Tražilica


Postanak 23. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Postanak 23,1Sara poživje sto i dvadeset i sedam godina; to su godine života Sarina.
Postanak 23,2I umrije Sara u Kirjat Arbi, to jest u Hebronu, u zemlji kanaanskoj. I poče Abraham držati žalost za Saru i oplakivati je.
Postanak 23,3Nato ostavi Abraham pokojnicu i progovori sinovima Hetovim ovako:
Postanak 23,4"Ja sam samo tuđinac i došljak među vama. Dajte mi dakle zemljište sa grob kod vas, da iznesem pokojnicu svoju iz kuće i da je pokopam!"
Postanak 23,5Hetovi sinovi odgovoriše Abrahamu:
Postanak 23,6"Čuj nas, gospodaru! Ti živiš ovdje među nama kao knez Božji. U najboljoj grobnici našoj pokopaj pokojnicu svoju! Nitko od nas neće ti uskratiti, da pokopaš pokojnicu svoju u grobnici njegovoj."
Postanak 23,7Tada se diže Abraham, duboko se nakloni stanovnicima zemlje, sinovima Hetovim,
Postanak 23,8I reče im: "Kad vam je pravo, da iznesem pokojnicu svoju iz kuće i da je pokopam, iskažite mi ljubav i progovorite za me lijepu riječ Efronu, sinu Soharovu.
Postanak 23,9Neka mi ustupi pećinu Makpelu, koja je njegova, a leži na kraj polja njegova; za punu cijenu neka mi je u nazočnosti vašoj dadne za grobnicu."
Postanak 23,10A Efron je sjedio među sinovima Hetovim. I odgovori Hitej Efron Abrahamu pred svima, što su bili došli na vrata gradska ovako:
Postanak 23,11"Ali ne, gospodaru, poslušaj me! Polje ti poklanjam i pećinu što je na njemu, poklanjam ti; pred zemljacima svojim poklanjam ti je. Pokopaj samo pokojnicu svoju!"
Postanak 23,12Tada se Abraham nakloni pred stanovnicima zemlje,
Postanak 23,13I reče Efronu u nazočnosti stanovnika zemlje: "Ne, poslušaj me ipak! Plaćam cijenu za polje, uzmi je od mene, da mogu tamo pokopati pokojnicu svoju!"
Postanak 23,14Efron odgovori Abrahamu:
Postanak 23,15"Ne, gospodaru, poslušaj me! Zemlja za četiri stotine šekela srebra, što je to među nama? Pokopaj samo pokojnicu svoju!"
Postanak 23,16I Abraham prihvati tražbinu Efronovu, i izmjeri Abraham Efronu cijenu, što ju je bio taj zatražio u nazočnosti sinova Hetovih, naime četiri stotine šekela srebra, kako su išli među trgovcima.
Postanak 23,17Tako polje Efronovo, što je u Makpeli, naprema Mamri, polje zajedno s pećinom, što je bila na njemu, i sa svim drvećem, što je bilo na polju i po međi njegovoj unaokolo.
Postanak 23,18Tako prijeđe pravno u posjed Abrahamov pred svima sinovima Hetovim, što su bili došli na vrata gradska.
Postanak 23,19Nato Abraham pokopa Saru, ženu svoju, u pećini na polju Makpeli, istočno od Mamre, to jest Hebrona, u zemlji kanaanskoj.
Postanak 23,20Tako prijeđe polje i pećina, što je bila na njemu, od sinova Hetovih pravno na Abrahama za baštinsko groblje.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje