Tražilica


Psalam 108. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 108,1Utješeno je srce moje, Bože, pjevat ću i svirat ću; utješen je duh moj.
Psalam 108,2Probudi se, harfo i citaro; hoću da probudim zoru bijelu.
Psalam 108,3Tebe ću slaviti među narodima, Gospode, tebi svirati među neznabošcima.
Psalam 108,4Jer je uzvišena do neba milost tvoja, vjernost tvoja do oblaka.
Psalam 108,5Iznad neba pokaži svoje veličanstvo, Bože; sjaj tvoj neka napuni sav svijet!
Psalam 108,6Da se sad izbave prijatelji tvoji, pruži desnicu svoju i čuj nas!
Psalam 108,7Ovako reče Bog u svetosti svojoj: "Kličući pobjedonosno razdijelit ću Šekem, izmjerit ću dolinu Sukot.
Psalam 108,8Moj je Gilead, moj je Manaseh, Efraim je obrana glave moje, Juda vladalački štap moj.
Psalam 108,9Moab je umivaonik moj, Edomu, da se brine za obuću moju; ti, Filistejo, zavjeri se meni!"
Psalam 108,10Tko će me odvesti u tvrdi grad, tko će me povesti u Edom?
Psalam 108,11Zar ne ti, Bože, koji si nas odbacio, koji nijesi išao s našim četama, Bože?
Psalam 108,12Ah, daj nam pomoć pred neprijateljem, jer je ljudska pomoć ništava!
Psalam 108,13S Bogom izvojujemo pobjedu; jer to Onaj koji će pogaziti neprijatelje naše.
Psalam 108,1 Pjesma. Psalam. Davidov.
Psalam 108,2Moje je srce sigurno, Bože, sigurno je srce moje: pjevat ću i svirati.
Psalam 108,3Probudi se, dušo moja! Probudi se, harfo i citaro! Probudit ću zoru jutarnju.
Psalam 108,4Hvalit ću te, Jahve, među narodima, među pucima tebi ću pjevati,
Psalam 108,5jer do neba je dobrota tvoja, do oblaka tvoja vjernost.
Psalam 108,6Uzvisi se, Bože, nad nebesa, slava tvoja nek` je nad svom zemljom!
Psalam 108,7Da ti se ljubimci izbave, desnicom pomozi, usliši nas!
Psalam 108,8Bog reče u svom Svetištu: "Šekem ću razdijelit` kličući, dolinu ću Sukot izmjeriti.
Psalam 108,9Moj je Gilead, moj Manaše, Efrajim mi kaciga, Judeja žezlo moje!
Psalam 108,10Moab je sud iz kojeg se umivam, na Edom ću baciti obuću, nad Filistejcem slaviti pobjedu!
Psalam 108,11Tko će me dovesti do utvrđena grada, tko će me dovesti do Edoma?
Psalam 108,12Zar nećeš ti, o Bože, što nas odbaci? Zar nećeš više, Bože, sa četama našim?
Psalam 108,13Pomozi nam protiv dušmana, jer je ljudska pomoć ništavna!
Psalam 108,14S Božjom pomoću hrabro ćemo se boriti, Bog će zgaziti naše dušmane.
Psalam 108,1Pjesma, psalam Davidov.
Psalam 108,2Srca smirenog, moj Bože, ja ću zapjevati jednu himnu: evo moje slave!
Psalam 108,3Probudite se, harfe i kitare, ja ću zoru probuditi.
Psalam 108,4Ja ću ti zahvaljivati između narodâ, GOSPODE, ja ću tebi pjevati među bezbožnicima;
Psalam 108,5jer tvoja je vjernost veća od nebesa, a tvoja istina ide sve do oblaka.
Psalam 108,6Bože uspravi se nad nebesima, i nek tvoja slava nadvisi svu zemlju.
Psalam 108,7Da tvoji miljenici budu oslobođeni, spasi svojom desnicom, i odgovori mi.
Psalam 108,8Bog je govorio u svom svetištu: Ja veličam! Ja dijelim Sišem i ja mjerim dolinu Sukot .
Psalam 108,9Galaad je moj; Manasej je moj; Efraim je kaciga na mojoj glavi; Juda je moje žezlo;
Psalam 108,10Moab, plitica gdje ja se perem. Na Edom ja bacam sandalu . Ja vičem protiv Filistine.
Psalam 108,11Tko će me odvesti u grad tvrdi? Tko će me voditi sve do Edoma?
Psalam 108,12Ako ne ti, Bog koji nas je odbacio, Bog koji više ne izlazi s našim vojskama!
Psalam 108,13Dođi nam u pomoć protiv protivnika, jer pomoć čovjekova je utvara.
Psalam 108,14S Bogom mi ćemo načiniti pothvate junačke: on je taj koji će zgaziti naše protivnike.
Psalam 108,1Gotovo je srce moje, Bože; pjevaću i hvaliću zajedno sa slavom svojom.
Psalam 108,2Preni se psaltire i gusle, ustaću rano.
Psalam 108,3Slaviću tebe, Gospode, po narodima, pojaću tebi po plemenima.
Psalam 108,4Jer je svrh nebesa milost tvoja i do oblaka istina tvoja.
Psalam 108,5Uzvisi se više nebesa, Bože, i po svoj zemlji neka bude slava tvoja!
Psalam 108,6Da bi se izbavili mili tvoji, pomozi desnicom svojom, i usliši me.
Psalam 108,7Bog reče u svetinji svojoj: "veseliću se, razdijeliću Sihem, i dolinu Sokot razmjeriću.
Psalam 108,8Moj je Galad, moj je Manasija, Jefrem je krjepost glave moje, Juda skiptar moj.
Psalam 108,9Moav je čaša iz koje se umivam, Edomu ću pružiti obuću svoju; nad zemljom Filistejskom popijevaću."
Psalam 108,10Ko će me odvesti u tvrdi grad? ko će me otpratiti do Edoma?
Psalam 108,11Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio, i ne ideš, Bože, s vojskama našim?
Psalam 108,12Daj nam pomoć u tjeskobi, obrana je čovječija uzalud.
Psalam 108,13Bogom smo jaki; on gazi neprijatelje naše.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje