Tražilica


Psalam 110. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 110,1Reče Gospod Gospodu mojemu: "Sjedi mi s desnu stranu moju, dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim!"
Psalam 110,2Gospod daje da izađe žezlo vladanja tvojega sa Siona: vladaj posred neprijatelja svojih!
Psalam 110,3Narod se tvoj dragovoljno predaje tebi u dan vojne tvoje u svetom uresu. Iz krila zore izvire tebi rosa mladosti tvoje.
Psalam 110,4Gospod se zakleo, nikad se neće pokajati: "Ti si svećenik dovijeka po redu Melkizedekovu!"
Psalam 110,5Ob desnu tvoju Gospod satire kraljeve u dan gnjeva svojega,
Psalam 110,6Sudi narodima: okolo se gomilaju lešine; satire knezove na zemlji širokoj.
Psalam 110,7Iz potoka pije na putu svojemu, zato može glavu visoko podignuti.
Psalam 110,1 Psalam. Davidov. Riječ Jahvina Gospodinu mojemu: "Sjedi mi zdesna dok ne položim dušmane za podnožje tvojim nogama!
Psalam 110,2Žezlo tvoje moći protegnut će Jahve sa Siona: vladaj posred svojih neprijatelja!
Psalam 110,3Spreman je tvoj narod u svetim odorama za dan tvog junaštva: kao rosa iz krila zorina uza te su mladi ratnici.
Psalam 110,4Zakleo se Jahve i neće se pokajati: "Dovijeka ti si svećenik po redu Melkisedekovu!
Psalam 110,5Gospodin ti je zdesna, on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Psalam 110,6On će sudit` narodima: bit će trupla na gomile, po svoj zemlji raskoljenih glava.
Psalam 110,7Na putu će se napit` iz potoka, visoko će dignuti glavu.
Psalam 110,1Od Davida. Psalam. Proročanstvo GOSPODOVO mojem gospodinu: ”Sjedište meni s desna, da ja načinim od tvojih neprijatelja klupicu za tvoje noge!“
Psalam 110,2Nek GOSPOD ispruži sa Siona moć žezla svoga! Gospodari u sred svojih neprijatelja!
Psalam 110,3Tvoj narod je dragovoljan u dan kad se pojavi tvoja sila. S jednim svetim sjajem, iz mjesta gdje se rađa zora dolazi ti jedna rosa mladosti .
Psalam 110,4GOSPOD je to prisegao, on se neće pokajati zbog tog: ”Ti si svećenik za uvijek na način Melkisedekov.“
Psalam 110,5GOSPOD je tebi s desna : on je zgazio kraljeve u dan svoje srdžbe;
Psalam 110,6on sudi poganima; lješevi se nagomilavaju: posvuda na zemlji, on je zdrobio njihove glave.
Psalam 110,7Na putu on pije na potoku, jednako on podiže glavu.
Psalam 110,1Reče Gospod Gospodu mojemu: sjedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojima.
Psalam 110,2Skiptar sile daje ti Gospod sa Siona: vladaj sred neprijatelja svojih.
Psalam 110,3U dan rata tvojega narod je tvoj gotov u svetoj krasoti. Kao rosa zori iz utrobe, taka je u tebe mladost tvoja.
Psalam 110,4Gospod se zakleo, i neće se pokajati: ti si sveštenik dovijeka po redu Melhisedekovu.
Psalam 110,5Gospod je tebi s desne strane. Pobiće u dan gnjeva svojega careve;
Psalam 110,6Sudiće narodima, napuniće zemlju trupova; satrće glavu na zemlji širokoj.
Psalam 110,7Iz potoka će na putu piti, i zato će podignuti glavu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje