Tražilica


1. Samuelova 25. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Samuelova 25,1Uto umrije Samuel. Sav Izrael skupi se i održa mu tugovanje. Pokopaše ga kod kuće njegove u Rami. Jednoga dana ustade David i siđe u pustinju.
1. Samuelova 25,2U Maonu živio je čovjek, koji je svoje imanje imao u Karmelu. Čovjek je bio vrlo bogat. Posjedovao je tri tisuće ovaca i tisuću koza. On je upravo bio u Karmelu zaposlen striženjem ovaca.
1. Samuelova 25,3Čovjek se je zvao Nabal, njegova žena Abigaila žena je bila mudra i vrlo lijepa, a čovjek surov i opak, pravi Kalebovac.
1. Samuelova 25,4I kad David u pustinji doznade, da Nabal striže svoje ovce,
1. Samuelova 25,5Posla on tamo deset ljudi. David je dao ljudima ovaj nalog: "Idite u Karmel, pođite k Nabalu, pozdravite ga od mene,
1. Samuelova 25,6I uz pozdrav recite: "Mir tebi, mir kući tvojoj i mir svemu, što posjeduješ!
1. Samuelova 25,7Čuo sam eto, da imaš striženje ovaca. Pastiri su se tvoji zadržavali među nama. Nijesmo im nikada ništa učinili nažao. Nikada im nije ništa nestalo, dokle su god bili u Karmelu.
1. Samuelova 25,8Pitaj samo sluge svoje, oni ti mogu to potvrditi. Zato budi dobar ovim ljudima! Dolazimo u svečan dan. Daj dakle slugama svojim i svojemu sinu Davidu, što ti dođe do ruke!"
1. Samuelova 25,9Kad dođoše ljudi Davidovi, rekoše Nabalu sve to u ime Davidovo. Onda su čekali.
1. Samuelova 25,10A Nabal odgovori ljudima Davidovim: "Tko je David? Tko je sin Jesejev? Danas ima dosta sluga, što bježe od svojih gospodara.
1. Samuelova 25,11Zar da uzmem kruh svoj, vodu svoju i stoku svoju, što sam je zaklao za svoje strigače i da to dadnem ljudima, za koje ni ne znam, odakle su došli?"
1. Samuelova 25,12Ljudi Davidovi zaputiše natrag i vratiše se kući. Kad dođoše Davidu, javiše mu sav slučaj.
1. Samuelova 25,13Odmah zapovjedi David svojim ljudima: "Svaki neka pripaše svoj mač!" Svaki pripasa svoj mač; i David pripasa svoj mač. Onda izađoše pod vodstvom Davidovim, jedno četiri stotine ljudi; dvjesta ostaše kod prtljaga.
1. Samuelova 25,14Međutim jedan od sluga dojavi ženi Nabalovoj, Abigaili: "Upravo je David iz pustinje poslao glasnike, da pozdrave gospodara našega; a on ih otjera.
1. Samuelova 25,15A ti su nam ljudi bili vrlo dobri. Nikada nam nijesu ništa našao učinili. Nikada nam nije ništa nestalo, dokle smo god išli u njihovoj blizini, kad smo bili na polju.
1. Samuelova 25,16Bili su dakle zid oko nas danju i noću, dokle smo god čuvali ovce u njihovoj blizini.
1. Samuelova 25,17Pa promisli i vidi, što ćeš učiniti; jer je gotovo zlo gospodaru našemu i cijeloj kući njegovoj. On je sam odveć opak, da bi se moglo s njim govoriti."
1. Samuelova 25,18Brze uze Abigaila dvjesta kruhova, dvije mješine vina, pet ovaca zgotovljenih, pet mjerica pržena žita, sto grozdova osušenih i dvjesta gruda suhih smokava, natovari sve na magarce,
1. Samuelova 25,19I zapovjedi slugama svojim, a da nije ništa rekla svojemu mužu Nabalu: "Hajdete naprijed; ja ću odmah doći za vama!"
1. Samuelova 25,20Kad je ispod gore jahala na magarcu, dođe joj upravo u susret David sa svojim ljudima. Tako se ona susrete s njima.
1. Samuelova 25,21A David je mislio: "Zaludu sam tome čovjeku čuvao u pustinji sav posjed njegov. Nikada mu ništa nije nestalo od svega imanja njegova. Sad on vraća zlo za dobro.
1. Samuelova 25,22To i to neka Bog učini neprijateljima Davidovim, ako mu od svega, što ima, ostavim do zore išta muško!"
1. Samuelova 25,23Kad Abigaila ugleda Davida, siđe brže s magarca, baci se pred Davida ničice na svoje lice i pokloni se duboko.
1. Samuelova 25,24Tada mu pade k nogama i povika: "Uzimam na sebe tu krivnju zlodjela, gospodaru moj! Daj, molim, da pred tobom govori sluškinja tvoja! Poslušaj riječi sluškinje svoje!
1. Samuelova 25,25Gospodaru moj, ne gledaj ništa na toga opakog čovjeka, Nabala; jer što kaže ime njegovo, to je on: Luđak se zove, i on je pun ludosti. Ja, sluškinja tvoja, nijesam vidjela ljudi, što si ih poslao, gospodaru moj!
1. Samuelova 25,26Zato sada, gospodaru moj, tako živ bio Gospod i tako živ bio ti: Gospod te je od toga očuvao, da ideš na krv i da samovoljno pribaviš sebi pravdu. Neka kao Nabalu bude onima, koji su tebi neprijatelji i proti tebi, gospodaru moj, zlo misle!
1. Samuelova 25,27A ovaj dar, što ti ga je sluškinja tvoja sa sobom donijela, gospodaru moj, određen je za ljude, koji te, gospodaru moj, prate na putovima tvojim.
1. Samuelova 25,28Oprosti sluškinji svojoj prestupak njezin! Gospod će tebi, Gospodaru moj, utemeljiti kuću, što ima opstanak, jer ti, gospodaru moj, vojuješ bojeve Gospodnje. Pa neka se na tebi ne nađe nikakva nepravda, doklegod živiš!
1. Samuelova 25,29Ako se tko digne da te progoni i da ti radi o glavi, to neka tvoj život, gospodaru moj, netaknut bude očuvan u svežnju života kod Gospoda, Boga tvojega! A život neprijatelja tvojih neka on baci kao iz praćke!
1. Samuelova 25,30Kad onda Gospod tebi, gospodaru mojemu, dadne svako dobro, što ga je obećao, i postavi te knezom nad Izraelom,
1. Samuelova 25,31Tada neće tebi, gospodaru moj, biti spoticanja ni grižnje savjesti, da si prolio krv ni za što i da si samovoljno sebi, gospodaru moj, pribavio pravdu. Kad onda Gospod tebi, gospodaru moj, udijeli sreću, tada se spomeni i sluškinje svoje!"
1. Samuelova 25,32David reče Abigaili: "Neka je blagoslovljen Gospod, Bog Izraelov, koji te sada posla meni u susret!
1. Samuelova 25,33Neka je blagoslovljena tvoja mudrost i neka si blagoslovljena sama ti, koja me odvrati sada od toga, da ne idem na krv i da samovoljno ne pribavim sebi pravdu!
1. Samuelova 25,34Jer tako živ bio Gospod, Bog Izraelov, koji me očuvao od toga, da ti učinim zlo: Da mi nijesi brže izašla u susret, ne bi ostalo Nabalu do zore ništa muško!"
1. Samuelova 25,35Nato primi David iz ruke njezine, što mu je bila sa sobom donijela, i reče joj: "Vrati se u miru kući natrag! Eto, poslušah te i pogledah na te."
1. Samuelova 25,36Kad se Abigaila vrati kući k Nabalu, imao je on upravo gozbu u svojoj kući, pravu kraljevsku gozbu. Nabal je bio u najboljem raspoloženju i već vrlo pijan. Zato mu ona ne pripovjedi ništa do jutra.
1. Samuelova 25,37A ujutro, kad se je Nabal bio otrijeznio, priopći mu žena njegova, što se je dogodilo. Tada mu obamrije srce u tijelu, i on postade kao kamen.
1. Samuelova 25,38Iza jedno deset dana udari Gospod Nabala, te umrije.
1. Samuelova 25,39Kad doču David, da je Nabal mrtav, povika: "Neka je blagoslovljen Gospod, koji osveti pogrdu nanesenu mi od Nabala i mene, slugu svojega, zadrža oda zla! Gospod pusti, da zloća Nabalova padne natrag na njega samoga," Jednoga dana posla David i poruči Abigaili, da će je uzeti za ženu.
1. Samuelova 25,40Ljudi Davidovi dođoše k Abigaili u Karmel i rekoše joj: "David nas šalje k tebi; on bi te htio uzeti za ženu."
1. Samuelova 25,41Tada ustade ona, pokloni se licem do zemlje i reče: "Sluškinja tvoja spremna je rado da bude ropkinja tvoja i da pere noge slugama Gospodara svojega."
1. Samuelova 25,42Potom brže ustade Abigaila i sjede na magarca, Pet djevojaka njezinih pratilo ju. Tako pođe ona za glasnicima Davidovim i postade mu žena.
1. Samuelova 25,43Iz Jezreela dovede sebi David Ahinoamu. Tako postadoše obadvije njegove žene.
1. Samuelova 25,44Saul je bio međutim svoju kćer Mikalu, ženu Davidovu, dao Paltiju, sinu Laišovu iz Galima.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje