Tražilica


Mihej 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mihej 1,1Riječ Gospodnja, koja dođe Miheji iz Morešeta u vrijeme kraljeva Judinih Jotama, Ahaza i Ezekije. O Samariji i Jerusalemu imao je on ova viđenja:
Mihej 1,2Čujte, sva plemena! Slušaj, zemljo i što prebiva u njoj! Svemogući Gospod podiže se na vas s tužbom, Svemogući iz svetoga hrama svojega.
Mihej 1,3Gle, već ostavlja Gospod mjesto svoje, silazi, hodi po visinama zemaljskim.
Mihej 1,4Pod njim se rastapaju gore, pucaju doline, kao vosak pred žeravicom, kao voda, što šumi niz strmen.
Mihej 1,5To sve zbog opačina Jakovljevih, zbog grijeha kuće Izraelove! Tko je skrivio otpad Jakovljev? Nije li Samarija? Tko je skrivio visine Judine? Nije li Jerusalem?
Mihej 1,6"Učinit ću od Samarije gomilu kamenja na njivi, rasadnik vinove loze. Pobacat ću kamenje njezino u dolinu. Otkrit ću joj temelje.
Mihej 1,7Svi rezani likovi njezini bit će razbijeni. Svi bludnički darovi njezini spalit će se u ognju. Sve ću idole njezine potrti, jer se je od plaće bludničke to posakupilo, neka to opet bude plaća bludnička!"
Mihej 1,8Zbog toga plakat ću i tugovati. Bos ću hoditi, bez gornje haljine. Podignut ću plač kao čagalji, podignut ću viku kao nojevi.
Mihej 1,9Nikada ne zacijeli rana što joj je zadana. Jest, gnoji se dalje sve do Jude. Zahvata ona glavni grad naroda mojega: Jerusalem.
Mihej 1,10Ne javljajte to u Gatu! Ne plačite u Akonu! U Bet-Leafri valjajte se po prahu!
Mihej 1,11Otidite, ljudi od Šafira, s golom sramotom! Stanovništvo Saanana ne izlazi. Tugovanje u Bet-Hazaelu ne da vam da ostanete tamo.
Mihej 1,12Za dobro svoje dršću stanovnici u Marotu, jer od Gospoda silazi nesreća do na vrata Jerusalema.
Mihej 1,13Brzo konje upregnite u kola, ljudi od Lakiša! On je bio početak grijehu kćeri sionske. Opačine Izraelove naučile su se u tebi.
Mihej 1,14Zato se daje i tebi raspusna knjiga, Morešet-Gate! Kuće u Akzibu prevarit će knezove Izraelove.
Mihej 1,15Baštinika tebi ću dovesti, stanovništvo u Mareši! U Adulam dolazi plemstvo Izraelovo.
Mihej 1,16Ošišaj glavu sebi do kože zbog ljubljene djece svoje! Učini glavu sebi golom naširoko kao u jastrijeba, jer se ona odvode od tebe.
Mihej 1,1 Riječ Jahvina, upućena Miheju Morešećaninu u vrijeme Jotama, Ahaza i Ezekije, kraljeva judejskih. Njegova viđenja o Samariji i o Jeruzalemu.
Mihej 1,2Čujte, narodi, vi svi! Slušaj, zemljo, i sve što te ispunja! Gospod Jahve protiv vas će svjedočiti - Gospod iz svetoga Hrama svojega!
Mihej 1,3Jer evo: Jahve izlazi iz svetoga mjesta svojega, silazi i hodi po visovima zemaljskim.
Mihej 1,4Gore se rastapaju pod njegovim koracima i doline rasijedaju kao vosak pred ognjem, kao voda što se razlijeva niz obronak.
Mihej 1,5Sve je to za zločinstvo Jakovljevo i za grijehe doma Izraelova. Koje je zločinstvo Jakovljevo? Nije li Samarija? Što su uzvišice Judine? Nije li Jeruzalem?
Mihej 1,6"Učinit ću od Samarije kamenu gomilu u polju, ledinu za vinograd. Zavaljat ću kamenje njezino u dolinu, otkrit ću joj temelje.
Mihej 1,7Razbit će se svi njeni kipovi, sva će joj se plaća bludnička ognjem spaliti, raskomadat ću sve njene idole, jer su od bludničke plaće nakupljeni, i opet će postati plaćom bludničkom.
Mihej 1,8"Zato ću zakukati i zaridati, ići ću gol i bos, zavijat ću kao šakali, urlikat ću kao nojevi.
Mihej 1,9Jer njenoj rani nema lijeka, sve do Jude dopire, dotiče Vrata moga naroda, sve do Jeruzalema!
Mihej 1,10Ne objavljujte toga u Gatu, u Akonu nemojte plakati! U Bet Leafri valjajte se u prašini!
Mihej 1,11Odlazi sramotno, stanovnice šafirska! Iz svoga grada nije izašla stanovnica saananska! Bet Haesel iščupan je iz temelja, iz svojih čvrstih osnova.
Mihej 1,12Kako se može nadati sreći stanovnica marotska? Jer nesreća silazi od Jahve sve do vrata jeruzalemskih.
Mihej 1,13Upregni brze konje u bojna kola, stanovnice lakiška! To je bio početak grijeha Kćeri sionske, jer su se u tebi našla zločinstva Izraelova.
Mihej 1,14Zato ćeš dati otpusnicu Morešet Gatu, domovi će akzipski razočarati kraljeve izraelske.
Mihej 1,15Još ću ti dovesti osvajača, stanovnice mareška, stići će do Adulama slava Izraelova.
Mihej 1,16Čupaj kosu i ostriži se za milom djecom svojom! Postani ćelava kao orao lešinar, jer su izgnana daleko od tebe.
Mihej 1,1Riječ GOSPODOVA koja bi upućena Miheju iz Morešeta, u dane Jotama, Akhaza i Ezekiasa, kraljeva Judinih: viđenja koja on imade glede Samarije i Jeruzalema . :
Mihej 1,2Slušajte, svi narodi! Budite pažljivi, zemlja i sve što ju popunjava. Gospodin BOG će svjedočiti protiv vas, Gospodin, iz svog svetišta.
Mihej 1,3Evo GOSPOD izlazi iz svog boravišta. On silazi, on ide na visoka mjesta zemlje .
Mihej 1,4Planine se ruše pod njegovim koracima, dna dolina se ugibaju, kao vosak pred vatrom, kao voda prosuta po kosini.
Mihej 1,5Sve to, zbog pobune Jakovljeve, zbog grijeha kuće Izraelove . Koja je pobuna Jakovljeva? Nije li to Samarija? Koje su *visoka mjesta Judina?
Mihej 1,6Ja ću od Samarije načiniti polje ruševina, jednu zemlju za vinograd. Ja ću udvostručiti njeno kamenje u klisuru, a njene temelje, ja ću njih ogoljeti.
Mihej 1,7Njeni kipovi bit će razbijeni, njeni dobici bit će bačeni u plamen. Sve njene idole, njih ću ja raskomadati jer, prikupljeni sa zaradom prostitutki, oni će dobitak prostitutki i postati.
Mihej 1,8Ja ću isto jadikovati i jaukati. Ići ću gol i bosonog. Ja ću zapjevati jednu jadikovku na način šakala, jednu pjesmu žalosti, kao nojevi.
Mihej 1,9Zaista nepopravljiv, udarac koji ju udari. Jer, on dolazi sve do Jude, gotovo da dotakne vrata mog naroda, sve do Jeruzalema.
Mihej 1,10U Gatu, ne činite objava . ®, plačite. U Bet-Leafri, valjaj se u prašini.
Mihej 1,11Prođi ® stanovnicu Šafira, sramnu i golu. Ona neće više izići, stanovnica Kanaana. Jadikovka u Bet-Eselu! Sva vam potpora povučena je .
Mihej 1,12Ona je bolesna za dobrim, stanovnica Marota. Da, nevolja je sišla od GOSPODA k vratima Jeruzalema.
Mihej 1,13Upregni konje u kola bojna, stanovnice Lakiša - Ondje bi podrijetlo grijeha za kćer *Siona, jer u tebi su se našli pobunjenici Izraelovi-.
Mihej 1,14To je zašto ćeš ti napraviti jedan spis o razvodu za Morešet-Gzat. Kuće iz Akziva bit će mamac za kraljeve Izraelove.
Mihej 1,15Iznova, ja ću dovesti na tebe osvajače, stanovnice Mareša. Svez do Adulama otići će slava Izraelova.
Mihej 1,16Obrij se, odreži kose, zbog sinova koje si voljela; učini se ćelavom poput lješinara, jer oni su izbjegli daleko od tebe.
Mihej 1,1Riječ Gospodnja koja dođe Miheju Moresećaninu za vremena Joatama, Ahaza i Jezekije, careva Judinijeh, što vidje za Samariju i za Jerusalim.
Mihej 1,2Čujte, svi narodi, slušaj, zemljo i što je na njoj, i Gospod Bog da vam je svjedok, Gospod iz svete crkve svoje.
Mihej 1,3Jer, gle, Gospod izlazi iz mjesta svojega, i sići će, i hodiće po visinama zemaljskim.
Mihej 1,4I gore će se rastopiti pred njim, i doline će se rasjesti, kao vosak od ognja i kao voda što teče niz strmen.
Mihej 1,5Sve je to za zločinstvo Jakovljevo i za grijehe doma Izrailjeva. Koje je zločinstvo Jakovljevo? nije li Samarija? koje su visine Judine? nije li Jerusalim?
Mihej 1,6Zato ću učiniti od Samarije gomilu u polju da se sade vinogradi, i pobacaću kamenje njezino u dolinu i otkriću joj temelje.
Mihej 1,7I svi rezani likovi njezini razbiće se, i svi će se darovi njezini sažeći ognjem, i sve ću idole njezine potrti, jer od plate kurvarske nakupi, i opet će biti plata kurvarska.
Mihej 1,8Zato ću plakati i ridati; hodiću svučen i go; plakaću kao zmajevi i tužiću kao sove.
Mihej 1,9Jer joj se rane ne mogu iscijeliti, dođoše do Jude, dopriješe do vrata mojega naroda, do Jerusalima.
Mihej 1,10Ne javljajte u Gatu, ne plačite; u Vit-Afri valjaj se po prahu.
Mihej 1,11Izidi, stanovnice Safirska, s golom sramotom; stanovnica Sananska neće izaći; žalost Vet-ezilska neće vam dati stanka.
Mihej 1,12Jer stanovnica Marotska tuži za svojim dobrom. Jer siđe zlo od Gospoda do vrata Jerusalimskih.
Mihej 1,13Upregni brze konje u kola, stanovnice Lahiska, koja si početak grijehu kćeri Sionskoj, jer se u tebi nađoše zločinstva Izrailjeva.
Mihej 1,14Zato pošlji dare Moresetu Gatskom; domovi Ahsivski prevariće careve Izrailjeve.
Mihej 1,15Još ću ti dovesti našljednika, stanovnice Mariska; doći će do Odolama, slave Izrailjeve.
Mihej 1,16Načini se ćelava i ostrizi se za milom djecom svojom; raširi ćelu svoju kao orao, jer se vode od tebe u ropstvo.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje