Tražilica


Postanak 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 9,1I blagoslovi Bog Nou i sinove njegove i reče im: "Rađajte se, množite se i napunite zemlju!
Postanak 9,2Strah i trepet pred vama neka obuzme sve životinje zemaljske i sve ptice nebeske, sve, što se miče na zemlji, i sve ribe morske: sve je predano u vaše ruke.
Postanak 9,3Sve, što se miče, što živi, neka vam bude za hranu: kao nekoć zeleno bilje, tako vam sada sve dajem,
Postanak 9,4Samo mesa, što još ima u sebi svoju snagu životnu, naime krv, ne smijete jesti.
Postanak 9,5I za vašu krv, od koje ovisi život vaš, iskat ću račun; od svake životinje iskat ću za to račun, od čovjeka, od svakoga, pa i od brata njegova iskat ću račun za život čovječji.
Postanak 9,6Tko prolije krv čovječju, njegova se krv ima također proliti od čovjeka, jer je Bog stvorio čovjeka po slici Božjoj.
Postanak 9,7A vi se sad rađajte i množite se; raširite se na zemlji i namnožite se na njoj!"
Postanak 9,8Potom reče Bog Noi i sinovima njegovim, što su bili s njim:
Postanak 9,9"Evo, sklapam sad zavjet s vama i s vašim potomcima, što će biti nakon vas,
Postanak 9,10I sa svima živim bićima, što su s vama, s pticama, sa stokom i sa svima zvijerima, što su s vama, sa svima životinjama zemaljskim, što izađoše iz (plovnog) kovčega.
Postanak 9,11I to sklapam zavjet svoj s vama u tu svrhu, da nijedno stvorenje ne bude više uništeno od vode potopa, i da od sada ne dođe više potop, da zatre zemlju."
Postanak 9,12Nato nastavi Bog: "Ovo neka bude znak zavjeta, što ga sklapam između sebe i vas i svih živih bića, što su s vama, za sve buduće naraštaje.
Postanak 9,13Dugu svoju stavljam u oblake, koja će biti za znak zavjeta između mene i zemlje!
Postanak 9,14Kad eto navučem oblake na zemlju i ukaže se duga u oblacima;
Postanak 9,15Tada ću se spomenuti zavjeta svojega, koji postoji između me ne i vas i svih živih bića svake vrste; i nikada više neće biti vode za potop, da uništi sva stvorenja.
Postanak 9,16Kad se ukaže duga u oblacima, pogledat ću je i spomenut ću se vječnoga zavjeta između Boga i svih živih bića svake vrste, što su na zemlji."
Postanak 9,17I reče Bog dalje Noi: "To je znak zavjeta, što ga sklopih između sebe i svih živih bića na zemlji."
Postanak 9,18A sinovi Noini, koji izađoše iz plovnog kovčega, bili su: Šem, Ham i Jafet; Ham je otac Kanaanu.
Postanak 9,19Ova trojica bila su sinovi Noini i od njih se cijelo čovječanstvo zemlje razgranalo.
Postanak 9,20Noa poče obrađivati zemlju i zasadi vinograd.
Postanak 9,21A kad je pio vino, opio se, i ležao je otkriven u šatoru svojemu.
Postanak 9,22Ham, otac Kanaanu, promatrao je golotinju oca svojega, i rekao to obojici braće svoje vani.
Postanak 9,23A Šem i Jafet uzeše plašt i metnuše ga obojica na ramena svoja, stupiše natraške unutra i pokriše njim golotinju oca svojega. Lice njihovo bilo je pri tom natrag okrenuto, tako da ne vidješe golotinje oca svojega.
Postanak 9,24A kad se Noa rastrijezni od vina i doznade, što mu je bio učinio najmlađi sin njegov,
Postanak 9,25Reče on: "Proklet da je Kanaan; neka je najniži sluga braći svojoj!"
Postanak 9,26Potom nastavi: "Blagoslovljen da je Gospod, Bog Šemov; Kanaan neka je sluga njegov!
Postanak 9,27Neka raširi Bog Jafeta; neka prebiva u šatorima Šemovim; Kanaan neka mu je sluga!"
Postanak 9,28Noa poživje nakon potopa još trista i pedeset godina.
Postanak 9,29A svega poživje Noa devet stotina i pedeset godina; i umrije.
Postanak 9,1 Tada Bog blagoslovi Nou i njegove sinove i reče im: "Plodite se i množite i zemlju napunite.
Postanak 9,2Neka vas se boje i od vas strahuju sve životinje na zemlji, sve ptice u zraku, sve što se po zemlji kreće i sve ribe u moru: u vaše su ruke predane.
Postanak 9,3Sve što se kreće i živi neka vam bude za hranu: sve vam dajem, kao što vam dadoh zeleno bilje.
Postanak 9,4Samo ne smijete jesti mesa u kojem je još duša, to jest njegova krv.
Postanak 9,5A za vašu krv, za vaš život, tražit ću obračun: tražit ću ga od svake životinje; i od čovjeka za njegova druga tražit ću obračun za ljudski život.
Postanak 9,6Tko prolije krv čovjekovu, njegovu će krv čovjek proliti! Jer na sliku Božju stvoren je čovjek!
Postanak 9,7A vi, plodite se, i množite i zemlju napunite, i podložite je sebi!
Postanak 9,8Još reče Bog Noi i njegovim sinovima s njim:
Postanak 9,9"A ja, evo, sklapam svoj Savez s vama i s vašim potomstvom poslije vas
Postanak 9,10i sa svim živim stvorovima što su s vama: s pticama, sa stokom, sa zvijerima - sa svime što je s vama izišlo iz korablje - sa svim živim stvorovima na zemlji.
Postanak 9,11Držat ću se ja svog Saveza s vama te nikada više vode potopne neće uništiti živa bića niti će ikad više potop zemlju opustošiti.
Postanak 9,12I reče Bog: "A ovo znamen je Saveza koji stavljam između sebe i vas i svih živih bića što su s vama, za naraštaje buduće:
Postanak 9,13Dugu svoju u oblak stavljam, da zalogom bude Savezu između mene i zemlje.
Postanak 9,14Kad oblake nad zemlju navučem i duga se u oblaku pokaže,
Postanak 9,15spomenut ću se Saveza svoga, Saveza između mene i vas i stvorenja svakoga živog: potopa više neće biti da uništi svako biće.
Postanak 9,16U oblaku kad se pojavi duga, ja ću je vidjeti i vjekovnog ću se sjećati Saveza između Boga i svake žive duše, svakog tijela na zemlji.
Postanak 9,17I reče Bog Noi: "To neka je znak Saveza koji sam postavio između sebe i svih živih bića što su na zemlji.
Postanak 9,18Sinovi Noini, koji su iz korablje izišli, bijahu: Šem, Ham i Jafet. Ham je praotac Kanaanaca.
Postanak 9,19Ovo su trojica Noinih sinova i od njih se sav svijet razgranao.
Postanak 9,20Noa, zemljoradnik, zasadio vinograd.
Postanak 9,21Napio se vina i opio, pa se otkrio nasred šatora.
Postanak 9,22Ham, praotac Kanaanaca, opazi oca gola pa to kaza dvojici svoje braće vani.
Postanak 9,23Šem i Jafet uzmu ogrtač, obojica ga prebace sebi preko ramena pa njime, idući natraške, pokriju očevu golotinju. Lica im bijahu okrenuta na drugu stranu, tako te ne vidješe oca gola.
Postanak 9,24Kad se Noa otrijeznio od vina i saznao što mu je učinio najmlađi sin, reče:
Postanak 9,25"Neka je proklet Kanaanac, braći svojoj najniži sluga nek` bude!
Postanak 9,26Onda nastavi: "Blagoslovljen Jahve, Šemov Bog, Kanaanac nek` mu je sluga!
Postanak 9,27Nek Bog raširi Jafeta da prebiva pod šatorima Šemovim, Kanaanac nek` mu je sluga!
Postanak 9,28Poslije Potopa Noa poživje trista pedeset godina.
Postanak 9,29U svemu poživje Noa devet stotina pedeset godina; potom umrije.
Stvaranje 9,1Bog blagoslovi Noju i njegove sinove i reče im: `Budite plodni i namnoženi, ispunite zemlju.
Stvaranje 9,2Plašit ćete i biti strašni za sve životinje na zemlji i sve ptice nebeske. Sve što giba na površini zemlje i sve ribe morske stavljene su vam u ruke.
Stvaranje 9,3Sve što giba i što živi služit će vam za ishranu kao što vam već dadoh sve trave sazrijevajuće, ja vam sve dadoh.
Stvaranje 9,4Ipak vi ne jedite tijela s njegovim životom, to jest njegovu krv .
Stvaranje 9,5I isti, od vaše krvi, koja je vaš vlastiti život, tražit ću račun u svake zvijeri i tražit ću račun u čovjeka: svakome ću tražiti račun o životu njegovog brata.
Stvaranje 9,6` Tko prospe krv čovjekovu, po čovjeku bit će njegova krv prosuta; jer po slici Boga, Bog stvori čovjeka.
Stvaranje 9,7`Što se tiče vas, budite plodni i namnoženi, provrvite na zemlji, i umnažajte se na njoj. `
Stvaranje 9,8Bog reče Noji praćenom od svojih sinova :
Stvaranje 9,9` Ustanovit ću svoj *savez s vama, s vašim potomstvom poslije vas
Stvaranje 9,10i a svim živim bićima koja su s vama: pticama, svim divljim zvijerima koje su s vama, ukratko sa svim što koji su izišli iz lađe s vama, i sa sami divljim zvijerima.
Stvaranje 9,11Ustanovit ću svoj savez s vama: nijedno tijelo ne će biti istrijebljeno vodama Potopa, ne će više biti potopa za opustošiti zemlju. `
Stvaranje 9,12Bog reče: ` Evo znaka saveza koji ustanovljavam između mene, vas i svega živog s vama, za sve buduće naraštaje.
Stvaranje 9,13` Ja stavljam svoj luk u oblake da postane znak saveza između mene i zemlje.
Stvaranje 9,14Kad učinim da se pojavi oblak i kad se bude vidio luk u oblaku,
Stvaranje 9,15ja ću se sjetiti svojeg saveza između mene, vas i svakog živog bića koje god da bude; vode ne će više nikada postati Potop koji bi uništio svako tijelo.
Stvaranje 9,16Luk će biti u oblaku i ja ću ga gledati da bih se sjetio vječnog saveza između Boga i svakog živog bića, svakog tijela koje je na zemlji.`
Stvaranje 9,17Bog reče Noji: ` To je znak saveza koji ja ustanovljavam između sebe i svakog tijela koje je na zemlji.`
Stvaranje 9,18Sem, Šam i Jafet bijahu Noini sinovi koje Noa izvede iz lađe; Šam, to jest otac Kanaanaca.
Stvaranje 9,19To biše tri Noina sina, i od njih sva zemlja bi napučena.
Stvaranje 9,20Noa bi prvi ratar. On zasadi vinograd
Stvaranje 9,21i pijaše mu vino, opi se i razgoliti u unutrašnjosti svojeg šatora.
Stvaranje 9,22Šam, otac Kanaanaca, vidje golotinju svojeg oca i obavijesti svoja dva brata napolju.
Stvaranje 9,23Sem i Jafet uzeše ogrtač Nojin i staviše ga na svoja oba pleća i, hodajući unatraške, oni pokriše golotinju svojeg oca. Okrenuti na drugu stranu, oni ne vidješe golotinju ocu svojem.
Stvaranje 9,24Kad Noja, budući odspavao svoj mamurluk, saznade što je bio učinio njegov najmlađi sin,
Stvaranje 9,25poviknu: ` Proklet da je Kanaanac, nek bude posljednji sluga svojoj braći ! `
Stvaranje 9,26Potom reče:` Blagoslovljen budi GOSPODE, Bože Semov, nek mu Kanaanac bude slugom!
Stvaranje 9,27Nek Bog podijeli Jafetu, ali da ostane u šatorima Semovim, da mu Kanaanac bude sluga!`
Stvaranje 9,28Noja poživi 350 godina poslije Potopa. On proživi u svemu 950 godina pa umrije.
1. Mojsijeva 9,1I Bog blagoslovi Noja i sinove njegove, i reče im; rađajte se i množite se i napunite zemlju;
1. Mojsijeva 9,2I sve zvijeri zemaljske i sve ptice nebeske i sve što ide po zemlji i sve ribe morske neka vas se boje i straše; sve je predano u vaše ruke.
1. Mojsijeva 9,3Što se god miče i živi, neka vam bude za jelo, sve vam to dadoh kao zelenu travu.
1. Mojsijeva 9,4Ali ne jedite mesa s dušom njegovom, a to mu je krv.
1. Mojsijeva 9,5Jer ću i vašu krv, duše vaše, iskati; od svake ću je zvijeri iskati; iz ruke samoga čovjeka, iz ruke svakoga brata njegova iskaću dušu čovječiju.
1. Mojsijeva 9,6Ko prolije krv čovječiju, njegovu će krv proliti čovjek; jer je Bog po svojemu obličju stvorio čovjeka.
1. Mojsijeva 9,7Rađajte se dakle i množite se; narodite se veoma na zemlji i namnožite se na njoj.
1. Mojsijeva 9,8I reče Bog Noju i sinovima njegovijem s njim, govoreći:
1. Mojsijeva 9,9A ja evo postavljam zavjet svoj s vama i s vašim sjemenom nakon vas,
1. Mojsijeva 9,10I sa svijem životinjama, što su s vama od ptica, od stoke i od svega zvijerja zemaljskoga što je s vama, sa svačim što je izašlo iz kovčega, i sa svijem zvijerjem zemaljskim.
1. Mojsijeva 9,11Postavljam zavjet svoj s vama, te otsele neće nijedno tijelo poginuti od potopa, niti će više biti potopa da zatre zemlju.
1. Mojsijeva 9,12I reče Bog: evo znak zavjeta koji postavljam između sebe i vas i svake žive tvari, koja je s vama do vijeka:
1. Mojsijeva 9,13Metnuo sam dugu svoju u oblake, da bude znak zavjeta između mene i zemlje.
1. Mojsijeva 9,14Pa kad oblake navučem na zemlju, vidjeće se duga u oblacima,
1. Mojsijeva 9,15I opomenuću se zavjeta svojega koji je između mene i vas i svake duše žive u svakom tijelu, i neće više biti od vode potopa da zatre svako tijelo.
1. Mojsijeva 9,16Duga će biti u oblacima, pa ću je pogledati, i opomenuću se vječnoga zavjeta između Boga i svake duše žive u svakom tijelu koje je na zemlji.
1. Mojsijeva 9,17I reče Bog Noju: to je znak zavjeta koji sam učinio između sebe i svakoga tijela na zemlji.
1. Mojsijeva 9,18A bijahu sinovi Nojevi koji izidoše iz kovčega: Sim i Ham i Jafet; a Ham je otac Hanancima.
1. Mojsijeva 9,19To su tri sina Nojeva, i od njih se naseli sva zemlja.
1. Mojsijeva 9,20A Noje poče raditi zemlju, i posadi vinograd.
1. Mojsijeva 9,21I napiv se vina opi se, i otkri se nasred šatora svojega.
1. Mojsijeva 9,22A Ham, otac Hanancima, vidje golotinju oca svojega, i kaza obojici braće svoje na polju.
1. Mojsijeva 9,23A Sim i Jafet uzeše haljinu, i ogrnuše je obojica na ramena svoja, i idući natraške pokriše njom golotinju oca svojega, licem natrag okrenuvši se da ne vide golotinje oca svojega.
1. Mojsijeva 9,24A kad se Noje probudi od vina, dozna šta mu je učinio mlađi sin,
1. Mojsijeva 9,25I reče: proklet da je Hanan, i da bude sluga slugama braće svoje!
1. Mojsijeva 9,26I još reče: blagosloven da je Gospod Bog Simov, i Hanan da mu bude sluga!
1. Mojsijeva 9,27Bog da raširi Jafeta da živi u šatorima Simovijem, a Hanan da im bude sluga!
1. Mojsijeva 9,28I poživje Noje poslije potopa trista i pedeset godina.
1. Mojsijeva 9,29A svega poživje Noje devet stotina i pedeset godina; i umrije.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje