Tražilica


Titu 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Titu 3,1Opominji ih, da se pokoravaju vlastima i poglavarima, da budu poslušni i spremni na svako dobro djelo;
Titu 3,2Nikoga da ne psuju, da se ne svađaju, da budu čedni i svaku krotkost da pokazuju prema svim ljudima!
Titu 3,3Jer i mi smo bili negda ludi, nepokorni, lutajući, služeći različnim željama i slastima, u pakosti i zavisti živeći, mrski, jedan na drugoga mrzeći.
Titu 3,4A kad se pokaza dobrota i čovjekoljublje Boga, Spasitelja našega,
Titu 3,5Ne za djela pravde, koja mi učinismo, nego po svojemu milosrđu spasi nas kupelju preporođenja i obnovljenja Duha Svetoga,
Titu 3,6Kojega izli na nas obilato po Isusu Kristu, Spasitelju našemu,
Titu 3,7Da opravdani milošću njegovom, po nadi budemo baštinici života vječnoga.
Titu 3,8Pouzdana je riječ, i ovo hoću da pastojano učiš, da se oni, koji vjeruju u Boga, trude i prednjače u vršenju dobrih djela. Ovo je dobro i korisno ljudima.
Titu 3,9A ludih zapitkivanja i rodoslovlja, i svađa i prepiranja o zakonu kloni se, jer su beskorisna i isprazna!
Titu 3,10Čovjeka krivovjerca iza prve i druge opomene kloni se,
Titu 3,11Znajući, da se takav preokrenuo na gore i griješi, i sam sebe osuđuje.
Titu 3,12Kad pošljem k tebi Artemu ili Tihika, požuri se da dođeš k meni u Nikopol, jer sam namislio ondje prezimiti.
Titu 3,13Zenu, pravnika, i Apola brižno opremi na put, da im ništa ne uzmanjka!
Titu 3,14A i naši neka se uče prednjačiti u dobrim djelima, kada je nužda i potreba, da ne budu bez ploda!
Titu 3,15Pozdravljaju te svi, koji su s menom. Pozdravi sve, koji nas ljube u vjeri! Milost neka bude sa svima vama! Amen.
Titu 3,1 Podsjećaj ih da se podlažu poglavarstvima, vlastima, da slušaju, da budu spremni na svako dobro djelo,
Titu 3,2nikoga da ne pogrđuju, da budu neratoborni, popustljivi, da očituju svaku blagost prema svim ljudima.
Titu 3,3Jer i mi nekoć bijasmo nerazumni, nepokorni, lutalice, robovi raznih požuda i naslada, živjeli smo u zlu i zavisti, odvratni bili, mrzili jedni druge.
Titu 3,4Ali kad se pojavila dobrostivost i čovjekoljublje Spasitelja našega, Boga,
Titu 3,5on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom
Titu 3,6koga bogato izli na nas po Isusu Kristu, Spasitelju našemu,
Titu 3,7da opravdani njegovom milošću budemo, po nadi, baštinici života vječnoga.
Titu 3,8Vjerodostojna je ovo riječ i hoću da to uporno tvrdiš te da oni koji su povjerovali Bogu uznastoje prednjačiti dobrim djelima. To je dobro i korisno ljudima.
Titu 3,9A ludih se raspra, i rodoslovlja, i svađa, i sukoba zakonskih kloni: beskorisni su i isprazni.
Titu 3,10S krivovjercem nakon prvoga i drugog upozorenja prekini
Titu 3,11znajući da je izopačen i da griješi: on sam sebe osuđuje.
Titu 3,12Kad pošaljem k tebi Artemu ili Tihika, požuri se k meni u Nikopol jer sam odlučio ondje prezimiti.
Titu 3,13Zenu, pravnika, i Apolona brižljivo opremi da im ništa ne ponestane.
Titu 3,14A i naši neka se uče prednjačiti dobrim djelima u životnim potrebama da ne budu neplodni.
Titu 3,15Pozdravljaju te svi koji su sa mnom. Pozdravi one koji nas ljube u vjeri. Milost sa svima vama!
Titu 3,1Podsjeća sve da trebaju biti podložni poglavarstvima, vlastima, da trebaju slušati, biti spremni na svako dobro djelo,
Titu 3,2ne vrijeđati nikoga, izbjegavati svađe, pokazivati se dobrohotnima, činiti stalne dokaze blagosti spram svih ljudi.
Titu 3,3Jer mi također, nekada, bijasmo bezumni, pobunjenici, zabludjeli, podložni svim vrstama želja i zadovoljstava, živeć u opakosti i zavisti, odvratni i mrzeći jedni druge.
Titu 3,4Ali, od kada su se očitovale dobrota Boga našeg Spasitelja i njegova ljubav za ljude,
Titu 3,5on nas je spasio ne na temelju djela koja bismo mi ispunili u pravednosti, već na temelju svojeg milosrđa, po kupki novog rođenja i obnove koju daje Sveti Duh.
Titu 3,6Taj Duh, on ju je izlio na nas u obilju po Isusu Kristu našem Spasitelju,
Titu 3,7da bi, opravdani po njegovoj milosti mi postali, prema nadanju, baštinici vječnog *života.
Titu 3,8Dostojna je povjerenja ova riječ, i ja hoću da ti budeš potpuno pažljiv spram toga, da bi svi oni koji su se pouzdali u Boga prionu nadmašivati se u lijepim djelima. Evo što je lijepo i korisno za ljude.
Titu 3,9Ali isprazna traganja, rodoslovlja, svađe, proturječja glede *Zakona njih izbjegavaj: ona su nekorisna i isprazna.
Titu 3,10Onaj koji je heretik, njega odstrani nakon prvog i drugog upozorenja:
Titu 3,11ti znaš da je takav čovjek zalutao, grješnik, koji je sam sebe osudio.
Titu 3,12Kad ti ja budem poslao Artemasa ili Tihika, potrudi se doći pridružiti mi se u Nikopolisu . Odlučio sam ondje, naime, provesti zimu.
Titu 3,13Gorljivo bdij nad putovanjem Zenasa, pravnika i Apolosa, da ne manjkaju u bilo čemu.
Titu 3,14Naši također trebaju naučiti nadmetati se u lijepim djelima, za sučeliti se hitnim potrebama. Tako oni neće biti besplodni.
Titu 3,15Svi oni koji su sa mnom, pozdravljaju te. Pozdravi one koji nas vole u vjeri. Milost budi s vama svima.
Titu 3,1Opominji ih da budu pokorni i poslušni gospodarima i zapovjednicima, i gotovi na svako dobro djelo;
Titu 3,2Ni na koga da ne hule, da se ne svađaju, nego da budu mirni, svaku krotost da pokazuju svijem ljudima,
Titu 3,3Jer i mi bijasmo negda ludi, i nepokorni, i prevareni, služeći različnijem željama i slastima, u pakosti i zavisti živeći, mrski budući i mrzeći jedan na drugoga.
Titu 3,4A kad se pokaza blagodat i čovjekoljublje spasa našega Boga,
Titu 3,5Ne za djela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom prerođenja i obnovljenjem Duha svetoga,
Titu 3,6Kojega izli na nas obilno kroz Isusa Hrista spasitelja našega,
Titu 3,7Da se opravdamo blagodaću njegovom, i da budemo našljednici života vječnoga po nadu.
Titu 3,8Sine Tite! istinita je riječ, i u ovome hoću da utvrđuješ, da se oni koji vjerovaše Bogu trude i staraju za dobro djelo: ovo je korisno ljudima i dobro.
Titu 3,9A ludijeh zapitkivanja i teftera od plemena, i svađa i prepiranja o zakonu kloni se; jer je to nekorisno i prazno.
Titu 3,10Čovjeka jeretika po prvome i drugom svjetovanju kloni se,
Titu 3,11Znajući da se takovi izopačio, i griješi, i sam je sebe osudio.
Titu 3,12Kad pošljem k tebi Artemu ili Tihika, postaraj se da dođeš k meni u Nikopolj, jer sam namislio da ondje zimujem.
Titu 3,13Zinu zakonika i Apola lijepo opremi da imaju sve što im treba.
Titu 3,14Ali i naši neka se uče napredovati u dobrijem djelima, ako gdje bude od potrebe da ne budu bez roda.
Titu 3,15Pozdravljaju te svi koji su sa mnom. Pozdravi sve koji nas ljube u vjeri. Blagodat sa svima vama. Amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje