Tražilica


Postanak 23. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 23,1Sara poživje sto i dvadeset i sedam godina; to su godine života Sarina.
Postanak 23,2I umrije Sara u Kirjat Arbi, to jest u Hebronu, u zemlji kanaanskoj. I poče Abraham držati žalost za Saru i oplakivati je.
Postanak 23,3Nato ostavi Abraham pokojnicu i progovori sinovima Hetovim ovako:
Postanak 23,4"Ja sam samo tuđinac i došljak među vama. Dajte mi dakle zemljište sa grob kod vas, da iznesem pokojnicu svoju iz kuće i da je pokopam!"
Postanak 23,5Hetovi sinovi odgovoriše Abrahamu:
Postanak 23,6"Čuj nas, gospodaru! Ti živiš ovdje među nama kao knez Božji. U najboljoj grobnici našoj pokopaj pokojnicu svoju! Nitko od nas neće ti uskratiti, da pokopaš pokojnicu svoju u grobnici njegovoj."
Postanak 23,7Tada se diže Abraham, duboko se nakloni stanovnicima zemlje, sinovima Hetovim,
Postanak 23,8I reče im: "Kad vam je pravo, da iznesem pokojnicu svoju iz kuće i da je pokopam, iskažite mi ljubav i progovorite za me lijepu riječ Efronu, sinu Soharovu.
Postanak 23,9Neka mi ustupi pećinu Makpelu, koja je njegova, a leži na kraj polja njegova; za punu cijenu neka mi je u nazočnosti vašoj dadne za grobnicu."
Postanak 23,10A Efron je sjedio među sinovima Hetovim. I odgovori Hitej Efron Abrahamu pred svima, što su bili došli na vrata gradska ovako:
Postanak 23,11"Ali ne, gospodaru, poslušaj me! Polje ti poklanjam i pećinu što je na njemu, poklanjam ti; pred zemljacima svojim poklanjam ti je. Pokopaj samo pokojnicu svoju!"
Postanak 23,12Tada se Abraham nakloni pred stanovnicima zemlje,
Postanak 23,13I reče Efronu u nazočnosti stanovnika zemlje: "Ne, poslušaj me ipak! Plaćam cijenu za polje, uzmi je od mene, da mogu tamo pokopati pokojnicu svoju!"
Postanak 23,14Efron odgovori Abrahamu:
Postanak 23,15"Ne, gospodaru, poslušaj me! Zemlja za četiri stotine šekela srebra, što je to među nama? Pokopaj samo pokojnicu svoju!"
Postanak 23,16I Abraham prihvati tražbinu Efronovu, i izmjeri Abraham Efronu cijenu, što ju je bio taj zatražio u nazočnosti sinova Hetovih, naime četiri stotine šekela srebra, kako su išli među trgovcima.
Postanak 23,17Tako polje Efronovo, što je u Makpeli, naprema Mamri, polje zajedno s pećinom, što je bila na njemu, i sa svim drvećem, što je bilo na polju i po međi njegovoj unaokolo.
Postanak 23,18Tako prijeđe pravno u posjed Abrahamov pred svima sinovima Hetovim, što su bili došli na vrata gradska.
Postanak 23,19Nato Abraham pokopa Saru, ženu svoju, u pećini na polju Makpeli, istočno od Mamre, to jest Hebrona, u zemlji kanaanskoj.
Postanak 23,20Tako prijeđe polje i pećina, što je bila na njemu, od sinova Hetovih pravno na Abrahama za baštinsko groblje.
Postanak 23,1 Duljina Sarina života bila je stotinu dvadeset i sedam godina.
Postanak 23,2Sara umrije u Kirjat Arbi, to jest u Hebronu, u zemlji kanaanskoj; i Abraham uđe u žalost za Sarom i naricaše za njom.
Postanak 23,3Potom se Abraham digne ispred svoje pokojnice te prozbori sinovima Hetovim:
Postanak 23,4"Premda sam ja među vama doseljeni stranac, prodajte mi zemljište za grob među vama, tako da mogu iznijeti svoju pokojnicu i sahraniti je.
Postanak 23,5A sinovi Hetovi odgovore Abrahamu:
Postanak 23,6"Gospodine, saslušaj nas! Ti si izabranik Božji u našoj sredini. Pokopaj svoju pokojnicu u našem najbiranijem grobu. Nitko ti od nas neće odbiti svoga groba da mogneš sahraniti svoju pokojnicu.
Postanak 23,7Nato se Abraham diže pa se mještanima, sinovima Hetovim, duboko pokloni
Postanak 23,8te im reče: "Ako se slažete da svoju pokojnicu uklonim i sahranim, čujte me: zauzmite se za me kod Efrona, sina Soharova,
Postanak 23,9da mi proda spilju Makpelu što njemu pripada a nalazi se na kraju njegova posjeda; neka mi je za punu cijenu, u vašoj nazočnosti, proda u vlasništvo za sahranjivanje.
Postanak 23,10A Efron je sjedio sa sinovima Hetovim. Potom Efron, Hetit, odgovori Abrahamu da ga čuju sinovi Hetovi svojim ušima - svi koji su sjedili u vijeću onoga grada:
Postanak 23,11"Ne, moj gospodine! Saslušaj mene! Ja tebi dajem poljanu i spilju što je na njoj; darujem ti to pred sinovima svoga naroda. Sahrani svoju pokojnicu.
Postanak 23,12Abraham se duboko nakloni mještanima,
Postanak 23,13a onda progovori Efronu da mještani čuju na svoje uši: "Ded me samo poslušaj! Dajem ti cijenu za poljanu; primi je od mene da ondje mogu sahraniti svoju pokojnicu!
Postanak 23,14Efron odgovori Abrahamu:
Postanak 23,15"Čuj me, moj gospodine: zemljište u vrijednosti od četiri stotine srebrnika, što je to tebi i meni! Sahrani, dakle, svoju pokojnicu!
Postanak 23,16Abraham se složi s Efronom; isplati Abraham Efronu novac što ga je spomenuo tako da su na svoje uši čuli sinovi Hetovi - četiri stotine srebrnika trgovačke mjere.
Postanak 23,17I tako Efronova poljana u Makpeli nasuprot Mamri - poljana, spilja i sva stabla što su bila na poljani -
Postanak 23,18prijeđe u vlasništvo Abrahamovo u nazočnosti sinova Hetovih, sviju koji su sjedili u vijeću svoga grada.
Postanak 23,19A onda Abraham sahrani svoju ženu Saru u spilji na poljani Makpeli nasuprot Mamri - danas Hebronu - u zemlji kanaanskoj.
Postanak 23,20Tako je poljana i spilja na njoj prešla od sinova Hetovih u vlasništvo Abrahamovo za sahranjivanje.
Stvaranje 23,1Život Sarin potraja 127 godina.
Stvaranje 23,2Sara umrije u zemlji Kanaanaca, u Kirijat-Arbau, tj. U Hebronu . Abraham svečano obavi obred Sarinog pogreba i oplaka ju.
Stvaranje 23,3Potom se podiže i udalji se od pokojnice da bi govorio sa sinovima Hetovim.
Stvaranje 23,4` Ja živim s vama kao jedan iseljenik i gost. Ustupite mi jedno grobište među vama da ukopam pokojnicu koja me napustila.`
Stvaranje 23,5Sinovi Hetovi odgovoriše Abrahamu ovim riječima: ` Slušaj nas, moj gospodaru.
Stvaranje 23,6Bog je od tebe načinio jednog poglavara u našoj sredini, ukopaj svoju pokojnicu u najboljem od naših grobova. Ni jedan od nas ne će ti zabraniti svoju gronicu za pogreb tvoje pokojnice.`
Stvaranje 23,7Abraham se diže da bi se poklonio pred pukom, sinovima Hetovim.
Stvaranje 23,8On im se obrati ovim riječima: ` Ako stvarno pokojnica koja me napustila treba biti s vama u jednom grobištu, slušajte me i posredujte za mene kod Efrona, sina Soharevog da mi ustupi spilju Makpela koja mu pripada na kraju njegovog polja.
Stvaranje 23,9Da mi ju ustupi po punoj njenoj vrijednosti kao vlasniku grobišta među vama. `
Stvaranje 23,10Efron bijaše sjedio među sinovima Hetovim; Efron Hitit odgovori Abrahamu na očigled sinova Hetovih, tj. pred svima koji su došli na vrata njegovog grada, i reče:
Stvaranje 23,11` Ne, moj gospodar, slušaj me: polje, ja ti ga dajem! Spilja koja se tu nalazi, ja ti ju dajem! Pred očima sveg mog puka ja ti ju dajem, ukopaj svoju pokojnicu.`
Stvaranje 23,12Abraham se pokloni pred pukom:
Stvaranje 23,13i kaza Efronu pred svim pukom: ` O ti, da si me samo htio slušati! Ja bih da ti dam cijenu polja ! Primi od mene to, i ja ću ondje ukopati pokojnicu. `
Stvaranje 23,14Efron odgovori Abrahamu i reče mu:
Stvaranje 23,15Moj Gospodaru, poslušaj me. Jedna zemlja od 400 sikala srebra, što je to između tebe i mene? Tvoja pokojnice, ukopaj ju! `
Stvaranje 23,16Abraham se sporazumje s Efronom. On mu izmjeri cijenu koju su Hetovi sinovi bili čuli oglasiti, 400 sikala srebra, po tržišnoj cijeni
Stvaranje 23,17Polje Efronovo Makpela, ispred :Mambre, polje i spilju uključivši, uračunavši sva drveta u polju, u svom svojem opsegu, garantirajući
Stvaranje 23,18kupnju Abrahamu, pred licem sinova Hetovih, svih onih koji dođoše k vratima gradskim.
Stvaranje 23,19Poslije čega, Abraham pokopa svoju ženu Saru u spilju na polju Makpela ispred Mambre; tj. u Hebronu u zemlji Kanaan.
Stvaranje 23,20Sinovi Hetovi garantiraju Abrahamu vlasništvo grobišno nad poljem i spiljom koja se tu nalazi.
1. Mojsijeva 23,1A poživje Sara sto i dvadeset i sedam godina; to su godine vijeka Sarina;
1. Mojsijeva 23,2I umrije Sara u Kirijat-Arvi, a to je Hevron, u zemlji Hananskoj. I dođe Avram da ožali Saru i oplače.
1. Mojsijeva 23,3A kad usta Avram od mrtvaca svojega, reče sinovima Hetovijem govoreći:
1. Mojsijeva 23,4Stranac sam i došljak kod vas; dajte mi da imam grob kod vas da pogrebem mrtvaca svojega ispred očiju svojih.
1. Mojsijeva 23,5A sinovi Hetovi odgovoriše Avramu govoreći mu:
1. Mojsijeva 23,6Čuj nas, gospodaru; ti si knez od Boga među nama; u najboljem grobu našem pogrebi mrtvaca svojega; niko između nas neće ti zatvoriti groba svojega da ne pogrebeš mrtvaca svojega.
1. Mojsijeva 23,7Tada usta Avram i pokloni se narodu zemlje one, sinovima Hetovijem;
1. Mojsijeva 23,8I reče im govoreći: ako hoćete da pogrebem mrtvaca svojega ispred očiju svojih, poslušajte me, i govorite za mene Efronu sinu Sarovu,
1. Mojsijeva 23,9Neka mi da pećinu u Makpeli, koja je nakraj njive njegove; za novce neka mi je da među vama koliko vrijedi, da imam grob.
1. Mojsijeva 23,10A Efron sjeđaše usred sinova Hetovijeh. Pa reče Efron Hetejin Avramu pred sinovima Hetovijem, koji slušahu, pred svijem koji ulažahu na vrata grada njegova, govoreći:
1. Mojsijeva 23,11Ne, gospodaru; čuj me: poklanjam ti njivu, i pećinu kod nje poklanjam ti; pred sinovima naroda svojega poklanjem ti je, pogrebi mrtvaca svojega.
1. Mojsijeva 23,12A Avram se pokloni narodu zemlje one,
1. Mojsijeva 23,13I reče Efronu pred narodom zemlje one govoreći: ako si voljan čuj me; da ti dam šta vrijedi njiva, uzmi od mene, pa ću onda pogrepsti mrtvaca svojega ondje.
1. Mojsijeva 23,14A Efron odgovori Avramu govoreći mu:
1. Mojsijeva 23,15Gospodaru, čuj me; zemlja vrijedi četiri stotine sikala srebra između mene i tebe; šta je to? samo ti pogrebi mrtvaca svojega.
1. Mojsijeva 23,16A Avram čuvši Efrona izmjeri mu srebro, koje reče pred sinovima Hetovijem, četiri stotine sikala srebra, kako su išli među trgovcima.
1. Mojsijeva 23,17I njiva Efronova u Makpeli prema Mamriji, njiva s pećinom koja je na njoj, i sva drveta na njivi i po međi njezinoj unaokolo,
1. Mojsijeva 23,18Posta Avramova pred sinovima Hetovijem, pred svjema koji ulaze na vrata grada onoga.
1. Mojsijeva 23,19Potom pogrebe Avram Saru ženu svoju u pećini na njivi Makpeli prema Mamriji, a to je Hevron, u zemlji Hananskoj.
1. Mojsijeva 23,20I potvrdiše sinovi Hetovi njivu i pećinu na njoj Avramu da ima grob.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje