Tražilica


Ponovljeni zakon 25. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 25,1Ako dođu ljudi, koji su među sobom u raspri, pred sud, neka im se sudi! Nedužnoga neka oslobode, a krivca neka osude!
Ponovljeni zakon 25,2Ako je krivac zaslužio batine, tada sudac neka naloži, da ga povale i da mu pred njim dadnu toliko udaraca, koliko odgovara krivnji njegovoj!
Ponovljeni zakon 25,3četrdeset udaraca smije naložiti da mu se dadne, ali ne više, da se ne poništi pred tobom zemljak tvoj, kad bi mu se preko toga udarilo još više udaraca.
Ponovljeni zakon 25,4Ne zavezuj usta volu kad vrše!
Ponovljeni zakon 25,5Ako braća stanuju skupa i jedan od njih umre, a ne ostavi sina iza sebe, onda neka se žena umrloga ne uda vani za stranca! Njezin djever neka otide k njoj, neka je uzme za ženu i izvrši na njoj dužnost djeversku!
Ponovljeni zakon 25,6Prvorođenac, kojega ona rodi, neka nosi ime brata umrloga, da ne izumre ime njegovo u Izraelu.
Ponovljeni zakon 25,7Ako li onaj čovjek neće da uzme snahe svoje, onda snaha njegova neka ide na vrata gradska pred Starješine i neka rekne: Djever moj neće da očuva ime bratu svojemu u Izraelu. On mi neće da učini dužnost djeversku.
Ponovljeni zakon 25,8Starješine grada njegova neka ga tada dozovu i potegnu na odgovor! Prikaže li se on i dadne li izjava: Neću da je uzmem,
Ponovljeni zakon 25,9Onda neka pristupi k njemu snaha njegova pred starješinama, neka mu izuje obuću s nogu, neka mu pljune u lice i glasno povikne: Tako neka bude čovjeku, koji neće da zida kuće brata svojega!
Ponovljeni zakon 25,10Kuća njegova neka se u Izraelu zove samo još kuća bosoga!
Ponovljeni zakon 25,11Ako se pobiju ljudi i žena jednoga doleti da otme muža svojega iz ruku onoga, koji ga bije, i pruži ruku svoju i uhvati ga za sram,
Ponovljeni zakon 25,12Odsijeci joj ruku bez milosrđa!
Ponovljeni zakon 25,13Ne nosi u torbi svojoj dvojaku utegu, težu i lakšu!
Ponovljeni zakon 25,14Nemoj imati u kući svojoj dvojaku mjeru, veću i manju!
Ponovljeni zakon 25,15Puna i prava utega neka ti je, puna i prava mjera neka ti je, i da dugo živiš u zemlji, koju ti da je Gospod, Bog tvoj!
Ponovljeni zakon 25,16Jer je gnusoba Gospodu, Bogu tvojemu, svaki, koji čini tako, svaki, koji čini nepošteno.
Ponovljeni zakon 25,17Pomisli na to, što ti učiniše Amalečani na putu, kad ste išli iz Egipta!
Ponovljeni zakon 25,18Na putu napadoše te, jer si bio umoran i iznemogao, pobiše kod tvoje zadnje čete sve, što od umora zastadoše za tobom, bez straha od Boga.
Ponovljeni zakon 25,19Kad te jednom Gospod, Bog tvoj, smiri od svih neprijatelja tvojih unaokolo u zemlji, koju ti daje Gospod, Bog tvoj, u posjed i baštinu, tada izbriši pod nebom, što spominje na Amaleka! Ne zaboravi to!
Ponovljeni zakon 25,1 Kad nastane svađa među ljudima i dođu na sud da im se sudi, neka se dade pravo onome koji je prav, a krivac neka se osudi.
Ponovljeni zakon 25,2Ako krivac zasluži da bude išiban, neka mu sudac naredi da legne i tu pred njim neka mu odbroje onoliko udaraca koliko odgovara njegovoj krivnji.
Ponovljeni zakon 25,3Do četrdeset udaraca može mu se dati, ali ne više, da modrica ne bi bila prevelika te se ne bi ponizio tvoj brat pred tobom kad bi mu udarali više udaraca.
Ponovljeni zakon 25,4Ne zavezuj usta volu kad vrše.
Ponovljeni zakon 25,5Kad braća stanuju zajedno pa jedan od njih umre a da nije imao sina, žena pokojnoga neka se ne preudaje izvan kuće, nego neka k njoj pristupi njezin djever i uzme je sebi za ženu te izvrši djeversku dužnost.
Ponovljeni zakon 25,6A prvi sin koga ona rodi neka ostane na ime njegova pokojnoga brata da njegovo ime ne izumre u Izraelu.
Ponovljeni zakon 25,7Ako, međutim, onaj čovjek ne želi da se oženi svojom snahom, onda njegova snaha neka dođe na vrata pred starješine i kaže: `Neće djever moj da sačuva ime bratu svome u Izraelu; neće da mi učini djeversku dužnost.`
Ponovljeni zakon 25,8Neka ga pozovu starješine njegova grada i pitaju. Bude li uporan i kaže: `Ne želim se njom ženiti`,
Ponovljeni zakon 25,9neka njegova snaha k njemu pristupi na oči starješine pa mu skine s noge sandalu, pljune mu u lice i kaže ove riječi: `Ovako se radi čovjeku koji neće da podigne doma svome bratu!`
Ponovljeni zakon 25,10Taj neka se prozove u Izraelu `Dom bosoga`.
Ponovljeni zakon 25,11Ako se dvojica potuku, pa žena jednoga pođe da izbavi svoga muža iz šaka onoga koji ga tuče i pruži ona svoju ruku i onoga uhvati za sram,
Ponovljeni zakon 25,12odsijeci joj ruku i neka je ne sažaljuje oko tvoje.
Ponovljeni zakon 25,13U torbi nemoj nositi dvojak uteg, veći i manji.
Ponovljeni zakon 25,14U svojoj kući opet nemoj držati dvojaku efu: veću i manju.
Ponovljeni zakon 25,15Neka ti je uteg potpun i točan i neka ti je efa potpuna i točna, da dugo živiš na zemlji koju ti daje Jahve, Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 25,16Ta Jahvi je, Bogu tvome, odvratan tko to čini, tko god čini nepravdu.
Ponovljeni zakon 25,17Sjećaj se onoga što ti je učinio Amalek dok ste bili na putu pošto ste izišli iz Egipta;
Ponovljeni zakon 25,18kako te dočeka na putu i pobi u tvom zaleđu sve nemoćne kad si bio umoran i iscrpljen jer se nije Boga bojao.
Ponovljeni zakon 25,19I zato kad te Jahve, Bog tvoj, smiri od svih tvojih neprijatelja naokolo u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu, izbriši pod nebom spomen na Amaleka. Ne zaboravi!
Deuteronom 25,1Kad ljudi imaju međusobni spor, oni će prići za presuditi i bit će suđeni, izjavit će se nedužnost nedužnog i krivica krivca .
Deuteronom 25,2Ako krivac zaslužuje udarce, sudac će ga staviti na zemlju, i učiniti da mu pred njim daju broj udaraca primjeren krivici.
Deuteronom 25,3Dat će mu se 40 udaraca, ne više, da dajući mu više ne bude načinjena teška pozljeda, i da tvoj brat ne bude ponižen na tvoje oči.
Deuteronom 25,4Ti nećeš staviti brnjicu govedu kad bude pogazilo žito .
Deuteronom 25,5Ako braća stanuju zajedno, a jedan od njih umre ne imavši sina, žena pokojnika neće pripasti jednom strancu, izvan obitelji; njen djever ići će prema njoj, uzet će ju za ženu i činit će glede nje obvezu djevera
Deuteronom 25,6Prvi sin kojeg bude donijela na svijet nastavit će ime brata koji je umro; tako ime njegovo neće biti izbrisano iz Izraela.
Deuteronom 25,7A ako čovjek nema želja oženiti svoju zaovu, ova će doći k vratima *poglavara i reći će im: ` Moj djever je odbio nastaviti za svog brata jedno ime u Izraelu, on je odbio izvršiti obvezu djevera u odnosu na mene. `
Deuteronom 25,8Poglavari grada će ga pozvati i govoriti mu. On će se naći ondje i reći: ` Ja nemam želje nju oženiti. `
Deuteronom 25,9Njegova zaova će mu se približiti, u nazočnosti poglavara, ona će mu skinuti sandalu s noge i pljunuti mu u lice; potom će uzeti riječ i reći će: ` Evo što se čini čovjeku koji ne podiže iznova dom bratu svojem! `
Deuteronom 25,10A u Izraelu, nazvat će se "domom izuvenog ".
Deuteronom 25,11Kad se jedan čovjek i njegov brat pošakaju, i žena jednog od njih se približi za spasiti muža svojega iz ruku protivnikovih, ako ona ispruži ruku i uhvati stidno mjesto ovome,
Deuteronom 25,12ti ćeš odsjeći ruku toj ženi. Ti nećeš sažaliti se.
Deuteronom 25,13Ti nećeš u torbi svojoj imati dva različita utega, jedan veliki i jedan mali;
Deuteronom 25,14ti nećeš imati u svojoj kući dva različita vagana,
Deuteronom 25,15jedan veliki i jedan mali; jedan uteg čist i točan, jedan vagan čist i točan to je što ćeš ti imati, da bi se tvoji dani produžili na zemlji koju GOSPOD Bog tvoj ti daje.
Deuteronom 25,16Jer svaki čovjek koji to čini počinjava nepravdu, a to je jedna gnusnost za GOSPODA Boga tvojeg.
Deuteronom 25,17Sjećaj se onoga što ti je učinio Amalek na vašoj cesti, na izlasku iz Egipta,
Deuteronom 25,18on koji je došao tebi u susret na cestui uništio, u pozadini tvoje kolone, sve one koji su se vukli, dok ti bijaše iscrpljen i preumoran; on se nije bojao Boga.
Deuteronom 25,19Onda, kad ti GOSPOD, Bog tvoj bude dao odmor oslobađajući te stiska svih tvojih
Deuteronom 25,20neprijatelja, u zemlji što GOSPOD, Bog tvoj ti daje u baštinu za uzeti ju u posjed, ti ćeš izbrisati ispod neba sjećanje na Amaleka. Ti nećeš zaboraviti!
5. Mojsijeva 25,1Kad je raspra među ljudima pa dođu na sud da im sude, tada pravoga neka opravdaju a krivoga neka osude.
5. Mojsijeva 25,2I ako krivi zaslužuje boj, tada sudija neka zapovjedi da ga povale i biju pred njim, na broj prema krivici njegovoj.
5. Mojsijeva 25,3Do četrdeset udaraca neka zapovjedi da mu udare, ne više, da se ne bi poništio brat tvoj u tvojim očima, kad bi mu se udarilo više udaraca.
5. Mojsijeva 25,4Nemoj zavezati usta volu kad vrše.
5. Mojsijeva 25,5Kad braća žive zajedno pa umre jedan od njih bez djece, onda žena umrloga da se ne uda iz kuće za drugoga; brat njegov neka otide k njoj i uzme je za ženu i učini joj dužnost djeversku.
5. Mojsijeva 25,6I prvi sin kojega ona rodi neka se nazove imenom brata njegova umrloga, da ne pogine ime njegovo u Izrailju.
5. Mojsijeva 25,7Ako li onaj čovjek ne bi htio uzeti snahe svoje, onda snaha njegova neka dođe na vrata pred starješine, i reče: neće djever moj da podigne bratu svojemu sjemena u Izrailju, neće da mi učini dužnosti djeverske.
5. Mojsijeva 25,8Tada neka ga dozovu starješine mjesta onoga i razgovore se s njim; pa ako se on upre i reče: neću da je uzmem;
5. Mojsijeva 25,9Onda neka pristupi k njemu snaha njegova pred starješinama, i neka mu izuje obuću s noge njegove i pljune mu u lice, i progovorivši neka reče: tako valja da bude čovjeku koji neće da zida kuće brata svojega.
5. Mojsijeva 25,10I on neka se zove u Izrailju: dom bosoga.
5. Mojsijeva 25,11Ako bi se svadili ljudi, jedan s drugim, pa bi došla žena jednoga da otme muža svojega iz ruke drugoga koji ga bije, i pruživši ruku svoju uhvatila bi ga za mošnice.
5. Mojsijeva 25,12Otsijeci joj ruku; neka ne žali oko tvoje.
5. Mojsijeva 25,13Nemoj imati u torbi svojoj dvojaku mjeru, veliku i malu.
5. Mojsijeva 25,14Nemoj imati u kući svojoj dvojaku efu, veliku i malu.
5. Mojsijeva 25,15Mjera potpuna i prava neka ti je; efa potpuna i prava neka ti je, da bi ti se produljili dani tvoji u zemlji koju ti daje Gospod Bog tvoj.
5. Mojsijeva 25,16Jer je gad pred Gospodom Bogom tvojim ko god čini tako, ko god čini krivo.
5. Mojsijeva 25,17Opominji se šta ti je učinio Amalik na putu kad iđaste iz Misira,
5. Mojsijeva 25,18Kako te dočeka na putu i pobi na kraju sve umorne koji iđahu za tobom, kad si bio sustao i iznemogao, i ne boja se Boga.
5. Mojsijeva 25,19Zato kad te Gospod Bog tvoj smiri od svijeh neprijatelja tvojih unaokolo u zemlji koju ti daje Gospod Bog tvoj da je naslijediš, tada zatri spomen Amaliku pod nebom; ne zaboravi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje