Tražilica


Psalam 53. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 53,1Luđaci misle u sebi: "Nema Boga." Pokvarena su djela njihova, učiniše odurna zlodjela; nema ni jednoga, koji je činio dobro.
Psalam 53,2Bog gleda s neba na djecu čovječju, da vidi, tko je razuman, tko se povodi za Bogom.
Psalam 53,3Ali su ovi zašli, svi se pokvarili; nema ga, koji je činio dobro, nema ni jednoga.
Psalam 53,4Zar da ne bi morali činiti okajanje svi, koji su činili zlo, koji su jeli narod moj kao kruh, koji nijesu častili Gospoda?
Psalam 53,5Jedanput će oni zadrhtati od tjeskobe, gdje nema razloga za drhtanje; jer će Bog razasuti kosti neprijatelja; ti ćeš ih posramiti, jest, Bog će ih zabaciti.
Psalam 53,6O da bi došlo sa Siona spasenje Izraelu! Kad Gospod okrene sudbinu naroda svojega, onda neka kliče Jakov, onda neka se veseli Izrael!
Psalam 53,1 Zborovođi. Prema napjevu "Bolest". Poučna pjesma. Davidova.
Psalam 53,2Bezumnik reče u srcu: "Nema Boga!" Pokvareni rade gadosti; nitko da čini dobro.
Psalam 53,3Bog s nebesa gleda na sinove ljudske da vidi ima li tko razuman Boga da traži.
Psalam 53,4No svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše: nitko da čini dobro - nikoga nema.
Psalam 53,5Neće li se urazumiti svi što čine bezakonje, koji proždiru narod moj kao da jedu kruh? Boga oni ne zazivlju:
Psalam 53,6od straha će drhtat` gdje straha i nema jer Bog će rasuti kosti onih koji tebe opsjedaju, bit će posramljeni jer će ih Bog odbaciti.
Psalam 53,7O, neka dođe sa Siona spas Izraelu! Kad Bog promijeni udes naroda svoga, klicat će Jakov, radovat` se Izrael.
Psalam 53,1ravnatelju zbora, al-mâhalath . Instrukcija Davidova.
Psalam 53,2Lude sebi govore : ” Nema Boga! “ Pokvareni, oni su se izopačili u svojim grijesima; nitko ne postupa dobro.
Psalam 53,3S nebesa, Bog se nagnuo prema ljudima, da vidi ima li i jedan pametan koji traži Boga.
Psalam 53,4Svi zavedeni, oni su ujedinjeni u opačini; nitko ne radi dobro baš ni u jedan jedini.
Psalam 53,5Jesu li neznalice, ti zlodjelnici, koji izjedaju moj narod jedući njegov kruh, i ne zazvivajući Boga!
Psalam 53,6A ondje gdje su se počeli tresti, nema od čega drhtati, jer Bog je poštedio kosti tvojih opsjedatelja. Svi su ih izrugivali, jer Bog ih je odbacio.
Psalam 53,7Tko daje, sa Siona, pobjede Izraelu? Kad Bog vraća zarobljenike iz svojeg naroda, Jakov slavi, Izrael je u radosti.
Psalam 53,1Reče bezumnik u srcu svojemu: nema Boga; pronevaljališe se i zagrdješe u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori.
Psalam 53,2Bog s neba pogleda na sinove čovječije da vidi ima li koji razuman, i traži li koji Boga.
Psalam 53,3Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga.
Psalam 53,4Zar neće da se orazume koji god čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb, i ne prizivaju Boga?
Psalam 53,5Drktaće od straha gdje straha nema. Jer će Bog rasuti kosti onijeh koji ustaju na tebe. Ti ćeš ih posramiti, jer ih Bog odvrže.
Psalam 53,6Ko će poslati sa Siona spasenje Izrailju? Kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovaće se Jakov, veseliće se Izrailj.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje