Tražilica


Luka 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Luka 9,1On sazva dvanaestoricu i dade im moć i vlast nad svima zlim duhovima i da iscjeljuju od bolest;.
Luka 9,2Tada ih posla da navješćuju kraljevstvo Božje i da iscjeljuju bolesnike.
Luka 9,3Reče im: "Ne uzimajte ništa na put, ni štapa ni torbe ni kruha ni novaca; ni dvoje haljine da imate!
Luka 9,4Kad dođete u koju kuću, onda ostanite, dok odatle ne pođete dalje.
Luka 9,5A gdje vas ne prime, ostavite taj grad i otresite prah s nogu svojih za svjedočanstvo protiv njih!
Luka 9,6Oni zaputiše, i išli su od mjesta do mjesta, posvuda navješćivali evanđelje i iscjeljivali bolesnike.
Luka 9,7Četverovlasnik Herod čuo je o svima ovim događajima i pao je u nemir, jer neki rekoše "Ivan je uskrsnuo od mrtvih."
Luka 9,8Drugi: "Ilija se pojavio." Opet drugi: Jedan je od starih proroka uskrsnuo."
Luka 9,9Herod reče: "Ali ja sam dao Ivanu odsjeći glavu! A tko je taj, o kojemu čujem takve stvari?" I želio ga je vidjeti.
Luka 9,10Apostoli se vratiše i pripovjediše mu sve, Što su bili učinili. Tada se povuče s njima na samotno I mjesto u području grada Betsaide.
Luka 9,11, A narod to opazi i pođe za njim. On ih je primio prijazno, govorio im o kraljevstvu Božjem i iscjeljivao sve, koji su trebali iscjeljivanja.
Luka 9,12Već se je dan stao naginjati. Tada dođoše dvanaestorica k njemu i rekoše: "Otpusti narod! Neka idu u okolna sela i zaselke, da potraže stan i hranu; jer smo ovdje u pustom kraju."
Luka 9,13On im reče: "Podajte in vi neka jedu!" Oni odgovoriše: "Imamo samo pet kruhova i dvije ribe; i morali bismo poći i kupiti hrane za sve ovo mnoštvo."
Luka 9,14Bilo je naime oko pet tisuća ljudi. Tada on reče učenicima svojim: "Posadite ih u hrpe po pedeset!"
Luka 9,15Učiniše tako i sve ih posadiše.
Luka 9,16Tada uze onih pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo i blagoslovi ih. Onda ih prelomi i dade ih učenicima, da razdaju narodu.
Luka 9,17Svi su jeli i nasitili se. I nakupiše još dvanaest punih košarica od komada, što pretekoše.
Luka 9,18Kad se je jedanput sam molio, i samo učenici njegovi bili s njim, zapita ih: "Za koga me drže ljudi?"
Luka 9,19Oni odgovoriše: "Jedni za Ivana Krstitelja, drugi za Iliju. Još drugi misle, da je koji uskrsnuo od starih proroka."
Luka 9,20Tada ih upita dalje: "A za koga me vi držite?" Petar odgovori: "Za pomazanika Božjega."
Luka 9,21A on im zabrani strogo, da nigdje nikome to ne govore.
Luka 9,22Pridodade: "Sin čovječji mora trpjeti mnogo, bit će od starješina, glavara svećeničkih i književnika odbačen i ubijen, ali će treći dan uskrsnuti,"
Luka 9,23A svima reče: "Tko hoće da ide za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme na sebe križ svoj svaki dan i neka tako ide za mnom!
Luka 9,24Jer tko hoće život svoj da spasi, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj zbog mene, spasit će ga.
Luka 9,25Jer što koristi čovjeku, ako dobije sav svijet, a izgubi samoga sebe i propadne?
Luka 9,26Jer tko se stidi mene i mojih riječi, toga će se stidjeti i Sin čovječji, kad dođe u slavi svojoj, Očevoj i svetih anđela.
Luka 9,27Kažem vam zaista: "Od onih, koji stoje ovdje, neki neće okusiti smrti, dok ne vide kraljevstva Božjega."
Luka 9,28Jedno osam dana iza ovih govora uze Petra, Ivana i Jakova sobom i uzađe na goru, da se pomoli.
Luka 9,29Dok se je molio, promijeni se lice njegovo, i odjeća njegova postade sjajnobijela.
Luka 9,30I dva su čovjeka govorila s njim: "Mojsije i Ilija.
Luka 9,31Pokazaše se u slavi i govorili su o svršetku njegovu, što ga je imao naći u Jerusalemu.
Luka 9,32Petar i drugovi njegovi bili su svladani od sna. Kad se probudiše, vidješe slavu njegovu i obadva čovjeka, koji su stajali s njime.
Luka 9,33Kad su se ovi htjeli od njega rastati, reče Petar Isusu: "Učitelju, dobro je, da smo ovdje. Načinit ćemo tri sjenice: "tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu," Nije znao što govori.
Luka 9,34Dok je još govorio, dođe oblak i zakloni ih. Uplašiše se, kad oni zađoše u oblak.
Luka 9,35A iz oblaka povika glas: "Ovo je Sin moj izabrani, njega slušajte!
Luka 9,36Kad je bio glas prestao, bio je Isus opet sam. Oni su šutjeli i u one dane nijesu nikome ništa pripovijedali o tom, što su bili vidjeli.
Luka 9,37Kad su drugi dan silazili s gore, dođe mu u susret veliko mnoštvo naroda.
Luka 9,38Tada povika jedan čovjek iz naroda: "Učitelju, molim te, pogledaj na sina mojega; jedinac mi
Luka 9,39Zao duh hvata ga, tada najedanput zaviče. On ga drma tako da se pjeni. Samo teško odstupi od njega i još ga izlomi svega.
Luka 9,40Molio sam učenike tvoje, da ga istjeraju; ali ne mogoše."
Luka 9,41Isus reče: "O nevjerni i naopaki rode! Dokle ću još ostati kod vas i podnositi vas? Donesi ovamo sina svojega!"
Luka 9,42Dok se je još približavao, trgao ga je i drmao zao duh. Isus zaprijeti nečistome duhu, iscijeli dječaka i dade ga natrag ocu njegovu.
Luka 9,43Sve se je divilo veličini Božjoj. Dok su se svi čudili svemu, što je on činio, reče učenicima svojim: "
Luka 9,44"Upamtite dobro riječi ove: "Sin čovječji bit će predan u ruke čovječje."
Luka 9,45Ali oni ne razumješe riječi ove, ostade im tamna; ne mogoše je shvatiti. Ali su se bojali da ga zapitaju za nju.
Luka 9,46Dođe im misao u pamet, tko je od njih najveći.
Luka 9,47Jer je Isus poznavao pomisli srdaca njihovih, uze dijete, stavi ga uza se i reče im:
Luka 9,48Tko primi ovo dijete u ime moje, mene prima; a tko mene prima, prima onoga, koji me je poslao, jer tko je najmanji među vama svima, on je velik."
Luka 9,49Ivan izvijesti: "Učitelju, vidjesmo, kako jedan u ime tvoje izgoni đavle. Zabranismo mu, jer ne pripada našemu učeničkom zboru."
Luka 9,50Isus mu reče: "Ne branite mu; jer tko nije protiv vas, za vas Je."
Luka 9,51Približavali se dani uzeća njegova. Tada on čvrsto nakani da ide u Jerusalem.
Luka 9,52I posla glasnike pred sobom. Oni otidoše i dođoše u jedno mjesto Samarije, da mu priprave gdje će prenoćiti,
Luka 9,53Ali ga ne primiše, jer je bio na putu u Jerusalem.
Luka 9,54Kad to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: "Gospodine, hoćeš li da zazovemo oganj s neba, da ih uništi?"
Luka 9,55A on se okrenu i ukori ih rekavši: "Ne znate, čijega ste duha.
Luka 9,56Sin čovječji nije došao da upropasti duše, nego da ih spasi". I tako otidoše u drugo mjesto.
Luka 9,57Kad su išli dalje putem, reče mu jedan: "Ići ću za tobom, kamo god pođeš."
Luka 9,58Isus mu reče: "Lisice imaju svoje jame, ptice nebeske svoja gnijezda. A Sin čovječji nema mjesta, gdje bi mogao nasloniti glavu svoju."
Luka 9,59Drugoga pozva: "Hajde za mnom!" On odgovori: "Gospodine, pusti me da najprije otidem i pokopam oca svojega."
Luka 9,60Isus mu reče: "Pusti neka mrtvi pokopavaju svoje mrtvace; a ti hajde i navješćuj kraljevstvo Božje!"
Luka 9,61Opet drugi reče: "Ja ću ići za tobom, Gospodine, ali me najprije pusti da se oprostim s porodicom svojom."
Luka 9,62Isus mu reče: "Ni jedan, koji metne ruku svoju na plug i opet se obazire natrag, nije prikladan za kraljevstvo Božje."
Luka 9,1 Sazva dvanaestoricu i dade im moć i vlast nad svim zlodusima i da liječe bolesti.
Luka 9,2I posla ih propovijedati kraljevstvo Božje i liječiti bolesnike.
Luka 9,3I reče im: "Ništa ne uzimajte na put: ni štapa, ni torbe, ni kruha, ni srebra! I da niste imali više od dvije haljine!
Luka 9,4U koju god kuću uđete, ondje ostanite pa odande dalje pođite.
Luka 9,5Gdje vas ne prime, iziđite iz toga grada i stresite prašinu s nogu za svjedočanstvo protiv njih.
Luka 9,6Oni krenuše: obilazili su po selima, navješćivali evanđelje i liječili posvuda.
Luka 9,7Dočuo Herod tetrarh sve što se događa te se nađe u nedoumici jer su neki govorili: "Ivan uskrsnu od mrtvih";
Luka 9,8drugi: "Pojavio se Ilija"; treći opet: "Ustao je neki od drevnih proroka.
Luka 9,9A Herod reče: "Ivanu ja odrubih glavu. Tko je onda ovaj o kom toliko čujem?" I tražio je priliku da ga vidi.
Luka 9,10Apostoli se vrate i ispripovjede što su učinili. Isus ih povede sa sobom i povuče se nasamo u grad zvani Betsaida.
Luka 9,11Saznalo to mnoštvo po pođe za njim. On ih primi te im govoraše o kraljevstvu Božjem i ozdravljaše sve koji su trebali ozdravljenja.
Luka 9,12Dan bijaše na izmaku. Pristupe dakle dvanaestorica pa mu reknu: "Otpusti svijet, neka pođu po okolnim selima i zaseocima da se sklone i nađu jela jer smo ovdje u pustu kraju.
Luka 9,13A on im reče: "Podajte im vi jesti!" Oni rekoše: "Nemamo više od pet kruhova i dvije ribe, osim da odemo kupiti hrane za sav ovaj narod.
Luka 9,14A bijaše oko pet tisuća muškaraca. Nato će on svojim učenicima: "Posjedajte ih po skupinama, otprilike po pedeset.
Luka 9,15I učine tako: sve ih posjedaju.
Luka 9,16A on uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, blagoslovi ih i razlomi pa davaše učenicima da posluže mnoštvo.
Luka 9,17Jeli su i svi se nasitili. I od preteklih ulomaka nakupilo se dvanaest košara.
Luka 9,18Dok je jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: "Što govori svijet, tko sam ja?
Luka 9,19Oni odgovoriše: "Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta.
Luka 9,20A on im reče: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?" Petar prihvati i reče: "Krist - Pomazanik Božji!
Luka 9,21A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju.
Luka 9,22Reče: "Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.
Luka 9,23A govoraše svima: "Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom.
Luka 9,24Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.
Luka 9,25Ta što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe samoga izgubi ili sebi naudi?
Luka 9,26"Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi, toga će se i Sin Čovječji stidjeti kada dođe u slavi svojoj i Očevoj i svetih anđela.
Luka 9,27"A kažem vam uistinu: neki od nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide kraljevstva Božjega.
Luka 9,28Jedno osam dana nakon tih besjeda povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova te uziđe na goru da se pomoli.
Luka 9,29I dok se molio, izgled mu se lica izmijeni, a odjeća sjajem zablista.
Luka 9,30I gle, dva čovjeka razgovarahu s njime. Bijahu to Mojsije i Ilija.
Luka 9,31Ukazali se u slavi i razgovarali s njime o njegovu Izlasku, što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu.
Luka 9,32No Petra i njegove drugove bijaše svladao san. Kad se probudiše, ugledaše njegovu slavu i dva čovjeka koji stajahu uza nj.
Luka 9,33I dok su oni odlazili od njega, reče Petar Isusu: "Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji." Nije znao što govori.
Luka 9,34Dok je on to govorio, pojavi se oblak i zasjeni ih. Ušavši u oblak, oni se prestrašiše.
Luka 9,35A glas se začu iz oblaka: "Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!
Luka 9,36I upravo kad se začu glas, osta Isus sam. Oni su šutjeli i nikomu onih dana nisu kazivali što su vidjeli.
Luka 9,37A kad su sutradan sišli s gore, pohiti mu u susret silan svijet.
Luka 9,38I gle, čovjek neki iz mnoštva povika: "Učitelju, molim te pogledaj mi sina: jedinac mi je,
Luka 9,39a gle, duh ga spopada te on odmah udari u kriku; trza njime i on se pjeni te jedva da od njega odstupi dok ga nije posve satro.
Luka 9,40Molio sam tvoje učenike da ga izagnaju, ali ne mogoše.
Luka 9,41Isus odvrati: "O rode nevjerni i opaki, dokle mi je biti s vama i podnositi vas? Dovedi ovamo svoga sina!
Luka 9,42I dok je prilazio, obori ga zloduh i potrese. A Isus zaprijeti nečistom duhu te izliječi dječaka i preda ga njegovu ocu.
Luka 9,43Svi se zapanjiše zbog veličanstva Božjega. Dok su se svi divili svemu što je činio, reče on učenicima:
Luka 9,44"Uzmite k srcu ove riječi: Sin Čovječji doista ima biti predan ljudima u ruke.
Luka 9,45Ali oni nerazumješe te besjede, bijaše im skrivena te ne shvatiše, a bojahu se upitati ga o tome.
Luka 9,46U njima se porodi misao tko bi od njih bio najveći.
Luka 9,47Znajući tu misao njihova srca, uzme Isus dijete, postavi ga uza se
Luka 9,48i reče im: "Tko god primi ovo dijete u moje ime, mene prima. A tko mene prima, prima onoga koji me je poslao. Doista, tko je najmanji među vama svima, taj je velik!
Luka 9,49Prihvati Ivan i reče: "Učitelju, vidjesmo jednoga koji u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili, jer ne ide za nama.
Luka 9,50Reče mu Isus: "Ne branite! Ta tko nije protiv vas, za vas je!
Luka 9,51Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu.
Luka 9,52I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijansko selo da mu priprave mjesto.
Luka 9,53No ondje ga ne primiše jer je bio na putu u Jeruzalem.
Luka 9,54Kada to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: "Gospodine, hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?
Luka 9,55No on se okrenu i prekori ih.
Luka 9,56I odoše u drugo selo.
Luka 9,57Dok su išli putom, reče mu netko: "Za tobom ću kamo god ti pošao.
Luka 9,58Reče mu Isus: "Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio.
Luka 9,59Drugomu nekom reče: "Pođi za mnom!" A on će mu: "Dopusti mi da prije odem i pokopam oca.
Luka 9,60Reče mu: "Pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve, a ti idi i navješćuj kraljevstvo Božje.
Luka 9,61I neki drugi reče: "Za tobom ću, Gospodine, ali dopusti mi da se prije oprostim sa svojim ukućanima.
Luka 9,62Reče mu Isus: "Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag, nije prikladan za kraljevstvo Božje.
Luka 9,1Budući sakupio Dvanaestoricu, on im dade moć i ovlaštenje nad svim zlodusima i dade im liječiti bolesti .
Luka 9,2On ih posla obznanjivati *vladavinu Božju i činiti ozdravljenja,
Luka 9,3i on im reče: ` Ne uzimajte ništa za put, ni štap, ni vreći, ni kruha, ni novca; ne posjedujte čak ni jedan dvije tunike.
Luka 9,4U koju kuću uđete, ondje ostanite. Odande ćete ponovo krenuti.
Luka 9,5Ako li vas ne prime, napuštaj ući taj grad otresite prašinu sa stopala svojih: to će biti svjedočenje protiv njih. `
Luka 9,6Oni pođoše i iđaše iz sela u selo, obznanjujući dobru vijest i čineći iscjeljenja posvuda. ( Mt14.1 2;Mk 6.1416)
Luka 9,7*Herod tretrarh doznade sve što se dogodilo i bijaše uznemiren onim što neki govoraše da Ivan bijaše uskrsnuo od mrtvih,
Luka 9,8drugi da se Ilija bijaše pojavio, drugi da jedan, nekadašnji *prorok bijaše uskrsnuo.
Luka 9,9Herod reče: ` Ivan, ja osobno dadoh ga pogubiti. Ali, tko je ovaj ovdje, o kojem ja čujem govoriti te stvari. ` I ona tražaše vidjeti ga. ( Mt 14.1321; Mk 6.3044)
Luka 9,10Po svojem povratku *apostoli ispričaše Isusu sve što bijahu učinili. On ih odvede i povuče se u stranu pokraj jednog grada nazvanog Betsaida.
Luka 9,11Saznavši, mnoštvo ga slijeđaše. Isus ih dočeka; on im govoraše o *vladavini Božjoj i on ozdravljivaše one koji to trebaše.
Luka 9,12Ali, dan poče opadati. Dvanaestorica se primaknuše i rekoše mu: ` Otpusti mnoštvo; nek idu smjestiti se i sela i zaseoke okoline i nek si nađu jesti, jer mi smo ovdje u jednom pustom mjestu. `
Luka 9,13Ali, on im reče: ` Dajte im jesti vi sami. ` Tad im oni rekoše: Mi nemamo više od pet kruhova i dvije ribe… osim da sami odemo kupiti živež za sav taj narod. `
Luka 9,14Bijaše tu; naime, oko 5.000 ljudi. On reče svojim učenicima: ` Dajte ih smjestiti po grupama od po pedeset. `
Luka 9,15Oni učiniše tako i sve ih smjestiše.
Luka 9,16Isus uze pet kruhova i dvije ribe i, dižući svoj pogled prema nebu, on izgovori blagoslov, prelomi ih, i dade ih učenicima za ponuditi ih mnoštvu.
Luka 9,17Oni jeđaše i biše svi nasićeni; i odnesoše ono što im ostade u komadima: dvanaest košarica. ( Mt 16.1321; Mk 8.2731)
Luka 9,18A, kako on bijaše u molitvi po strani, učenici bijahu s njim, a on ih ispitivaše: ` Tko sam ja po riječima mnoštva? `
Luka 9,19Oni odgovoraše : ` Ivan Krstitelj; za druge, Ilija; za druge, ti si *prorok nekadašnji koji je uskrsnuo. `
Luka 9,20On im reče: ` A vi, tko, kažete vi da sam ja? ` Petar, uzimajući riječ, odgovori: ` *Krist Božji. `
Luka 9,21A on, strogo, zapovijedi im da ga ne kažu nikom,
Luka 9,22objašnjavajući: ` Treba *Sin čovjekov prepatiti mnogo, biti odbačen od starješina, *velikih svećenika i pismoznalaca, da bude usmrćen i da, trećeg dana, on uskrsne. ` ( Mt 16.2428; Mk 8.349.1)
Luka 9,23Potom on reče svima: ` Ako netko hoće doći u moju sljedbu, nek se odrekne samog sebe i uzme svoj križ svaki dan, i nek me slijedi.
Luka 9,24Naime, tko hoće spasiti svoj život, izgubit će ga; ali, tko izgubi život zbog mene, spasit će ga.
Luka 9,25I koju korist čovjek imat će da sekne sav svijet, ako sebe izgubi ili uništi?
Luka 9,26Jer, ako netko stidi se mene i mojih riječi, *Sin čovjekov stidjet će se njega kad dođe u svojoj slavi, i u onoj Očevoj i svetih *anđela.
Luka 9,27Uistinu, ja vam to kažem, između onih koji su ovdje, neki neće umrijeti prije no što vide *vladavinu Božju. ` ( Mt17.18; Mk 9.28)
Luka 9,28A, otprilike osam dana poslije tih riječi, Isus uze sa sobom Petra, Ivana i Jakova i uspne se na planinu za moliti.
Luka 9,29Dok on moljaše, izgled njegovog lica se promijeni i njegova odjeća postade blistajuće bjeline.
Luka 9,30Kad evo dvojica ljudi sastadoše se s njim; bijahu to Mojsije i Ilija;
Luka 9,31pojavivši se u slavi, oni govoraše o njegovom odlasku koji će se dogoditi u Jeruzalemu.
Luka 9,32Petar i njegovi drugovi bijahu satrveni od sna; ali, budući se probudili, oni vidješe slavu Isusovu i dva čovjeka koji stajahu s njim.
Luka 9,33A, kako se ovi razdvojiše od Isusa, Petar mu reče: ` Učitelju, dobro nam je biti ovdje; podignimo tri šatora: jedan za tebe, jedan za Mojsija, jedan za Iliju. ` On ne znade što govoraše.
Luka 9,34Kako on još govoraše tako, naiđe jedan oblak koji ih prekri. Strah ih obuze u času kad uđoše u njega.
Luka 9,35I bijaše tu jedan glas koji je dolazio iz oblaka; on govoraše: ` Ovaj ovdje moj je Sin, onaj kojeg sam ja izabrao, slušajte ga! `
Luka 9,36U času kad glas odjeknu, ne bi više nikog do Isus sam. Učenici ostadoše šutjeti, i ne pričaše nikome, u ono vrijeme, ništa od onog što bijahu vidjeli. ( Mt 17.1418; Mk 9.14.27)
Luka 9,37A, Slijedećeg dana, kad biše sišli s planine, jedno veliko mnoštvo dođe u susret Isusu.
Luka 9,38Kad eno u sred mnoštva jedan se čovjek prodera: ` Učitelju, molim te, pogledaj mog sina, jer to je moje jedino dijete.
Luka 9,39Događa se da ga se jedan duh dograbi: najednom on zaviče, baci ga u grčeve i zapjeni se, i ne napušta ga sve dok ga jako ne izmuči, ostavljajući ga posve slomljenog.
Luka 9,40Ja sam molio tvoje učenike da ga istjeraju, ali oni nisu mogli. `
Luka 9,41Uzimajući riječ, Isus reče: ` Naraštaj nevjerni i izopačeni, do kad ću ja biti s vama i morati vas podnositi? Dovedi mi svog sina. `
Luka 9,42Jedva što je dijete stiglo kad ga zloduh baci na tle i protrese ga grčenjima. Ali, Isus zaprijeti nečistom duhu, izliječi dijete i vrati ga njegovom ocu.
Luka 9,43A svi bijahu zapanjeni veličinom Božjom. ( Mt 17.2223; Mk 9.3032) Kako se svi opčaravaše onim što on činjaše, on reče svojim učenicima :
Luka 9,44Slušajte dobro ovo što ću vam ja reći: *Sin čovjekov bit će izručen u ruke ljudima. `
Luka 9,45Ali, oni ne razumješe tu riječ; ona im ostade zastrta da joj ne shvate smisao; i oni ga se bojaše ispitivati o tome. ( Mt 18.15; Mk 9.3337)
Luka 9,46Jedno pitanje dođe im u duh : koji od njih mogao bi biti najveći?
Luka 9,47Isus znaj ući koje su si oni pitanje postavili, uze jedno dijete i stavi ga u pred njih,
Luka 9,48i reče im: ` Tko primi u moje *ime ovo dijete, prima mene samog; a tko mene prima, prima onoga koji je mene poslao; jer onaj koji je najmanji između vas svih, evo ga najvećim. ` ( Mt 9.3841)
Luka 9,49Uzimajući riječ, Ivan mu reče:`Učitelju, mi smo vidjeli nekoga istjerivati *zloduhe u tvoje ime i pokušavali smo ga spriječiti jer on te nije slijedio s nama. `
Luka 9,50Ali, Isusu reče: ` Ne sprječavajte ga, jer onaj koji nije protiv vas taj je za nas. `
Luka 9,51A, kako dolažaše vrijeme kad će on biti uzet iz svijeta, Isus odlučno krenu na put prema Jeruzalemu.
Luka 9,52On posla glasonoše pred sobom. Ovi pak, stavljajući se na put uđoše u jedno samaritanijsko selo da bi se pripremio njegov dolazak.
Luka 9,53Ali, ne primiše ga, jer je putovao prema Jeruzalemu.
Luka 9,54Videći to, učenici Jakov i Ivan rekoše: ` Gospodine, hoćeš li da mi kažemo da padne vatra s neba i sprži ih? `
Luka 9,55Ali on, okrenuvši se, ukori njih.
Luka 9,56I oni krenuše prema jednom drugom selu. ( Mt 8.19.22)
Luka 9,57Kako oni bijahu na cesti, netko reče Isusu na putu: ` Ja ću te slijediti svuda kamo budeš išao. `
Luka 9,58Isus mu reče: `Lisice imaju jazbine i ptice nebeske gnijezda; *Sin čovjekov, on, nema gdje spustiti glavu. `
Luka 9,59On reče jednom drugom: `Slijedi me.` Ovaj mu odgovori: `Dopusti mi najprije ići ukopati mog oca. `
Luka 9,60Ali, Isus mu reče: ` Pusti mrtve ukopavati mrtvace svoje, već ti, idi obznanjivati *kraljevanje Božje. `
Luka 9,61Jedan drugi opet, reče mu: ` Ja ću te slijediti,Gospodine; ali, dopusti mi najprije reći zbogom mojima u kući. `
Luka 9,62Isus mu reče: ` Tko stavi ruku na plug, potom gleda unatrag, nije stvoren za kraljevstvo Božje. ` ( Mt 9.3738, 10.716; Mk 6.811; Lk 9.35)
Luka 9,1Sazvavši pak dvanaestoricu dade im silu i vlast nad svijem đavolima, i da iscijeljuju od bolesti.
Luka 9,2I posla ih da propovijedaju carstvo Božije, i da iscjeljuju bolesnike.
Luka 9,3I reče im: ništa ne uzimajte na put, ni štapa ni torbe ni hljeba ni novaca, niti po dvije haljine da imate.
Luka 9,4U koju kuću uđete ondje budite i odande polazite.
Luka 9,5I gdje vas ne prime izlazeći iz grada onoga otresite i prah s nogu svojijeh, za svjedočanstvo na njih.
Luka 9,6A kad iziđoše, iđahu po selima propovijedajući jevanđelje i iscjeljujući svuda.
Luka 9,7A kad ču Irod četverovlasnik šta on čini, ne mogaše se načuditi, jer neki govorahu da je Jovan ustao iz mrtvijeh,
Luka 9,8A jedni da se Ilija pojavio, a jedni da je ustao koji od starijeh proroka.
Luka 9,9I reče Irod: Jovana ja posjekoh; ali ko je to o kome ja takva čudesa slušam? I željaše ga vidjeti.
Luka 9,10I vrativši se apostoli kazaše mu šta su počinili. I uzevši ih otide nasamo u pustinju kod grada koji se zvaše Vitsaida.
Luka 9,11A narod razumjevši pođe za njim i primivši ih govoraše im o carstvu Božijemu i iscjeljivaše koji trebahu iscjeljivanja.
Luka 9,12A dan stade naginjati. Tada pristupiše dvanaestorica i rekoše mu: otpusti narod, neka idu na konak u okolna sela i palanke, i nek nađu jela, jer smo ovdje u pustinji.
Luka 9,13A on im reče: podajte im vi neka jedu. A oni rekoše: u nas nema više od pet hljebova i dvije ribe; već ako da idemo mi da kupimo na sve ove ljude jela?
Luka 9,14Jer bijaše ljudi oko pet hiljada. Ali on reče učenicima svojijem: posadite ih na gomile po pedeset.
Luka 9,15I učiniše tako, i posadiše ih sve.
Luka 9,16A on uze onijeh pet hljebova i obje ribe, i pogledavši na nebo blagoslovi ih i prelomi, i davaše učenicima da razdadu narodu.
Luka 9,17I jedoše i nasitiše se svi, i nakupiše komada dvanaest kotarica što im preteče.
Luka 9,18I kad se jedanput moljaše Bogu nasamo, s njim bijahu učenici, i zapita ih govoreći: ko govore ljudi da sam ja?
Luka 9,19A oni odgovarajući rekoše: jedni vele da si Jovan krstitelj, a drugi da si Ilija; a drugi da je koji ustao od starijeh proroka.
Luka 9,20A on im reče: a vi šta mislite ko sam ja? A Petar odgovarajući reče: Hristos Božij.
Luka 9,21A on im zaprijeti i zapovjedi da nikome ne kazuju toga
Luka 9,22Govoreći da sinu čovječijemu treba mnogo postradati, i da će ga starješine i glavari sveštenički i književnici okriviti, i da će ga ubiti, i treći dan da će ustati.
Luka 9,23A svima govoraše: ko hoće da ide za mnom neka se odreče sebe i uzme krst svoj i ide za mnom.
Luka 9,24Jer ko hoće dušu svoju da sačuva, izgubiće je; a ko izgubi dušu svoju mene radi onaj će je sačuvati.
Luka 9,25Jer kakvu će korist imati čovjek ako sav svijet pridobije a sebe izgubi ili sebi naudi?
Luka 9,26Jer ko se postidi mene i mojijeh riječi njega će se sin čovječij postidjeti kad dođe u slavi svojoj i očinoj i svetijeh anđela.
Luka 9,27A zaista vam kažem: imaju neki među ovima što stoje ovdje koji neće okusiti smrti dok ne vide carstva Božijega.
Luka 9,28A kad prođe osam dana poslije onijeh riječi, uze Petra i Jovana i Jakova i iziđe na goru da se pomoli Bogu.
Luka 9,29I kad se moljaše postade lice njegovo drukčije, i odijelo njegovo bijelo i sjajno.
Luka 9,30I gle, dva čovjeka govorahu s njim, koji bijahu Mojsije i Ilija.
Luka 9,31Pokazaše se u slavi, i govorahu o izlasku njegovu koji mu je trebalo svršiti u Jerusalimu.
Luka 9,32A Petar i koji bijahu s njim bijahu zaspali; ali probudivši se vidješe slavu njegovu i dva čovjeka koji s njim stajahu.
Luka 9,33I kad se odvojiše od njega reče Petar Isusu: učitelju! dobro nam je ovdje biti; i da načinimo tri sjenice: jednu tebi, i jednu Mojsiju, i jednu Iliji: ne znajući šta govoraše.
Luka 9,34A dok on to govoraše dođe oblak i zakloni ih; i uplašiše se kad zađoše u oblak.
Luka 9,35I ču se glas iz oblaka govoreći: ovo je sin moj ljubazni, njega poslušajte.
Luka 9,36I kad se čujaše glas nađe se Isus sam. I oni umučaše, i nikom ne javiše ništa u one dane od onoga šta vidješe.
Luka 9,37A dogodi se drugi dan kad siđoše s gore srete ga mnoštvo naroda.
Luka 9,38I gle, čovjek iz naroda povika govoreći: učitelju! molim ti se, pogledaj na sina mojega, jer mi je jedinac:
Luka 9,39I gle, hvata ga duh, i ujedanput viče, i lomi ga s pjenom, i jedva otide od njega kad ga izlomi;
Luka 9,40I molih učenike tvoje da ga istjeraju, pa ne mogoše.
Luka 9,41I odgovarajući Isus reče: o rode nevjerni i pokvareni! dokle ću biti s vama i trpljeti vas? Dovedi mi sina svojega amo:
Luka 9,42A dok još iđaše k njemu obori ga đavo, i stade ga lomiti. A Isus zaprijeti duhu nečistome, i iscijeli momče, i dade ga ocu njegovu.
Luka 9,43I svi se divljahu veličini Božijoj. A kad se svi čuđahu svemu što činjaše Isus, reče učenicima svojijem:
Luka 9,44Metnite vi u uši svoje ove riječi: jer sin čovječij treba da se preda u ruke čovječije.
Luka 9,45A oni ne razumješe riječi ove; jer bješe sakrivena od njih da je ne mogoše razumjeti; i bojahu se da ga zapitaju za ovu riječ.
Luka 9,46A uđe misao u njih ko bi bio najveći među njima.
Luka 9,47A Isus znajući pomisli srca njihovijeh uze dijete i metnu ga preda se,
Luka 9,48I reče im: koji primi ovo dijete u ime moje, mene prima; i koji mene prima, prima onoga koji me je poslao; jer koji je najmanji među vama on je veliki.
Luka 9,49A Jovan odgovarajući reče: učitelju! vidjesmo jednoga gdje imenom tvojijem izgoni đavole, i zabranismo mu, jer ne ide s nama za tobom.
Luka 9,50I reče mu Isus: ne branite; jer ko nije protiv vas s vama je.
Luka 9,51A kad se navršiše dani uzeća njegova, on namjeri da ide pravo u Jerusalim.
Luka 9,52I posla glasnike pred licem svojijem; i oni otidoše i dođoše u selo Samarjansko da mu ugotove gdje će noćiti.
Luka 9,53I ne primiše ga; jer vidješe da ide u Jerusalim.
Luka 9,54A kad vidješe učenici njegovi Jakov i Jovan, rekoše: Gospode! hoćeš li da rečemo da oganj siđe s neba i da ih istrijebi kao i Ilija što učini?
Luka 9,55A on okrenuvši se zaprijeti im i reče: ne znate kakvoga ste vi duha;
Luka 9,56Jer sin čovječij nije došao da pogubi duše čovječije nego da sačuva. I otidoše u drugo selo.
Luka 9,57A kad iđahu putem reče mu neko: Gospode! ja idem za tobom kud god ti pođeš.
Luka 9,58I reče mu Isus: lisice imaju jame i ptice nebeske gnijezda: a sin čovječij nema gdje zakloniti glave.
Luka 9,59A drugome reče: hajde za mnom. A on reče: Gospode! dopusti mi da idem najprije da ukopam oca svojega.
Luka 9,60A Isus reče mu: ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtvace; a ti hajde te javljaj carstvo Božije.
Luka 9,61A drugi reče: Gospode! ja idem za tobom; ali dopusti mi najprije da idem da se oprostim s domašnjima svojijem.
Luka 9,62A Isus reče mu: nijedan nije pripravan za carstvo Božije koji metne ruku svoju na plug pa se obzire natrag.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje