Tražilica


2. Ljetopisa 5. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
2. Ljetopisa 5,1Kad su bili svršeni svi radovi, što ih dade kralj Salomon izvesti za hram Gospodnji, dade Salomon unijeti i posvećene darove svojega oca Davida. Srebro i zlato i sudove stavi u riznicu hrama Božjega.
2. Ljetopisa 5,2Tada skupi Salomon starješine Izraelove i sve glavare plemenske, knezove porodica izraelskih, u Jerusalem, da se prenese kovčeg zavjeta Gospodnjega iz grada Davidova, to jest Siona.
2. Ljetopisa 5,3I tako se skupiše kod kralja svi ljudi Izraelovi na blagdan, koji biva u sedmom mjesecu.
2. Ljetopisa 5,4Kad su se bile sastale sve starješine Izraelove, podigoše Leviti kovčeg
2. Ljetopisa 5,5prenesoše kovčeg, šator svjedočanstva i sve suđe sveto, što je bilo u šatoru. Svećenici, Leviti prenesoše ga.
2. Ljetopisa 5,6Pritom žrtvova kralj Salomon i sva zajednica Izraelova, što se bila našla kod njega, pred kovčegom toliko ovaca i goveda, da ih se zbog njihova mnoštva nije moglo izbrojiti niti proračunati.
2. Ljetopisa 5,7Tada unesoše svećenici kovčeg zavjeta Gospodnjega na njegovo mjesto u zadnjem prostoru hrama, u Svetinji nad svetinjama, pod krila kerubina.
2. Ljetopisa 5,8Kerubini su naime držali krila raširena nad mjestom, gdje je stajao kovčeg. Tako pokriše kerubini kovčeg i motke njegove odozgo.
2. Ljetopisa 5,9Motke su bile tako duge, da su se krajevi motki od kovčega vidjeli u svetištu pred zadnjim prostorom. Ali se dalje nijesu vidjeli. Ostadoše ondje do današnjega dana.
2. Ljetopisa 5,10U kovčegu su bile samo dvije ploče kamene, što ih je bio u njega metnuo Mojsije na Horebu, kad Gospod sklopi savez sa sinovima Izraelovim, pošto izađoše iz zemlje egipatske.
2. Ljetopisa 5,11I ostaviše svi svećenici svetište. Svi svećenici, koji se nađoše, bili su se naime posvetili bez obzira na redove.
2. Ljetopisa 5,12Levitski pjevači svi, Asaf, Heman, Jedutun uz svoje sinove i drugove stajali su obučeni u bez s cimbalima, harfama i citarama istočno od žrtvenika i s njima sto i dvadeset svećenika, koji su trubili u trube.
2. Ljetopisa 5,13Trubači i pjevači bili su morali u isto vrijeme i jednim glasom početi da slave Gospoda i da ga hvale. I čim odjeknuše trube i cimbali i ostala glazbala i hvalospjev Gospodu "Jer je dobrostiv, i vječno traje milost njegova", tada se napuni oblaka hram, kuća Gospodnja.
2. Ljetopisa 5,14Svećenici nijesu mogli radi oblaka pristupiti, da vrše svoju službu, jer slava Gospodnja napuni kuću Božju.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje