo svoj, izgubit će ga; tko ga izgubi, uzdržat će ga.
Luka 17,34Kažem vam, u onu noć počivat će dva na jednoj postelji: jedan će se uzeti, drugi će se ostaviti.
Luka 17,35Dvije će žene mljeti na jednom mlinu: jedna će se uzeti, druga će se ostaviti.
Luka 17,36Dva će biti u polju: jedan će se uzeti, drugi će se ostaviti."
Luka 17,37Upitaše ga: "Gdje, Gospodine?" Odgovori im: "Gdje je strvina, ondje se skupljaju orlovi."
Luka 17,1 I reče svojim učenicima: "Nije moguće da ne dođu sablazni, no jao onome po kom dolaze;
Luka 17,2je li s mlinskim kamenom o vratu strovaljen u more, korisnije mu je, nego da sablazni jednoga od ovih malenih.
Luka 17,3Čuvajte se!" "Pogriješi li tvoj brat, prekori ga; ako se obrati, oprosti mu.
Luka 17,4Pa ako se sedam puta na dan ogriješi o tebe i sedam se puta obrati tebi govoreći: `Žao mi je!`, oprosti mu.
Luka 17,5Apostoli zamole Gospodina: "Umnoži nam vjeru!
Luka 17,6Gospodin im odvrati: "Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: `Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!` I on bi vas poslušao.
Luka 17,7"Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru, koji se vrati s polja: `Dođi brzo i sjedni za stol?`
Luka 17,8Neće li mu naprotiv reći: `Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?`
Luka 17,9Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno?
Luka 17,10Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: `Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!`
Luka 17,11Dok je tako putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje.
Luka 17,12Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret deset gubavaca. Zaustave se podaleko
Luka 17,13i zavape: "Isuse, Učitelju, smiluj nam se!
Luka 17,14Kad ih Isus ugleda, reče im: "Idite, pokažite se svećenicima!" I dok su išli, očistiše se.
Luka 17,15Jedan od njih vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas.
Luka 17,16Baci se ničice k Isusovim nogama zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac.
Luka 17,17Nato Isus primijeti: "Zar se ne očistiše desetorica?
Luka 17,18A gdje su ona devetorica? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca?
Luka 17,19A njemu reče: "Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!
Luka 17,20Upitaju ga farizeji: "Kad će doći kraljevstvo Božje?" Odgovori im: "Kraljevstvo Božje ne dolazi primjetljivo.
Luka 17,21Niti će se moći kazati: `Evo ga ovdje!` ili: `Eno ga ondje!` Ta evo - kraljevstvo je Božje među vama!
Luka 17,22Zatim reče učenicima: "Doći će dani kad ćete zaželjeti vidjeti i jedan dan Sina Čovječjega, ali ga nećete vidjeti.
Luka 17,23Govorit će vam: `Eno ga ondje, evo ovdje!` Ne odlazite i ne pomamite se!
Luka 17,24Jer kao što munja sijevne na jednom kraju obzorja i odbljesne na drugom, tako će biti i sa Sinom Čovječjim u Dan njegov.
Luka 17,25No prije treba da on mnogo pretrpi i da ga ovaj naraštaj odbaci.
Luka 17,26"I kao što bijaše u dane Noine, tako će biti i u dane Sina Čovječjega:
Luka 17,27jeli su, pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju. I dođe potop i sve uništi.
Luka 17,28Slično kao što bijaše u dane Lotove: jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili.
Luka 17,29A onog dana kad Lot iziđe iz Sodome, zapljušti s neba oganj i sumpor i sve uništi.
Luka 17,30Tako će isto biti u dan kad se Sin Čovječji objavi.
Luka 17,31"U onaj dan tko bude na krovu, a stvari mu u kući, neka ne siđe da ih uzme.
Luka 17,32I tko bude u polju, neka se ne okreće natrag. Sjetite se žene Lotove!
Luka 17,33Tko god bude nastojao život svoj sačuvati, izgubit će ga; a tko ga izgubi, živa će ga sačuvati.
Luka 17,34"Kažem vam, one će noći biti dvojica u jednoj postelji: jedan će se uzeti, drugi ostaviti.
Luka 17,35Dvije će mljeti zajedno: jedna će se uzeti, druga ostaviti.
Luka 17,36#
Luka 17,37Upitaše ga na to: "Gdje to, Gospodine?" A on im reče: "Gdje bude trupla, ondje će se okupljati i orlovi.
Luka 17,1Isus reče svojim učenicima: ` Neizbježivo je da ima uzroka padu . Ali, nesretan onaj koji donese pad.
Luka 17,2Bolje mu je da si stavi o vrat jedan žrvanj i da se baci u more nego da prouzrokuje pad makar samo jednog od ovih malenih.
Luka 17,3Pazite se dobro. (Mt 18.15, 2122) Ako te tvoj brat uvrijedi, ukori ga, a ako se ne pokaje, oprosti mu.
Luka 17,4A ako i sedam puta na dan on tebe vrijeđa i da sedam puta dođe k tebi govoreći: Ja se kajem, oprosti mu. ` (Mt 17.20)
Luka 17,5*Apostoli rekoše Gospodinu: ` Povećaj u nama vjeru . `
Luka 17,6Gospodin mu reče: ` Da vi zaista imate vjeru, veliku kao zrno gorušice, vi biste rekli ovoj sikomori: Iščupaj se iz korijena idi se zasaditi u more, i ona bi vas poslušala.
Luka 17,7Koji između vas, ako ima jednog slugu koji ore ili čuva stoku, kaže mu po povratku s polja: Idi brzo sjesti za stol?
Luka 17,8Neće li mu radije reći: Pripremi meni nešto za pojesti, stani tu da me služiš, dok ja jedem i pijem; a poslije ti ćeš jesti i piti?
Luka 17,9Ima li zahvalnosti spram tog sluge koji je učinio što mu je bilo zapovjeđeno?
Luka 17,10Isto, vi također, kad ste učinili sve što vam je bilo zapovjeđeno, recite: Mi smo nečije sluge. Mi smo samo činili što nam je bilo činiti. `
Luka 17,11A, kad Isus putovaše prema Jeruzalemu, on prođe kroz *Samariju i Galileju.
Luka 17,12Na svom ulasku u selo, desetorica *leproznih dođoše njemu u susret. Oni se zaustaviše na odstojanju
Luka 17,13i podigoše glas prema njemu: ` Isuse, gospodaru, smiluj nam se. `
Luka 17,14Videći ih, Isus im reče: ` Hajdete pokazati se *svećenicima. ` A, dok hodaše, oni biše očišćeni.
Luka 17,15Jedan između njih, videći da bijaše ozdravljen, vrati se slaveći Boga punim glasom.
Luka 17,16On se baci licem prema zemlji k nogama Isusovim iskazujući mu zahvalnost; a bijaše to jedan Samarićanin.
Luka 17,17Tad Isus reče: Niste li sva desetorica izliječena? A devet drugih, gdje su oni?
Luka 17,18Nije se među njima našao ni jedan za vratiti se iskazati slavu Bogu: samo taj stranac bijaše! `
Luka 17,19A njemu on reče: ` Digni se, idi! Tvoja te vjera spasila. `
Luka 17,20*Farizeji ga pitaše: ` Kad će dakle doći vladavina Božja? ` On im odgovori: ` Vladavina Božja ne dolazi kao jedna vidljiva stvar.
Luka 17,21Neće se reći: Evo je ili eno je. Naime, vladavina je Božja između vas. `
Luka 17,22Tad on reče učenicima: ` Doći će dani kad ćete zaželjeti vidjeti bilo to i samo jedan dan *Sina čovjekovog, a vidjeti ga nećete. (Mt 24.2627)
Luka 17,23Reći će vam: Evo ga, eno ga. Ne putujte, ne jurite.
Luka 17,24Naime, kao munja koja sijevaj ući sine s jednog kraja obzorja na drugi, tako će biti Sin čovjekov u svoj *Dan.
Luka 17,25Ali, prethodno, treba on mnogo prepatiti i biti odbačen od ovog naraštaja. (Mt 24.243739)
Luka 17,26I kako to bi u Noine Dane, tako će to biti i u dane *Sina čovjekovog:
Luka 17,27jelo se, pilo se, ženilo, udavalo se, sve do dana kad Noa uđe u lađu, tad povodanj dođe i sve ih uništi.
Luka 17,28Ili također, kao što bi u dane Lotove: jelo se, pilo se, kupovalo se, prodavalo se, sadilo se, gradilo se;
Luka 17,29ali, u dan kad Lot iziđe iz Sodome, Bog dade pasti s neba jednu kišu vatre i sumpora i dade sve pomoriti.
Luka 17,30Bit će na isti način Dan kad Sin čovjekov se bude otkrio.
Luka 17,31Taj dan, onaj koji bude na terasi i koji bude imao svoje stvari u kući, nek ne silazi za uzeti ih; i isto onaj koji bude u polju, nek se ne vraća natrag.
Luka 17,32Sjetite se žene Lotove.
Luka 17,33Tko bude nastojao spasiti svoj život izgubit će ga a tko ga izgubi spasit će ga.
Luka 17,34Ja vam to kažem, te noć, dva čovjeka bit će na istom krevetu: jedan će biti uzet, a drugi pušten.
Luka 17,35Dvije žene mljet će zajedno: jedna će biti uzeta druga ostavljena . `
Luka 17,37Uzimajući riječ, učenici mu zaiskaše: ` Gdje je dakle, Gospodin? ` On im reče: ` Gdje će biti tijelo, skupljat će se lješinari. `
Luka 17,1A učenicima reče: nije moguće da ne dođu sablazni; ali teško onome s koga dolaze;
Luka 17,2Bolje bi mu bilo da mu se vodenični kamen objesi o vratu, i da ga bace u more, nego da sablazni jednoga od ovijeh malijeh.
Luka 17,3Čuvajte se. Ako ti sagriješi brat tvoj, nakaraj ga; pa ako se pokaje, oprosti mu.
Luka 17,4I ako ti sedam puta na dan sagriješi, i sedam puta na dan dođe k tebi i reče: kajem se, oprosti mu.
Luka 17,5I rekoše apostoli Gospodu: dometni nam vjere.
Luka 17,6A Gospod reče: kad biste imali vjere koliko zrno gorušičino, i rekli biste ovome dubu: iščupaj se i usadi se u more, i poslušao bi vas.
Luka 17,7Koji pak od vas kad ima slugu koji ore ili čuva stoku pa kad dođe iz polja, reče mu: hodi brzo i sjedi za trpezu?
Luka 17,8Nego ne kaže li mu: ugotovi mi da večeram, i zapregni se te mi služi dok jedem i pijem, pa onda i ti jedi i pij?
Luka 17,9Eda li će on zahvaliti sluzi tome kad svrši što mu se zapovjedi? Ne vjerujem.
Luka 17,10Tako i vi kad svršite sve što vam je zapovjeđeno, govorite: mi smo zaludne sluge, jer učinismo što smo bili dužni činiti.
Luka 17,11I kad iđaše u Jerusalim, on prolažaše između Samarije i Galileje.
Luka 17,12I kad ulažaše u jedno selo sretoše ga deset gubavijeh ljudi, koji staše izdaleka,
Luka 17,13I podigoše glas govoreći: Isuse učitelju! pomiluj nas.
Luka 17,14I vidjevši ih reče im: idite i pokažite se sveštenicima. I oni idući očistiše se.
Luka 17,15A jedan od njih vidjevši da se iscijeli povrati se hvaleći Boga iza glasa,
Luka 17,16I pade ničice pred noge njegove, i zahvali mu. I to bješe Samarjanin.
Luka 17,17A Isus odgovarajući reče: ne iscijeliše li se desetorica? Gdje su dakle devetorica?
Luka 17,18Kako se među njima koji ne nađe da se vrati da zahvali Bogu, nego sam ovaj tuđin?
Luka 17,19I reče mu: ustani, idi; vjera tvoja pomože ti.
Luka 17,20A kad ga upitaše fariseji: kad će doći carstvo Božije? odgovarajući reče im: carstvo Božije neće doći da se vidi;
Luka 17,21Niti će se kazati: evo ga ovdje ili ondje; jer gle, carstvo je Božije unutra u vama.
Luka 17,22A učenicima reče: doći će vrijeme kad ćete zaželjeti da vidite jedan dan sina čovječijega, i nećete vidjeti.
Luka 17,23I reći će vam: evo ovdje je, ili: eno ondje; ali ne izlazite, niti tražite.
Luka 17,24Jer kako što munja sine s neba, i zasvijetli se preko svega što je pod nebom, tako će biti i sin čovječij u svoj dan.
Luka 17,25Ali mu najprije treba mnogo postradati, i okrivljenu biti od roda ovoga.
Luka 17,26I kako je bilo u vrijeme Nojevo onako će biti u dane sina čovječijega:
Luka 17,27Jeđahu, pijahu, ženjahu se, udavahu se do onoga dana kad Noje uđe u kovčeg, i dođe potop i pogubi sve.
Luka 17,28Tako kao što bi u dane Lotove: jeđahu, pijahu, kupovahu, prodavahu, sađahu, zidahu;
Luka 17,29A u dan kad iziđe Lot iz Sodoma, udari oganj i sumpor iz neba i pogubi sve.
Luka 17,30Tako će biti i u onaj dan kad će se javiti sin čovječij.
Luka 17,31U onaj dan koji se desi na krovu a pokućstvo njegovo u kući, neka ne silazi da ga uzme; i koji se desi u polju, tako neka se ne vraća natrag.
Luka 17,32Opominjite se žene Lotove.
Luka 17,33Koji pođe da sačuva dušu svoju, izgubiće je; a koji je izgubi, oživljeće je.
Luka 17,34Kažem vam: u onu noć biće dva na jednome odru, jedan će se uzeti a drugi će se ostaviti;
Luka 17,35Dvije će mljeti zajedno, jedna će se uzeti a druga će se ostaviti;
Luka 17,36Dva će biti na njivi, jedan će se uzeti a drugi će se ostaviti.
Luka 17,37I odgovarajući rekoše mu: gdje, Gospode? A on im reče: gdje je strvina onamo će se i orlovi skupiti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje