Tražilica


Suci 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Suci 16,1Kad jedanput Samson dođe u Gazu, vidje tamo jednu bludnicu i uvrati se k njoj.
Suci 16,2I stanovnicima u Gazi javilo se: "Samson je došao ovamo." Oni se strkaše i vrebaše ga cijelu noć na vratima gradskim, a držali su se cijelu noć mirno. Rekoše: "Dok svane, ubit ćemo ga."
Suci 16,3Ali je Samson ležao samo do ponoći. U ponoći ustade, uhvati krila gradskih vrata zajedno s oba dovratnika, izvali ih zajedno s prijevornicom, metnu ih na ramena svoja i odnese ih navrh gore naprema Hebronu.
Suci 16,4Poslije toga zamilova djevojku u dolini Soreku. Zvala se je Delila.
Suci 16,5Dođoše k njoj knezovi filistejski i rekoše joj: Nagovaraj ga i iskušaj, gdje stoji njegova velika snaga, i kako bismo ga mogli svladati i svezati, da ga učinimo malenim! Mi ćemo ti onda dati svaki po tisuću i što srebrnih šekela."
Suci 16,6I Delila uze nagovarati Samsona: "Hajde kaži mi, gdje stoji tvoja velika snaga i čim bi se moralo tebe svezati, da te se svlada!"
Suci 16,7Samson joj odgovori: "Da me se sveže sa sedam gužava sirovih, još neosušenih, postao bih slab i bio bih kao drugi čovjek."
Suci 16,8I donesoše joj knezovi filistejski sedam gužava sirovih, još neosušenih, i ona ga sveza njima.
Suci 16,9A sjedili su ljudi u njezinoj sobi u zasjedi. I ona mu povika: "Eto Filisteji na te, Samsone!" A on pokida gužve, kao što se trga konac od kudjelje, kad se primakne ognju. I ne doznade se za snagu njegovu.
Suci 16,10Onda reče Delila Samsonu: "Eto, prevario si me i slagao si mi. Kaži mi sad, čim te se može svezati!"
Suci 16,11On joj reče: "Da me se sveže novim užima, što se još nijesu rabili u radu, postao bih slab i bio bih kao drugi čovjek."
Suci 16,12I Delila uze nova uža i sveza ga njima. I ona mu povika: "Eto Filisteja na te, Samsone!" Sjedili su naime ljudi u sobi u zasjedi. A on ih istrga s ruku svojih kao konac.
Suci 16,13A Delila reče Samsonu: "Do sada si me varao i lagao mi. Ali kaži mi, čim te se može svezati?" On joj odgovori: "Da sedam vlasi na glavi mojoj priviješ na vratilo!"
Suci 16,14Kad je ona zabila kolčić, povika mu: "Eto Filisteja na te, Samsone!" Tada se on probudi od sna i istrže kolac, osnovu i vratilo.
Suci 16,15Opet mu ona reče: "Kako možeš tvrditi, da si mi dobar, kad srce tvoje nije kod mene? Već si me tri puta prevario i nijesi mi rekao, u ćemu stoji tvoja velika snaga."
Suci 16,16I kad mu je svaki dan dodijavala svojim riječima i tako ga mučila, da mu je život bio ogorčen,
Suci 16,17Otvori joj cijelo svoje srce i reče joj: "Nikad nije britva došla na moju glavu, jer sam od krila materina nazirej Božji. Da mi se obrije glava, ostavila bi me snaga moja. Postao bih slab i bio bih kao drugi čovjek."
Suci 16,18Tada vidje Delila, da joj je otvorio cijelo srce svoje. Ona dade pozvati knezove filistejske i reći im: "Ovaj put morate doći. On je otvorio cijelo srce svoje." Knezovi filistejski dođoše k njoj i donesoše novce sa sobom.
Suci 16,19A ona ga uspava na koljenima svojim i dozva čovjeka, te mu obrija sedam vlasi na glavi njegovoj. Tako ga ona učini slabim, i ostavi ga snaga njegova.
Suci 16,20I kad ona povika: "Eto Filisteja na te, Samsone", probudi se on od sna i pomisli: "Oslobodit ću se kao uvijek, kada se stresem." On naime nije znao, da je Gospod odstupio od njega.
Suci 16,21Tada ga uhvatiše Filisteji, iskopaše mu oči, odvedoše ga u Gazu i okovaše ga u gvozdene okove. On je morao u tamnici mlin okretati.
Suci 16,22A kosa na glavi njegovoj opet je pomalo rasla, izakako je bila obrijana.
Suci 16,23I knezovi filistejski skupiše se da prinesu veliku žrtvu svojemu bogu Dagonu i da svetkuju veselu svetkovinu, jer rekoše: "Naš bog predade u naše ruke našega neprijatelja Samsona."
Suci 16,24Kad ga vidješe, hvalili su ljudi svojega boga; jer rekoše: "Naš bog predade u naše ruke našega neprijatelja, koji je zatirao zemlju našu i pobio mnoge od nas."
Suci 16,25I kad se razigralo srce njihovo, povikaše: "Zovite Samsona, da nam poigra!" I dovedoše Samsona iz tamnice, i on morade pred njima igrati. Bili su ga namjestili među stupove.
Suci 16,26A Samson reče dječaku, koji ga je držao za ruku: "Pusti me i pomozi mi, da opipam stupove, na kojima stoji kuća! Htio bih se nasloniti na njih."
Suci 16,27Kuća je bila puna ljudi i žena. Svi knezovi filistejski bili su ondje. Na krovu je bilo oko tri tisuće ljudi i žena, što su gledali, kako Samson igra.
Suci 16,28A Samson upravi Gospodu ovu molitvu: "Svemogući Gospode, spomeni me se i daj mi samo još ovaj put snagu, o Bože, da se osvetim Filistejima za jedno od moja obadva oka!"
Suci 16,29Tada Samson uhvati oba srednja stupa, na kojima je stajala kuća, i nasloni se na njih, na jedan desnom, a na drugi lijevom rukom svojom.
Suci 16,30Povika: "Hoću eto da umrem s Filistejima!" I sa svom silom nagnu se naprijed. I sruši se kuća na knezove i na sve ljude, koji su bili u njoj. Broj mrtvih, koje on pobi umirući, bio je veći od broja onih, koje pobi za života svojega.
Suci 16,31Braća njegova i sva obitelj njegova dođoše, uzeše ga, ponesoše ga i pokopaše ga između Zorahe i Eštaola u grobu njegova oca Manoahe, On je sudio u Izraelu dvadeset godina.
Suci 16,1 Odatle ode Samson u Gazu; ondje vidje neku bludnicu i uđe k njoj.
Suci 16,2Žiteljima Gaze javiše: "Samson je došao ovamo!" Opkoliše ga i vrebahu ga svu noć na gradskim vratima. Svu noć bijahu mirni. "Pričekajmo do zore", mišljahu, "pa ćemo ga ubiti.
Suci 16,3Ali je Samson ležao samo do ponoći, a o ponoći ustade, dohvati gradska vrata s oba dovratnika, iščupa ih zajedno s prijevornicom, metnu ih na ramena i odnese na vrh gore koja je nasuprot Hebronu i položi ih ondje.
Suci 16,4Poslije toga zamilova on neku ženu iz doline Soreka po imenu Delilu.
Suci 16,5Filistejski knezovi dođoše k njoj i rekoše joj: "Zavedi ga i doznaj gdje stoji njegova velika snaga, kako bismo ga mogli svladati pa da ga svežemo i učinimo nemoćnim. A dat će ti svaki od nas po tisuću i sto srebrnih šekela.
Suci 16,6Delila upita Samsona: "Kaži mi gdje stoji tvoja velika snaga i čime bi se mogao svezati i svladati.
Suci 16,7Samson joj odgovori: "Da me svežu sa sedam svježih još neosušenih žila od luka, onemoćao bih i postao kao običan čovjek.
Suci 16,8Filistejski knezovi donesu Delili sedam svježih još neosušenih žila i ona ga veza njima.
Suci 16,9Kod nje u sobi bijaše zasjeda i ona viknu: "Samsone, eto Filistejaca na te!" On pokida žile kao što se prekine kučina kad se primakne ognju. I tako ne doznadoše za tajnu njegove snage.
Suci 16,10Tad reče Delila Samsonu: "Prevario si me i slagao mi. Ali mi sada kaži čime bi te trebalo vezati.
Suci 16,11On joj odgovori: "Da me dobro svežu novim još neupotrijebljenim užetima, onemoćao bih i postao kao običan čovjek.
Suci 16,12Tada Delila uze nova užeta, sveza ga njima i viknu mu: "Samsone, eto Filistejaca na te!" Kod nje u sobi bijaše zasjeda, ali on prekide užeta na rukama kao da su konci.
Suci 16,13Tada Delila reče Samsonu: "Varaš me svejednako i lažeš mi. Kaži mi napokon čime bi te trebalo vezati." On joj odgovori: "Da otkaš sedam pramenova moje kose na tkalačkom stanu i da ih zaglaviš klinom, onemoćao bih i postao kao običan čovjek.
Suci 16,14Ona ga uspava i otka sedam pramenova njegove kose na tkalačkom stanu, zabi klin i viknu mu: "Eto Filistejaca na te, Samsone!" On se probudi i istrgne i klin i tkalački stan. I nije otkrila tajnu njegove snage.
Suci 16,15Delila mu reče: "Kako možeš reći da me ljubiš kad tvoje srce nije sa mnom? Triput si me već prevario i nisi mi kazao gdje je tvoja velika snaga.
Suci 16,16Kako mu je svakog dana dodijavala molbama i mučila ga, njemu već dozlogrdje.
Suci 16,17I otvori joj cijelo svoje srce: "Nikada britva nije prešla po mojoj glavi jer sam od majčine utrobe nazirej Božji. Da me obriju, sva bi me snaga ostavila, onemoćao bih i postao bih kao običan čovjek.
Suci 16,18Delila tad shvati da joj je otvorio cijelo svoje srce; pozva filistejske knezove i reče im: "Dođite sada jer mi je otvorio cijelo svoje srce." I filistejski knezovi dođoše k njoj i donesoše sa sobom novac.
Suci 16,19Uspavavši Samsona na svojim koljenima, ona dozva čovjeka te mu obrija s glave sedam pramenova kose. Tako on poče slabiti i ostavi ga snaga.
Suci 16,20Kad ona povika: "Samsone, eto Filistejaca na te!" on se probudi i pomisli: "Izvući ću se kao i uvijek i oslobodit ću se." Ali nije znao da se Jahve od njega okrenuo.
Suci 16,21Filistejci ga uhvatiše, iskopaše mu oči i odvedoše ga u Gazu. Okovaše ga dvostrukim mjedenim lancem te je okretao mlin u tamnici.
Suci 16,22Ali kosa gdje mu je obrijaše počne opet rasti.
Suci 16,23A knezovi se filistejski skupiše da prinesu veliku žrtvu svome bogu Dagonu i da se provesele. Govorahu oni: "Bog naš predade nam u ruke Samsona, našeg neprijatelja.
Suci 16,24A narod, vidjevši ga, uze hvaliti svoga boga i klicati u njegovu čast govoreći: "Bog naš predade nam u ruke Samsona, našeg neprijatelja, koji nam je zemlju pustošio i tolike naše usmrtio.
Suci 16,25Kad im se srce razigralo, povikaše: "Dovedite Samsona da nas zabavlja!" I dovedoše iz tamnice Samsona i on igraše pred njima; a onda ga postaviše među stupove.
Suci 16,26Samson tada reče dječaku koji ga je vodio za ruku: "Vodi me i pomozi mi da opipam stupove na kojima počiva zdanje da se naslonim na njih.
Suci 16,27A kuća bijaše puna ljudi i žena. Bijahu tu i svi filistejski knezovi, a na krovu tri tisuće ljudi koji su gledali kako Samson igra.
Suci 16,28Samson zavapi Jahvi: "Gospodine Jahve, spomeni me se i samo mi još sada podaj snagu da se Filistejcima odjednom osvetim za oba oka.
Suci 16,29I Samson napipa dva srednja stupa na kojima počivaše zdanje, oprije se o njih, desnom o jedan, a lijevom o drugi,
Suci 16,30i viknu: "Neka poginem s Filistejcima!" Nato uprije iz sve snage i sruši zdanje na knezove i na sav narod koji se ondje nalazio. Više ih ubi umirući nego što ih pobi za života.
Suci 16,31Poslije dođoše njegova braća i sva kuća njegova oca, uzeše ga i odnesoše i pokopaše ga između Sore i Eštaola, u grobu Manoaha, oca njegova. On je sudio Izraelu dvadeset godina.
Sudci 16,1Samson ode u Gazu . Ondje on vidje jednu prostitutku i uđe k njoj.
Sudci 16,2Javiše ljudima iz Gaze: ”Samson je došao ovamo.“ Oni obilažaše i vrebaše cijelu vrata grada. Cijelu biše mirni govoreći: ”Sačekajmo jutarnje svjetlo i tad ga ubijmo.“
Sudci 16,3Ali, Samson ostade ležeći samo do ponoći i, u sred noći, on se diže, uze krilo s vrata grada kao i oba dovratka, iščupa ih s gredama, natovari na leđa i odnese sve do na vrh planine koja je nasuprot Hebronu .
Sudci 16,4A, poslije toga, Samson zavolje jednu ženu, pokraj klanca u Soreku, koja se zvala Dalila.
Sudci 16,5Silnici Filistinci dođoše ju naći i rekoše joj: ” Zavedi ga i vidi zašto je njegova snaga tako velika i kako bismo ga mi mogli prevladati i svezati za učiniti nemoćnim; a mi, dat ćemo ti svaki tisuću i sto sikala srebra.“
Sudci 16,6Dalila reče Samsonu: ” Otkrij mi dakle zašto je tvoja snaga tako velika i kako bi te trebalo svezati da bi te se učinilo nemoćnim. “
Sudci 16,7Samson joj reče: ”Ako bi me se svezalo sa sedam novih konopa za luk koji još nisu bili osušeni, ja bih postao slab bio bih jednak bilo kojem čovjeku. “
Sudci 16,8Filistinski tirani njoj dadoše donijeti sedam konopaca za luk koji još nisu bili osušeni i Dalila ga sveza tim konopcima.
Sudci 16,9Zasjeda bijaše smještena u njenoj sobi i ona mu dobaci: ”Filistinci su na tebi, Samsone!“ On pokida konopce za luk kao što bi pokidao da su od kučine kad osjeti vatru. Ali, ne otkri se tajna snage njegove.
Sudci 16,10Tad Dalila reče Samsonu: Ti si se poigrao sa mnom i govorio si mi laži. Sada, otkrij mi dakle kako bi ti trebao biti svezan. “
Sudci 16,11On joj kaza: ” Ako bi me se svezalo novim konopcima S kojima još nikakav rad nije bio obavljan, ja bih postao slab i bio bih jednak bilo kojem čovjeku. “
Sudci 16,12Dalila uze nove konopce kojima ga sveza, potom mu ona dobaci: ”Filistinci su na tebi, Samsone.“ Zasjeda bijaše smještena u njenoj sobi, ali on pokida konopce koje imaše na rukama kao da su bili od konca.
Sudci 16,13Dalila reče Samsonu: ”Sve do sada ti si se igrao sa mnom i govorio si mi laži. Otkrij mi dakle kako bi ti trebao biti svezan. “ Samson joj reče:” Ako bi ti splela sedam pletenica od moje kose s osnovom jedne tkanine i pritisnula tkalačkim grebenom, tad bih ja postao slab i bio bih jednak bilo kojem čovjeku. “
Sudci 16,14Ona ga uspava, isplete sedam pletenica od njegove kose, stisnu ih jednim grebenom, i potom zavika: ”Filistinci su na tebi, Samsone. “ On se probudi iz sna i iščupa greben, razboj i osnovu.
Sudci 16,15Dalila mu reče: ”Kako ti možeš reći: Ja te volim, kad srce tvoje nije sa mnom. Evo tri puta veće kako se ti poigravaš sa mnom i nisi mi otkrio u zašto je tvoja snaga tako velika.“
Sudci 16,16 kako ga je ona svaki dan gnjavila i dodijavala mu svojim riječima, Samson, na smrt izmoren,
Sudci 16,17otvori joj svoje srce i reče joj: Britva nikad nije prošla po mojoj glavi, jer ja sam posvećen Bogu od utrobe svoje majke. Kad bih ja bio obrijan tad bi moja snaga ostala daleko od mene, ja bih postao slab i bio bih jednak drugim ljudima.“
Sudci 16,18Dalila vidje da joj je on otvorio svo svoje srce i posla pozvati vlastodršce Filistince govoreći im: ”Dođite, ovog puta, jer mi je otvorio svo svoje srce. “Vlastodršci filistinski uspeše se k njoj i imaše oni novac u ruci.
Sudci 16,19Ona uspava Samsona na svojim koljenima i pozva ona jednog čovjeka koji obrija sedam pletenica njegove kose; tad on poče slabiti i njegova se snaga povuče daleko od njega.
Sudci 16,20Dalila mu reče: ”Filistinci su na tebi, Samsone.“ On se probudi iz sna i reče: ”Ja ću se izvući kao i prošlih puta i oslobodit ću se “ ali, on ne znaše da se GOSPOD bijaše povukao daleko od njega.
Sudci 16,21Filistinci ga uhvatiše i iskopaše mu oči; oni ga odvedoše u Gazu i svezaše ga dvostrukim brončanim lancem. Samson okretaše žrvanj u zatvoru.
Sudci 16,22Ali, nakon što bijaše obrijan, kosa na njegovoj glavi poče iznova rasti.
Sudci 16,23Ali, vlastodršci filistinski se ujediniše za ponuditi jednu veliku žrtvu Dagonu, svojem Bogu, i prepustiše se oni veseljima. Oni govoraše: ” Naš nam je bog u ruke naše izručio Samsona, našeg neprijatelja.“
Sudci 16,24Puk vidje Samsona i slavljaše svojeg boga govoreći: :” Naš je bog izručio u naše :Ruke neprijatelja našeg, :Onog koji pustošaše zemlju našu :I koji umnažaše naše mrtve. “
Sudci 16,25No, kako njihovo srce bijaše radosno, oni rekoše: ”Pozovite Samsona pa nek nas zabavlja. “ Poslaše po Samsona u zatvor i on poče lakrdijati pred njima, potom se postavi između stupova.
Sudci 16,26Samson reče momku koji ga držaše za ruku: ” Povedi me i učini da dotaknem stupove na kojima počiva hram da se ja o njih oslonim. “
Sudci 16,27Zamak bijaše pun ljudi i žena; bijahu tu svi vlastodršci Filistinci i na terasi otprilike tri tisuće ljudi i žena koji bijahu promatrali Samsonove zabave.
Sudci 16,28Samson zazva GOSPODA i reče: ”Ja te molim, GOSPODE Bože, sjeti me se i ojačaj me, pa bilo to još samo ovaj put, o Bože, da izvršim protiv Filistinaca jedinstvenu osvetu za moja dva oka.“
Sudci 16,29Potom Samson opipa dva stuba u sredini na kojima počivaše hram i on se osloni o njih, o jedan svojom desnom rukom i o drugi svojom lijevom rukom.
Sudci 16,30Samson reče: ”Nek umrem s Filistincima“, potom on se oduprije svom snagom i hram se sruši na vlastodršce i sav narod koji se tu nalažaše. Mrtvi koje on usmrti svojom smrću bijahu brojniji no oni koje on usmrti tijekom života svojega.
Sudci 16,31Njegova braća i sav dom oca njegovog siđoše i odnesoše ga; oni se uspeše natrag ukopaše ga, između Soree i Eštaola, u grobnicu Manoaha, oca svojega. Samson suđaše Izrael tijekom dvadeset godina.
Sudije 16,1Potom otide Samson u Gazu, i ondje vidje jednu ženu kurvu, i uđe k njoj.
Sudije 16,2I ljudima u Gazi bi kazano: dođe Samson ovamo.I opkoliše i vrebaše ga cijelu noć na vratima gradskim; i stajahu u potaji cijelu noć govoreći: dok svane, ubićemo ga.
Sudije 16,3Ali Samson spavav do ponoći usta u ponoći, i ščepa vrata gradska s oba dovratka i iščupa ih s prijevornicom zajedno, i metnu ih na ramena i odnese na vrh gore koja je prema Hevronu.
Sudije 16,4Poslije toga zamilova djevojku na potoku Soriku, kojoj bješe ime Dalida.
Sudije 16,5I dođoše k njoj knezovi Filistejski i rekoše joj: prevari ga i iskušaj gdje mu stoji velika snaga i kako bi smo mu dosadili da ga svežemo i svladamo; a mi ćemo ti dati svaki po hiljadu i sto srebrnika.
Sudije 16,6I Dalida reče Samsonu: hajde kaži mi gdje stoji tvoja velika snaga i čim bi se mogao svezati i svladati.
Sudije 16,7A Samson joj reče: da me svežu u sedam gužava sirovijeh neosušenijeh, onda bih izgubio snagu i bio kao i drugi čovjek.
Sudije 16,8I donesoše joj knezovi Filistejski sedam gužava sirovijeh, još neosušenijeh, i ona ga sveza njima.
Sudije 16,9A kod nje bijaše zasjeda u sobi; i ona mu reče: eto Filisteja na te, Samsone! A on pokida gužve, kao što se kida konac od kudelje kad osjeti vatru; i ne dozna se za snagu njegovu.
Sudije 16,10Potom reče Dalida Samsonu: gle, prevario si me, i slagao si mi; nego hajde kaži mi čim bi se mogao svezati.
Sudije 16,11A on joj reče: da me dobro svežu novim užima kojima nije ništa rađeno, tada bih izgubio snagu i bio bih kao drugi čovjek.
Sudije 16,12I Dalida uze nova uža, i sveza ga njima, pak mu reče: eto Filisteji na te Samsone! A zasjeda bijaše u sobi. A on raskide s ruku uža kao konac.
Sudije 16,13Tada reče Dalida Samsonu: jednako me varaš i lažeš mi; kaži mi čim bi se mogao svezati? A on joj reče: da sedam pramena kose na glavi mojoj priviješ na vratilo.
Sudije 16,14I ona zaglavivši vratilo kocem, reče: evo Filisteja na te, Samsone! A on se probudi od sna, i istrže kolac i osnovu i vratilo.
Sudije 16,15Opet mu ona reče: kako možeš govoriti: ljubim te, kad srce tvoje nije kod mene? Već si me tri puta prevario ne hoteći mi kazati gdje ti je velika snaga.
Sudije 16,16I ona mu dosađivaše svojim riječima svaki dan i navaljivaše na nj, i duša mu prenemože da umre,
Sudije 16,17Te joj otvori cijelo srce svoje, i reče joj: britva nije nikad prešla preko glave moje, jer sam nazirej Božji od utrobe matere svoje; da se obrijem, ostavila bi me snaga moja i oslabio bih, i bio bih kao svaki čovjek.
Sudije 16,18A Dalida videći da joj je otvorio cijelo srce svoje, posla i pozva knezove Filistejske poručivši im: hodite sada, jer mi je otvorio cijelo srce svoje.Tada dođoše knezovi Filistejski k njoj i donesoše novce u rukama svojim.
Sudije 16,19A ona ga uspava na krilu svojem, i dozva čovjeka te mu obrija sedam pramena kose s glave, i ona ga prva svlada kad ga ostavi snaga njegova.
Sudije 16,20I ona reče: eto Filisteja na te, Samsone! A on probudiv se od sna reče: izaći ću kao i prije i oteću se. Jer ne znadijaše da je Gospod otstupio od njega.
Sudije 16,21Tada ga uhvatiše Filisteji, i iskopaše mu oči, i odvedoše ga u Gazu i okovaše ga u dvoje verige mjedene; i meljaše u tamnici.
Sudije 16,22A kosa na glavi njegovoj poče rasti kao što je bila kad ga obrijaše.
Sudije 16,23I knezovi Filistejski skupiše se da prinesu veliku žrtvu Dagonu bogu svojemu, i da se provesele, pa rekoše: predade nam bog naš u ruke naše Samsona neprijatelja našega.
Sudije 16,24Također i narod vidjevši ga hvaljaše boga svojega govoreći: predade nam bog naš u ruke naše neprijatelja našega i zatirača zemlje naše i koji pobi tolike između nas.
Sudije 16,25I kad se razveseli srce njihovo rekoše: zovite Samsona da nam igra. I dozvaše Samsona iz tamnice da im igra, i namjestiše ga među dva stuba.
Sudije 16,26Tada Samson reče momku koji ga držaše za ruku: pusti me, da opipam stubove na kojima stoji kuća, da se naslonim na njih.
Sudije 16,27A kuća bijaše puna ljudi i žena i svi knezovi Filistejski bijahu ondje; i na krovu bijaše oko tri tisuće ljudi i žena, koji gledahu kako Samson igra.
Sudije 16,28Tada Samson zavapi ka Gospodu i reče: Gospode, Gospode! opomeni me se, molim te, i ukrijepi me, molim te, samo sada, o Bože! da se osvetim jedanput Filistejima za oba oka svoja.
Sudije 16,29I zagrli Samson dva stuba srednja, na kojima stajaše kuća, i nasloni se na njih, na jedan desnom a na drugi lijevom rukom svojom.
Sudije 16,30Pa onda reče Samson: neka umrem s Filistejima. I naleže jako, i pade kuća na knezove i na sav narod koji bješe u njoj; i bi mrtvijeh koje pobi umirući više nego onijeh koje pobi za života svojega.
Sudije 16,31Posle dođoše braća njegova i sav dom oca njegova, i uzeše ga, i vrativši se pogreboše ga između Saraje i Estola u grobu Manoja oca njegova. A on bi sudija Izrailju dvadeset godina.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje