Tražilica


Brojevi 12. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Brojevi 12,1Jednoga dana prekoriše Mirjama i Aron Mojsija radi Kušitke, koju je bio uzeo sebi za ženu. On se je naime bio oženio ženom kušitskom.
Brojevi 12,2Nadalje rekoše: "Zar je Gospod govorio samo preko Mojsija? Zar nije govorio i s nama?" To je čuo Gospod.
Brojevi 12,3A Mojsije bio je čovjek veoma blag, blaži od svih ljudi na zemlji.
Brojevi 12,4Odmah reče Gospod Mojsiju, Aronu i Mirjami: "Pođite sve troje u Šator sastanka." Dok su oni sve troje išli,
Brojevi 12,5Siđe Gospod u stupu oblaka, stade na ulazu Šatora i pozva Arona i Mirjamu kad oboje dođoše,
Brojevi 12,6Reče: "Čujte riječi moje. Kada je među vama prorok, onda se objavljujem ja, Gospod, njemu u viđenju i govorim s njim u snu.
Brojevi 12,7A tako ne biva s mojim slugom Mojsijem. On je povjerenik u vodstvu cijele kuće moje.
Brojevi 12,8S njim govorim od usta do usta. On smije gledati neskritu podobu i pojavu Gospoda. Zašto se dakle ne pobojaste prekoriti slugu mojega Mojsija?"
Brojevi 12,9Nato se raspali gnjev Gospodnji na njih, i on ode;
Brojevi 12,10I oblak se udalji od Šatora. A Mirjama je bila najedanput od gube postala bijela kao snijeg. Kad se Aron okrenuo k njoj, nađe da je bila gubava.
Brojevi 12,11Tada reče Aron Mojsiju: "Ah, gospodaru, ne meći na nas grijeha, što ga počinismo tako ludo.
Brojevi 12,12Nemoj, da ona bude kao mrtvo dijete, kojemu je tijelo već napola gnjilo, kad izađe iz krila materina."
Brojevi 12,13I Mojsije pomoli se glasno Gospodu: "O Bože, ozdravi je opet."
Brojevi 12,14Gospod odgovori Mojsiju: "Da joj je otac njezin pljunuo u lice, ne bi li se morala stidjeti sedam dana? Tako ima ona da sedam dana ostane isključena iz tabora, a poslije neka se opet primi natrag."
Brojevi 12,15I Mirjama je sedam dana bila isključena iz tabora. A narod ne pođe prije dalje, dokle Mirjama ne bi opet primljena.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje