Tražilica


Djela apostolska 9. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Djela apostolska 9,1A Savle još dišući prijetnjom i smrću na učenike Gospodnje pristupi k poglavaru svešteničkome,
Djela apostolska 9,2I izmoli u njega poslanice u Damask na zbornice, ako koga nađe od ovoga puta, i ljude i žene svezane da dovede u Jerusalim.
Djela apostolska 9,3A kad bješe na putu i dođe blizu Damaska, ujedanput obasja ga svjetlost s neba,
Djela apostolska 9,4I padnuvši na zemlju ču glas gdje mu govori: Savle! Savle! zašto me goniš?
Djela apostolska 9,5A on reče: ko si ti, Gospode? A Gospod reče: ja sam Isus, kojega ti goniš: teško ti je protivu bodila praćati se.
Djela apostolska 9,6A on drkćući od straha reče: Gospode! šta hoćeš da činim? I Gospod mu reče: ustani i uđi u grad, pa će ti se kazati šta ti treba činiti.
Djela apostolska 9,7A ljudi koji iđahu s njim stajahu i čuđahu se, jer čujahu glas a ne viđahu nikoga.
Djela apostolska 9,8A Savle usta od zemlje, i otvorenijem očima svojijem nikoga ne viđaše. A oni ga uzeše za ruku i uvedoše u Damask.
Djela apostolska 9,9I bješe tri dana slijep, i ne jede, niti pi.
Djela apostolska 9,10A u Damasku bješe jedan učenik, po imenu Ananija, i reče mu Gospod u utvari: Ananija! A on reče: evo me, Gospode!
Djela apostolska 9,11A Gospod mu reče: ustani i idi u ulicu koja se zove Prava, i traži u domu Judinom po imenu Savla Taršanina; jer gle, on se moli Bogu,
Djela apostolska 9,12I vidje u utvari čovjeka, po imenu Ananiju, gdje uđe i metnu ruku na nj da progleda.
Djela apostolska 9,13A Ananija odgovori: Gospode! ja čuh od mnogijeh za toga čovjeka kolika zla počini svetima tvojima u Jerusalimu;
Djela apostolska 9,14I ovdje ima vlast od glavara svešteničkijeh da veže sve koji prizivaju ime tvoje.
Djela apostolska 9,15A Gospod mu reče: idi, jer mi je on sud izbrani da iznese ime moje pred neznabošce i careve i sinove Izrailjeve.
Djela apostolska 9,16A ja ću mu pokazati koliko mu valja postradati za ime moje.
Djela apostolska 9,17I pođe Ananija, i uđe u kuću, i metnuvši ruke na nj reče: Savle, brate! Gospod Isus, koji ti se javi na putu kojijem si išao, posla me da progledaš i da se napuniš Duha svetoga.
Djela apostolska 9,18I odmah otpade od očiju njegovijeh kao krljušt, i odmah progleda, i ustavši krsti se.
Djela apostolska 9,19I pošto pojede okrijepi se; i bi Savle nekoliko dana s učenicima koji bijahu u Damasku.
Djela apostolska 9,20I odmah po zbornicama propovijedaše Isusa da je on sin Božij.
Djela apostolska 9,21A svi koji slušahu divljahu se i govorahu: nije li ovo onaj što gonjaše u Jerusalimu one koji spominjahu ime ovo, i ovdje zato dođe da ih povezane vodi glavarima svešteničkijem.
Djela apostolska 9,22A Savle se većma siljaše i zabunjivaše Jevreje koji žive u Damasku, dokazujući da je ovo Hristos.
Djela apostolska 9,23A kad se navrši podosta dana, dogovoriše se Jevreji da ga ubiju.
Djela apostolska 9,24Ali Savle doznade njihov dogovor; a oni čuvahu vrata dan i noć da bi ga ubili;
Djela apostolska 9,25A učenici ga uzeše noću i spustiše preko zida u kotarici.
Djela apostolska 9,26A kad dođe Savle u Jerusalim, ogledaše da se pribije uz učenike; i svi ga se bojahu, jer ne vjerovahu da je učenik.
Djela apostolska 9,27A Varnava ga uze i dovede k apostolima, i kaza im kako na putu vidje Gospoda, i kako mu govori, i kako u Damasku slobodno propovijeda ime Isusovo.
Djela apostolska 9,28I bijaše s njima i ulazi u Jerusalim i izlazi i slobodno pripovijedaše ime Gospoda Isusa.
Djela apostolska 9,29I govoraše i prepiraše se s Grcima; a oni gledahu da ga ubiju.
Djela apostolska 9,30A kad razumješe braća, svedoše ga u Žesariju, i otpustiše ga u Tars.
Djela apostolska 9,31A crkve po svoj Judeji i Galileji i Samariji bijahu na miru, i napredovahu, i hođahu u strahu Gospodnjem, i umnožavahu se utjehom svetoga Duha.
Djela apostolska 9,32I dogodi se kad Petar obilažaše sve, da dođe i k svetima koji življahu u Lidi.
Djela apostolska 9,33I nađe tamo jednoga čovjeka po imenu Eneju, koji već osam godina ležaše na odru, jer bješe uzet.
Djela apostolska 9,34I reče mu Petar: Eneja! iscjeljuje te Isus Hristos, ustani i prostri sam sebi. I odmah usta.
Djela apostolska 9,35I vidješe ga svi koji življahu u Lidi i u Asaronu, i obratiše se ka Gospodu.
Djela apostolska 9,36A u Jopi bješe jedna učenica po imenu Tavita, koje znači srna, i ona bješe puna dobrijeh djela i milostinje što činjaše.
Djela apostolska 9,37I dogodi se u te dane da se ona razbolje i umrije; onda je okupaše i metnuše u gornju sobu.
Djela apostolska 9,38A budući da je Lida blizu Jope, onda učenici čuvši da je Petar u njoj poslaše dva čovjeka moleći ga da ne požali truda doći do njih.
Djela apostolska 9,39A Petar ustavši otide s njima, i kad dođe, izvedoše ga u gornju sobu i skupiše se oko njega sve udovice plačući u pokazujuću suknje i haljine što je radila Srna dok je bila s njima.
Djela apostolska 9,40A Petar izgnavši sve napolje kleče na koljena i pomoli se Bogu, i okrenuvši se k tijelu reče: Tavito! ustani. A ona otvori oči svoje, i vidjevši Petra sjede.
Djela apostolska 9,41Petar pak pruživši joj ruku podiže je; i dozvavši svete i udovice pokaza je živu.
Djela apostolska 9,42I ovo se razglasi po svoj Jopi, i mnogi vjerovaše Gospoda.
Djela apostolska 9,43I dogodi se da on osta mnogo dana u Jopi u nekoga Simona kožara.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje