Tražilica


Rimljanima 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Rimljanima 8,1Nikakve dakle sad nema osude onima, koji su u Kristu Isusu i ne hode po tijelu.
Rimljanima 8,2Jer zakon Duha, koji daje život u Kristu Isusu, oslobodio me je od zakona grijeha i smrti.
Rimljanima 8,3Jer što je bilo zakonu nemoguće, jer je bio oslabljen zbog tijela, posla Bog Sina svojega u obličju tijela grješnoga, i zbog grijeha osudi grijeh u tijelu,
Rimljanima 8,4Da se pravda zakona ispuni u nama, koji ne živimo po tijelu, nego po Duhu.
Rimljanima 8,5Jer koji su po tijelu, tjelesno misle, a koji su po Duhu, duhovno misle.
Rimljanima 8,6Jer mudrost tijela smrt je, a mudrost Duha život je i mir.
Rimljanima 8,7Jer mudrost tijela neprijateljstvo je Bogu, jer se ne pokorava zakonu Božjemu, a niti može.
Rimljanima 8,8A koji su u tijelu, ne mogu ugoditi Bogu.
Rimljanima 8,9A vi nijeste u tijelu, nego u Duhu, ako doista Duh Božji stanuje u vama. A ako tko nema Duha Kristova, on nije njegov.
Rimljanima 8,10A ako je Krist u vama, tijelo je mrtvo zbog grijeha, a duh živi zbog pravde.
Rimljanima 8,11A ako li stanuje u vama Duh onoga, koji je uskrsnuo Isusa, onaj, koji je uskrsnuo Isusa Krista od mrtvih, oživjet će i vaša smrtna tjelesa Duhom svojim, koji stanuje u vama.
Rimljanima 8,12Tako dakle, braćo, nijesmo dužnici tijelu, da po tijelu živimo.
Rimljanima 8,13Jer ako živite po tijelu, umrijet ćete; ako li Duhom djela tjelesna umrtvite, živjet ćete.
Rimljanima 8,14Jer koji se god vladaju po Duhu Božjemu, oni su sinovi Božji.
Rimljanima 8,15Jer ne primiste duha ropstva, opet da se bojite, nego primiste Duha posinjenja, u kojem vapijemo: "Aba, Oče!"
Rimljanima 8,16Ovaj Duh svjedoči našemu duhu, da smo djeca Božja.
Rimljanima 8,17A kad smo djeca, i baštinici smo: "baštinici, a subaštinici Kristovi, jer ako s njim trpimo, da se s njim i proslavimo.
Rimljanima 8,18Jer mislim, da trpljenja sadašnjega vremena nijesu ništa prema slavi, koja će se objaviti na nama.
Rimljanima 8,19Jer čekanje stvorenja jedva čeka na objavljenje sinova Božjih.
Rimljanima 8,20Jer je stvorenje podvrgnuto prolaznosti, ne od svoje volje, nego zbog onoga, koji ga podvrgnu nadi,
Rimljanima 8,21Da će se i samo stvorenje osloboditi od ropstva raspadljivosti na slobodu slave djece Božje.
Rimljanima 8,22Jer znamo, da sve stvorenje uzdiše, i tuži s nama do sada.
Rimljanima 8,23A ne samo ono, nego i mi sami, koji imamo prvine Duha, i mi sami u sebi uzdišemo čekajući posinjenje, otkupljenje tijela svojega
Rimljanima 8,24Jer se nadom spasismo. A nada, koja se vidi, nije nada; jer što tko vidi, kako će se tome nadati?
Rimljanima 8,25Ako li se nadamo onome, što ne vidimo, čekamo sa strpljivošću.
Rimljanima 8,26A tako i Duh pomaže nam u našoj slabosti; jer ne znamo, za što ćemo se moliti, kao što treba, nego sun Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanim.
Rimljanima 8,27A onaj, koji ispituje srca zna, što je želja Duha, jer po volji Božjoj moli se za svete.
Rimljanima 8,28A znamo, da onima, koji ljube Boga, sve okreće Bog na dobro, onima, koji su pozvani po odluci.
Rimljanima 8,29Jer koje naprijed poznade, one i predodredi, da budu jednaki obličju Sina njegova, da on bude prvorođeni među mnogom braćom.
Rimljanima 8,30A koje predodredi, one i pozva; a koje pozva, one i opravda; a koje opravda, one i proslavi.
Rimljanima 8,31Što ćemo dakle reći na ovo? Ako je Bog za nas, tko će na nas?
Rimljanima 8,32Koji dakle svojega vlastitog Sina nije sačuvao, nego ga je predao za sve nas, kako dakle da nam s njim sve ne daruje!
Rimljanima 8,33Tko će optužiti izabrane Božje? Bog je, koji ih opravdava.
Rimljanima 8,34Tko će osuditi? Krist Isus, koji je umro, pa još i uskrsnuo, koji je s desne strane Bogu, koji nas i zagovara.
Rimljanima 8,35Tko će nas rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu? Nevolja? ili tjeskoba? ili progonstvo? ili glad? ili golotinja? ili pogibao? ili mač?
Rimljanima 8,36Kao što je pisano: "Zbog tebe nas ubijaju po cijeli dan; drže nas kao ovce, koje su za klanje."
Rimljanima 8,37Ali u svemu ovome pobjeđujemo zbog onoga, koji nas je ljubio.
Rimljanima 8,38Jer sam uvjeren, da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sila,
Rimljanima 8,39Ni visina, ni dubina, ni drugo kakvo stvorenje ne može nas rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.
Rimljanima 8,1 Nikakve dakle sada osude onima koji su u Kristu Isusu!
Rimljanima 8,2Ta zakon Duha života u Kristu Isusu oslobodi me zakona grijeha i smrti.
Rimljanima 8,3Uistinu, što je bilo nemoguće Zakonu, jer je zbog tijela onemoćao, Bog je učinio: poslavši Sina svoga u obličju grešnoga tijela i s obzirom na grijeh, osudi grijeh u tijelu
Rimljanima 8,4da se pravednost Zakona ispuni u nama koji ne živimo po tijelu nego po Duhu.
Rimljanima 8,5Da, oni koji žive po tijelu, teže za onim što je tjelesno; a koji po Duhu, za onim što je Duhovo:
Rimljanima 8,6težnja je tijela smrt, a težnja Duha život i mir.
Rimljanima 8,7Jer težnja je tijela protivna Bogu: zakonu se Božjemu ne podvrgava, a i ne može.
Rimljanima 8,8Oni pak koji su u tijelu, ne mogu se Bogu svidjeti.
Rimljanima 8,9A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov.
Rimljanima 8,10I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti.
Rimljanima 8,11Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama.
Rimljanima 8,12Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo!
Rimljanima 8,13Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.
Rimljanima 8,14Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji.
Rimljanima 8,15Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: "Abba! Oče!
Rimljanima 8,16Sam Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja;
Rimljanima 8,17ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo.
Rimljanima 8,18Smatram, uistinu: sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama.
Rimljanima 8,19Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih:
Rimljanima 8,20stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti - ne po svojoj volji, nego zbog onoga koji ga podvrgnu - ali u nadi.
Rimljanima 8,21Jer i stvorenje će se osloboditi robovanja pokvarljivosti da sudjeluje u slobodi i slavi djece Božje.
Rimljanima 8,22Jer znamo: sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada.
Rimljanima 8,23Ali ne samo ono! I mi koji imamo prvine Duha, i mi u sebi uzdišemo iščekujući posinstvo, otkupljenje svoga tijela.
Rimljanima 8,24Ta u nadi smo spašeni! Nada pak koja se vidi nije nada. Jer što tko gleda, kako da se tomu i nada?
Rimljanima 8,25Nadamo li se pak onomu čega ne gledamo, postojano to iščekujemo.
Rimljanima 8,26Tako i Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima.
Rimljanima 8,27A Onaj koji proniče srca zna koja je želja Duha - da se on po Božju zauzima za svete.
Rimljanima 8,28Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani.
Rimljanima 8,29Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom.
Rimljanima 8,30Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.
Rimljanima 8,31Što ćemo dakle na to reći? Ako je Bog za nas, tko će protiv nas?
Rimljanima 8,32Ta on ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao! Kako nam onda s njime neće sve darovati?
Rimljanima 8,33Tko će optužiti izabranike Božje? Bog opravdava!
Rimljanima 8,34Tko će osuditi? Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu - on se baš zauzima za nas!
Rimljanima 8,35Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač?
Rimljanima 8,36Kao što je pisano: Poradi tebe ubijaju nas dan za danom i mi smo im ko ovce za klanje.
Rimljanima 8,37U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi.
Rimljanima 8,38Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile,
Rimljanima 8,39ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.
Rimljanima 8,1Nema dakle, sada, više nikakve osude za one koji su u Isusu Kristu.
Rimljanima 8,2Jer, *zakon Duha koji daje *život u Isusu Kristu oslobodio me zakona grijeha i smrti.
Rimljanima 8,3Ono što bijaše nemoguće zakonu, jer tijelo ga osuđivaše na nemoć, Bog je učinio: šaljući vlastitog Sina u kakvoći našeg tijela grijeha, kao žrtvu za grijeh, on je osudio grijeh u tijelu,
Rimljanima 8,4 da pravda zahtijevana po zakonu bude ispunjena u nama, koji ne hodimo pod vlašću tijela već Duha.
Rimljanima 8,5Naime, pod vlašću tijela, žudi se ono što je tjelesno, ali, pod vlašću Duha, žudi se ono što je duhovno;
Rimljanima 8,6tijelo teži smrti, ali Duh teži životu i miru.
Rimljanima 8,7Jer, kretanje tijela je pobuna protiv Boga; ono se ne pokorava zakonu Božjem, ono to čak i ne može.
Rimljanima 8,8Pod vlašću tijela ne može se ugoditi Bogu.
Rimljanima 8,9No vi, vi niste pod vlašću tijela već Duha, budući da Duh Boga stanuje u vama. Ako netko nema Duh Isusov, on mu ne pripada.
Rimljanima 8,10Ako je Krist u vama, vaše tijelo, istina je, namijenjeno je smrti zbog grijeha, ali Duh je vaš život zbog pravednosti.
Rimljanima 8,11I, ako Duh onoga koji je uskrsnuo Isusa između mrtvih stanuje u vama, onaj koji je uskrsnuo Isusa Krista između mrtvih dat će također život vašim smrtnim tijelima, po svom Duhu koji stanuje u vama.
Rimljanima 8,12Tako dakle, Braćo, mi imamo jedan dug ali, ne prema tijelu što bismo trebali živjeti na tjelesan način.
Rimljanima 8,13Jer, živite li vi na tjelesan način, umrijet ćete, već ako, po Duhu, usmrtite svoje tjelesno ponašanje, vi ćete živjeti.
Rimljanima 8,14Naime, oni su sinovi Božji koji su vođeni po Duhu Boga:
Rimljanima 8,15vi niste primili jedan duh koji vas čini robovima i vodi vas k strahu, već jedan Duh koji od vas čini usvojene sinove i po kojem mi uzvikujemo: Abba Oče.
Rimljanima 8,16Taj Duh sam potvrđuje našem duhu da smo mi djeca Božja.
Rimljanima 8,17Djeca, i dakle, baštinici: baštinici Božji, Baštinici Isusa, budući da, imajući dio njegovim mukama, mi ćemo također imati dio u njegovoj slavi.
Rimljanima 8,18Ja cijenim, naime, da patnje sadašnjeg vremena su bez razmjera sa slavom koja nama treba biti *otkrivena.
Rimljanima 8,19Jer, stvaranje čeka s nestrpljenjem otkriće sinova Božjih:
Rimljanima 8,20predano vlasti ništavila ne svojom vlastitom voljom, već po ovlasti onoga tko ga je predao, ono čuva nadu,
Rimljanima 8,21jer ono također bit će oslobođeno ropstva propadivosti, da bi imalo dio u slobodi i u slavi djece Božje.
Rimljanima 8,22Mi znamo to, naime: cjelokupno stvaranje uzdiše još i sada u bolovima rađanja.
Rimljanima 8,23Ono nije samo: mi također, koji posjedujemo *prvine Duha, mi uzdišemo u nutrini, očekujući usvojenje, oslobođenje za naše tijelo.
Rimljanima 8,24Jer mi smo bili spašeni, ali, to je u nadi. A, vidjeti ono čemu se nadaš nije više nadati se: ono što se vidi, kako mu se još nadati?
Rimljanima 8,25Ali, nadati se onome što ne vidimo, to je čekati postojano.
Rimljanima 8,26Isto ako, Duh također dolazi u pomoć našoj slabosti, jer mi ne znamo moliti kako treba; već sam Duh posreduje za nas u neizrecivim uzdisajima,
Rimljanima 8,27a onaj koji ispituje *srca zna kakva je namjera Duha: prema Bogu, naime, Duh posreduje za *svete.
Rimljanima 8,28Mi znamo, s druge strane, da sve pridonosi dobru onih koji vole Boga, koji su pozvani prema njegovom nacrtu.
Rimljanima 8,29One koje je on unaprijed poznavao, on ih je također predodredio biti sukladnima slici Sina njegovog, da bi ovaj bio prvorođeni jednog mnoštva braće;
Rimljanima 8,30one koje je on predodredio, on ih je također i pozvao; one koje je pozvao, on ih je također otkupio; i, one koje je otkupio, on ih je također proslavio.
Rimljanima 8,31Što još reći više? Ako je Bog za nas, tko će biti protiv nas?
Rimljanima 8,32On koji nije poštedio ni vlastitog sina već ga je izručio za nas sve, kako, sa svojim Sinom, ne bi dao sve nas?
Rimljanima 8,33Tko će optužiti izabranike Božje ? Bog opravdava!
Rimljanima 8,34Tko će osuditi? Isus Krist je umro, još i više, on je uskrsnuo, on koji je s desna Bogu i koji posreduje za nas!
Rimljanima 8,35Tko će nas odvojiti od ljubavi Kristove? Nevolja, zebnja, progon, glad, golotinja, opasnost, mač?
Rimljanima 8,36Prema onome što je pisano: Zbog tebe mi smo neprekidno osuđivani na smrt, bili smo smatrani životinjama za klaonicu.
Rimljanima 8,37Ali, u svemu tome, mi smo više no pobjednici po onome koji nas je volio.
Rimljanima 8,38Da, ja imam pouzdanje: ni smrt ni život, ni *anđeli ni gospodarenje, ni sadašnjost ni budućnost,
Rimljanima 8,39ni vlasti, ni sile s visina ni one iz dubina, ni ikakvo drugo stvorenje, ništa nas neće moć odvojiti od ljubavi Božje iskazane u Isusu Kristu našem Gospodinu.
Rimljanima 8,1Nikakva dakle sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hode po tijelu nego po Duhu.
Rimljanima 8,2Jer zakon duha koji oživljava u Hristu Isusu, oprostio me je od zakona grjehovnoga i smrti.
Rimljanima 8,3Jer što zakonu bješe nemoguće, jer bješe oslabljen tijelom, posla Bog sina svojega u obličju tijela grjehovnoga, i za grijeh osudi grijeh u tijelu,
Rimljanima 8,4Da se pravda zakona ispuni u nama koji ne živimo po tijelu nego po duhu;
Rimljanima 8,5Jer koji su po tijelu tjelesno misle, a koji su po duhu duhovno misle.
Rimljanima 8,6Jer tjelesno mudrovanje smrt je, a duhovno mudrovanje život je i mir.
Rimljanima 8,7Jer tjelesno mudrovanje neprijateljstvo je Bogu, jer se ne pokorava zakonu Božijemu niti može.
Rimljanima 8,8A koji su u tijelu ne mogu Bogu ugoditi.
Rimljanima 8,9A vi nijeste u tijelu nego u duhu; jer Duh Božij u vama živi. A ako ko nema Duha Hristova, on nije njegov.
Rimljanima 8,10A ako je Hristos u vama, onda je tijelo mrtvo grijeha radi a Duh živ pravde radi.
Rimljanima 8,11A ako li živi u vama Duh onoga koji je vaskrsao Isusa iz mrtvijeh, onaj koji je podigao Hrista iz mrtvijeh oživljeće i vaša smrtna tjelesa Duhom svojijem koji živi u vama.
Rimljanima 8,12Tako dakle, braćo, nijesmo dužni tijelu da po tijelu živimo.
Rimljanima 8,13Jer ako živite po tijelu, pomrijećete; ako li duhom poslove tjelesne morite, življećete.
Rimljanima 8,14Jer koji se vladaju po duhu Božijemu oni su sinovi Božiji.
Rimljanima 8,15Jer ne primiste duha ropstva, opet da se bojite; nego primiste Duha posinačkoga, kojijem vičemo: Ava, oče!
Rimljanima 8,16Ovaj duh svjedoči našemu duhu da smo djeca Božija.
Rimljanima 8,17A kad smo djeca i našljednici smo: našljednici dakle Božiji, a sunašljednici Hristovi: jer s njim stradamo da se s njim i proslavimo.
Rimljanima 8,18Jer mislim da stradanja sadašnjega vremena nijesu ništa prema slavi koja će nam se javiti.
Rimljanima 8,19Jer čekanje tvari čeka da se jave sinovi Božiji.
Rimljanima 8,20Jer se tvar pokori propadljivosti (ne od svoje volje nego za volju onoga koji je pokori) na nad,
Rimljanima 8,21Da će se i sama tvar oprostiti od ropstva raspadljivosti na slobodu slave djece Božije.
Rimljanima 8,22Jer znamo da sva tvar uzdiše i tuži s nama do sad.
Rimljanima 8,23A ne samo ona, nego i mi koji novinu duha imamo, i mi sami u sebi uzdišemo čekajući posinjenja i izbavljenja tijelu svojemu.
Rimljanima 8,24Jer se nadom spasosmo. A nad koji se vidi nije nad; jer kad ko vidi što, kako će mu se nadati?
Rimljanima 8,25Ako li se nadamo onome što ne vidimo, čekamo s trpljenjem.
Rimljanima 8,26A tako i Duh pomaže nam u našijem slabostima: jer ne znamo za što ćemo se moliti kao što treba, nego sam Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanijem.
Rimljanima 8,27A onaj što ispituje srca zna što je misao Duha, jer po volji Božijoj moli se za svete.
Rimljanima 8,28A znamo da onima koji ljube Boga sve ide na dobro, koji su pozvani po namjerenju.
Rimljanima 8,29Jer koje naprijed pozna one i odredi da budu jednaki obličju sina njegova, da bi on bio prvorođeni među mnogom braćom.
Rimljanima 8,30A koje odredi one i dozva; a koje dozva one i opravda; a koje opravda one i proslavi.
Rimljanima 8,31Šta ćemo dakle reći na ovo? Ako je Bog s nama, ko će na nas?
Rimljanima 8,32Koji dakle svoga sina ne poštedje, nego ga predade za sve nas, kako dakle da nam s njim sve ne daruje?
Rimljanima 8,33Ko će optužiti izbrane Božije? Bog koji pravda?
Rimljanima 8,34Ko će osuditi? Hristos Isus koji umrije, pa još i vaskrse, koji je s desne strane Bogu, i moli za nas?
Rimljanima 8,35Ko će nas rastaviti od ljubavi Božije? Nevolja li ili tuga? ili gonjenje? ili glad? ili golotinja? ili strah? ili mač? kao što stoji napisano:
Rimljanima 8,36Za tebe nas ubijaju vas dan, drže nas kao ovce koje su za klanje.
Rimljanima 8,37Ali u svemu ovome pobjeđujemo onoga radi koji nas je ljubio.
Rimljanima 8,38Jer znam jamačno da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće,
Rimljanima 8,39Ni visina, ni dubina, ni druga kakva tvar može nas rastaviti od ljubavi Božije, koja je u Hristu Isusu Gospodu našemu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje