Tražilica


Rimljanima 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Rimljanima 16,1A preporučujem vam Febu, sestru našu, koja je u službi crkve u Kenhreji,
Rimljanima 16,2Da i e primite u Gospodinu, kako dolikuje svetima, i da joj budete u pomoći u svemu, što od vas zatreba; jer je i ona pomogla mnogima i samome meni.
Rimljanima 16,3Pozdravite Prisku i Akvilu, suradnike moje u Kristu Isusu,
Rimljanima 16,4Koji za dušu moju vrat svoj položiše, kojima ne ja jedini zahvaljujem, nego i sve crkve neznabožačke,
Rimljanima 16,5I domaću crkvu njihovu. Pozdravite mojega ljubljenoga Epeneta, koji je prvenac Azije za Krista!
Rimljanima 16,6Pozdravite Mariju, koja se je mnogo trudila za vas!
Rimljanima 16,7Pozdravite Andronika i Juniju, moje rođake i moje drugove u sužanjstvu, koji su ugledni među apostolima, koji i prije mene vjerovaše u Krista!
Rimljanima 16,8Pozdravite mojega u Gospodinu ljubljenog Amplijata!
Rimljanima 16,9Pozdravite Urbana, pomoćnika našega u Kristu, i mojega ljubljenog Stahisa!
Rimljanima 16,10Pozdravite Apela, prokušanoga u Kristu! Pozdravite ukućane Aristobulove!
Rimljanima 16,11Pozdravite Herodiona, rođaka mojega! Pozdravite ukućane Narcisove, koji su u Gospodinu!
Rimljanima 16,12Pozdravite Trifenu i Trifozu, koje se trude u Gospodinu! Pozdravite Persidu ljubeznu, koja se je mnogo trudila u Gospodinu!
Rimljanima 16,13Pozdravite Rufa, izabranoga u Gospodinu, i majku njegovu i moju!
Rimljanima 16,14Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Hermasa, Patrobu, Hermesa i braću, koja su s njima!
Rimljanima 16,15Pozdravite Filologa i Juliju, Nereja i sestru njegovu, i Olimpu, i sve svete, koji su s njima!
Rimljanima 16,16Pozdravite jedan drugoga cjelovom svetim! Pozdravljaju vas sve crkve Kristove.
Rimljanima 16,17A molim vas, braćo, da pazite na one, koji čine razmirice i smutnje protiv nauka, koji vi naučiste, i klonite se njih!
Rimljanima 16,18Jer ovakvi ne služe Gospodinu našemu Kristu, nego svojemu trbuhu; i slatkim riječima i blagoslovima zavode srca bezazlenih.
Rimljanima 16,19Vaša se je poslušnost razglasila posvuda; zato se radujem za vas; ali želim, da ste vi mudri na dobro, a bezazleni za zlo.
Rimljanima 16,20A Bog mira satrt će skoro sotonu pod nogama vašim. Milost Gospodina našega Isusa Krista s vama!
Rimljanima 16,21Pozdravlja vas Timotej, suradnik moj, i Lucije, i Jason i Sosipater, rođaci moji.
Rimljanima 16,22Pozdravljam vas ja Tercije, koji napisa ovu poslanicu, u Gospodinu.
Rimljanima 16,23Pozdravlja vas Gaj, domaćin moj i cijele crkve. Pozdravlja vas Erast, blagajnik gradski, i brat Kvart.
Rimljanima 16,24Milost Gospodina našega Isusa Krista sa svima vama! Amen.
Rimljanima 16,25A onome, koji vas može utvrditi po evanđelju mojemu i propovijedanju Isusa Krista, po objavljenju tajne, koja je bila skrivena od vječnih vremena,
Rimljanima 16,26A sad se javila i kroz Pisma proročka upoznala, po zapovijedi vječnoga Boga, da se pokore vjeri svi narodi,
Rimljanima 16,27Jedinome mudrome Bogu, po Isusu Kristu, njemu čast i slava u vijeke vjekova! Amen.
Rimljanima 16,1 Preporučujem vam Febu, sestru našu, poslužiteljicu Crkve u Kenhreji:
Rimljanima 16,2primite je u Gospodinu kako dolikuje svetima i priskočite joj u pomoć u svemu što od vas ustreba jer je i ona bila zaštitnicom mnogima i meni samomu.
Rimljanima 16,3Pozdravite Prisku i Akvilu, suradnike moje u Kristu Isusu.
Rimljanima 16,4Oni su za moj život podmetnuli svoj vrat; zahvaljujem im ne samo ja nego i sve Crkve pogana.
Rimljanima 16,5Pozdravite i Crkvu u njihovoj kući. Pozdravite ljubljenog mi Epeneta koji je prvina Azije za Krista.
Rimljanima 16,6Pozdravite Mariju koja se mnogo trudila za vas.
Rimljanima 16,7Pozdravite Andronika i Juniju, rođake i suuznike moje; oni su ugledni među apostolima i prije mene bili su u Kristu.
Rimljanima 16,8Pozdravite Amplijata, ljubljenoga moga u Gospodinu.
Rimljanima 16,9Pozdravite Urbana, suradnika moga u Kristu, i ljubljenog mi Staha.
Rimljanima 16,10Pozdravite Apela, prokušanoga u Kristu. Pozdravite Aristobulove.
Rimljanima 16,11Pozdravite Herodiona, rođaka moga. Pozdravite Narcisove koji su u Gospodinu.
Rimljanima 16,12Pozdravite Trifenu i Trifozu koje se trude u Gospodinu. Pozdravite ljubljenu Persidu koja se mnogo trudila u Gospodinu.
Rimljanima 16,13Pozdravite Rufa, izabranika u Gospodinu, i majku njegovu i moju.
Rimljanima 16,14Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Herma, Patrobu, Hermu i braću koja su s njima.
Rimljanima 16,15Pozdravite Filologa i Juliju, Nereja i njegovu sestru, i Olimpu, i sve svete koji su s njima.
Rimljanima 16,16Pozdravite jedni druge cjelovom svetim. Pozdravljaju vas sve Crkve Kristove.
Rimljanima 16,17Zaklinjem vas, braćo, čuvajte se onih koji siju razdore i sablazni mimo nauk u kojem ste poučeni, i klonite ih se.
Rimljanima 16,18Jer takvi ne služe Gospodinu našemu Kristu, nego svom trbuhu te lijepim i laskavim riječima zavode srca nedužnih.
Rimljanima 16,19Doista, vaša je poslušnost doprla do sviju. Zbog vas se dakle radujem i htio bih da budete mudri za dobro, a bezazleni za zlo.
Rimljanima 16,20Bog mira satrt će ubrzo Sotonu pod vašim nogama. Milost Gospodina Isusa s vama!
Rimljanima 16,21Pozdravlja vas Timotej, suradnik moj, i Lucije, Jason i Sosipater, rođaci moji.
Rimljanima 16,22Pozdravljam vas u Gospodinu ja, Tercije, koji napisah ovu poslanicu.
Rimljanima 16,23Pozdravlja vas Gaj, gostoprimac moj i cijele Crkve. Pozdravlja vas Erast, gradski blagajnik, i brat Kvart.
Rimljanima 16,24#
Rimljanima 16,25Onomu koji vas može učvrstiti - po mojem evanđelju i propovijedanju Isusa Krista, po objavljenju Otajstva prešućenog drevnim vremenima,
Rimljanima 16,26a sada očitovanog i po proročkim pismima odredbom vječnoga Boga svim narodima obznanjenog za poslušnost, vjeru -
Rimljanima 16,27jedinomu Mudromu, Bogu, po Isusu Kristu: Njemu slava u
Rimljanima 16,1Preporučujem vam Febu, našu sestru, đakonicu crkve iz Konhreje .
Rimljanima 16,2Primite ju u Gospodinu na jedan način dostojan svetih pomozite joj u svakom poslu u kojem ona bude imala potrebu od vas. Jer ona je bila zaštitnicom za dobro ljudima i za mene samog.
Rimljanima 16,3Pozdravite Prisku i Akvilasa, moje suradnike u Isusu Kristu:
Rimljanima 16,4za spasiti meni život oni su svoje glave izložili; ja nisam sam koji im treba biti zahvalan, sve crkve svijeta *pogana su to također.
Rimljanima 16,5Pozdravite jednako crkvu koja se sastaje kod njih. Pozdravite mog dragog Epeneta, *prvijenca Azije za Krista.
Rimljanima 16,6Pozdravite Mariju, koja se mnogo pomučila za vas.
Rimljanima 16,7Pozdravite Andronika i Junija, moje rođake . i moje sudrugove iz uzništva. To su vrsni *apostoli i oni su čak pripadali Kristu i prije mene.
Rimljanima 16,8Pozdravite Ampliatusa, koji mi je drag u Gospodinu.
Rimljanima 16,9Pozdravite Urbana, našeg suradnika u Kristu, i mog dragog Staha.
Rimljanima 16,10Pozdravite Apelesa, koji je prokušan u Kristu. Pozdravite one iz kuće Aristobulove.
Rimljanima 16,11Pozdravite Herodiona, mog rođaka. Pozdravite one iz kuće Narcisove koji su u Gospodinu.
Rimljanima 16,12Pozdravite Trifenu i Trifozu, koje su se trudile u Gospodinu. Pozdravite moju dragu Persizu, koja se mnogo trudila u Gospodinu.
Rimljanima 16,13Pozdravite Rufusa, izabranika u Gospodinu i njegovu majku, koja je također i moja.
Rimljanima 16,14Pozdravite Asinkrita, Flegona, Hermesa, Patrobasa, Hermasa i braću koja su s njima.
Rimljanima 16,15Pozdravite Filologa i Juliju, Nereju i njegovu sestru, Olimpasa i sve *svete koji su s njima.
Rimljanima 16,16Pozdravite jedni druge jednim svetim cjelovom. Sve crkve vas pozdravljaju.
Rimljanima 16,17Ja vas savjetujem, Braćo, da se čuvate onih koji podstiču podjele i sablazni udaljavajući se od poučavanja koje ste primili; udaljite se od njih.
Rimljanima 16,18Jer, ti ljudi ne služe Krista, našeg Gospodina, već svoj trbuh, i, svojim lijepim riječima i svojim umilnim govorima, zavode prosta *srca.
Rimljanima 16,19Vaša pokornost, naime, poznata je svima. Ja sa dakle, radujem zbog vas, ali, ja hoću da vi budete promišljeni za dobro i bez nagodbe sa zlom.
Rimljanima 16,20Bog mira skršit će uskoro *Sotonu pod vašim nogama. Nek milost našeg Gospodina Isusa bude s vama!
Rimljanima 16,21Timotej, moj suradnik, pozdravlja vas, kao i Lucius, Jason i Sosipatros, rođaci moji.
Rimljanima 16,22Ja vas pozdravljam, ja Tercije koji je napisao ovo pismo, u Gospodinu.
Rimljanima 16,23Gajus, moj domaćin i onaj svekolike crkve, pozdravlja vas, Erast, rizničar gradski, pozdravlja vas, kao i Kvartus brat naš.
Rimljanima 16,25Onome tko, ima vlast ojačati vas prema Evanđelju koje ja navješćujem propovijedajući Isusa Krista, prema *otkrovenju jedne *tajne čuvane u tišini tijekom vječnih vremena,
Rimljanima 16,26ali sada izraženih i danih spoznaji svih naroda *poganskih po proročkim pismima, prema zapovijedi Boga vječnog, za voditi ih pokornosti vjeri
Rimljanima 16,27Bogu, jedinom mudrom, slavi, po Isusu Kristu, *u vijeke vjekova! *Amen.
Rimljanima 16,1Preporučujem vam pak Fivu sestru našu, koja je sluškinja kod crkve u Kenhreji,
Rimljanima 16,2Da je primite u Gospodu kao što prilikuje svetima, i da joj budete u pomoći u svakoj stvari koju od vas zatreba; jer je ona mnogima pomogla, i samome meni.
Rimljanima 16,3Pozdravite Priskilu i Akilu, pomoćnike moje u Hristu Isusu,
Rimljanima 16,4Koji za dušu moju svoje vratove položiše, kojima ne ja jedan zahvaljujem, nego i sve crkve neznabožačke, i domašnju crkvu njihovu.
Rimljanima 16,5Pozdravite Epeneta, meni ljubaznoga, koji je novina iz Ahaje u Hrista.
Rimljanima 16,6Pozdravite Mariju, koja se mnogo trudila za nas.
Rimljanima 16,7Pozdravite Andronika i Juniju, rodbinu moju, i moje drugare u sužanjstvu koji su znameniti među apostolima, koji i prije mene vjerovaše Hrista.
Rimljanima 16,8Pozdravite Amplija, meni ljubaznoga u Gospodu.
Rimljanima 16,9Pozdravite Urbana, pomoćnika našega u Hristu, i Stahija, meni ljubaznoga.
Rimljanima 16,10Pozdravite Apelija, okušanoga u Hristu. Pozdravite domaće Aristovulove.
Rimljanima 16,11Pozdravite Irodijona, rođaka mojega. Pozdravite domaće Narkisove, koji su u Gospodu.
Rimljanima 16,12Pozdravite Trifenu i Trifosu, koje se trude u Gospodu. Pozdravite Persidu ljubaznu, koja se mnogo trudila u Gospodu.
Rimljanima 16,13Pozdravite Rufa izbranoga u Gospodu, i mater njegovu i moju.
Rimljanima 16,14Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Erma, Patrova, Ermija, i braću koja su s njima.
Rimljanima 16,15Pozdravite Filologa i Juliju, Nireja i sestru njegovu, i Olimpana, i sve svete koji su s njima.
Rimljanima 16,16Pozdravite jedan drugoga cjelivom svetijem. Pozdravljaju vas sve crkve Hristove.
Rimljanima 16,17Molim vas pak, braćo, čuvajte se od onijeh koji čine raspre i razdore na štetu nauke koju vi naučiste, i uklonite se od njih;
Rimljanima 16,18Jer takovi ne služe Gospodu našemu Isusu Hristu nego svojemu trbuhu, i blagijem riječima i blagoslovima prelašćuju srca bezazlenijeh.
Rimljanima 16,19Jer vaše slušanje razglasi se svuda. I radujem se za vas; ali hoću da ste vi mudri na dobro a prosti na zlo.
Rimljanima 16,20A Bog mira da satre sotonu pod noge vaše skoro. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista s vama. Amin.
Rimljanima 16,21Pozdravlja vas Timotije, pomoćnik moj, i Lukije i Jason i Sosipatar, rođaci moji.
Rimljanima 16,22Pozdravljam vas i ja Tertije, koji napisah ovu poslanicu u Gospodu.
Rimljanima 16,23Pozdravlja vas Gaj, domaćin moj i cijele crkve. Pozdravlja vas Erast, haznadar gradski, i brat Kvart.
Rimljanima 16,24Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Amin.
Rimljanima 16,25A onome koji vas može utvrditi po jevanđelju mojemu i propovijedanju Isusa Hrista, po otkrivenju tajne koja je bila sakrivena od postanja svijeta,
Rimljanima 16,26A sad se javila i obznanila kroz pisma proročka, po zapovijesti vječnoga Boga, za poslušanje vjere među svima neznabošcima,
Rimljanima 16,27Jedinome premudrome Bogu, kroz Isusa Hrista, slava vavijek. Amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje