Tražilica


Postanak 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 4,1Adam spoznade Evu, ženu svoju, a ona zatrudnje i rodi Kaina, pa reče: "Dobih čovjeka s pomoću Gospoda."
Postanak 4,2Nato dobi još jednog sina, brata njegova Abela; Abel postade pastir, Kain ratar.
Postanak 4,3I poslije nekog vremena dogodi se, da Kain prinese Gospodu žrtvu od plodova poljskih.
Postanak 4,4I Abel žrtvova od prvina stada svojega, i to komade sala. Gospod pogleda milostivo na Abela i žrtvu njegovu,
Postanak 4,5A na Kaina i žrtvu njegovu ne pogleda. Tada se Kain rasrdi veoma i gledao je preda se mrko.
Postanak 4,6A Gospod upita Kaina: "Zašto si srdit i gledaš preda se tako mrko?
Postanak 4,7Jer ako pravo radiš, smiješ slobodno dignuti pogled? Ako li krivo radiš, ne vreba li tada pred vratima grijeh, kojega poželjenje upravljeno je k tebi, ali mu ti moraš gospodar biti?"
Postanak 4,8I jednoga dana, kad se je Kain sa svojim bratom Abelom, dok su bili na polju, nešto sporečkao, skoči Kain na brata svojega Abela i ubi ga.
Postanak 4,9Tada upita Gospod Kaina: "Gdje ti je brat Abel?" On odgovori: "Ne znam; zar sam ja čuvar brata svojega?"
Postanak 4,10Tada reče Gospodin: "Što si učinio? Glasno viče sa zemlje k meni krv brata tvojega.
Postanak 4,11I zato da si proklet, prognan od domaćeg tla, što je otvorilo usta svoja, da popije iz ruke tvoje krv brata tvojega.
Postanak 4,12Kad zemlju obradiš, neka ti više ne daje uroda; lutat ćeš i bježat ćeš po zemlji."
Postanak 4,13A Kain se potuži Gospodu: "Prevelika je kazna moja, a da bih je mogao snositi.
Postanak 4,14Eto, izgoniš me eto danas iz dobre zemlje; moram se kriti pred tobom, moram lutati i bježati po zemlji; tko god me susretne, ubit će me."
Postanak 4,15Tada mu Gospod reče: "Ne! Nego tko god ubije Kaina, bit će sedam puta osvećen." I Gospod načini Kainu znamen, da ga ne ubije nitko, koji ga susretne.
Postanak 4,16Kain ode nato ispred lica Gospodnjega i nastani se u zemlji Nod istočno od Edena.
Postanak 4,17Kain spoznade ženu svoju, ona zatrudnje i rodi Enoka. Kad ovaj, sazida grad, prozva grad po imenu sina svojega Enok.
Postanak 4,18Enoku se rodi Irad. Iradu se rodi Mehujael, Mehujaelu se rodi Metušael, Metušaelu se rodi Lamek.
Postanak 4,19Lamek uze sebi dvije žene. Jedna se zvala Ada, druga Sila.
Postanak 4,20Ada rodi Jabala, koji je bio pradjed onima, što stanuju pod šatorima i goje stoku.
Postanak 4,21Brat se njegov zvao Jubal, koji je bio pradjed svima gudačima i sviračima.
Postanak 4,22A Sila rodi Tubal-Kaina kovača, koji je pravio svakovrsno posuđe od mjedi i gvožđa. Sestra Tubal-Kainova bila je Naama.
Postanak 4,23Lamek reče ženama svojim: "Ada i Sila, čujte govor moj; žene Lamekove, poslušajte riječ moju: Ubio sam čovjeka koji me ranio i momka koji me udario.
Postanak 4,24Ako će Kain biti sedam puta osvećen, Lamek će biti sedamdeset i sedam puta."
Postanak 4,25Kad je Adam opet bio spoznao ženu svoju, i ona rodi sina, kojega nazva Set. Reče ona: "Bog mi dade drugoga sina na mjesto Abela, kojega ubi Kain."
Postanak 4,26I Setu se rodi sin i on ga nazva Enoš. Tada se počelo prizivati ime Gospodnje.
Postanak 4,1 Čovjek pozna svoju ženu Evu, a ona zače i rodi Kajina, pa reče: "Muško sam čedo stekla pomoću Jahve!
Postanak 4,2Poslije rodi Abela, brata Kajinova; Abel postane stočar, a Kajin zemljoradnik.
Postanak 4,3I jednoga dana Kajin prinese Jahvi žrtvu od zemaljskih plodova.
Postanak 4,4A prinese i Abel od prvine svoje stoke, sve po izbor pretilinu. Jahve milostivo pogleda na Abela i njegovu žrtvu,
Postanak 4,5a na Kajina i žrtvu njegovu ni pogleda ne svrati. Stoga se Kajin veoma razljuti i lice mu se namrgodi.
Postanak 4,6I Jahve reče Kajinu: "Zašto si ljut? Zašto ti je lice namrgođeno?
Postanak 4,7Jer ako pravo radiš, vedrinom odsijevaš. A ne radiš li pravo, grijeh ti je kao zvijer na pragu što na te vreba; još mu se možeš oduprijeti.
Postanak 4,8Kajin pak reče svome bratu Abelu: "Hajdemo van!" I našavši se na polju, Kajin skoči na brata Abela te ga ubi.
Postanak 4,9Potom Jahve zapita Kajina: "Gdje ti je brat Abel?" "Ne znam", odgovori. "Zar sam ja čuvar brata svoga?
Postanak 4,10Jahve nastavi: "Što si učinio? Slušaj! Krv brata tvoga iz zemlje k meni viče.
Postanak 4,11Stoga budi proklet na zemlji koja je rastvorila usta da proguta s ruke tvoje krv brata tvoga!
Postanak 4,12Obrađivat ćeš zemlju, ali ti više neće davati svoga roda. Vječni ćeš skitalica na zemlji biti!
Postanak 4,13A Kajin reče Jahvi: "Kazna je moja odviše teška da se snosi.
Postanak 4,14Evo me tjeraš danas s plodnoga tla; moram se skrivati od tvoga lica i biti vječni lutalac na zemlji - tko me god nađe, može me ubiti.
Postanak 4,15A Jahve mu reče: "Ne! Nego tko ubije Kajina, sedmerostruka osveta na njemu će se izvršiti!" I Jahve stavi znak na Kajina, da ga tko, našavši ga, ne ubije.
Postanak 4,16Kajin ode ispred lica Jahvina u zemlju Nod, istočno od Edena, i ondje se nastani.
Postanak 4,17Kajin pozna svoju ženu te ona zače i rodi Henoka. Podigao je grad i grad prozvao imenom svoga sina - Henok.
Postanak 4,18Henoku se rodio Irad, a od Irada potekao Mehujael; od Mehujaela poteče Metušael, od Metušaela Lamek.
Postanak 4,19Lamek uzme dvije žene. Jedna se zvala Ada, a druga Sila.
Postanak 4,20Ada rodi Jabala, koji je postao praocem onih što pod šatorima žive sa stokom.
Postanak 4,21Bratu mu bijaše ime Jubal. On je praotac svih koji sviraju na liru i sviralu.
Postanak 4,22Sila rodi Tubal-Kajina, praoca onih koji kuju bakar i željezo. Tubal-Kajinovoj sestri bijaše ime Naama.
Postanak 4,23Lamek prozbori svojim ženama: "Ada i Sila, glas moj poslušajte! Žene Lamekove, čujte mi besjedu: Čovjeka sam ubio jer me ranio i dijete jer me udarilo.
Postanak 4,24Ako će Kajin biti osvećen sedmerostruko, Lamek će sedamdeset i sedam puta!
Postanak 4,25Adam pozna svoju ženu te ona rodi sina i nadjenu mu ime Šet. Reče ona: "Bog mi dade drugo dijete mjesto Abela, koga ubi Kajin.
Postanak 4,26Šetu se rodi sin, komu on nadjenu ime Enoš. Tada se počelo zazivati ime Jahvino.
Stvaranje 4,1Čovjek pozna Evu ženu svoju. Ona osta trudna, rodi Kaina i reče: `Ja rodih jednog čovjeka, s GOSPODOM `.
Stvaranje 4,2Ona rodi još njegovog brata Abela.
Stvaranje 4,3Abel je napasao ovce, Kain je obrađivao zemlju. Na kraju sezone, Kain prinese GOSPODU jednu žrtvu od plodova zemaljskih;
Stvaranje 4,4Abel mu prinese također *prvijence svojih životinja i njihovo masno. GOSPOD okrenu svoj pogled prema Abelu i njegovoj žrtvi,
Stvaranje 4,5ali okrenu svoj pogled od Kaina i njegove žrtve. Kain bi time veoma razljućen i njegovo lice bi utučeno.
Stvaranje 4,6GOSPOD reče Kainu : `Zašto se ti ljutiš? I zašto je tvoje lice utučeno? Ako uradiš dobro, ne će li ti se pokazati?
Stvaranje 4,7Ako li ne uradiš dobro, grijeh, šćućuren na tvojim vratima, hlepi za tobom. Ali ti, svladaj ga .`
Stvaranje 4,8Kain porazgovara sa svojim bratom Abelom, kad biše u poljima, Kain napade svog brata Abela i ubi ga.
Stvaranje 4,9GOSPOD reče Kainu: `Gdje je tvoj brat?` `Ne znam odgovori ovaj. Jesam li ja čuvar svojem bratu?`
Stvaranje 4,10` Što si to učinio uzvrati on. Glas krvi tvojeg brata jauče iz zemlje prema meni.
Stvaranje 4,11Ti si sada proklet od zemlje koja je otvorila usta da primi iz tvoje ruke krv tvojeg brata.
Stvaranje 4,12Kad budeš obrađivao svoju zemlju ona ti više ne će dati svoju snagu . Bit ćeš lutalica i potucalo na zemlji.`
Stvaranje 4,13Kain reče GOSPODU: ` Moja je grješka preteška za podnositi.
Stvaranje 4,14Ako me ti danas istjeraš s površine ovog tla, ja ću biti skriven licu tvojem, bit ću lutalica i skitnica na zemlji i ako me tko nađe ubit će me.`
Stvaranje 4,15GOSPOD mu reče: ` Pa, dobro! Ubije li tko Kaina, on će biti osvećen sedam puta .` GOSPOD stavi jedan znak na Kaina da ga nitko, susrevši ga, ne ubije.
Stvaranje 4,16Kain se udalji iz nazočnosti GOSPODOVE i nastani se u zemlji Nod na istoku Edena.
Stvaranje 4,17Kain pozna ženu svoju, ona ostade trudna i rodi Henoha. Kain poče graditi jedan grad i nazva taj grad imenom sina svojega Henoha .
Stvaranje 4,18Irad se rodi u Henoha, a Irad rodi Mehujaela; Mehujael rodi Metušaela, a Metušael rodi Lameha.
Stvaranje 4,19Lameh uze dvije žene: jedna se zvala Ada, a druga Sija.
Stvaranje 4,20Ada rodi Jabala; taj bi ocem onima koji stanovahu u šatorima sa stadima.
Stvaranje 4,21Njegov se brat zvaše Jubal; ovaj bi ocem svima onima koji su svirali citru i frulu.
Stvaranje 4,22Sija, što se tiče nje, rodi Tubal-Kaina koji oštraše sav brončani raonik i nož; sestra Tubal-Kainova bijaše Nâma.
Stvaranje 4,23Lameh reče svojim ženama: `Ado i Sijo, slušajte moj glas! Žene počujte moje riječi! Da, ja sam ubio jednog čovjeka zbog jedne rane i dijete zbog modrice.
Stvaranje 4,24Da, Kain bit će osvećen sedam puta, ali Lameh 77 puta.`
Stvaranje 4,25Adam opet pozna svoju ženu, ona rodi jednog sina i nazva ga Set, jer Bog mi stvori drugog potomka umjesto Abela, budući da ga je Kain ubio. `
Stvaranje 4,26Setu, njemu također, rodi se jedan sin kojeg on nazva imenom Enoš. On poče otad zazivati ime GOSPODOVO.
1. Mojsijeva 4,1Iza toga Adam pozna Jevu ženu svoju, a ona zatrudnje i rodi Kajina, i reče: dobih čovjeka od Gospoda.
1. Mojsijeva 4,2I rodi opet brata njegova Avelja. I Avelj posta pastir a Kajin ratar.
1. Mojsijeva 4,3A poslije nekoga vremena dogodi se, te Kajin prinese Gospodu prinos od roda zemaljskoga;
1. Mojsijeva 4,4A i Avelj prinese od prvina stada svojega i od njihove pretiline. I Gospod pogleda na Avelja i na njegov prinos,
1. Mojsijeva 4,5A na Kajina i na njegov prinos ne pogleda. Zato se Kajin rasrdi veoma, i lice mu se promijeni.
1. Mojsijeva 4,6Tada reče Gospod Kajinu: što se srdiš? što li ti se lice promijeni?
1. Mojsijeva 4,7Nećeš li biti mio, kad dobro činiš? a kad ne činiš dobro, grijeh je na vratima. A volja je njegova pod tvojom vlašću, i ti si mu stariji.
1. Mojsijeva 4,8Poslije govoraše Kajin s Aveljem bratom svojim. Ali kad bijahu u polju, skoči Kajin na Avelja brata svojega, i ubi ga.
1. Mojsijeva 4,9Tada reče Gospod Kajinu: gdje ti je brat Avelj? A on odgovori: ne znam; zar sam ja čuvar brata svojega?
1. Mojsijeva 4,10A Bog reče: šta učini! glas krvi brata tvojega viče sa zemlje k meni.
1. Mojsijeva 4,11I sada, da si proklet na zemlji, koja je otvorila usta svoja da primi krv brata tvojega iz ruke tvoje.
1. Mojsijeva 4,12Kad zemlju uzradiš, neće ti više davati blaga svojega. Bićeš potukač i bjegunac na zemlji.
1. Mojsijeva 4,13A Kajin reče Gospodu: krivica je moja velika da mi se ne može oprostiti.
1. Mojsijeva 4,14Evo me tjeraš danas iz ove zemlje da se krijem ispred tebe, i da se skitam i potucam po zemlji, pa će me ubiti ko me udesi.
1. Mojsijeva 4,15A Gospod mu reče: za to ko ubije Kajina, sedam će se puta to pokajati. I načini Gospod znak na Kajinu da ga ne ubije ko ga udesi.
1. Mojsijeva 4,16I otide Kajin ispred Gospoda, i naseli se u zemlji Naidskoj na istoku prema Edemu.
1. Mojsijeva 4,17I pozna Kajin ženu svoju, a ona zatrudnje i rodi Enoha. I sazida grad i prozva ga po imenu sina svojega Enoh.
1. Mojsijeva 4,18A Enohu rodi se Gaidad; a Gaidad rodi Maleleila: a Maleleilo rodi Matusala; a Matusal rodi Lameha.
1. Mojsijeva 4,19I uze Lameh dvije žene: jednoj bješe ime Ada a drugoj Sela.
1. Mojsijeva 4,20I Ada rodi Jovila; od njega se narodiše koji žive pod šatorima i stoku pasu.
1. Mojsijeva 4,21A bratu njegovu bješe ime Juval; od njega se narodiše gudači i svirači.
1. Mojsijeva 4,22A i Sela rodi Tovela, koji bješe vješt kovati svašta od mjedi i od gvožđa; a sestra Tovelu bješe Noema.
1. Mojsijeva 4,23I reče Lameh svojima ženama, Adi i Seli: čujte glas moj, žene Lamehove, poslušajte riječi moje: ubiću čovjeka za ranu svoju i mladića za masnicu svoju.
1. Mojsijeva 4,24Kad će se Kajin osvetiti sedam puta, Lameh će sedamdeset i sedam puta.
1. Mojsijeva 4,25A Adam opet pozna ženu svoju, i ona rodi sina, i nadje mu ime Sit, jer mi, reče, Bog dade drugoga sina za Avelja, kojega ubi Kajin.
1. Mojsijeva 4,26I Situ se rodi sin, kojemu nadjede ime Enos. Tada se poče prizivati ime Gospodnje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje