Tražilica


Psalam 95. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 95,1Dođite, kličimo Gospodu, podvikujmo pomoćniku Bogu našemu!
Psalam 95,2Stupimo pred lice njegovo s hvalom, u pjesmama pokliknimo njemu!
Psalam 95,3Ser je Gospod velik Bog, kralj, veći od svih bogova.
Psalam 95,4U njegovoj su ruci temelji zemaljski, vrhunci gorski njegovi su.
Psalam 95,5Njegovo je more, on ga je stvorio i kopno koje njegove ruke načiniše.
Psalam 95,6Dođite, poklonimo se i padnimo ničice; kleknimo pred Gospodom, koji nas je stvorio!
Psalam 95,7Jer je on Bog naš, a mi smo narod, što ga on pase, ovce pasle njegove. I danas - o da biste ipak poslušali glas njegov!
Psalam 95,8Nemojte da otvrdne srce vaše kao u Meribi, kao u pustinji u dan Mase!
Psalam 95,9Gdje me oci vaši iskušaše i ispitaše, a vidješe ipak djela moja.
Psalam 95,10četrdeset godina bilo m je mučno pred tim rodom, i rekoh: "Oni su narod, kojemu tumara srce; jer ne paze na putove moje."
Psalam 95,11Zato se zakleh pun gnjeva: "Neće unići u mjesto pokoja mojega!"
Psalam 95,1 Dođite, kličimo Jahvi, uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Psalam 95,2Pred lice mu stupimo s hvalama, kličimo mu u pjesmama!
Psalam 95,3Jer velik je Jahve, Bog naš, Kralj veliki nad svim bogovima.
Psalam 95,4U njegovoj su ruci zemaljske dubine, njegovi su vrhunci planina.
Psalam 95,5Njegovo je more, on ga je stvorio, i kopno koje načiniše ruke njegove.
Psalam 95,6Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, poklonimo se Jahvi koji nas stvori!
Psalam 95,7Jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva. O, da danas glas mu poslušate:
Psalam 95,8"Ne budite srca tvrda kao u Meribi, kao u dan Mase u pustinji
Psalam 95,9gdje me iskušavahu očevi vaši premda vidješe djela moja.
Psalam 95,10Četrdeset ljeta jadio me naraštaj onaj, pa rekoh: `Narod su nestalna srca i ne promiču moje putove.`
Psalam 95,11Stog se zakleh u svom gnjevu: `Nikad neće ući u moj pokoj!`
Psalam 95,1Dođite! Kličimo od radosti za GOSPODA, kličimo stijeni koja nas spašava;
Psalam 95,2predstavimo se pred njim zahvaljujući se, kličimo to uz himne.
Psalam 95,3Jer GOSPOD je veliki Bog, veliki kralj iznad svih bogova.
Psalam 95,4On u svojoj ruci drži ponore zemaljske; grebeni planina su njegovi.
Psalam 95,5Njegovo je more, on ga je načinio, i kontinenti koje je njegova ruka oblikovala!
Psalam 95,6Uđite! hajdemo si sagnuti, pokloniti se; na koljena pred GOSPODOM koji nas je načinio!
Psalam 95,7Jer on je naš BOG; mi smo puk kojeg on napasa, stado koje on čuva. - Danas, pod uvjetom da se pokorite njegovom glasu!
Psalam 95,8Ne stvrdnite svoje srce kao u Meribae kao u dan Massain u pustinji,
Psalam 95,9kad su me vaši očevi izazvali i stavili na kušnju, premda su me vidjeli na djelu.
Psalam 95,10Tijekom 40 godina to me pokoljenje obeshrabrilo, i ja sam rekao: ” To je jedan puk zavedenog duha; oni ne poznaju putova mojih.“
Psalam 95,11Tada, u svojem gnjevu, ja prisegoh: ” Ne, neće oni ući u mjesto mojeg odmora!“
Psalam 95,1Hodite, zapjevajmo Gospodu, pokliknimo Bogu, gradu spasenja svojega!
Psalam 95,2Izađimo pred lice njegovo s hvalom, u pjesmama pokliknimo mu!
Psalam 95,3Jer je Gospod velik Bog i velik car nad svijem bogovima.
Psalam 95,4U njegovoj su ruci dubine zemaljske, i visine gorske njegove su.
Psalam 95,5Njegovo je more i on ga je stvorio, i suhotu ruke su njegove načinile.
Psalam 95,6Hodite, poklonimo se, pripadnimo, kleknimo pred Gospodom tvorcem svojim.
Psalam 95,7Jer je on Bog naš, i mi narod paše njegove i ovce ruke njegove. Sad kad biste poslušali glas njegov:
Psalam 95,8"Nemojte da vam odrveni srce vaše kao Merivi, kao u dan kušanja u pustinji,
Psalam 95,9Gdje me kušaše oci vaši, ispitaše i vidješe djelo moje.
Psalam 95,10Četrdeset godina srdih se na rod onaj, i rekoh: ovi ljudi tumaraju srcem, i ne znaju putova mojih;
Psalam 95,11I zato se zakleh u gnjevu svom da neće ući u mir moj."

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje