Tražilica


Luka 9. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Luka 9,1 Sazva dvanaestoricu i dade im moć i vlast nad svim zlodusima i da liječe bolesti.
Luka 9,2I posla ih propovijedati kraljevstvo Božje i liječiti bolesnike.
Luka 9,3I reče im: "Ništa ne uzimajte na put: ni štapa, ni torbe, ni kruha, ni srebra! I da niste imali više od dvije haljine!
Luka 9,4U koju god kuću uđete, ondje ostanite pa odande dalje pođite.
Luka 9,5Gdje vas ne prime, iziđite iz toga grada i stresite prašinu s nogu za svjedočanstvo protiv njih.
Luka 9,6Oni krenuše: obilazili su po selima, navješćivali evanđelje i liječili posvuda.
Luka 9,7Dočuo Herod tetrarh sve što se događa te se nađe u nedoumici jer su neki govorili: "Ivan uskrsnu od mrtvih";
Luka 9,8drugi: "Pojavio se Ilija"; treći opet: "Ustao je neki od drevnih proroka.
Luka 9,9A Herod reče: "Ivanu ja odrubih glavu. Tko je onda ovaj o kom toliko čujem?" I tražio je priliku da ga vidi.
Luka 9,10Apostoli se vrate i ispripovjede što su učinili. Isus ih povede sa sobom i povuče se nasamo u grad zvani Betsaida.
Luka 9,11Saznalo to mnoštvo po pođe za njim. On ih primi te im govoraše o kraljevstvu Božjem i ozdravljaše sve koji su trebali ozdravljenja.
Luka 9,12Dan bijaše na izmaku. Pristupe dakle dvanaestorica pa mu reknu: "Otpusti svijet, neka pođu po okolnim selima i zaseocima da se sklone i nađu jela jer smo ovdje u pustu kraju.
Luka 9,13A on im reče: "Podajte im vi jesti!" Oni rekoše: "Nemamo više od pet kruhova i dvije ribe, osim da odemo kupiti hrane za sav ovaj narod.
Luka 9,14A bijaše oko pet tisuća muškaraca. Nato će on svojim učenicima: "Posjedajte ih po skupinama, otprilike po pedeset.
Luka 9,15I učine tako: sve ih posjedaju.
Luka 9,16A on uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, blagoslovi ih i razlomi pa davaše učenicima da posluže mnoštvo.
Luka 9,17Jeli su i svi se nasitili. I od preteklih ulomaka nakupilo se dvanaest košara.
Luka 9,18Dok je jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: "Što govori svijet, tko sam ja?
Luka 9,19Oni odgovoriše: "Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta.
Luka 9,20A on im reče: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?" Petar prihvati i reče: "Krist - Pomazanik Božji!
Luka 9,21A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju.
Luka 9,22Reče: "Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.
Luka 9,23A govoraše svima: "Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom.
Luka 9,24Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.
Luka 9,25Ta što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe samoga izgubi ili sebi naudi?
Luka 9,26"Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi, toga će se i Sin Čovječji stidjeti kada dođe u slavi svojoj i Očevoj i svetih anđela.
Luka 9,27"A kažem vam uistinu: neki od nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide kraljevstva Božjega.
Luka 9,28Jedno osam dana nakon tih besjeda povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova te uziđe na goru da se pomoli.
Luka 9,29I dok se molio, izgled mu se lica izmijeni, a odjeća sjajem zablista.
Luka 9,30I gle, dva čovjeka razgovarahu s njime. Bijahu to Mojsije i Ilija.
Luka 9,31Ukazali se u slavi i razgovarali s njime o njegovu Izlasku, što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu.
Luka 9,32No Petra i njegove drugove bijaše svladao san. Kad se probudiše, ugledaše njegovu slavu i dva čovjeka koji stajahu uza nj.
Luka 9,33I dok su oni odlazili od njega, reče Petar Isusu: "Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji." Nije znao što govori.
Luka 9,34Dok je on to govorio, pojavi se oblak i zasjeni ih. Ušavši u oblak, oni se prestrašiše.
Luka 9,35A glas se začu iz oblaka: "Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!
Luka 9,36I upravo kad se začu glas, osta Isus sam. Oni su šutjeli i nikomu onih dana nisu kazivali što su vidjeli.
Luka 9,37A kad su sutradan sišli s gore, pohiti mu u susret silan svijet.
Luka 9,38I gle, čovjek neki iz mnoštva povika: "Učitelju, molim te pogledaj mi sina: jedinac mi je,
Luka 9,39a gle, duh ga spopada te on odmah udari u kriku; trza njime i on se pjeni te jedva da od njega odstupi dok ga nije posve satro.
Luka 9,40Molio sam tvoje učenike da ga izagnaju, ali ne mogoše.
Luka 9,41Isus odvrati: "O rode nevjerni i opaki, dokle mi je biti s vama i podnositi vas? Dovedi ovamo svoga sina!
Luka 9,42I dok je prilazio, obori ga zloduh i potrese. A Isus zaprijeti nečistom duhu te izliječi dječaka i preda ga njegovu ocu.
Luka 9,43Svi se zapanjiše zbog veličanstva Božjega. Dok su se svi divili svemu što je činio, reče on učenicima:
Luka 9,44"Uzmite k srcu ove riječi: Sin Čovječji doista ima biti predan ljudima u ruke.
Luka 9,45Ali oni nerazumješe te besjede, bijaše im skrivena te ne shvatiše, a bojahu se upitati ga o tome.
Luka 9,46U njima se porodi misao tko bi od njih bio najveći.
Luka 9,47Znajući tu misao njihova srca, uzme Isus dijete, postavi ga uza se
Luka 9,48i reče im: "Tko god primi ovo dijete u moje ime, mene prima. A tko mene prima, prima onoga koji me je poslao. Doista, tko je najmanji među vama svima, taj je velik!
Luka 9,49Prihvati Ivan i reče: "Učitelju, vidjesmo jednoga koji u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili, jer ne ide za nama.
Luka 9,50Reče mu Isus: "Ne branite! Ta tko nije protiv vas, za vas je!
Luka 9,51Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu.
Luka 9,52I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijansko selo da mu priprave mjesto.
Luka 9,53No ondje ga ne primiše jer je bio na putu u Jeruzalem.
Luka 9,54Kada to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: "Gospodine, hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?
Luka 9,55No on se okrenu i prekori ih.
Luka 9,56I odoše u drugo selo.
Luka 9,57Dok su išli putom, reče mu netko: "Za tobom ću kamo god ti pošao.
Luka 9,58Reče mu Isus: "Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio.
Luka 9,59Drugomu nekom reče: "Pođi za mnom!" A on će mu: "Dopusti mi da prije odem i pokopam oca.
Luka 9,60Reče mu: "Pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve, a ti idi i navješćuj kraljevstvo Božje.
Luka 9,61I neki drugi reče: "Za tobom ću, Gospodine, ali dopusti mi da se prije oprostim sa svojim ukućanima.
Luka 9,62Reče mu Isus: "Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag, nije prikladan za kraljevstvo Božje.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje