Tražilica


2. Kraljevima 14. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
2. Kraljevima 14,1U drugoj godini kraljevanja Joaša, sina Joahazova, nad Izraelom postade Amazija, sin Joašov, kralj Judin.
2. Kraljevima 14,2Bilo mu je dvadeset i pet godina, kad postade kralj, i vladao je dvadeset i devet godina u Jerusalemu. Njegova mati zvala se je Joadana, iz Jerusalema.
2. Kraljevima 14,3On je činio, što se je dopadalo Gospodu, iako ne kao njegov djed David, ali posve onako, kako je bio činio njegov otac Joaš.
2. Kraljevima 14,4Uzvisine nijesu bile dakako srušene, nego je narod još uvijek prinosio žrtve zaklanice i kadio kad na visinama.
2. Kraljevima 14,5Čim je on imao čvrsto u rukama kraljevsku vlast, dade poubijati svoje dvorane, koji su bili ubili njegova kraljevskoga oca.
2. Kraljevima 14,6Sinova tih ubojica ne dade ipak ubiti po zapovijedi Gospodnjoj, što stoji u knjizi zakona Mojsijeva, gdje zapovijeda Gospod: "Oci neka se ne pogube zbog djece svoje, niti djeca zbog otaca svojih, nego svaki neka se pogubi samo zbog svojega vlastitoga prekršaja.
2. Kraljevima 14,7On pobi deset tisuća Edomaca u slanoj dolini, uze Selu jurišem i dade gradu ime Jokteel, što ga ima do danas.
2. Kraljevima 14,8Tada posla Amazija poslanike k Joašu, sinu Joahazovu, unuku Jehuovu, kralju Izraelovu, s pozivom: "Dođi, da se ogledamo!"
2. Kraljevima 14,9A Joaš, kralj Izraelov, dade Amaziji, kralju Judinu, odgovoriti: "Trn na Libanonu posla jedanput k cedru na Libanonu i poruči mu: "Daj svoju kćer sinu mojemu za ženu! Ali zvijer na Libanonu pretrča preko trna i zgazi ga.
2. Kraljevima 14,10Jer si pobio Edomce, postao si obijestan, Veseli se svojoj slavi i ostani kod kuće! Zašto da izaživaš zlo, da padneš, ti i Juda s tobom?"
2. Kraljevima 14,11Jer ne htjede Amazija poslušati, podiže se Joaš, kralj Izraelov, i ogledaše se on i kralj Judin Amazija kod Bet-Šemeša Judina.
2. Kraljevima 14,12Judejci budu potučeni od Izraelaca i pobjegoše svi k svojoj kući.
2. Kraljevima 14,13A Amaziju, kralja Judina, sina Joašova, unuka Ahazijina, uhvati Joaš, kralj Izraelov, kod Bet-Šemeša i odvede ga u Jerusalem. Tada sruši zid jerusalemski od vrata Efraimovih do vrata na uglu u prostoru od četiri stotine lakata.
2. Kraljevima 14,14Uze sve zlato i srebro i sve posuđe, što se nađe u hramu Gospodnjem i u riznicama palače kraljevske, usto taoce, pa se vrati u Samariju.
2. Kraljevima 14,15Ostala povijest Joašova, njegova djela i pobjede, i kako je ratovao s kraljem Judinim Amazijom, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.
2. Kraljevima 14,16Kad je Joaš bio počinuo kod otaca svojih, pokopaše ga u Samariji kod kraljeva Izraelovih. Njegov sin Jeroboam postade kralj mjesto njega.
2. Kraljevima 14,17Amazija, sin Joašov, kralj Judin, živio je iza smrti Joaša, sina Joahazova, kralja Izraelova, još petnaest godina.
2. Kraljevima 14,18Ostala povijest Amazijina stoji zapisana u knjizi povijesti kraljeva Judinih.
2. Kraljevima 14,19Skovaše u Jerusalemu urotu proti njemu. Kad pobježe u Lakiš, poslaše za njim ljude u Lakiš i dadoše ga tamo ubiti.
2. Kraljevima 14,20Prenesoše ga na konjima i pokopaše ga u Jerusalemu u gradu Davidovu kod otaca njegovih.
2. Kraljevima 14,21Potom uze sav narod Judin Azariju, kojemu je istom bilo šesnaest godina, i učini ga kraljem mjesto oca njegova Amazije.
2. Kraljevima 14,22On utvrdi Alat, što ga je bio povratio Judi, izakako je bio kralj počinuo kod otaca svojih.
2. Kraljevima 14,23U petnaestoj godini kraljevanja Amazije, sina Joašova, nad Judom postade kralj u Samariji Jeroboam, sin Joaša, kralja Izraelova, za četrdeset i jednu godinu.
2. Kraljevima 14,24On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, i ne odstupi ni od jednoga grijeha Nebatova sina Jeroboama, na koje je ovaj bio naveo Izraela,
2. Kraljevima 14,25On opet natrag dobi područje Izraelovo od ulaza u Hamat do mora pustinje po obećanju, što ga je bio dao Gospod, Bog Izraelov, preko sluge svojega, proroka Jone, sina Amitajeva, iz Gat-Hefera.
2. Kraljevima 14,26Jer je bio Gospod vidio veoma gorku nevolju Izraelovu. Bili su propali odrasli i neodrasli i pomoćnika nije više bilo Izraelu.
2. Kraljevima 14,27Ali Gospod nije bio sebi preduzeo, da zatre ime Izraelovo pod nebom. Zato mu pomože sada preko Jeroboama, sina Joašova.
2. Kraljevima 14,28Ostala povijest Jeroboamova, sva njegova djela i pobjede njegove, kako je ratovao i povratio Damask i Hamat od Jude Izraelu, to je zapisano u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.
2. Kraljevima 14,29Kad je Jeroboam bio počinuo kod otaca svojih, kraljeva Izraelovih, postade njegov sin Zaharija kralj mjesto njega.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje