Tražilica


Rimljanima 2. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Rimljanima 2,1Zato se ne možeš izgovoriti, o čovječe koji god sudiš! jer kojijem sudom sudiš drugome, sebe osuđuješ; jer to činiš sudeći.
Rimljanima 2,2A znamo da je sud Božij prav na one koji to čine.
Rimljanima 2,3Nego pomišljaš li, o čovječe koji sudiš onima koji to čine, i sam činiš to! da ćeš ti pobjeći od suda Božijega?
Rimljanima 2,4Ili ne mariš za bogatstvo njegove dobrote i krotosti i trpljenja, ne znajući da te dobrota Božija na pokajanje vodi?
Rimljanima 2,5Nego svojom drvenosti i nepokajanijem srcem sabiraš sebi gnjev za dan gnjeva u koji će se pokazati pravedni sud Boga,
Rimljanima 2,6Koji će dati svakome po djelima njegovijem:
Rimljanima 2,7Onima dakle koji su trpljenjem djela dobroga tražili slavu i čast i neraspadljivost, život vječni;
Rimljanima 2,8A onima koji se uz prkos suprote istini a pokoravaju se nepravdi, nemilost i gnjev.
Rimljanima 2,9Nevolja i tuga na svaku dušu čovjeka koji čini zlo, a najprije Jevrejina i Grka;
Rimljanima 2,10A slava i čast i mir svakome koji čini dobro, a najprije Jevrejinu i Grku;
Rimljanima 2,11Jer Bog ne gleda ko je ko.
Rimljanima 2,12Jer koji bez zakona sagriješiše, bez zakona će i izginuti; i koji u zakonu sagriješiše, po zakonu će se osuditi
Rimljanima 2,13(Jer pred Bogom nijesu pravedni oni koji slušaju zakon, nego će se oni opravdati koji ga tvore;
Rimljanima 2,14Jer kad neznabošci ne imajući zakona sami od sebe čine što je po zakonu, oni zakona ne imajući sami su sebi zakon:
Rimljanima 2,15Oni dokazuju da je ono napisano u srcima njihovijem što se čini po zakonu, budući da im savjest svjedoči, i misli među sobom tuže se ili pravdaju)
Rimljanima 2,16Na dan kada Bog uzasudi tajne ljudske po jevanđelju mojemu preko Isusa Hrista.
Rimljanima 2,17Gle, ti se zoveš Jevrejin, a oslanjaš se na zakon i hvališ se Bogom,
Rimljanima 2,18I poznaješ volju, i izbiraš što je bolje, jer si naučen od zakona;
Rimljanima 2,19I misliš da si vođ slijepima, vidjelo onima koji su u mraku,
Rimljanima 2,20Nakazatelj bezumnima, učitelj djeci, koji imaš ugled razuma i istine u zakonu.
Rimljanima 2,21Učeći dakle drugoga sebe ne učiš;
Rimljanima 2,22Propovjedajući da se ne krade, kradeš; govoreći: ne čini preljube, činiš preljubu: gadeći se na idole, kradeš svetinju;
Rimljanima 2,23Koji se hvališ zakonom, a prijestupom zakona sramotiš Boga.
Rimljanima 2,24Jer se ime Božije zbog vas huli u neznabošcima, kao što stoji napisano.
Rimljanima 2,25Obrezanje pomaže ako zakon držiš; ako li si prestupnik zakona, obrezanje je tvoje neobrezanje postalo.
Rimljanima 2,26Ako dakle neobrezanje pravdu zakona drži, zašto se ne bi njegovo neobrezanje za obrezanje uzelo?
Rimljanima 2,27I onaj koji je od roda neobrezan i izvršuje zakon, osudiće tebe koji si sa slovima i obrezanjem prestupnik zakona.
Rimljanima 2,28Jer ono nije Jevrejin koji je spolja Jevrejin, niti je ono obrezanje koji je spolja na tijelu;
Rimljanima 2,29Nego je ono Jevrejin koji je iznutra, i obrezanje srca duhom a ne slovima, to je obrezanje; kome je hvala ne od ljudi nego od Boga.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje