Tražilica


Psalam 53. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Psalam 53,1Luđaci misle u sebi: "Nema Boga." Pokvarena su djela njihova, učiniše odurna zlodjela; nema ni jednoga, koji je činio dobro.
Psalam 53,2Bog gleda s neba na djecu čovječju, da vidi, tko je razuman, tko se povodi za Bogom.
Psalam 53,3Ali su ovi zašli, svi se pokvarili; nema ga, koji je činio dobro, nema ni jednoga.
Psalam 53,4Zar da ne bi morali činiti okajanje svi, koji su činili zlo, koji su jeli narod moj kao kruh, koji nijesu častili Gospoda?
Psalam 53,5Jedanput će oni zadrhtati od tjeskobe, gdje nema razloga za drhtanje; jer će Bog razasuti kosti neprijatelja; ti ćeš ih posramiti, jest, Bog će ih zabaciti.
Psalam 53,6O da bi došlo sa Siona spasenje Izraelu! Kad Gospod okrene sudbinu naroda svojega, onda neka kliče Jakov, onda neka se veseli Izrael!
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje