Tražilica


Ponovljeni zakon 23. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 23,1Nitko, koji je utučen ili uškopljen, ne smije biti primljen u zajednicu Gospodnju.
Ponovljeni zakon 23,2Ni jedan izrod ne smije se primiti u zajednicu Gospodnju. Ni u desetom koljenu ne smije se primiti u zajednicu Gospodnju.
Ponovljeni zakon 23,3Ni jedan Amonac i ni jedan Moabac ne smije se pripustiti u zajednicu Gospodnju. Ni deseto koljeno njihovo ne smije se nikad primiti u zajednicu Gospodnju,
Ponovljeni zakon 23,4Jer ne izađoše pred vas s jelom i pilom na izlasku vašem iz Egipta, i jer proti tebi potkupiše Balaama, sina Beorova, iz Petora u Mezopotamiji, da te prokune.
Ponovljeni zakon 23,5Ipak Gospod, Bog tvoj, ne htjede poslušati Balaama, nego ti Gospod, Bog tvoj, obrati prokletstvo u blagoslov, jer te ljubi Gospod, Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 23,6Ne brini se nikad, dok si živ, za njihovo dobro i njihovu sreću!
Ponovljeni zakon 23,7Ne mrzi Edomca, jer ti je po krvi rod! Ne mrzi ni Egipćanina, jer si bio u zemlji njegovoj gost!
Ponovljeni zakon 23,8Potomci, što im se rode, smiju se primiti u trećem koljenu u zajednicu Gospodnju.
Ponovljeni zakon 23,9Kad pođeš u tabor proti svojih neprijatelja: čuvaj se od svake zle stvari!
Ponovljeni zakon 23,10Ako je netko uza te, koji je postao nečist od noćnoga izliva, neka izađe iz tabora! On ne smije opet natrag doći u tabor.
Ponovljeni zakon 23,11Kad pane večer, neka se opere, i kad sunce zađe, neka se vrati u tabor!
Ponovljeni zakon 23,12Izvan tabora imaj mjesto, gdje ćeš izlaziti!
Ponovljeni zakon 23,13U opravi svojoj imaj lopaticu! Njom, kad moraš izaći, iskopaj jamu i poslije zagrni nečist svoju!
Ponovljeni zakon 23,14Jer Gospod, Bog tvoj, ide usred tabora tvojega, da te štiti i da ti preda neprijatelje tvoje. Zato neka je tabor tvoj svet, da ne nađe kod tebe ništa nečisto i da se ne odvrati od tebe!
Ponovljeni zakon 23,15Roba, koji uteče k tebi od gospodara svojega, nemoj izdati gospodaru njegovu!
Ponovljeni zakon 23,16Neka ostane kod tebe na mjestu, koje izabere sebi u jednom od gradova tvojih, gdje mu se dopadne! Ne smiješ ga mučiti.
Ponovljeni zakon 23,17Neka ne bude bludnice među kćerima Izraelovim i neka ne bude bludnika među sinovima Izraelovim!
Ponovljeni zakon 23,18Ne nosi bludničine plaće ni pasjih novaca u dom Gospoda, Boga svojega, za bilo koji zavjet, jer je oboje gnusoba Gospodu, Bogu tvojemu.
Ponovljeni zakon 23,19Od zemljaka svojega ne smiješ uzimati kamatu, niti za novce, niti za hranu, niti za igdje išta, što se posuđuje na kamate.
Ponovljeni zakon 23,20Od stranaca smiješ tražiti kamate. A od zemljaka svojega ne smiješ uzimati kamate, da te Gospod, Bog tvoj, blagoslovi u svima djelima tvojim u zemlji, u koju ideš, da je primiš u posjed.
Ponovljeni zakon 23,21Kad učiniš zavjet Gospodu, Bogu svojemu, ne oklijevaj ispuniti ga, jer će ga strogo tražiti od tebe Gospod, Bog tvoj. Leži on na tebi kao krivnja.
Ponovljeni zakon 23,22Ali ako propustiš učiniti zavjet, onda nemaš krivnje.
Ponovljeni zakon 23,23što obećaju usta tvoja, to drži točno; jer si dragovoljno zavjetovao Gospodu, Bogu svojinu, što si izrekao ustima svojim.
Ponovljeni zakon 23,24Ako dođeš u vinograd kojega od svojih zemljaka, možeš jesti grožđa po volji, dok se nasitiš. Ipak ništa ne meći u posudu svoju!
Ponovljeni zakon 23,25Ako dođeš u žito bližnjega svojega, smiješ trgati klasje rukom. Ipak ne smiješ stavljati srp na žito bližnjega svojega.
Ponovljeni zakon 23,1 Neka se nitko ne ženi ženom oca svoga i neka ne odgrće očeva pokrivača.
Ponovljeni zakon 23,2Neka se u Jahvinu zajednicu ne prima onaj komu je stučena mošnjica ili odrezano udo.
Ponovljeni zakon 23,3Ni mješanac neka se ne prima u Jahvinu zajednicu; neka se njegovi ne primaju u zajednicu Jahvinu ni do desetog koljena.
Ponovljeni zakon 23,4Neka ne ulazi u Jahvinu zajednicu ni Amonac ni Moabac; nitko od njihovih, čak ni u deseto koljeno, ne smije nikad u zajednicu Jahvinu.
Ponovljeni zakon 23,5A sve zato što nisu izašli pred vas s kruhom i vodom kad bijaste na putu izišavši iz Egipta; i što su za novce najmili sina Beorova, Bileama iz Petora u Aram Naharajimu, da te prokune.
Ponovljeni zakon 23,6Ali Jahve, Bog tvoj, ne htjede uslišati Bileama nego ti Jahve, Bog tvoj, prometnu prokletstvo u blagoslov jer te ljubi Jahve, Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 23,7Nikad ne promiči njihovo blagostanje i njihovo dobro u sve dane svoje dovijeka.
Ponovljeni zakon 23,8Nemoj prezirati Edomca, jer je on brat tvoj. Ne preziri ni Egipćanina, jer si bio došljak u zemlji njegovoj.
Ponovljeni zakon 23,9Njihovi potomci u trećem naraštaju mogu se primiti u Jahvinu zajednicu.
Ponovljeni zakon 23,10Kad pođeš s taborom na svoje neprijatelje, čuvaj se od svakoga zla.
Ponovljeni zakon 23,11Ako je među tvojima tko postao nečist zbog noćnog izljeva, neka iziđe iz tabora i neka se ne vraća u nj.
Ponovljeni zakon 23,12A predvečer neka se u vodi opere te u smiraje može opet u tabor.
Ponovljeni zakon 23,13Imaj izvan tabora mjesto gdje ćeš ići napolje.
Ponovljeni zakon 23,14Sa svojom opremom nosi i lopaticu: njome ćeš, kad ideš napolje, iskopati rupu i poslije zatrpati svoju nečist.
Ponovljeni zakon 23,15Ta Jahve, Bog tvoj, ide posred tvoga tabora da te štiti i da ti predaje neprijatelje. Stoga i tvoj tabor treba da bude svet: neka Jahve ne zapazi u tebe ništa nedolično, da se ne bi odvratio od tebe.
Ponovljeni zakon 23,16Ne smiješ gospodaru izručivati roba koji je od svoga gospodara utekao k tebi.
Ponovljeni zakon 23,17Neka boravi s tobom u tvojoj sredini, u mjestu što ga odabere u jednome od tvojih gradova gdje mu se svidi. Nemoj s njime loše postupati.
Ponovljeni zakon 23,18Neka ne bude svetišne bludnice među izraelskim kćerima i neka ne bude svetišnog bludnika među izraelskim sinovima!
Ponovljeni zakon 23,19Ne donosi u Dom Jahve, Boga svoga, ni za kakav zavjet bludničine plaće ni pasjeg novca, jer je oboje odvratno Jahvi, Bogu tvome.
Ponovljeni zakon 23,20Ne traži kamata od svoga brata, niti kamata za novac, niti kamata na jestvine, niti kamata na bilo što gdje se obično traže.
Ponovljeni zakon 23,21Od tuđinca možeš tražiti kamate, ali ih od svoga brata nemoj tražiti, da ti Jahve, Bog tvoj, udijeli blagoslov u svakom pothvatu tvoje ruke u zemlji u koju ideš da je zaposjedneš.
Ponovljeni zakon 23,22Kad zavjetuješ kakav zavjet Jahvi, Bogu svome, ne oklijevaj da ga ispuniš. Zacijelo će ga Jahve, Bog tvoj, od tebe tražiti; i bio bi ti grijeh.
Ponovljeni zakon 23,23Ako se ne zavjetuješ, neće ti biti grijeh.
Ponovljeni zakon 23,24Ali ispuni ono što prijeđe preko tvojih usana, zavjet koji si svojim ustima slobodno učinio Jahvi, Bogu svome.
Ponovljeni zakon 23,25Ako uđeš u vinograd svoga susjeda, slobodno ti je zobati grožđa do mile volje, ali u svoj sud ne smiješ stavljati.
Ponovljeni zakon 23,26Ako uđeš u žito svoga susjeda, možeš kidati klasove rukom, ali ne smiješ prinositi srpa susjedovu žitu.
Deuteronom 23,1Jedan čovjek neće uzeti jednu ženu oca svojeg; on neće povrijediti prava svojeg oca .
Deuteronom 23,2Čovjek obogaljen gnječenjem i čovjek odsječenog spolovila neće ući u sabor GOSPODOV.
Deuteronom 23,3Kopile neće ući u sabor GOSPODOV: čak ni deseto pokoljenje njihovo neće ući u sabor GOSPODOV.
Deuteronom 23,4Nikada Amonit i Mabit neće ući u sabor GOSPODOV; čak ni deseto pokoljenje od njegovih neće ući u sabor GOSPODOV,
Deuteronom 23,5zbog toga što nisu došli pred vas s kruhom i vodom na cestu vašeg izlaska iz Egipta, i što je Moab potplaćivao protiv tebe, da te prokune, Balama, sina Beorova, iz Petora u Aram-od-dviju-Rijeka .
Deuteronom 23,6Ali GOSPOD Bog tvoj je odbio slušati Balama, GOSPOD Bog tvoj je izmijenio za tebe prokletstvo u blagoslov, jer GOSPOD te Bog tvoj voli.
Deuteronom 23,7Nikad ti nećeš tražiti njihovo blagostanje ni njihovu sreću, dokle god budeš u životu.
Deuteronom 23,8Ti nećeš Edomite smatrati gnusnima, jer to je tvoj brat; ti nećeš smatrati Egipćane gnusnima, jer ti si bio izbjeglicom u njihovoj zemlji.
Deuteronom 23,9Sinove koje budu imali u trećem pokoljenju ući će u sabor GOSPODOV.
Deuteronom 23,10Kad budeš podigao tabor nasuprot neprijateljima svojim, ti ćeš se čuvati svega što je zlo.
Deuteronom 23,11Ako bude jedan čovjek kod tebe koji nije *čist, radi jedne noćne nezgode, on će izići izvan tabora, i neće se vraćati unutra:
Deuteronom 23,12približavanjem večeri, on će se oprati vodom, a u smiraj sunca on će ući u unutrašnjost tabora.
Deuteronom 23,13Ti ćeš imati stanovito mjesto izvan tabora, i tamo ćeš ti ići.
Deuteronom 23,14Ti ćeš imati jedan šiljak sa svojim stvarima, i kad budeš išao pokleknuti se napolju, ti ćeš iskopati njime rupu, i prekrit ćeš svoje izmetine.
Deuteronom 23,15Jer GOSPOD Bog tvoj sam ide i dolazi usred tabora da te spasi oslobađajući te od neprijatelja tvojih: također tvoj tabor *svet je, i ne treba GOSPOD vidjeti neke sramne stvari: on bi te prestao slijediti.
Deuteronom 23,16Ti nećeš izručiti jednog roba njegovom gospodaru ako se bude spasio kod tebe;
Deuteronom 23,17s tobom će on stanovati, u sred tebe, u mjestu koje bude izabrao u jednom od tvojih gradova, za svoju sreću. Ti ga nećeš izrabljivati.
Deuteronom 23,18Neće biti posvećenih prostitutki među kćerima Izraelovim; neće biti niti posvećenog prostituanta među sinovima Izraelovim.
Deuteronom 23,19Ti nikad nećeš donijeti u kuću GOSPODA Boga svog, za jednu zavjetnu ponudu, dobitak jedne prostitutke ili plaću jednog `psa `, jer, kako jedno tako i drugo, gnusnost su za GOSPODA Boga tvoga.
Deuteronom 23,20Ti nećeš bratu svojem davati nikakav zajam s interesom: ni novčani zajam, ni pozajmicu hrane, niti pozajmicu bilo čega što bi moglo donositi interes.
Deuteronom 23,21Jednom strancu, ti ćeš davati zajam pod interes, ali bratu svom ti to nećeš činiti, da bi te GOSPOD Bog tvoj blagoslovio u svim tvojim poduzećima u zemlji u koju ćeš ući za uzeti ju u posje
Deuteronom 23,22Ako ti načiniš jedan zavjet GOSPODU Bogu svojemu, ti nećeš kasniti s ispunjenjem njegovim, jer inače GOSPOD Bog tvoj neće propustiti da ti ga zatraži, što bi bio grijeh za tebe.
Deuteronom 23,23Ali, ako ti odustaneš učiniti zavjet, to neće biti grijeh za tebe.
Deuteronom 23,24Ono što izlazi s usana tvojih, pazi ispuniti to, slijedeći svojevoljni zavjet GOSPODU Bogu svojem koji si uobličio svojim vlastitim ustima.
Deuteronom 23,25Ako uđeš u vinograd bližnjeg svog, jest ćeš grožđa koliko hoćeš, do sitosti; ali ga ne smiješ odnositi.
Deuteronom 23,26Ako uđeš u žetvu bližnjeg svog, ti ćeš moći natrgati klasja rukom, ali ti nećeš moći žeti srpom žetve bližnjega svoga.
5. Mojsijeva 23,1U sabor Gospodnji da ne ulazi ni utučen ni uškopljen.
5. Mojsijeva 23,2U sabor Gospodnji da ne ulazi kopile, ni deseto koljeno njegovo da ne ulazi u sabor Gospodnji.
5. Mojsijeva 23,3Ni Amonac ni Moavac da ne ulazi u sabor Gospodnji, ni deseto koljeno njihovo, da ne ulazi u sabor Gospodnji dovijeka.
5. Mojsijeva 23,4Zato što ne izidoše pred vas s hljebom i vodom na putu kad ste išli iz Misira, i što najmiše za novce na vas Valama sina Veorova iz Fetore u Mesopotamiji da te prokune,
5. Mojsijeva 23,5Premda ne htje Gospod Bog tvoj slušati Valama, nego ti Gospod Bog tvoj obrati prokletstvo u blagoslov jer te milova Gospod Bog tvoj.
5. Mojsijeva 23,6Ne traži mira njihova ni dobra njihova nigda za svoga vijeka.
5. Mojsijeva 23,7Nemoj se gaditi na Idumejca, jer ti je brat; nemoj se gaditi na Misirca, jer si bio došljak u zemlji njegovoj.
5. Mojsijeva 23,8Sinovi koji se rode od njih u trećem koljenu neka dolaze u sabor Gospodnji.
5. Mojsijeva 23,9Kad otideš na vojsku na neprijatelje svoje, tada se čuvaj od svake zle stvari.
5. Mojsijeva 23,10Ako se među vama ko oskvrni od čega što mu se noću dogodi, neka izide iza okola i ne ulazi u oko.
5. Mojsijeva 23,11A pred veče neka se opere vodom, pa kad sunce zađe neka uđe u oko.
5. Mojsijeva 23,12I imaj mjesto iza okola gdje ćeš izlaziti napolje.
5. Mojsijeva 23,13I imaj lopaticu u opravi svojoj, pa kad izideš napolje, zakopaj njom, a kad pođeš natrag, zagrni nečist svoju.
5. Mojsijeva 23,14Jer Gospod Bog tvoj ide usred okola tvojega da te izbavi i da ti preda neprijatelje tvoje; zato neka je oko tvoj svet, da ne vidi u tebe nikakve nečistote, da se ne bi odvratio od tebe.
5. Mojsijeva 23,15Nemoj izdati sluge gospodaru njegovu, koji uteče k tebi od gospodara svojega;
5. Mojsijeva 23,16Nego neka ostane kod tebe, usred tebe, u mjestu koje izabere u kojem gradu tvom, gdje mu bude drago; nemoj ga cvijeliti.
5. Mojsijeva 23,17Da ne bude kurve između kćeri Izrailjevijeh, ni adžuvana između sinova Izrailjevih.
5. Mojsijeva 23,18Ne nosi u dom Gospoda Boga svojega ni po kakom zavjetu plate kurvine ni cijene od psa, jer je oboje gad pred Gospodom Bogom tvojim.
5. Mojsijeva 23,19Ne daji na dobit bratu svojemu ni novaca ni hrane niti išta što se daje na dobit.
5. Mojsijeva 23,20Strancu podaj na dobit, ali bratu svojemu nemoj davati na dobit, da bi te blagoslovio Gospod Bog tvoj u svemu što se prihvatiš rukom svojom u zemlji u koju ideš da je naslijediš.
5. Mojsijeva 23,21Kad učiniš zavjet Gospodu Bogu svojemu, ne oklijevaj ispuniti ga, jer će ga tražiti od tebe Gospod Bog tvoj, i biće na tebi grijeh.
5. Mojsijeva 23,22Ako li se ne zavjetuješ, neće biti na tebi grijeha.
5. Mojsijeva 23,23Što ti izide iz usta, ono drži i učini, kao što zavjetuješ Gospodu Bogu svojemu dragovoljno, što izrečeš ustima svojim.
5. Mojsijeva 23,24Kad uđeš u vinograd bližnjega svojega, možeš jesti grožđa po volji dok se ne nasitiš; ali ga ne meći u sud svoj.
5. Mojsijeva 23,25Kad uđeš u usjev bližnjega svojega, možeš trgati klasje rukom svojom; ali da ne zažnješ srpom u usjev bližnjega svojega.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje