Tražilica


1. Samuelova 19. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Samuelova 19,1Saul je govorio svojemu sinu Jonatanu i svima svojim dvoranima o tome, da on hoće ubiti Davida. A jer je Jonatan, sin Saulov, bio Davidu vrlo odan,
1. Samuelova 19,2Javi to Jonatan Davidu i reče: "Moj otac Saul ide za tim, da te ubije. Zato se čuvaj sutra rano, povuci se u koje skrovište i skrij se!
1. Samuelova 19,3Ja ću izaći i u polju, gdje ti budeš, stajat ću uz oca svojega govorit ću o tebi s ocem svojim. Što doznam, javit ću ti."
1. Samuelova 19,4A Jonatan je govorio pred svojim ocem Saulom samo dobro o Davidu. On mu reče: "Kralj neka se ne ogriješi o slugu svojega Davida, jer on tebi nije ništa skrivio, dapače djela su njegova vrlo dobra za te.
1. Samuelova 19,5On je život svoj stavio na kocku i Filistejina ubio. Tako je dao svemu Izraelu veliku pobjedu. Ti si to vidio i radovao si se. Zašto dakle da se ogriješiš o krv nedužnu i Davida ubiješ ni za što?
1. Samuelova 19,6Saul posluša Jonatana. I zakle se Saul: "Tako živ bio Gospod, on neće poginuti!"
1. Samuelova 19,7I Jonatan dozva Davida, i ka za mu Jonatan sve ovo. Tada dovede Jonatan Davida k Saulu. I on ostade kao prije u njegovoj okolini.
1. Samuelova 19,8Kad je rat buknuo ponovno, David izađe na polje, pobi se s Filistejima i porazi ih veoma, tako da su nagnuli u bijeg pred njim.
1. Samuelova 19,9Jednoga dana opet napade Saula zao duh od Gospoda. Sjedio je u svojoj palači i imao sulicu u ruci, a David je udarao u harfu.
1. Samuelova 19,10I Saul htjede Davida svojom sulicom pribiti uza zid. Ali se on izmače Saulu, te sulica udari u zid. David pobježe i uteče.
1. Samuelova 19,11One noći posla Saul ljude kući Davidovoj, da ga čuvaju i drugog jutra ubiju. Ali Mikala, žena Davidova, javi mu to i reče: "Ako se još noćaš ne skloniš na sigurno mjesto, sutra ćeš biti mrtav."
1. Samuelova 19,12I Mikala spusti Davida kroz prozor. On pobježe i umače.
1. Samuelova 19,13Mikala uze kip, metnu ga u postelju, prekri mu glavu pleterom od kozje dlake i pokri ga pokrivačem.
1. Samuelova 19,14Kad Saul posla ljude, da uhvate Davida, reče ona: "Bolestan je."
1. Samuelova 19,15Ali Saul posla ljude natrag, da vide Davida, i zapovjedi: "Donesite mi ga u postelji, da ga ubijem!"
1. Samuelova 19,16Kad dođoše poslani, a to kip u postelji, oko glave mu pleter od kozje dlake.
1. Samuelova 19,17I reče Saul Mikali: "Što me tako prevari i pusti neprijatelja mojega da umakne, te da se skloni na sigurno mjesto? Mikala odgovori Saulu: "On mi zaprijeti: "Pusti me, ili ću te ubiti!"
1. Samuelova 19,18Izakako je David bio bijegom umakao, ode k Samuelu u Ramu i pripovjedi mu sve, što mu je bio učinio Saul. Tada otide sa Samuelom, i stanovali su u proročkoj kući.
1. Samuelova 19,19Kad se javilo Saulu: "David je u proročkoj kući u Rami,"
1. Samuelova 19,20Posla Saul ljude, da uhvate Davida, Kad oni ugledaše skup proroka i njima na čelu Samuela u ushićenju, dođe Duh Božji i na poslanike Saulove, te i oni padoše u ushićenje.
1. Samuelova 19,21Kad to javiše Saulu, posla on druge poslanike, ali i oni padoše u ushićenje. I Saul posla po treći put poslanike, ali i oni padoše u ushićenje.
1. Samuelova 19,22Tada pođe on sam u Ramu. Kad dođe k velikoj jami kod Soka, upita: "Gdje su Samuel i David? Odgovoriše mu: "U proročkoj kući u Rami."
1. Samuelova 19,23Pođe dakle odatle k proročkoj kući u Rami. Ali i na njega dođe Duh Božji, tako da je otišao dalje u ushićenju, dok stiže k proročkoj kući u Rami.
1. Samuelova 19,24I on skide gornju haljinu sa sebe i bio je ushićen pred Samuelom, Sav dan i svu noć ležao je tu bez haljine. Zato se govori: "Je li i Saul među prorocima?"
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje