Tražilica


Price Solomunove 30. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Price Solomunove 30,1Riječi Agura sina Jakejeva; sabrane riječi toga čovjeka Itilu, Itilu i Ukalu.
Price Solomunove 30,2Ja sam luđi od svakoga, i razuma čovječijega nema u mene.
Price Solomunove 30,3Niti sam učio mudrosti niti znam svetijeh stvari.
Price Solomunove 30,4Ko je izašao na nebo i opet sišao? ko je skupio vjetar u pregršti svoje? ko je svezao vode u plašt svoj? ko je utvrdio sve krajeve zemlji? kako mu je ime? i kako je ime sinu njegovu? znaš li?
Price Solomunove 30,5Sve su riječi Božije čiste; on je štit onima koji se uzdaju u nj.
Price Solomunove 30,6Ništa ne dodaji k riječima njegovijem, da te ne ukori i ne nađeš se laža.
Price Solomunove 30,7Za dvoje molim te; nemoj me se oglušiti dok sam živ:
Price Solomunove 30,8Taštinu i riječ lažnu udalji od mene; siromaštva ni bogatstva ne daj mi, hrani me hljebom po obroku mom,
Price Solomunove 30,9Da ne bih najedavši se odrekao se tebe i rekao: ko je Gospod? ili osiromašivši da ne bih krao i uzalud uzimao ime Boga svojega.
Price Solomunove 30,10Ne opadaj sluge gospodaru njegovu, da te ne bi kleo i ti bio kriv.
Price Solomunove 30,11Ima rod koji psuje oca svojega i ne blagosilja matere svoje.
Price Solomunove 30,12Ima rod koji misli da je čist, a od svoga kala nije opran.
Price Solomunove 30,13Ima rod koji drži visoko oči svoje, i vjeđe mu se dižu uvis.
Price Solomunove 30,14Ima rod kojemu su zubi mačevi i kutnjaci noževi, da proždire siromahe sa zemlje i uboge između ljudi.
Price Solomunove 30,15Pijavica ima dvije kćeri, koje govore: daj, daj. Ima troje nesito, i četvrto nikad ne kaže: dosta:
Price Solomunove 30,16Grob, materica jalova, zemlja koja ne biva sita vode, i oganj, koji ne govori: dosta.
Price Solomunove 30,17Oko koje se ruga ocu i neće da sluša matere, kljuvaće ga gavrani s potoka i jesti orlići.
Price Solomunove 30,18Troje mi je čudesno, i četvrtoga ne razumijem:
Price Solomunove 30,19Put orlov u nebo, put zmijin po stijeni, put lađin posred mora, i put čovječiji k djevojci.
Price Solomunove 30,20Taki je put kurvin: jede, i ubriše usta, pa veli: nijesam učinila zla.
Price Solomunove 30,21Od troga se potresa zemlja, i četvrtoga ne može podnijeti:
Price Solomunove 30,22Od sluge, kad postane car, od bezumnika, kad se najede hljeba.
Price Solomunove 30,23Od puštenice, kad se uda, od sluškinje kad naslijedi gospođu svoju.
Price Solomunove 30,24Četvoro ima maleno na zemlji, ali mudrije od mudraca:
Price Solomunove 30,25Mravi, koji su slab narod, ali opet pripravljaju u ljeto sebi hranu;
Price Solomunove 30,26Pitomi zečevi, koji su nejak narod, ali opet u kamenu grade sebi kuću;
Price Solomunove 30,27Skakavci, koji nemaju cara, ali opet idu svi jatom;
Price Solomunove 30,28Pauk, koji rukama radi i u carskim je dvorima.
Price Solomunove 30,29Troje lijepo korača, i četvrto lijepo hodi:
Price Solomunove 30,30Lav, najjači između zvjerova, koji ne uzmiče ni pred kim,
Price Solomunove 30,31Konj opasan po bedrima ili jarac, i car na koga niko ne ustaje.
Price Solomunove 30,32Ako si ludovao ponesavši se ili si zlo mislio, metni ruku na usta.
Price Solomunove 30,33Kad se razbija mlijeko, izlazi maslo; i ko jako nos utire, izgoni krv; tako ko draži na gnjev, zameće svađu.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje