Tražilica


Psalam 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 11,1U Gospoda se uzdam! Kako mi možete reći: "Leti u goru kao ptica!
Psalam 11,2Jer evo, već natežu bezbožnici luk, zapinju strijelu za tetivu, da iz potaje ubijaju nedužne.
Psalam 11,3Ako se glavni stupovi polome, što može onda pobožnik?"
Psalam 11,4Još stoji Gospod u svetom stanu svojem, Gospod - prijestolje je njegovo u nebu! Oči njegove gledaju, pogledi njegovi ispituju djecu čovječju.
Psalam 11,5Gospod ispituje pobožnike i bezbožnike; duša njegova mrzi na onoga, koji čini nasilje.
Psalam 11,6On pušta na bezbožnike kišu živa ugljevlja i sumpora; sudbina je njihova ognjeni vjetar.
Psalam 11,7Jer je Gospod pravedan; pravdu ljubi on: samo pravednici gledaju njegovo lice.
Psalam 11,1 Zborovođi. Psalam. Davidov. Jahvi se utječem! Zašto dakle govorite duši mojoj: "Odleti u goru kao ptica!
Psalam 11,2Gle, bezbožnici već luk napeše, za tetivu strijelu zapeše da iz potaje ustrijele pravednika.
Psalam 11,3Kad su temelji uzljuljani, što da učini pravednik?
Psalam 11,4Jahve je u svom svetom Hramu, na nebeskom sjedi prijestolju. Oči njegove motre, vjeđama proniče sinove ljudske.
Psalam 11,5Jahve proniče pravedna i nepravedna, iz dna duše mrzi silnika.
Psalam 11,6Na grešnike će izlit` žeravu i sumpor, vjetar ognjeni bit će dio njine sudbine.
Psalam 11,7Pravedan je Jahve i pravednost ljubi, čestiti će gledat` lice njegovo.
Psalam 11,1Ravnatelju zbora. Od Davida. Ja sam od GOSPODA načinio sebi utočište. Kako mi vi možete reći : Bježite u vašu planinu, malene ptice !
Psalam 11,2Evo opaki napinju svoj luk, namještajući svoju strijelu na tetivu, za odapeti u sjeni na srca pravedna.
Psalam 11,3Kad su temelji porušeni, što može učiniti pravednik?
Psalam 11,4GOSPOD je u svom svetom templu; GOSPOD ima svoj prijestol u nebesima. Njegove oči promatraju, pogledom on ocjenjuje ljude.
Psalam 11,5GOSPOD cijeni pravednika; on se gnuša opakog i prijatelja nasilja.
Psalam 11,6Da padne kiša mreža na opake! Vatra, sumpor i metež, takva je kupa koju oni dijele !
Psalam 11,7Jer, GOSPOD je pravedan; on voli djela pravde, i ljudi pravedni gledaju njega u lice . 12
Psalam 11,1U Gospoda se uzdam; zašto govorite duši mojoj: "leti u goru kao ptica;
Psalam 11,2Jer evo grješnici nategoše luk, zapeše strijelu svoju za tetivu, da iz mraka strijeljaju prave srcem.
Psalam 11,3Kad su raskopani temelji, šta će činiti pravednik?"
Psalam 11,4Gospod je u svetom dvoru svom, prijesto je Gospodnji na nebesima; oči njegove gledaju; vjeđe njegove ispituju sinove čovječije.
Psalam 11,5Gospod ispituje pravednoga; a bezbožnoga i kojemu je milo činiti zlo nenavidi duša njegova.
Psalam 11,6Pustiće na bezbožnike dažd od živoga ugljevlja, ognja i sumpora; i ognjeni vjetar biće im dio iz čaše;
Psalam 11,7Jer je Gospod pravedan, ljubi pravdu; lice će njegovo vidjeti pravednici.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje