Tražilica


Propovjednik 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Propovjednik 12,1Spominji se Stvoritelja svojega u mladim danima, prije nego dođu dani zli i prispiju godine, za koje veliš: "Ne dopadaju mi se!"
Propovjednik 12,2Prije nego pomrči sunce, svjetlo i mjesec i zvijezde i iza dažda opet dođu oblaci.
Propovjednik 12,3To je doba, kad zadršću čuvari kuće, kad se pognu snažni ljudi, kad počivaju mlinarice jer ih je premalo, kad se skrivaju, koji vire kroz prozore.
Propovjednik 12,4Vrata s ulica zatvaraju se i zveka mlina biva tiša, o cvrkut ptičji jedan se diže i svi glasovi umuknu.
Propovjednik 12,5Čovjek se straši visina i strahote na ravnoj stazi; a badem cvjeta, skakavac se samo mučno vuče i napor opada; jer čovjek ulazi u vječnu kuću svoju! Po ulici idu naokolo ljudi turobni.
Propovjednik 12,6Sjećaj se Stvoritelja, prije nego se prekine uže srebrno, čaša zlatna pukne, vrč se na izvoru razbije, u studenac točak slomljeni padne.
Propovjednik 12,7I prah se vrati u zemlju, onako, kako je bio, i duh se vrati k Bogu, koji ga je dao - :
Propovjednik 12,8"Taština nad taštinama!" veli propovjednik, "sve je taština!"
Propovjednik 12,9K ovomu je još pridodati: "propovjednik je bio mudrac, koji je narodu davao znanje; bio je mislilac, istraživač i sastavio je mnogo priča.
Propovjednik 12,10Propovjednik se je trudio da nađe ugodne riječi i da napiše iskrene riječi istine.
Propovjednik 12,11Riječi su mudraca kao ostani volujski, i članovi skupljenih priča kao klini zabijeni, one potječu od jednoga Pastira.
Propovjednik 12,12Uostalom primi savjete, sine moj; nema kraja mnogome pisanju knjiga, a mnogo učenje umara tijelo.
Propovjednik 12,13Zaključnu riječ čujmo svi: "Boga se boj, i zapovijedi njegove drži!"
Propovjednik 12,14To vrijedi za svakoga; jer će svako djelo Bog iznijeti pred sud, sve skriveno, bilo dobro ili zlo.
Propovjednik 12,1 I sjećaj se svoga Stvoritelja u danima svoje mladosti prije nego dođu zli dani i prispiju godine kad ćeš reći: "Ne mile mi se.
Propovjednik 12,2Prije nego potamni sunce i svjetlost, mjesec i zvijezde, i vrate se oblaci iza kiše.
Propovjednik 12,3U dan kad zadrhte čuvari kuće i pognu se junaci, i dosađuju se mlinarice jer ih je premalo, i potamne oni koji gledaju kroz prozore;
Propovjednik 12,4kad se zatvore ulična vrata, oslabi šum mlina, kad utihne pjev ptice i zamru zvuci pjesme.
Propovjednik 12,5Kad je put uzbrdo muka i svaki izlazak prijetnja; a badem je u cvatu, i skakavac ne skače više, i koprov plot puca, jer čovjek ide u svoj vječni dom! A narikače već se kreću ulicama.
Propovjednik 12,6Prije nego se prekine srebrna vrpca i zlatna se svjetiljka razbije i razlupa se vrč na izvoru i slomi točak na bunaru;
Propovjednik 12,7i vrati se prah u zemlju kao što je iz nje i došao, a duh se vrati Bogu koji ga je dao.
Propovjednik 12,8Ispraznost nad ispraznostima, veli Propovjednik, sve je ispraznost.
Propovjednik 12,9A osim toga što je sam Propovjednik bio mudar, on je i narod učio mudrosti te je odmjerio, ispitao i sastavio mnogo mudrih izreka.
Propovjednik 12,10Ujedno se Propovjednik trudio pronaći prikladne riječi i izravno izraziti istinu.
Propovjednik 12,11Besjede su mudrih ljudi kao ostani i kao pobodeni kolci: pastir se njima služi na dobro svojega stada.
Propovjednik 12,12I na kraju, sine moj, znaj da je neizmjerno mnogo truda potrebno da se napiše knjiga i da mnogo učenje umara tijelo.
Propovjednik 12,13Čujmo svemu završnu riječ: "Boj se Boga, izvršuj njegove zapovijedi, jer - to je sav čovjek.
Propovjednik 12,14Jer sva će skrivena djela, bila dobra ili zla, Bog izvesti na sud.
Propovjednik 12,1I sjećaj se svog Tvorca u dane svoje mladosti, - prije no što ne dođu loši dani i godine o kojima ćeš reći: `Nikakvog nemam zadovoljstva`,
Propovjednik 12,2- prije nego što se ne smrače sunce i svjetlost i mjesec i zvijezde, i što oblaci ne vrate se, i po tome kiša,
Propovjednik 12,3u dan kad strijepe čuvari kuće, kad se povijaju snažni ljudi, ili se zaustavljaju one koje melju, suviše malobrojne, kad gube svoj sjaj oni koji gledaju kroz prozor,
Propovjednik 12,4kad se zatvaraju krila što gledaju na ulicu, dok se utišava glas žrvnja, kad se ustaje s pjesmom ptice i kad se stišavaju upjevavanja;
Propovjednik 12,5tada, strahuje se od uspinjanja, užasava od putovanja, dok badem je u cvjetovima, kad skakavci otežavaju i plod kopra buja; jer čovjek odlazi k svojoj kući vječnosti i već narikače kruže ulicom;
Propovjednik 12,6- prije nego što se otrgne posrebreni konac i zlatna se razbije kupa, no što se krčag na studencu razlupa,
Propovjednik 12,7- prije nego prašina se ne vrati zemlji, prema onom što bijaše, i prije nego dah se vrati Bogu koji ga bijaše i dao.
Propovjednik 12,8Taština nad taštinama, rekao je Kohelet, sve je taština .
Propovjednik 12,9To što dodaje mudrosti Koheletovoj, to je ono što je još poučavao znanost narodu; on je izvagao, ispitao,uredio, veliki broj poslovica.
Propovjednik 12,10Kohelet se potrudio pronaći ugodne riječi čiji je sadržaj je ovdje točno prenesen: to su vjerodostojne riječi.
Propovjednik 12,11Riječi mudraca su kao žalci, tvorci zbirki su dobro postavljeni putokazi; takav je dar jedinstvenog pastira .
Propovjednik 12,12Čuvaj se, sine moj, ovdje što dodati: umnažati knjige, nema kraja tome, i mnogo proučavati, tijelo se iscrpljuje.
Propovjednik 12,13Kraj rasprave: Sve se čulo. Boj se Boga i pazi njegove zapovijedi, jer to tamo je sav čovjek;
Propovjednik 12,14Bog će privesti svako djelo suđenju nadasve ono što ono skriva bilo dobro ili loše. :
Propovjednik 12,1Ali opominji se tvorca svojega u mladosti svojoj prije nego dođu dani zli i prispiju godine, za koje ćeš reći: nijesu mi mile;
Propovjednik 12,2Prije nego pomrkne sunce i vidjelo i mjesec i zvijezde, i opet dođu oblaci iza dažda,
Propovjednik 12,3Kad će drhtati stražari kućni i pognuti se junaci, i stati mlinarice, što ih je malo, i potamnjeti koji gledaju kroz prozore,
Propovjednik 12,4I kad će se zatvoriti vrata s ulice, i slabiti zveka od mljevenja, i kad će se ustajati na ptičji glas i prestati sve pjevačice,
Propovjednik 12,5I visokoga mjesta kad će se bojati i strašiti se na putu, kad će badem ucvijetati i skakavac otežati i želja proći, jer čovjek ide u kuću svoju vječnu, i pokajnice će hoditi po ulicama;
Propovjednik 12,6Prije nego se prekine uže srebrno, čaša se zlatna razbije i raspe se vijedro na izvoru i slomi se točak na studencu,
Propovjednik 12,7I vrati se prah u zemlju, kako je bio, a duh se vrati Bogu, koji ga je dao.
Propovjednik 12,8Taština nad taštinama, veli propovjednik, sve je taština.
Propovjednik 12,9A ne samo mudar bijaše propovjednik, nego još i narod učaše mudrosti, i motreći i istražujući složi mnogo priča.
Propovjednik 12,10Staraše se propovjednik da nađe ugodne riječi, i napisa što je pravo, riječi istine.
Propovjednik 12,11Riječi su mudrijeh ljudi kao žalci i kao klini udareni; riječi onijeh koji ih složiše dao je jedan pastir.
Propovjednik 12,12I tako, sine moj, čuvaj se onoga što je preko ovoga, jer nema kraja sastavljanju mnogih knjiga, i mnogo čitanje umor je tijelu.
Propovjednik 12,13Glavno je svemu što si čuo: Boga se boj, i zapovijesti njegove drži, jer to je sve čovjeku.
Propovjednik 12,14Jer će svako djelo Bog iznijeti na sud i svaku tajnu, bila dobra ili zla.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje