Tražilica


Suci 16. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Suci 16,1Kad jedanput Samson dođe u Gazu, vidje tamo jednu bludnicu i uvrati se k njoj.
Suci 16,2I stanovnicima u Gazi javilo se: "Samson je došao ovamo." Oni se strkaše i vrebaše ga cijelu noć na vratima gradskim, a držali su se cijelu noć mirno. Rekoše: "Dok svane, ubit ćemo ga."
Suci 16,3Ali je Samson ležao samo do ponoći. U ponoći ustade, uhvati krila gradskih vrata zajedno s oba dovratnika, izvali ih zajedno s prijevornicom, metnu ih na ramena svoja i odnese ih navrh gore naprema Hebronu.
Suci 16,4Poslije toga zamilova djevojku u dolini Soreku. Zvala se je Delila.
Suci 16,5Dođoše k njoj knezovi filistejski i rekoše joj: Nagovaraj ga i iskušaj, gdje stoji njegova velika snaga, i kako bismo ga mogli svladati i svezati, da ga učinimo malenim! Mi ćemo ti onda dati svaki po tisuću i što srebrnih šekela."
Suci 16,6I Delila uze nagovarati Samsona: "Hajde kaži mi, gdje stoji tvoja velika snaga i čim bi se moralo tebe svezati, da te se svlada!"
Suci 16,7Samson joj odgovori: "Da me se sveže sa sedam gužava sirovih, još neosušenih, postao bih slab i bio bih kao drugi čovjek."
Suci 16,8I donesoše joj knezovi filistejski sedam gužava sirovih, još neosušenih, i ona ga sveza njima.
Suci 16,9A sjedili su ljudi u njezinoj sobi u zasjedi. I ona mu povika: "Eto Filisteji na te, Samsone!" A on pokida gužve, kao što se trga konac od kudjelje, kad se primakne ognju. I ne doznade se za snagu njegovu.
Suci 16,10Onda reče Delila Samsonu: "Eto, prevario si me i slagao si mi. Kaži mi sad, čim te se može svezati!"
Suci 16,11On joj reče: "Da me se sveže novim užima, što se još nijesu rabili u radu, postao bih slab i bio bih kao drugi čovjek."
Suci 16,12I Delila uze nova uža i sveza ga njima. I ona mu povika: "Eto Filisteja na te, Samsone!" Sjedili su naime ljudi u sobi u zasjedi. A on ih istrga s ruku svojih kao konac.
Suci 16,13A Delila reče Samsonu: "Do sada si me varao i lagao mi. Ali kaži mi, čim te se može svezati?" On joj odgovori: "Da sedam vlasi na glavi mojoj priviješ na vratilo!"
Suci 16,14Kad je ona zabila kolčić, povika mu: "Eto Filisteja na te, Samsone!" Tada se on probudi od sna i istrže kolac, osnovu i vratilo.
Suci 16,15Opet mu ona reče: "Kako možeš tvrditi, da si mi dobar, kad srce tvoje nije kod mene? Već si me tri puta prevario i nijesi mi rekao, u ćemu stoji tvoja velika snaga."
Suci 16,16I kad mu je svaki dan dodijavala svojim riječima i tako ga mučila, da mu je život bio ogorčen,
Suci 16,17Otvori joj cijelo svoje srce i reče joj: "Nikad nije britva došla na moju glavu, jer sam od krila materina nazirej Božji. Da mi se obrije glava, ostavila bi me snaga moja. Postao bih slab i bio bih kao drugi čovjek."
Suci 16,18Tada vidje Delila, da joj je otvorio cijelo srce svoje. Ona dade pozvati knezove filistejske i reći im: "Ovaj put morate doći. On je otvorio cijelo srce svoje." Knezovi filistejski dođoše k njoj i donesoše novce sa sobom.
Suci 16,19A ona ga uspava na koljenima svojim i dozva čovjeka, te mu obrija sedam vlasi na glavi njegovoj. Tako ga ona učini slabim, i ostavi ga snaga njegova.
Suci 16,20I kad ona povika: "Eto Filisteja na te, Samsone", probudi se on od sna i pomisli: "Oslobodit ću se kao uvijek, kada se stresem." On naime nije znao, da je Gospod odstupio od njega.
Suci 16,21Tada ga uhvatiše Filisteji, iskopaše mu oči, odvedoše ga u Gazu i okovaše ga u gvozdene okove. On je morao u tamnici mlin okretati.
Suci 16,22A kosa na glavi njegovoj opet je pomalo rasla, izakako je bila obrijana.
Suci 16,23I knezovi filistejski skupiše se da prinesu veliku žrtvu svojemu bogu Dagonu i da svetkuju veselu svetkovinu, jer rekoše: "Naš bog predade u naše ruke našega neprijatelja Samsona."
Suci 16,24Kad ga vidješe, hvalili su ljudi svojega boga; jer rekoše: "Naš bog predade u naše ruke našega neprijatelja, koji je zatirao zemlju našu i pobio mnoge od nas."
Suci 16,25I kad se razigralo srce njihovo, povikaše: "Zovite Samsona, da nam poigra!" I dovedoše Samsona iz tamnice, i on morade pred njima igrati. Bili su ga namjestili među stupove.
Suci 16,26A Samson reče dječaku, koji ga je držao za ruku: "Pusti me i pomozi mi, da opipam stupove, na kojima stoji kuća! Htio bih se nasloniti na njih."
Suci 16,27Kuća je bila puna ljudi i žena. Svi knezovi filistejski bili su ondje. Na krovu je bilo oko tri tisuće ljudi i žena, što su gledali, kako Samson igra.
Suci 16,28A Samson upravi Gospodu ovu molitvu: "Svemogući Gospode, spomeni me se i daj mi samo još ovaj put snagu, o Bože, da se osvetim Filistejima za jedno od moja obadva oka!"
Suci 16,29Tada Samson uhvati oba srednja stupa, na kojima je stajala kuća, i nasloni se na njih, na jedan desnom, a na drugi lijevom rukom svojom.
Suci 16,30Povika: "Hoću eto da umrem s Filistejima!" I sa svom silom nagnu se naprijed. I sruši se kuća na knezove i na sve ljude, koji su bili u njoj. Broj mrtvih, koje on pobi umirući, bio je veći od broja onih, koje pobi za života svojega.
Suci 16,31Braća njegova i sva obitelj njegova dođoše, uzeše ga, ponesoše ga i pokopaše ga između Zorahe i Eštaola u grobu njegova oca Manoahe, On je sudio u Izraelu dvadeset godina.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje