Tražilica


Galatima 3. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Galatima 3,1O nerazumni Galati! ko vas je opčinio da se ne pokoravate istini? Vi, kojima pred očima bješe napisan Isus Hristos, a sad se među vama razape.
Galatima 3,2Ovo jedno hoću od vas da doznam, ili Duha primiste kroz djela zakona ili kroz čuvenje vjere?
Galatima 3,3Tako li ste nerazumni? Počevši Duhom, sad tijelom svršujete?
Galatima 3,4Tako li uzalud postradaste? Kad bi bilo samo uzalud!
Galatima 3,5Koji vam dakle daje Duha i čini čudesa među vama, čini li djelima zakona ili čuvenjem vjere?
Galatima 3,6Kao što Avraam vjerova Bogu, i primi mu se u pravdu.
Galatima 3,7Poznajte dakle da su oni sinovi Avraamovi koji su od vjere.
Galatima 3,8A pismo vidjevši u napredak da Bog vjerom neznabošce pravda, naprijed objavi Avraamu: u tebi će se blagosloviti svi neznabošci.
Galatima 3,9Tako koji su od vjere, blagosloviće se s vjernijem Avraamom.
Galatima 3,10Jer koji su god od djela zakona pod kletvom su, jer je pisano: proklet svaki koji ne ostane u svemu što je napisano u knjizi zakonskoj da čini.
Galatima 3,11A da se zakonom niko ne opravdava pred Bogom, poznato je: jer pravednik od vjere življeće.
Galatima 3,12A zakon nije od vjere; nego čovjek koji to tvori življeće u tome.
Galatima 3,13Hristos je nas iskupio od kletve zakonske postavši za nas kletva, jer je pisano: proklet svaki koji visi na drvetu:
Galatima 3,14Da među neznabošcima bude blagoslov Avraamov u Hristu Isusu, da obećanje Duha primimo kroz vjeru.
Galatima 3,15Braćo, po čovjeku govorim, niko čovječijega potvrđena zavjeta ne odbacuje niti mu što domeće.
Galatima 3,16A Avraamu i sjemenu njegovu rečena biše obećanja. A ne veli: i sjemenima, kao za mnoga, nego kao za jedno: i sjemenu tvojemu, koje je Hristos.
Galatima 3,17Ovo pak velim: zavjeta, koji je od Boga potvrđen za Hrista, ne odbacuje zakon, koji je postao poslije četiri stotine i trideset godina, da ukine obećanje.
Galatima 3,18Jer ako je našljedstvo od zakona, onda već nije od obećanja, a Avraamu obećanjem darova Bog.
Galatima 3,19Šta će dakle zakon? Radi grijeha dodade se dokle dođe sjeme koje mu se obeća, i postavili su ga anđeli rukom posrednika.
Galatima 3,20Ali posrednik nije jednoga; a Bog je jedan.
Galatima 3,21Eda li je dakle zakon protivan obećanjima Božijim? Bože sačuvaj! Jer da je dan zakon koji može oživljeti, zaista bi od zakona bila pravda.
Galatima 3,22Ali pismo zatvori sve pod grijeh, da se obećanje dade kroz vjeru Isusa Hrista onima koji vjeruju.
Galatima 3,23A prije dolaska vjere bismo pod zakonom čuvani i zatvoreni za vjeru koja se htjela pokazati.
Galatima 3,24Tako nam zakon bi čuvar do Hrista, da se vjerom opravdamo.
Galatima 3,25A kad dođe vjera, već nijesmo pod čuvarom.
Galatima 3,26Jer ste vi svi sinovi Božiji vjerom Hrista Isusa;
Galatima 3,27Jer koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste.
Galatima 3,28Nema tu Jevrejina ni Grka, nema roba ni gospodara, nema muškoga roda ni ženskoga; jer ste vi svi jedno u Hristu Isusu.
Galatima 3,29A kad ste vi Hristovi, onda ste sjeme Avraamovo, i po obećanju našljednici.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje