Tražilica


Postanak 4. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Postanak 4,1Adam spoznade Evu, ženu svoju, a ona zatrudnje i rodi Kaina, pa reče: "Dobih čovjeka s pomoću Gospoda."
Postanak 4,2Nato dobi još jednog sina, brata njegova Abela; Abel postade pastir, Kain ratar.
Postanak 4,3I poslije nekog vremena dogodi se, da Kain prinese Gospodu žrtvu od plodova poljskih.
Postanak 4,4I Abel žrtvova od prvina stada svojega, i to komade sala. Gospod pogleda milostivo na Abela i žrtvu njegovu,
Postanak 4,5A na Kaina i žrtvu njegovu ne pogleda. Tada se Kain rasrdi veoma i gledao je preda se mrko.
Postanak 4,6A Gospod upita Kaina: "Zašto si srdit i gledaš preda se tako mrko?
Postanak 4,7Jer ako pravo radiš, smiješ slobodno dignuti pogled? Ako li krivo radiš, ne vreba li tada pred vratima grijeh, kojega poželjenje upravljeno je k tebi, ali mu ti moraš gospodar biti?"
Postanak 4,8I jednoga dana, kad se je Kain sa svojim bratom Abelom, dok su bili na polju, nešto sporečkao, skoči Kain na brata svojega Abela i ubi ga.
Postanak 4,9Tada upita Gospod Kaina: "Gdje ti je brat Abel?" On odgovori: "Ne znam; zar sam ja čuvar brata svojega?"
Postanak 4,10Tada reče Gospodin: "Što si učinio? Glasno viče sa zemlje k meni krv brata tvojega.
Postanak 4,11I zato da si proklet, prognan od domaćeg tla, što je otvorilo usta svoja, da popije iz ruke tvoje krv brata tvojega.
Postanak 4,12Kad zemlju obradiš, neka ti više ne daje uroda; lutat ćeš i bježat ćeš po zemlji."
Postanak 4,13A Kain se potuži Gospodu: "Prevelika je kazna moja, a da bih je mogao snositi.
Postanak 4,14Eto, izgoniš me eto danas iz dobre zemlje; moram se kriti pred tobom, moram lutati i bježati po zemlji; tko god me susretne, ubit će me."
Postanak 4,15Tada mu Gospod reče: "Ne! Nego tko god ubije Kaina, bit će sedam puta osvećen." I Gospod načini Kainu znamen, da ga ne ubije nitko, koji ga susretne.
Postanak 4,16Kain ode nato ispred lica Gospodnjega i nastani se u zemlji Nod istočno od Edena.
Postanak 4,17Kain spoznade ženu svoju, ona zatrudnje i rodi Enoka. Kad ovaj, sazida grad, prozva grad po imenu sina svojega Enok.
Postanak 4,18Enoku se rodi Irad. Iradu se rodi Mehujael, Mehujaelu se rodi Metušael, Metušaelu se rodi Lamek.
Postanak 4,19Lamek uze sebi dvije žene. Jedna se zvala Ada, druga Sila.
Postanak 4,20Ada rodi Jabala, koji je bio pradjed onima, što stanuju pod šatorima i goje stoku.
Postanak 4,21Brat se njegov zvao Jubal, koji je bio pradjed svima gudačima i sviračima.
Postanak 4,22A Sila rodi Tubal-Kaina kovača, koji je pravio svakovrsno posuđe od mjedi i gvožđa. Sestra Tubal-Kainova bila je Naama.
Postanak 4,23Lamek reče ženama svojim: "Ada i Sila, čujte govor moj; žene Lamekove, poslušajte riječ moju: Ubio sam čovjeka koji me ranio i momka koji me udario.
Postanak 4,24Ako će Kain biti sedam puta osvećen, Lamek će biti sedamdeset i sedam puta."
Postanak 4,25Kad je Adam opet bio spoznao ženu svoju, i ona rodi sina, kojega nazva Set. Reče ona: "Bog mi dade drugoga sina na mjesto Abela, kojega ubi Kain."
Postanak 4,26I Setu se rodi sin i on ga nazva Enoš. Tada se počelo prizivati ime Gospodnje.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje